Национальный университет
архитектуры и строительства Армении

Университет с европейской аккредитацией
  • hy
  • ru
  • en
  • fr
Информация об авторских правах на полезную модель и изобретение
  • 2013
  • 2014
  • 2016

  ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ИЗОБРЕТЕНИЕ (2013 г.)

 

Н/н

Автор(ы)            

Ф.И.О.

СтранаN заявки, дата представления Классификатор Номер, название

Собственник

 

Зарегистрирован в

государственном 

регистре

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Յու.

ՀՀ

AM 20120141Ս,

08.10.2012

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N316Ս Կարգավորվող կորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.02.2013

2

Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ.,

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20130032Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N332Ս Կարգավորվող կորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 26.08.2013

3

Աթանեսյան Վ.,

Հարությունյան Վ.

ՀՀ

AM 20130095Ս

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N344Ս

Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 25.12.2013

4

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120173,

27.11.2012

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 14/00

C04B 38/00

N2726A

Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.2013

5

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20130034,

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00

2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2013

6

Հովսեփյան Գ.,

Սաֆարյան Ա.,

Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120146,

17.10.2012

ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00,

BO1J 20/00

2767A

Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

26.08.2013

7

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20130097,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00,

C04B 33/00

2787

Ծակոտկեն շինարարական իրերի

պատրաստման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

8

Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա.

ՀՀ

AM 20130096,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C08L 95/00,

2789 Բիտումային բաղադրանյութ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ИЗОБРЕТЕНИЕ (2014 г.)

 

 

Н/н

Автор(ы)            

Ф.И.О.

 

Страна

 N заявки, дата 

представления

 

Классификатор

 Номер, название 

Собственник

 

Зарегистрирован 

государственном 

регистре

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Աթանեսյան Վ.,

Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ.

ՀՀ

AM 20140019Ս

28.02.2014

ՄԱԴ (2014.01)

EO2D 29/00

N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2014

2

Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է.

ՀՀ

AM 20130033Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2014.01)

FO4F 7/00

2819

Հիդրավլիկական բաբան

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.20014

3

Ավետիսյան Վ.Գ.

Մարկոսյան Մ.Վ.     

ՆիկողոսյանԱ.Ա.     

Սարգսյան Ա.Ա.

ՀՀ

Արտոնագիր №

2814A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00

Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ.

ԵրԿՄԳՀԻ

25.02.2014

4

Ավետիսյան Վ.Հ. 

Մարկոսյան Մ.Վ. 

Հովհանիսյան  Ա.Ա.

Ահարոնյան Ա.Կ. 

Սարգսյան Ա.Ա՚.

РА

Патент №

2803A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00

Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք

ԵրԿՄԳՀԻ

29.01.2014

5

Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա.

ՀՀ

07/404

08/3375

Դռների և պատուհանների նախահաշիվ

"Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ

15.10.2014

6

Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա.

ՀՀ

07/403

08/3374

Շին.նախահաշիվ

"Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ

15.10.2014

 

07/14 2017 С 21-22 июня 2017 г. преподаватели Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА) ...
07/12 2017 Уже второй год, как студенты Национального университета архитектуры и строительства Армении объединяются ...
07/11 2017 10 июля выпускники факультета Строительство Национального университета архитектуры и строительства ...
06/22 2017 Рады сообщить Вам, что студенческое научное общество ЕГУ организует международную конференцию, ...
06/16 2017 Согласно заключенному между Национальным университетом архитектуры и строительства Армении, ...
06/12 2017 Министерство обороны РА в рамках программы «Честь имею» для окончивших 1 курс физически здоровых лиц, ...