Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Հոգաբարձուների խորհուրդ

2019 թվականի հունվարի 23-ի ժամը 1400 «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի      ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրություն (նիստը բացում է հոգաբարձուների խորհրդի ավագագույն անդամը):
  2. Համալսարանի ռեկտորի տարեկան հաշվետվությունը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ.Գալստյան)
  3. Համալսարանի 2018թ բյուջեի կատարողականի և 2019թ բյուջեի նախագծի մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Գ. Գալստյան)
  4. Համալսարանի հաստիքացուցակի հաստատման մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի գիտական քարտուղար Լ. Լևոնյան)
  5. Համալսարանի կողմից իրականացված կրթական և այլ ծառայությունների դիմաց դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին: (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  6. Համալսարանի պայմանագրերի մասին, որոնք գերազանցում են 10 միլիոն ՀՀ դրամը։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  7. Համալսարանի ֆինանսական աուդիտ իրականացնող կազմակերպության («Երևան-Աուդիտ Կոնսալտ» ՓԲԸ) ընտրության մասին։ (Զեկուցող՝ համալսարանի պրոռեկտոր Մ. Ղազարյան)
  8. Ընթացիկ հարցեր:

 

«ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոնը

Վ. Ասատրյան

Խորհրդի անդամ, «Կամուրջշին» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ), նախագահ

Տ. Գալստյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալ

Գ. Մամիկոնյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական

Ա. Էլոյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ

Ս. Պետրոսյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավար

Մ. Կարախանյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության քարտուղարության պետ

Ա. Մեշչյան

Խորհրդի անդամ, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

Ս. Հովսեփյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության

« Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն » ՊՈԱԿ-ի ղեկավար

Է. Ալեքսանյան

Խորհրդի անդամ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ

Ն. Քալանթարյան

Խորհրդի անդամ, մշակույթի նախարարության պատմամշակութայինժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի աշխատող, վերականգնող ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

Բ. Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, ՀՕՖ Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Ա. Վարդանյան

Խորհրդի անդամ, «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Ս. Սարդարյան

Խորհրդի անդամ, «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի արվեստանոցի վարիչ, ճարտարապետ (համաձայնությամբ)

Մ. Մինասյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ (համաձայնությամբ)

Գ. Բարսեղյան

Խորհրդի անդամ, «Բարսիս»ՍՊԸ-ի նախագահ (համաձայնությամբ)

Ա. Դանիելյան

Խորհրդի անդամ, Հայաստանի նկարիչների միության անդամ (համաձայնությամբ)

Է. Խաչիյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ

Ս. Մխիթարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

Թ. Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի պրոֆեսոր

Ս. Բուռնուսուզյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ

Կ. Ռաշիդյանց

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոնի վարիչ

Ս. Ստեփանյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ

Ռ. Ազոյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի պրոֆեսոր

Հ. Սարգսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիմորդների ընդունելության բաժնի վարիչ

Ա. Հարությունյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աստիճանի հայցորդ

Է. Հովհաննիսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի  ԴՄ-75 խմբի ուսանող

Ա. Վարղամյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շինարարության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ՇՄ-88 խմբի ուսանող

Ս. Պետրոսյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 3-րդ կուրսի Ք-65-1 խմբի ուսանող

Ա. Մանուկյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ճ-71-3 խմբի ուսանող

Է. Մարգարյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դիզայնի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 3-րդ կուրսի  Դ-65-2 խմբի ուսանող

Վ. Ենոքյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ՃՄ-81-1 խմբի ուսանող

Խ. Խաչատրյան

Խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի Տ-52 խմբի ուսանող