Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
 • hy
 • ru
 • en
 • fr
Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 • Պատմություն
 • Աշխատակազմ

1998 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը նոր ուժով բարձրացրեց հանրապետությունում շինարարական նորմերի վերանայման, հուսալի սեյսմակայուն շինարարություն ծավալելու, ճարտարապետության և շինարարության ասպարեզում նոր որակի բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու պահանջները:

 

Երկրաշարժի դասերով թելադրված այս պահանջների համապատկերում անհրաժեշտություն առաջացավ հանրապետությունում հիմնելու նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի արդյունքում 1989 թվականին ստեղծվեց Երևանի Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտը /2000 թվականից` Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, իսկ 2014թվականից` Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան/:

 

Համալսարանն իր բոլոր ենթակառուցվածքներով և ստորաբաժանումներով ստեղծվեց Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հիմքի վրա: Նույն կերպ 1990թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի հիմքի վրա ստեղծվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը և ամբիոնի վարիչ ընտրվեց ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Արամայիս Հարությունի Բաբլոյանը: Ամբիոնի հիմնակազմում էին դոցենտներ Շ.Կնյազյանը, Ս.Սահակյանը, Լ.Դարբինյանը, Վ.Ավանյանը. Գ.Վերմիշյանը, Վ.Եդոյանը, Ռ.Ալեքսանյանը, Ն.Ասրյանը, Հ.Խչոյանը, Բ.Մելտոնյանը, ավագ դասախոս Լ.Սիմոնյանը, ասիստենտներ Գ.Շահվերդյանը և Ն.Ավանյանը:

 

Ամբիոնում ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներին զուգահեռ կատարվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ, պաշտպանվել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ, անհրաժեշտության դեպքում համալսարանի այլ ամբիոների աշխատակիցների համար կազմակերպվել են գիտական խորհրդատվություններ,

 

2009 թվականից բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ ընտրվեց ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սուրեն Մանուկի Մխիթարյանը:

 

Վերջին տարիներին ամբիոնը համալրվել է երիտասարդ դասախոսներով: Ներկայումս ամբիոնում աշխատում են ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Ս.Մխիթարյանը /ամբիոնի վարիչ/, ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ալեքսանյանը, պատվավոր պրոֆեսոր Շ.Կնյազյանը, դոցենտներ Գ.Վերմիշյանը, Վ.Եդոյանը, Ն.Գրիգորյանը, Հ.Կանեցյանը, ասիստենտներ ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկ. Ա.Մելքոնյանը և Մ.Սարգսյանը, դասախոսներ Մ.Մկրտչյանը, Ս.Ավետիսյանը և Մ.Գրիգորյանը, լաբորանտ Գ.Շահվերդյանը, իսկ համատեղության կարգով՝ ՀՀ ԳԱԱ-ից հրավիրված ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հակոբյանը, դոցենտներ ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածուներ Մ.Մկրտչյանը և Զ.Դավթյանը:

 

Ամբիոնը համահամալսարանական է և սպասարկում է բոլոր ֆակուլտետների /բացի դիզայն/ ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին, դասավանդելով անալիտիկ երկրաչափություն, գծային հանրահաշվի տարրեր, մաթեմատիկական անալիզ, դիֆերենցիալ հավասարումներ, հավանականությունների տեսություն, ինչպես նաև հատուկ կուրսեր` մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ, պատահական պրոցեսներ:

 

Ամբիոնում ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ նվիրված ինտեգրալ հավասարումների և ինտեգրալ ձևափոխությունների կիրառությանը հոծ միջավայրի մեխանիկայի եզրային խնդիրներում, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հատուկ ֆունկցիաներին, անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային խնդիրներին: Ս.Մխիթարյանի ղեկավարությամբ գործում է «Ճարտարագիտական պրոբլեմների մաթեմատիկական մոդելներ» գիտական սեմինարը: Ս.Մխիթարյանի ղեկավարությամբ ամբիոնի մի քանի երիտասարդ դասախոսներ աշխատում են իրենց թեկնածուական թեզերի թեմաների վրա: Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հանրապետության և արտասահմանյան գիտական պարբերականներում հրատարակվել են շուրջ 50 գիտական աշխատություններ:

 

Ամբիոնում մշակվել են ուսումնամեթոդական նյութեր, բարդ թեմաների մատչելի շարադրման եղանակներ, ուսումնական ծրագրեր /ըստ մասնագիտությունների/, որոնք քննարկվել են ամբիոնի մշտական գործող գիտամեթոդական սեմինարներում: Արդյունքում դասախոսների կողմից վերամշակվել և հրատարակվել են 30 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

 

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում հետևյալ ուղղություններով.

 

ա/ Ֆրեդհոլմի և սինգուլյար իմտեգրալ հավասարումների կիրառություններ հոծ միջավայրի մեխանիկայի եզրային խնդիրներում,

բ/ մաթեմատիկական ֆիզիկայի խառը եզրային խնդիրների որոշակի դասերի ինտեգրալային օպերատորների համար պոտենցիալի տեսության մեթոդներով սպեկտրալ և հարակից ինտեգրալային առնչությունների ստացման եղանակների մշակում,

գ/ ինտեգրալ հավասարումների և ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդների կիրառություններ դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրներում, քայքայման մեխանիկայում, ծակոտկեն գրունտներում հեղուկի ֆիլտրացիայի տեսության եզրային խնդիրներում,

դ/ բարակապատ մարմինների մեխանիկայի ասիմպտոտիկ և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ:

 

Ամբիոնը ուսումնական և գիտական համագործակցության կապեր ունի Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի, ՀՀ ԳԱԱ-ի և արտասահմանյան մի ծարք առաջատար բուհերի ու գիտական կենտրոնների հետ:

 

 1. Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը միջազգային գիտական և գիտաուսումնական համագործակցության մեջ է ՌԴ Գիտությունների ակադեմիայի Մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի, Մոսկվայի պետական համալսարանի, Օդեսայի ճարտարապետության և շինարարության ազգային ակադեմիայի, ՌԴ հարավային դաշնային համալսարանի /Դոնի Ռոստով/, Օստրավայի /Չեխիա/ տեխնիկական համալսարանի հետ:

                  
07/18 2017 Դեռևս ամիսներ առաջ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան էր ժամանել իտալական ...
07/14 2017  2017թ. հունիսի 21-22-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) ...
07/12 2017 Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողները ...
07/17 2017 Apply for Human Resource Development Scholarship (a type of ODA Grants) for graduate study in Japan which ...
07/12 2017 Apply now for the Weiser Professional Development Fellowship and conduct research at the University of ...
07/06 2017 Հուլիսի 28-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի ...