(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Իտալիայի Արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարարությունը (MAECI) 2023-24 ուսումնական տարվա համար առաջարկում է դրամաշնորհներ Իտալիայում ուսանելու համար՝ մշակութի, գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում (https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedur):

  • Արվեստ: Մագիստրատուրա— դրամաշնորհը տրամադրվում է 6-9 ամսով (https://www.universitaly.it/):
  • Արվեստ, երաժշտության և պարի ոլորտներում բարձրագույն կրթության դասընթացներ (AFAM)- դրամաշնորհը տրամադրվում է 6-9 ամսով (https://www.universitaly.it/):
  • Դոկտորանտուրա— դրամաշնորհը տրամադրվում է 6-9 ամսով: Դիմումատուն (-ները) պետք է համապատասխանեն բուհի պահաներին, ներկայացնեն երաշխավորագիր-նամակ:
  • Ակադեմիական հետազոտական ծրագիր— այս դրամաշնորհը տրամադրվում է իտալական գիտահետազոտական հաստատություններում (Իտալիայի հետազոտական խորհուրդ, Իտալիայի առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Իտալիայի միջուկային ֆիզիկայի ազգային ինստիտուտ, Իտալիայի աստղաֆիզիկայի ազգային ինստիտուտ, Իտալիայի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և հետազոտությունների ինստիտուտ, և այլն), հանրային կամ այլ համալսարաններում, թանգարաններում և արխիվներում իրականացվող գիտահետազոտական ծրագրերի համար: Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հրավեր, հետազոտական նախագիծ՝ նշելով ղեկավարի անունը և կոնտակտները (էլեկտրոնային փոստ):
  • Իտալերենի և մշակույթի խորացված դասընթացներ— դրամաշնորհները տրվում են 3-ամսյա ուսումնառության համար: Ծրագրին կարող են մասնակցել իտալերենին տիրապետող անձինք: Դիմորդները պետք է տրամադրեն իտալերենի իմացության եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող A2 մակարդակի հավաստագիր (https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference):

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև հունիսի 9-ը, Study in Italy (https://studyinitaly.esteri.it) պաշտոնական կայքում ներբեռնել անհրաժեշտ փաստաթղթեր (անձնագիր, լուսանկար):

Դրամաշնորհների մասին մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է հետևյալ  հղման մեջ՝  https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure:

 

15.05.23