Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
 • Պատմություն
 • Ֆակուլտետի կառուցվածք
 • Աշխատակազմ
 • Նիստերի քաղվածքներ

ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ԲԱԿԱԼԱՎՐ

 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում կառավարում

 

 ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

 

«Քաղաքային տնտեսություն և էկոլոգիա» ֆակուլտետը ձևավորվել է 2014 թ. սեպտեմբեր ամսին, որտեղ համախմբվել են տարբեր ֆակուլտետների հետևյալ մասնագիտությունները՝

 

 1. 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
 2. 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 3. 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
 4. 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 5. 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն
 6. 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 7. 032300(1) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
 8. 032300(2) Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

 

Ֆակուլտետը ներառում է հեռակա և առկա ուսուցման վերոնշված մասնագիտությունները (հեռակա ուսուցումը չի ներառում «Թարմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն» և   «Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն»): Առկա բակալավրատի կրթության տևողությունը 4 տարի է, առկա մագիստրատուրան՝ 2 տարի, հեռակա բակալավրիատը՝ 5 տարի, հեռակա մագիստրատուրան՝ 2.5 տարի:

 

Ֆակուլտետի դեկանն է տ.գ.թ., դոցենտ Վալերիկ Մամիկոնի Հարությունյանը:

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ֆակուլտետում սովորող ուսանողները մասնակցում են մի շարք միջազգային ծրագրերին և գիտաժողովներին: Նրանցից մեկը սովորում է Չեխիայի Օստրավայի համալսարանում, Erasmus Mundus ծրագրի հովանավորությամբ:

   

Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի

Ֆակուլտետի դեկան տ.գ.թ. դոցենտ

Սարգսյան Տաթևիկ Գագիկի

Դեկանի տեղակալ

Սողոմոնյան Արմինե Բարսեղի

Դեկանի տեղակալ

Ղազարյան Տաթևիկ Արթուրի

Գործավարուհի

Եփրեմյան Ռուդոլֆ Վարազդատի

Խորհրդատու

2015թ.ի դեկտեմբերի 16-ի N 17 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ա.Խ. Գրիգորյանին Ե.23.03-«Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում» մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին հարցը:

    

Որոշեցին    

 1. ՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ա.Խ. Գրիգորյանին երաշխավորել Ե.23.03-«Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում» մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչման և փաստաթղթերը ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

 

2015թ.ի դեկտեմբերի 16-ի N 17 արձանագրությունից

 

Լսեցին 

 1. Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի 4-րդ ավարտական կուրսերում 2015-2016 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման մասին:

 

Որոշեցին 

 1. Կազմակերպել հանդիպում բակալավրիատի ավարտական խմբերի հետ և պարզել առաջացած խնդիրների պատճառները: Ամբիոններին հանձնարարվեց ստեղծված իրավիճակը շտկելու նպատակով կատարել լրացուցիչ կոնսուլտացիաներ  և ձեռնարկել միջոցներ ուսանողների առաջադիմությանը նպաստելու համար:

 

 

 

2015թ.ի դեկտեմբերի 09-ի N 16 արձանագրությունից

 

Լսեցին 

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի դասախոս Վ.Ս. Հայրապետյանին դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին հարցը:

 

Որոշեցին 

 1. Շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման ամբիոնի դասախոս Վ.Ս. Հայրապետյանին երաշխավորել դոցենտի գիտական կոչման և փաստաթղթերը ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

2015թ.ի դեկտեմբերի 09-ի N 16 արձանագրությունից

 

Լսեցին 

 1. Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների հաճախումների, հաշվեգրաֆիկական, լաբորատոր առաջադրանքների, կուրսային աշխատանքների և նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի մասին:

    

Որոշեցին 

 1. Շարունակել ուսանողների հետ ամենօրյա, հետևողական աշխատանքը՝ ուսանողների առաջադրանքները ժամանակին հանձնելու համար: Ամբիոնների և դեկանատի համագործակցությամբ միջոցներ ձեռնարկել ուսանողների բացակայությունները նվազեցնելու համար:

 

 

 

07. 10. 2015թ. N 14 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Ցոլակ Արմենի Հարությունյանին Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ ասպիրանտուրայում հայցորդի կարգավիճակով ընդունման, §Բնակելի և արտադրական շենքերում արևի էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման եղանակների և մեթոդների մշակումը¦ գիտահետազոտական թեմայի հաստատման և ՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյանին, որպես գիտական ղեկավար նշանակման հարցերը:

 

Որոշեցին

 1. Ց.Ա. Հարությունյանին երաշխավորել Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ ասպիրանտուրայում հայցորդի կարգավիճակով ընդունման, հաստատել Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ Ց.Ա. Հարությունյանի  §Բնակելի և արտադրական շենքերում արևի էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման եղանակների և մեթոդների մշակումը¦ գիտահետազոտական թեման և ՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյանին երաշխավորել, որպես գիտական ղեկավար:

 

 

07. 10. 2015թ.  N 14 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Արտաշես Լևոնի Պետրոսյանին Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ դոկտորանտուրա ընդունման, §Բնակելի շենքերի ջերմացրտամատակարարման համակարգերում էներգախնայող նորագույն  մեթոդների կիրառումը և համապատասխան տեխնոլոգիական սխեմաների մշակումը¦ գիտահետազոտական թեմայի հաստատման և ՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյանին, որպես գիտական խորհրդատու նշանակման հարցերը:

 

Որոշեցին

 1. Ա.Լ. Պետրոսյանին երաշխավորել Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ դոկտորանտուրա ընդունման, հաստատել Ե23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում մասնագիտությամբ Ա.Լ. Պետրոսյանի  §Բնակելի շենքերի ջերմացրտամատակարաման համակարգերում էներգախնայող նորագույն  մեթոդների կիրառումը և համապատասխան տեխնոլոգիական սխեմաների մշակումը¦ գիտահետազոտական թեման և ՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյանին երաշխավորել, որպես գիտական խորհրդատու:

 

 

07. 10. 2015թ. N 14 արձանագրությունից

 

Լսեցին  

 1. ՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Սիրանուշ Մելսի Էգնատոսյանին դոցենտի գիտական կոչման երաշխավորման հարցը:

    

Որոշեցին   

 1. ՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ս.Մ. Էգնատոսյանին երաշխավորել դոցենտի գիտական կոչման և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

03. 07. 2015թ  N 12 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի հայցորդ Հմայակ Աշոտի Ղազարյանի թեկնածուական ատենախոսության՝ ամբիոնի առաջարկած թեմայի՝ §Հայաստանի գազատրանսպորտային միասնական համակարգի հուսալիության բարձրացումը գազի մատակարարման երկու աղբյուրների ճյուղերի օղակաձև սնուցման միջոցով¦ հաստատման հարցը:

 

Որոշեցին  

 1. Հայցորդ  Հ. Ա. Ղազարյանի գիտական ղեկավար երաշխավորել տ.գ.դ.   Յու. Հմայակի Ղազարյանին:
 2. Համալսարանի գիտական խորհրդում հաստատման երաշխավորել հայցորդ Հ. Ա. Ղազարյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ §Հայաստանի գազատրանսպորտային միասնական համակարգի հուսալիության բարձրացումը գազի մատակարարման երկու աղբյուրների ճյուղերի օղակաձև սնուցման միջոցով¦՝ 05.23.02., §Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն¦ մասնագիտությամբ:

 

 

 

27. 04. 2015թ.  N 10 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ս.Մ. Էգնատոսյանի §Օդի կոնդիցիոնացում¦ (խմբագիր՝ ՀՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Յա. Մարգարյան, գրախոս՝ ՀՋԳՄՕ ամբիոնի տ.գ.դ. պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյան) ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու մասին ՀՋԳՄՕ ամբիոնի 22.04.2015թ.ի N 01 նիստի որոշումը:

 

Որոշեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ս.Մ.Էգնատոսյանի §Օդի կոնդիցիոնացում¦ ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

 

27. 04. 2015թ.  N 10 արձանագրությունից

 

Լսեցին  

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտներ, տ.գ.թ. Ն.Մ. Էգնատոսյանի և տ.գ.թ. Ս.Մ.Էգնատոսյանի §Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերի նախագծում¦ (խմբագիր՝ ՀՋԳՄՕ ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Յա. Մարգարյան, գրախոս՝ ՀՋԳՄՕ ամբիոնի տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զ.Ա. Մելիքյան) ուսումնամեթոդական ձեռնարկը տպագրության երաշխավորելու մասին ՀՋԳՄՕ ամբիոնի 22.04.2015թ.ի N 02 նիստի որոշումը

 

Որոշեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտներ, տ.գ.թ. Ն.Մ.Էգնատոսյանի և տ.գ.թ. Ս.Մ.Էգնատոսյանի §Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերի նախագծում¦ ուսումնամեթոդական ձեռնարկը երաշխավորել տպագրության և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

 

 

16. 03. 2015թ.  N 9 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի դասախոս Հռիփսիմե Վարանցովի Մելյանի Ե23.03 §Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում¦ մասնագիտությամբ §Քաղաքների բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերում աղմուկի նվազեցման և ձայնամեկուսացման մեթոդների և տեխնոլոգիաների մշակումը¦ թեկնածուական ատենախոսության թեման նույն մասնագիտության §Ձայնակլանիչ նյութեր և ձայնամեկուսիչ պատրաստուկներ՝ փքված օբսիդիանի հենքով¦ վերնագրով փոփոխման և գիտական ղեկավարի առաջարկման մասին ԳԷԿ ամբիոնի 11.03.2015թ.ի նիստի N 08 որոշումը:

 

Որոշեցին  

 1. ԳԷԿ ամբիոնի դասախոս Հ.Վ. Մելյանի թեկնածուական ատենախոսության  թեման՝Ե23.03 §Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում¦ մասնագիտությամբ §Ձայնակլանիչ նյութեր և ձայնամեկուսիչ պատրաստուկներ՝ փքված օբսիդիանի հենքով¦ վերնագրով հաստատել և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը: Գիտական ղեկավար նշանակել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Արծրունի Մարտիրոսի Սաֆարյանին:

 

 

 

13. 02. 2015թ  N 8 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ն.Մ. Էգնատոսյանին դոցենտի գիտական կոչման երաշխավորման հարցը:

 

Որոշեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Ն.Մ. Էգնատոսյանին երաշխավորել դոցենտի գիտական կոչման:

 

 

 

21. 01. 2015թ  N 5 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի դոկտորանտ, տ.գ.թ. Վ.Հ. Թոքմաջյանի Ե23.02 §Քաղաքացիական արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն¦ մասնագիտությամբ §Ջրամբարում լրացուցիչ ծավալի կուտակման, ջրանցքների ջրառի իրականացման և հարակից կառուցվածքների շինարարության առանձնահատկությունները¦ դոկտորական ատենախոսության թեմայի վերնագրի Ե23.05 §Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը¦ մասնագիտությամբ §Ջրամբարի օգտակար ծավալի մեծացման ինժեներական միջոցառումները և ջրառի իրականացման կառուցվածքների շահագործման առանձնահատկությունները¦ վերնագրով փոխարինման մասին ՀՋԳՄՕ ամբիոնի 21.11.2014թ.ի N 01 նիստի որոշումը (գիտական խորհրդատու տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան):

 

Որոշեցին  

 1. ՀՋԳՄՕ ամբիոնի դոկտորանտ, տ.գ.թ. Վ. Հ. Թոքմաջյանի ատենախոսական աշխատանքի թեման՝ §Ջրամբարի օգտակար ծավալի մեծացման ինժեներական միջոցառումները և ջրառի իրականացման կառուցվածքների շահագործման առանձնահատկությունները¦ վերնագրով հաստատել և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

 

21. 01. 2015թ.  N 5 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Ինժեներ-հայցորդ Հմայակ Աշոտի Ղազարյանի՝ §Վերգետնյա գազատարների կրողունակության և հուսալիության հետազոտումը համալիր ազդող գործոնների դեպքում¦ (ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Գ. Ստակյան) Ե23.03 մասնագիտության §Ջերմագազամատակարարում, օդափոխություն և օդի կոնդիցիոնացում¦ մասնագիտացմամբ թեկնածուական ատենախոսության առաջարկված թեմայի հաստատման մասին հարցը:

 

Որոշեցին   

 1. Հաստատել ինժեներ-հայցորդ Հմայակ Աշոտի Ղազարյանի՝ §Վերգետնյա գազատարների կրողունակության և հուսալիության հետազոտումը համալիր ազդող գործոնների դեպքում¦ (ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Գ. Ստակյան) Ե23.03 մասնագիտության §Ջերմագազամատակարարում, օդափոխություն և օդի կոնդիցիոնացում¦ մասնագիտացմամբ թեկնածուական ատենախոսության առաջարկված թեման և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:

 

 

 

21. 01. 2015թ.N 5 արձանագրությունից

 

Լսեցին

 1. Արմինե Արծրունի Գևորգյանի (ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալբերտ Յախշիբեկի Մարգարյան) §Շինարարություն¦ բնագավառի Ե-23.03 §Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ) ապահովումը¦ մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության թեմայի վերնագրի հաստատման մասին հարցը:

 

Որոշեցին  

 1. Հաստատել Արմինե Արծրունի Գևորգյանի (ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Յա. Մարգարյան) Ե23.03 մասնագիտությամբ §Միատարր կենսազանգվածի անաէրոբ խմորման գործընթացի փորձնական ուսումնասիրությունը և կենսագազ-էներգիա տեխնոլոգիայի կատարելագործման ինժեներական մշակումները¦ թեկնածուական թեման և ներկայացնել համալսարանի գիտական խորհրդի քննարկմանը:
05/26 2017 Այսօր հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցներում հնչեց Վերջին զանգը: 12-րդ դասարանցիներն արդեն հասուն մտքով ու ...
05/25 2017 Շուրջ երկու շաբաթ է ՃՇՀԱՀ Ճարտարապետության ֆակուլտետում աշխատանքային և ստեղծագործական եռուզեռ է :Ապագա ...
05/25 2017 Այսօր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը հյուրընկալել էր հայազգի ճանաչված ...
05/26 2017 Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «2mindS» ՍՊԸ ընկերության գործընկեր «AAB Construction» շինարարական ընկերությանը ...
05/26 2017 Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «2mindS» ՍՊԸ ընկերության գործընկեր «AAB Construction» շինարարական ընկերությանը ...
05/24 2017 Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը հայտարարում է ֆրանսիական կառավարության կողմից տրամադրվող ամենամյա ...