ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գրիգորյան Վահան Վահրամի

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`01.11.1987

Հասցեն՝  Երևան

Հեռախոսները` +374 91 48-19-50

Էլ. փոստը` ansargsyan@yahoo.com

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական

համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2003-2008թթ. ԵրՃՇՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող:
 • 2008-2011թթ. ԵրՃՇՊՀ-ի ՇԱՏԿ ամբիոնի առկա ուսուցման ասպիրանտ:
 • 2011թ-ից առ այսօր ՃՇՀԱՀ-ի ՇԱՏԿ ամբիոնի տ.գ.թ. ասիստենտ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Շին արտադրության տեխնոլոգիա և կազմակերպում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

Տպագրված աշխատանքներ

 • 26 գիտական հոդված,
 • 9 արտոնագիր

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` գերազանց:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Վ.Վ. Գրիգորյան «Տարերային աղետներից վնասված շենքերի ու շինությունների վերականգնման և ուժեղացման աշխատանքների իրականացման մեթոդները»: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014թ. 132 էջ:
 2. Վ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Ռ. Տոնոյան «Շինարարության ընթացքում գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցման խնդիրը»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2014թ. III (54), էջ 184-189.
 3. Հ.Գ.Գյուրջինյան, Վ.Վ.Գրիգորյան, Ա.Հ.Գյուրջինյան «Տուֆե լցիչներով թեթև բետոնի պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները»: Հայաստանի շինարարների միության գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2014:
 4. Վ. Ի. Գրիգորյան, Վ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Վ. Լևոնյան «Արեգակնային էներգիայի արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում»: ՃՇՀԱՀ-Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2015թ. I (56), էջ 90-93:
 5. Վ. Ի. Գրիգորյան, Ա.Հ. Գյուրջինյան, Վ.Վ. Գրիգորյան «Լոռու մարզի տուֆային լցիչներով պատրաստված տուֆաբետոնի ծռման և ձգման ամրությունները»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. I (56), էջ 83-89:
 6. Ս.Մ. Սեդրակյան, Ա.Ռ. Տոնոյան, Վ.Վ. Գրիգորյան «Բետոնե մագիստրալային ջրանցքի շինարարության իրականացում»: Մեթոդական ցուցումներ, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. 28 էջ:
 7. Վ. Վ. Գրիգորյան, Վ.Ի. Գրիգորյան, Ա.Վ. Լևոնյան «Ջերմոցների իրականացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները արեգակնային էներգիայի կիրառմամբ»: Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր, գիտական աշխատությունների ժողովածու, ՃՇՀԱՀ, Երևան 2015թ. N1. էջ 70-73:

 1,054 просмотров всего,  2 просмотров сегодня