Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն

       ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դասիչ

(ծածկագիր)

Մասնագիտությունը

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Վարձեր

Մրցութային

Ոչ մրցութային

 

073101.00.6

Ճարտարապետություն

 

 

 

 

 

073101.01.6

Ճարտարապետություն

Նկ

Գծ

Մ(գ)**

Հլ(գ)*

660.000

021201.00.6

Դիզայն

 

 

 

 

 

021201.01.6

Դիզայն

Նկ

Գծ

 

Հլ(գ)*

 504.00

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Նկ

Գծ

 

Հլ(գ)*

 504.000

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Նկ

Գծ

 

Հլ(գ)*

 504.000

073201.00.6

Շինարարություն

 

 

 

 

 

073201.01.6

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.02.6

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.03.6

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.06.6

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.08.6

Շենքերի նախագծում

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.09.6

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073201.10.6

Հիդրոտեխնիկական շինարարություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

 

 

 

 

 

073102.01.6

Քաղաքային տնտեսություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 590.400

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

 

 

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 450.000

061101.00.6

Ինֆորմատիկա

 

 

 

 

 

061101.01.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 480.000

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

 

 

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 504.000

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

 

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 522.000

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 

 

 

 

 

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ  Մ(գ)**

 

Հլ(գ)*

 522.000

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 

 

 

 

 

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլ(գ)

Մ(գ)** կամ

Անգլ (գ)** կամ Ռլգ(գ)**

 

480.000

 

 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

    

Դասիչ

Մասնագիտություն

Քննություններ

Ուսման վարձ

Մրցութային

Ոչ մրց.

1

2

3

4

8

021201.01.6

Դիզայն

Նկ

Գծագ

Հլ(գ)*

403.200

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Նկ

Գծագ

Հլ(գ)*

403.200

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Նկ

Գծագ

Հլ(գ)*

403.200

073201.01.6

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073201.02.6

Շինարարական նյութերի,պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073201.03.6

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073201.06.6

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073201.09.6

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073102.01.6

Քաղաքային տնտեսություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

472.300

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

360.000

061101.01.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

384.000

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

403.200

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

417.600

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ) կամ Ֆ(գ)

Հլ(գ)*

417.600

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլ(գ)

384.000

 

Արտասահմանյան  քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

Ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդները ՀՀ ԿԳՆ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրվածimages դիմում-հարցաթերթիկ համաձայն ձևի.
 3. բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին: Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.
 8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • դիզայնի ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • շինարարության ֆակուլտետում՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով:

Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՆ գրություններով:

Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

2014-2015 ուսումնական տարում համալսարանում սովորում է 319 արտասահմանցի ուսանող հետևյալ երկրներից.

 1. Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն – 96
 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 69
 3. Ռուսաստանի Դաշնություն – 51
 4. Վրաստանի Հանրապետություն – 43
 5. Հնդկաստանի Հանրապետություն – 41
 6. Ղազախստանի Հանրապետություն – 4
 7. Լիբանանի Հանրապետություն – 3
 8. Ֆրանսիայի Հանրապետություն – 2
 9. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն – 2
 10. Իրաքի Հանրապետություն – 2
 11. Ուկրաինա – 1
 12. Իսրայելի Պետություն – 1
 13. Թուրքմենստան – 1
 14. Շրի Լանկայի Ժողովրդավարական Սոցիալիստական Հանրապետություն – 1
 15. Իտալիայի Հանրապետություն -1
 16. Ֆինլանդիայի Հանրապետություն – 1

2014-2015 ուսումնական տարում  համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը` ըստ ուսման աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ
Հայերենով ուսուցանվող խմբեր 600 000 դրամ
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 700 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 800 000 դրամ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
  Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
  Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 890 000 դրամ 990 000 դրամ
ՄՅՈՒՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ
  Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
       Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 690 000 դրամ 790 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
Օտարերկրյա, ազգությամբ հայ 800 000 դրամ
Օտարերկրյա քաղաքացիներ 990 000 դրամ

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել  «Միջազգային կապերի վարչություն»:

Համալսարանի վճարովի կարգավիճակով մեկ ընտանիքից երկու կամ երեք ուսումնառուների համար համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է ուսման վարձի զեղչ յուրաքանչյուրին 10 %-ի չափով: