ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈւՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈւՄ

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (շին. ճյուղում)» կրթական ծրագիրն պատրաստում է անալիտիկ մտածելակերպ ունեցող տնտեսագետ-հաշվապահներ, ովքեր ունակ են ժամանակակից մեթոդներով ու վերլուծական գործիքներով իրականացնել ֆինանսատնտեսական վերլուծություններ, կազմել ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ, ինչպես նաև վարել փոքր և միջին բիզնեսի հաշվապահական հաշվառում:  

ՃՇՀԱՀ-ում «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտությունը տարբերվում է ճյուղային առանձնահատկությամբ:  Մեզ մոտ ուսումնառում են շինարարության ոլորտի հաշվապահություն, որը համարվում է հաշվապահության համեմատաբար բարդ մակարդակ։ Մենք պատրաստում ենք հենց այդպիսի մասնագետներ, ովքեր կարող են նաև աշխատել շինարարական կազմակերպություններում՝ հաշվապահական հաշվառման, գնագոյացման և նախագծանախահաշվային բաժիններում:

ՃՇՀԱՀ շրջանավարտները, հաճախ ուսումնառության ընթացքում համալսարանի միջնորդությամբ մասնագիտական աշխատանքի առաջարկներ են ստանում: 

Կարիերա

 • Հաշվապահ /Հաշվետար/
 • Կադրային մասնագետ
 • Ֆինանսիստ 
 • Հարկային խորհրդատու 
 • Աուդիտոր
 • Տնտեսագետ

Պրակտիկա և աշխատանք

 • Պետական կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
 • Մասնավոր սեկտորի կազմակերպություններ
 • Առաջատար շինարարական ընկերություններ
 • Բանկեր, խորհրդատվական և ապահովագրական ընկերություններ

Ձեռք բերած կարողություններ և հմտություններ

 • Ձեռնարկությունների հաշվապահության վարում (փաստաթղթաշրջանառություն, ապրանքի ինքնարժեքի հաշվարկ)
 • Հաշվապահական, հարկային, ֆինանսական և այլ տեղեկատվության վերլուծություն
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Ժամանակակից հաշվապահական և համակարգչային ծրագրերի կիրառում (խորացված Excel, ՀԾ, 1 C, e-invoicing)
 • Կազմակերպության ֆինանսական ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում
 • Հարկային խորհրդատվություն և արդյունավետ հարկային դաշտի ընտրություն
 • Օրենսդրության և այլ իրավական նորմերի ճիշտ կիրառություն
 • Աշխատանքային փաթեթի վարում
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ճիշտ կիրառում

 

 

 6,426 просмотров всего,  2 просмотров сегодня