Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Քաղաքային տնտեսության եվ էկոլոգիայի ֆակուլտետ

ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

 ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

«Քաղաքային տնտեսություն և էկոլոգիա» ֆակուլտետը ձևավորվել է 2014 թ. սեպտեմբեր ամսին, որտեղ համախմբվել են տարբեր ֆակուլտետների հետևյալ մասնագիտությունները՝

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն
Ֆակուլտետը ներառում է հեռակա և առկա ուսուցման վերոնշված մասնագիտությունները (հեռակա ուսուցումը չի ներառում «Թարմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն» և   «Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն»): Առկա բակալավրատի կրթության տևողությունը 4 տարի է, առկա մագիստրատուրան՝ 2 տարի, հեռակա բակալավրիատը՝ 5 տարի, հեռակա մագիստրատուրան՝ 2.5 տարի: Ֆակուլտետի դեկանն է տ.գ.թ., դոցենտ Վալերիկ Մամիկոնի Հարությունյանը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆակուլտետում սովորող ուսանողները մասնակցում են մի շարք միջազգային ծրագրերին և գիտաժողովներին: Նրանցից մեկը սովորում է Չեխիայի Օստրավայի համալսարանում, Erasmus Mundus ծրագրի հովանավորությամբ:
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Ֆակուլտետի դեկան տ.գ.թ. դոցենտ
Սարգսյան Տաթևիկ Գագիկի Դեկանի տեղակալ
Սողոմոնյան Արմինե Բարսեղի Դեկանի տեղակալ
Ղազարյան Տաթևիկ Արթուրի Գործավարուհի
Եփրեմյան Ռուդոլֆ Վարազդատի Խորհրդատու