Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Հարությունյան Նարինե Վահանի 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`27.04.1985

Հասցեն՝ Երևան,  Մաշտոցի պող. 5գ, բն.14

Հեռախոսները` +374 10 53-75-59, +374 94 53-75-59

Էլ. փոստը`nara@mail.ru

Քաղաքացիությունը`Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն

 • 2002-2007թթ. Երևանի ճարտարապետության և  շինարարության պետական համալսարան
 • Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն:
 • 2009թ. Հաշվապահական դասընթացներ “FES HOUSE” կրթության կենտրոնում:
 • 2011թ. “Tempus” ծրագրի շրջանակներում hիմնական “Երկրատեղեկատվական համակարգեր” ուսումնական դասընթացներ Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանում:
 • 2011թ. “Tempus” ծրագրի շրջանակներում խորացված “Երկրատեղեկատվական համակարգեր” ուսումնական դասընթացներ ԵՃՇՊՀ-ում:
 • 2012թ. “Tempus” ծրագրի շրջանակներում ուսումնական դասընթացներ “Կիրառական Trimble GNSS և օպտիկական համակարգեր” ԵՃՇՊՀ-ում:
 • 2013թ. Մասնակցություն “Մաստեր “Վերականգնողական դասընթացներ Հայաստանում”:
 • 2011-2013թթ. “Հայաստանի հուշարձանները” կազմակերպված Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարանի կողմից:
 • 2009-2014թթ. ԵՃՇՊՀ-ի “Ինժեներական գեոդեզիա” ամբիոնի հայցորդ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2011թ.-մինչս օրս դասախոս Ճարտարապետության և  շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոնում:

Գիտական ուղղվածություն

 • Կիրառական գեոդեզիա: Ինժեներա-գեոդեզիական հետազոտություններ, Երկրատեղեկատվական համակարգեր, երկրակեղևի ձևախախտումների դինամիկա:

Աշխատանքային փորձ

Տպագրված աշխատանքներ

 • 10 հոդված

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց
 • Ռուսերեն`գերազանց
 • Անգլերեն` լավ

Վերջին հրապարակումներ

 1. Վ.Ս. Սարգսյան, Ն.Վ. Հարությունյան «Գեոդինամիկական գործընթացների հետազոտությունները տեխնոլոգիաների կիրառմամբ»: ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ: Հատոր I(52): Երևան 2014, էջ 195-201:
 2. Հ.Ս.Պետրոսյան, Ս.Հ.Պետրոսյան, Ն.Վ. Հարությունյան «Հայաստանի Հանրապետությունում նավիգացիոն համամակարգերի քարտեզների ստեղծման տեխնիկական պահանջները»: ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր. – Հատոր 4(48). Երևան 2015, էջ 17-21:
 3. Պետրոսյան Հ.Ս.,Արտեմյան Ա.Ա., Հարությունյան Ն.Վ. «ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների ստեղծման աշխատանքների վերլուծությունը և առաջարկություններ դրանց արդիականացման վերաբերյալ»: ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր. Հատոր 5(48). Երևան 2015, էջ 32-35:
 4. Հ.Ս. Պետրոսյան, Ժ.Ս. Մարգարյան, Ն.Վ. Հարությունյան «ՀՀ տարածքի երկրակեղևի ուղղաձիգ շարժերի արագությունների քարտեզի ստեղծման համար ուսումնասիրված նյութերի վերլուծությունը»:ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ. Հատոր VI(59).Երևան 2015, էջ 21-29: