Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
  • hy
  • ru
  • en
  • fr
Գրադարան

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է

ԸՍՏ ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

 

Կազմ

Հեղինակ(ներ)

Վերնագիր

Տպագրական

Համառոտագիր

Ա

 anver_tiezerq

Բրունո Ջորդանո

«Անվերջականության, տիեզերքի և աշխարհների մասին»

Հայպետհրատ -Եր.: 1950-291էջ:

 arhest_hajastanum

Աբրահամյան Վ.Ա.

«Արհեստները և համքարական կազմակերպությունները Հայաստանում IX-XIII դ.դ.»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.1946.- 135էջ.: (ՀՍՍՌ ԳԱ Հայաստանի պետ.պատմ. թանգարանի պատմ.ինստիտուտ):

 arhest_hajastan

Աբրահամյան Վ.Ա.

«Արհեստները Հայաստանում IV-XVIII դ.դ.»

ՀՍՍՌ գ.ա. հրատ. 1956.-289էջ: (ՀՍՍՌ ԳԱ, Հայաստանի պետ. պատմության թանգ.):

 arev_hajastan

Առաքելյան Գ.Ռ.

«Արևելյան Հայաստանի արդյունագործությունը XIX դարի երկրորդ կեսին»

-Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: 1990-224էջ:

 arhavirq

Արզումանյան Մ.Վ.

«Արհավիրքից վերածնունդ»

-Եր.: Հայաստան,1973-581էջ:

 arcakhyan_goyapayqar

Արշակյան Ա.

«Արցախյան գոյապայքար (1985թ.-1992թ.)»

Վ. Բրյուսովի անվան ՊԼՀ: -Եր.: Լինգվա, 2004.-246էջ:

 arhavirq_veracn

Իսահակյան Հ.Ա.

«Արհավիրք և վերածնունդ»

-Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2009.-76էջ:

Գրքույկ, որ արձագանք է Հայոց Մեծ Եղեռնի 95 – ամյակին, ներկայացնում է թուրք բարբարոսների կանխամտածված ու պլանավորված Հայոց ցեղասպանությունն ու նրա պատմությունը` սուլթանական Թուրքիայից մինչև հանրապետական:

 arevmtahaj

Հովհաննիսյան Ռ.Փ.

«Արևմտահայ ազգային -ազատագրական շարժումները և Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպությունը (XIX դ.70–80-ական թթ.)»

-Եր.:ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1965.-587էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ:

 ani

Լեո

«Անի»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1963-383էջ:

 aleksandrapol

Ղարիբջանյան Գ.Բ.

«Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկյան կազմակերպությունը 1917-1920 թվականներին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1953.-160էջ:

 armavir_hun

Մանանդյան Հակոբ

«Արմավիրի հունարեն արձանագրությունները նոր լուսաբանությամբ»

-Եր.: Պետ. համալս. հրատ., 1946-59էջ, Վ.Մ. Մոլոտովի անվ. Եր. պետ. համալս.:

 avarajr

Յուզբաշյան Կ.Ն.

«Ավարայրի ճակատամարտից դեպի Նվարսակի պայմանադրությունը»

-Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ.: 1989.-264էջ, ՀԽՍՀ ԳԱ արևելագիտության ինստիտուտ:

 akademocos

Յուզբաշյան Կ.Ն.

«Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1987.-110էջ, (ՀՍՍՀ ԳԱ):

 ashtarak_patm

Շահազիզ Երվանդ

«Աշտարակի պատմությունը»

Բնագրի պատրաստումը, առաջաբանը, հավելվածներն ու լրացումները պրոֆ. Պ.Հ. Հակոբյանի:-Եր.: Հայաստան, 1987.-251էջ:

 arabakan_axbjurnery

«Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին»

Յակուտ ալ-Համավի, Աբուլ-Ֆիդա, Իբն Շադդադ: Կազմեց Հ.Թ.Նալբանդյան: – Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1965.-366էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ արևելագիտության սեկտոր:

Աշխատության մեջ ընդգրկված են XIII և XVI դդ. 3 արաբ հեղինակների` Յակուտ ալ-Համավիի, Աբուլ-Ֆիդայի, Իբն Շադդադի գրքերում պարունակող այն հատվածները, որոնք, հարուստ նյութ են պարունակում միջնադարյան Հայաստանի և հարևան երկրների քաղաքական ու տնտեսական կյանքի պատմության տարբեր բնագավառների, քաղաքների, արհեստների ու արհեստագործական արտադրանքի մասին:

 angl_amerikjan_iranum

Բաշկիրով Ա.Վ.

«Անգլիական և ամերիկյան իմպերիալիստների էքսպանսիան Իրանում (1941-1953թթ.)»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1954.-371էջ:

 andrkov_rus_hexapoxakan_mtqi

Իսահակյան Հ.Ա.

«Անդրկովկասը ռուս հեղափոխական մտքի գնահատմամբ. 1895-1917թթ.»

(Պատմակուսակցական ասպեկտ), խմբ. Բ.Հ. Անանիկյան: -Եր.: Հայաստան,1980.-364էջ:

 azdanshan

Պոլետաև Ի.Ա.

«Ազդանշան»

/ Կիբեռնետիկայի որոշ հասկացությունների մասին: Խմբ.` Ռ. Ղ. Գրիգորյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1962.-534էջ:

 analitik_qimiaji_harcer

Քանքանյան Ա.Գ.

«Անալիտիկ քիմիայի հարցեր և վարժություններ»

-Եր.: Համալսարան, 1974.- 207էջ:

 axet_ev_mtahogutjun

Խոջաբեկյան Վ.Ե.

«Աղետ և մտահոգություն»

-Եր.: Հայաստան, 1989.-96էջ:

Գրքույկում տրվում է երկրաշարժի հետևանքով հանրապետության տնտեսական ու սոցիալական զարգացման ասպարեզում ծագած նոր խնդիրների ու հոգսերի հանրամատչելի շարադրանքը, բացահայտում դրանց լուծման խնդիրները: 

 arevmtahaj_mamuly_osman

Խառատյան Ա.Ա.

«Արևմտահայ մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857-1908)»

Պատ. խմբ.` Է.Ա. Կոստանդյան: ՀԽՍՀ ԳԱ պատմ. ին-տ: -Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ, 1989.-380էջ:

Աշխատության մեջ հետազոտված են արևմտահայ պարբերական մամուլի հասարակական-քաղաքական բովանդակությունը, նրա դերն ու առանձնահատկությունները հայ մտավոր մշակույթի պատմության մեջ:

 arcaxyan_gojamart

Բակուր

«Արցախյան գոյամարտի համահավաք»

գիրք չորրորդ, հինգերորդ: -Եր.: «Շուշի» ԲՀ, 2011.-528էջ

Մատենաշարի 4-րդ և 5-րդ հատորները Արցախյան ազատագրական շարժման և Ադրբեջան-Արցախ պատերազմի մասնակիցների իրապատում պատմություններով լրացնում են 1-3 հատորներին, ընթերցողների առջև բացահայտում շարժման ու պատերազմի նոր դրվագներ և իրողություններ :

 anvtang_qaxaqagit_problem

Քոթանջյան Հայկ Ս.

«Անվտանգության քաղաքագիտական պրեբլեմներ. ԽՍՀՄ վերակառուցում – Ղարաբաղ, Հայաստան, Անդրկովկաս – Աֆղանստան»

-Եր.: ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2009.-656էջ:

Տեսական ու կիրառական նշանակություն ունեցող այս գիրքը հասցեագրված է ազգային անվտանգության քաղաքագիտության ոլորտի մասնագետներին, անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրներով զբաղվող պետական ու քաղաքական գործիչների լայն շրջանի:

 amerikjan_imperializmi

«Ամերիկյան իմպերիալիզմի արյունոտ հետքերը»

Ռուս. թարգմ. Վ.Դ. Դարբինյանը (1-191 էջ), Ս.Ս. Ամիրյանը (192-386էջ): -Եր.: Հայաստան, 1984.-388էջ:

Սովետական մամուլի նյութերից կազմված այս գրքում գրողները, գիտնականները, լրագրողները վառ օրինակներով ցույց են տալիս ամերիկյան իմպերիալիզմի գազանային կերպարանքը, դեն են նետում դեմագոգիայի և դեզինֆորմացիայի կեղծ քողը, որով նա փորձում է քողարկել խաղաղության և մարդկության դեմ ուղղված իր գործողությունները: 

 agresorneri_aljansy

Մուսայելյան Գենադի

«Ագրեսորների ալյանսը»

Թարգմ.` Կ.Ս. Վարդանյան: -Եր.: Լույս, 1988.-106էջ:

Գրքում պատմվում է Մերձավոր արևելքում և այլ ռեգիոններում ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականության մասին, բացահայտվում նրանց քաղաքական ու ռազմական միջամտության մեխանիզմը, ճնշումը արաբական պետությունների վրա, ցույց է տրվում Պենտագոնի այստեղ տեղաբաշխված բազաների կողմից ընդհանուր խաղաղությանն ու ժողովուրդների անվտանգությանն սպառնացող վտանգը: 

 aknark_minch_kapitalist

Օստրովիտյանով Կ.Վ.

«Ակնարկներ մինչ-կապիտալիստական ֆորմացիաների էկոնոմիկայի մասին»

-Եր.: Հայպետ-հրատ, 1948.-186էջ:

 ashxatanqi_varcatrutjun

Հակոբյան Գ.Ս.

«Աշխատանքի վարձատրությունը շինարարությունում»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-164էջ:

 ancharg_gujqi_ekwnom_karav

Ստեփանյան Սարգիս և այլք.

«Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում»

ՈՒս. ձեռնարկ / Ս. Ստեփանյան, Վ. Հովհաննիսյան, Ա.Գրիգորյան.-Եր.: ԵրՃՇՊՀ հրատ., 2007.-504էջ:

 ansharg_gujqi_kensacikli

Ստեփանյան Ս. Շ., Վարդանյան Ա. Ա.

«Անշարժ գույքի կենսացիկլի կառավարում»

Ուս. ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-90էջ:

Ուսումնական ձեռնարկն իրենից ներկայացնում էհամակարգված աշխատություն, որում շարադրված են անշարժ գույքի կենսացիկլի կառավարման խնդիրները: Ձեռնարկը նախատեսված է ԲՈՒՀ-երում բոլոր տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին և մագիստրանտներին դասավանդելու համար:

 artaqin_tnt_kaper

Հովհաննիսյան Ա.Ա., Ալավերդյան Ռ.Խ.

«Արտաքին տնտեսական կապերի հիմունքներ»

ՈՒս. ձեռնարկ:-Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-133էջ:

ՈՒսումնական ձեռնարկը ներառում է երկրների միջև տնտեսական կապերի առաջացման պատճառները, տեսությունները, զարգացման ընթացքը, աշխարհի երկրների տեսակավորումը, միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացը աշխարհում և այլն: 

 azatazrkvac_ancanc

Բաղդասարյան Ն.Ս.

«Ազատազրկված անձանց իրավական վիճակը»

-Եր.: Հայաստան, 1990.-99էջ:

Գրքում մեկնաբանված են ազատազրկված անձանց իրավական դրության վերաբերյալ հարցերը, նրանց որոշակի իրավունքներն ու պարտականությունները, քաղաքացիաիրավական, ամուսնաընտանեկան, գույքային առուծախի, բնակարանային վարձակալության հարաբերություններում: 

 ajs_petq_e_imana_ev

«Այս պետք է իմանա և կարողանա ամեն ոք»

Հուշագիրք բնակչ. համար: Թարգմ.` Ա.Ա. Գևորգյան: 2-րդ ճշտված, վերամշ. հրատ. -Եր.: Հայաստան, 1985.-75էջ, նկ.:

Գրքույկում քննարկվում են մասսայական խոցման զենքից բնակչության պաշտպանության միջոցներն ու եղանակները: 

 aknarkner_xorhrdahaj_dproci

Բաղդասարյան Բ.Ա.

«Ակնարկներ խորհրդահայ դպրոցի զարգացման պատմության»

-Եր.: Լույս, 1990.-139էջ:

Գրքույկը նպատակ ունի հասարակայնության լայն շրջաններին ծանոթացնել ժողովրդական կրթության բնագավառում մեր հանրապետության ձեռք բերած նվաճումներին: 

 anmorac_demqer

«Անմոռաց դեմքեր»

Ներսիսյան դպրոցի սաներ: -Եր.: Հայաստան, 1965.-294էջ:

 apaga_cnoxi

Անաստասյան Բ. Հ.

«Ապագա ծնողի դաստիարակման մի քանի հարցեր»

-Եր.: Լույս, 1988.-84էջ:

Ձեռնարկը նվիրված է երեխաների` մեր ապագա քաղաքացիների ընտանեկան ճիշտ դաստիարակության հարցերին: Այն նպատակ ունի օգնել ծնողներին ճիշտ ճիշտ դաստիարակել երեխաներին` ելնելով նրանց տարիքային, հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից որոնք ձևավորվում են ներընտանեկան ճիշտ փոխհարաբերությունների ստեղծման շնորհիվ և նպաստում են երեխայի մեջ եղած հատկանիշների զարգացմանն ու նրա ունակությունների դրսևորմանը:

 ardi_hajereni_tesutjun

Բարսեղյան Հ.Խ.

«Արդի հայերենի բայի խոնարհման տեսություն»

-Եր.:ՀՍՍՌ պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտի հրատ., 1953.-422 էջ: (ՀՍՍՌ պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ):

 ardi_hajereni_holovum

Իշխանյան Ռ.

«Արդի հայերենի հոլովումն ու խոնարհումը»

-Եր.: Համալս., 1971.-165 էջ: (Երևանի պետական համալսարան):

Գրքում փորձ է արված հնարավորին չափ պարզ ներկայացնել արդի հայերենի հոլովման ու խոնարհման համակարգերը, ինչպես և դերբայների առանձնահատկություններն ու տեսակները, բայի սեռը: 

 

Իշխանյան Ռ.

«Արդի հայերենի շարահյուսութուն: Պարզ նախադասություն»

-Եր.: Համալս., 1986.-340 էջ: (Երևանի պետական համալսարան):

Աշխատության մեջ վերլուծված և ներկայացված է արդի հայերենի պարզ նախադասության շարահյուսական կառուցվածքը, տրված են նախադասության տեսությունը, հայերենին հատուկ շարահյուսական կապակցման եղանակների ու միջոցների բնույթը, առանձին-առանձին քննված են նախադասության բոլոր անդամները, հայերենի շարադասության, հոլովների կիրառության հարցերը և այլն: Կիրառված են քերականական նկարագրության նորագույն եղանակներ, նկատի է առնված լեզվական նյութի շարահյուսական համակարգման մանկավարժական տեսանկյունը:

 

Մխիթարյան Հ. Մ.

«Ակնարկներ հայերենի շարահյուսության պատմության»

/ Խմբ. Ա.Հ. Պապոյան: -Եր.: «Լույս», 1990.-395 էջ:

Գրքում շարադրված են հայոց լեզվի շարահյուսական ըմբռնումների և շարահյուսական տերմինների ձևավորման ու զարգացման ընդհանուր միտումները, սկսած` Թրակացուց, հայ մեկնիչներից մինչև Միքայել Չամչյանը ներառյալ: Գիրքը կարող է օգտակար լինել բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողների և լեզվի ուսուցիչների համար:

 

Մխիթարյան Հ.Մ.

«Անգլերենի ընթերցարան»

Ուս. ձեռնարկ բուհերի հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1985.-162էջ:

Ձեռնարկի նպատակն է զարգացնել գիտահանրամատչելի գրականության ընթերցանության հմտությունները, նախապատրաստել ուսանողներին` օգտվելու ավելի բարդ մասնագիտական տեքստերից: Զետեղված տեքստերը բազմաբովանդակ են, նախատեսված են ընթերցանության արագությունը զարգացնելու և նոր ինֆորմացիա ստանալու համար: Նախատեսված է ոչ մասնագիտական հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար:

 

Վերմիշյան Գ. Բ.

«Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ»

Դասախոսություններ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2008.-84էջ, (ՀՀ ԳԿ նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ձեռնարկը տարիների ընթացքում հեղինակի կողմից կարդացված դասախոսությունների մշակված շարադրանքն է: Այստեղ ներառված են անալիտիկ երկրաչափության և գծային հանրահաշվի հիմնական թեմաները, որոնք նախատեսված են տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար:

 

Շահինյան Ա. Լ.

«Անալիտիկ ֆունկցիաների տեսություն»

Մաս – 1: -Եր.: Միտք, 1969.-242 էջ, իլ.:

 

Բադալյան Հ.Ս.

«Արհեստական արբանյակներ և միջմոլորակային ճանապարհորդություն»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1958.-119էջ: (ՀՍՍՌ ԳԱ):

 

Գալանոպուլոս Ա.Գ., Բեկոն Է.

«Ատլանտիդա: Առասպելի ետևում ճշմարտությունն է»

Ռուս. թարգմ. Պ. Դեմիրճյանը: -Եր.: Հայաստան, 1985.-200էջ, նկ.:

Հույն նշանավոր սեյսմոլոգ Ա.Գ. Գալանոպուլոսի և գրող, հնագետ Է. Բեկոնի այս գիրքը նվիրված է պատմության ամենահետաքրքիր գաղտնիքներից մեկին` Ատլանտիդային, և նրա անհետացման բացահայտմանը: Աշխատության մեջ լուրջ փորձ է արված երկրաֆիզիկայի ու օվկիանոսագիտության տվյալների հիման վրա և պատմական (գրավոր) ու հնագիտական նյութերի օգնությամբ լուծելու Ատլանտիդայի գաղտնիքը: Հանձնարարվում է ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Աստվածատրյան Վ.Ա.

«Առողջ մանուկ»

-Եր.: Հայաստան, 1982.-364էջ:

Գրքի հեղինակը` մանկաբույժ-պրոֆեսոր Վ. Աստվածատրյանը, հենվելով երկարամյա անձնական պրակտիկայի և արդի բժշկագիտության նվաճումների վրա, մատչելի ձևով պարզաբանում է մանկական օրգանիզմի առանձնահատկությունները, խորհուրդներ տալիս ծնողներին երեխայի խնամքի, կերակրման և դաստիարակման վերաբերյալ: Գրքում մանրամասն նկարագրվում են մանկական առավել տարածված հիվանդությունները և տրվում են դրանց բուժման միջոցները: Առանձին գլուխներ են նվիրված երեխայի ֆիզիկական և բարոյական դաստիարակության հարցերին:

 

Ղալթախչյան Տ. Հ.

«Առաջին էլեկտրակայանը»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-175էջ:

Հին բոլշևիկ սովետական կարգերի հաստատման ակտիվ մասնակից Տ. Ղալթախչյանի հուշերում պատկերվում է, թե ինչպես ժողովրդական տնտեսության վերականգնման տարիներին Իջևանի շրջանի աշխատավորներն անձնվեր աշխատանք են տանում Հայաստանում հասարակական հիմունքներով առաջին էլեկտրակայան կառուցելու համար: Հուշերի հեղինակը ոչ միայն անմիջական մասնակցություն է ցուցաբերել շինարարական աշխատանքներին, այլև ղեկավարել, կազմակերպել է այդ գործը: Տ. Ղալթախչյանի ակնարկում բարձրացված հարցերն ունեն կարևոր նծանակություն երիտասարդ սերնդի դաստիարակության համար:

 

Մոկացյան Ա.

«Ասինխրոն էլեկտրաշարժիչների սպասարկումը»

-Եր.: Հայաստան, 1965.-83էջ:

Այս գրքույկը արդյունաբերության մեջ աշխատող էլեկտրաշարժիչները շահագործող անձնակազմին ծանոթացնում է ասինխրոն տիպի էլեկտրաշարժիչների կառուցվածքին, աշխատանքի սկզբունքներին, շահագործման ընթացքում առաջացող թերություններին և այդ թերությունների վերացման միջոցառումներին: Գրքույկը նախատեսված է արդյունաբերական ձեռնարկությունների էլեկտրամոնտյորների համար:

 

Վարդանյան Վ. Ռ.

«Արդյունաբերական Էլեկտրոնիկայի հիմունքները»

ՈՒս. ձեռնարկ ավտոմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և էլեկտրոտեխնիկա մասնագիտությամբ զբաղվող ուսանողության համար: -Եր.: Հայաստան, 1965.-498 է:

 

Գելբերգ Բ. Տ., Պեկելիս Գ. Դ.

«Արդյունաբերական սարքավորումների նորոգումը»

ՈՒս. ձեռնարկ պրոֆ.-տեխ. ուսումնարանների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-451էջ:

Գիրքը նախատեսված է որպես ուսումնական ձեռնարկ պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսումնական հաստատություններում փականագործ-նորոգողներ պատրաստելու համար: Ուսումնական ծրագրին համապատասխան այն պարունակում է հիմնական տեղեկություններ արդյունաբերական սարքավորումների և նրանց մաշվածքային երևույթների, մաշոիմը կանխելու և մաշվածքը վերացնելու միջոցների ու երևույթների, ինչպես նաև նորոգման աշխատանքներ կատարելու մեթոդների ու ձևերի մասին: Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել նաև արդյունաբերական ձեռնարկություններում անհատական-բրիգադային ուսուցման ցանցում:

 

Բաղդասարյան Է. Հ.

«Ավտոմոբիլի հուսալիությունը»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-252էջ:

Գրքում շարադրված են հուսալիության տեսության հիմնական դրույթները` կիրառված ավտոմոբիլի ու նրա տարրերի համար: Գիրքը նախատեսված է ավտոմոբիլների նախագծման, արտադրության ու շահագործման բնագավառներում զբաղված մասնագետների ու գիտաշխատողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև համապատասախն մասնագիտություններ ուսումնասիրող ուսանողներին:

 

«Անվտանգության կանոնները գազային տնտեսությունում»

Խմբ.`Է. Ա. Մակարյան: -Եր.: Հայաստան, 1967.-270էջ, (ՀՍՍՀ մինիստրների սովետին առընթեր գազիֆիկացիայի գլխավոր վարչություն «Գլավգազ»):

Սույն անվտանգության կանոնները լույս տեսնելուց հետո դադարում են գործելուց ՌՍՖՍՀ պետական լեռնա-տեխնիկական հսկողության կողմից 1961 թ. փետրվարի 3-ին հաստատված «Բնակավայրերի գազային տնտեսությունում և արդյունաբերական ու կենցաղային սպառողների կողմից գազի օգտագործման անվտանգության կանոններ»-ը:

 filetype_pdf[1]

Ստեփանյան Ս. Շ. և ուրիշ.

«ArchiCAD 11»

/ Ս. Շ. Ստեփանյան, Ա. Ա. Հմազասպյան, Ա. Ս. Կարգանյան: Մեթոդակ ցուցումներ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2008.-52էջ:

Մեթոդական ցուցումը ներառում է ArchiCAD 11 ծրագրով աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Այստեղ նկարագրված են կարևորագույն գործիքագոտիները, որն իր հետթին հնարավորություն է տալիս ծրագրի էությունը բացահայտել: Մեթոդական ցուցումն ուղղված է ճարտարապետության մասնագիտության ուսանողներին նախահաշվային գործում շինարարական աշխատանքային ծավալների ստույգ հաշվարկման նպատակով:

 

Տեր-Պետրոսյան Պ.Հ.

«Անվտանգության տեխնիկա Շինարարական նյութերի, իրերի և կառուցվածքների արտադրությունում»

ՈՒս. ձեռնարկ: Եր.: Նաիրի, 2001, 184էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը պարունակում է շինարարական նյութերի արտադրության ձեռնարկություններում աշխատանքի անվտանգ կազմակերպման եղանակները: Վերոհիշյալ գիտական աշխատանքն ունի տեսական և կիրառական նշանակություն, կարող է հանդիսանալ գիտական հրատարակում-ուսումնական ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և շինարարական այլ մասնագիտությունների ուսանողների համար, կարող է օգտակար լինել ճարտարապետների և շինարարների, ինչպես նաև շինարարական նյութեր, իրեր և կառուցվածքներ արտադրող ձեռնարկությունների ինժեներատեխնիկական աշխատողների համար:

 

Ղալամքարյան Կ.

«Ապակե թելերի ստացումը և դրանց օգտագործումը ժողովրդական տնտեսության մեջ»

-Եր.: Հայաստան, 1965.-55էջ:

Բրոշյուրը ընթերցողների լայն շրջանին ծանոթացնում է ապակյա թելերի ստացման և ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում դրանց օգտագործման եղանակներին: Հեղինակը հակիրճ կերպով շարադրում է այն առավելությունները, որ ունեն ապակյա թելերը շինարարության, գիտության ու տեխնիկայի մեջ ընդունված են և օգտագործվող բազմաթիվ նյութերի համեմատությամբ:

 

Խորասանյան Գ.

«Ատաղձագործական և հյուսնական աշխատանքներ»

– Եր.: Պետական գիտա-տեխնիկական հրատ., 1960.-206էջ:

Գրքում նկարագրված են փայտանյութերի տեսակները, բերված են տեղեկանքներ նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների, ինչպես նաև փայտային աշխատանքներում կիրառվող օժանդակ նյութերի ու շինվածքների մասին, նկարագրված են փայտանյութերի պահպանման միջոցառումները, տրված են ատաղձագործական և հյուսնական աշխատանքների կատարման հիմնական ձևերը: Գիրքը նախատեսված է շինարարության մեջ աշխատող երիտասարդ բանվորների և բրիգադիրների համար, նա կարող է օգտակար լինել նաև տասնապետների, աշխղեկների, ինչպես նաև ֆաբգործուսի և տեխնիկումի ուսանողների համար:

 

Մինասյան Ս. Ա. և ուրիշ.

«Արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազամատակարարում»

/ Մինասյան Ս. Ա., Խաչատրյան Ռ. Մ., Հովհաննիսյան Լ. Ս.: ՈՒս. ձեռնարկ տեխնիկումների սովորողների համար:-Եր.: Մեղապարտ, 1991.-128էջ, 35 նկար, (ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության պետական կոմիտե, հանրապետական ուսումնամեթոդական կաբինետ):

Ձեռնարկում տրված են ընդհանուր տեղեկություններ վառելագազերի, նրանց ստացման և արդյունաբերական օգտագործման մեթոդների մասին: Ձեռնարկը նախատեսված է տեխնիկումների սովորողների համար: Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև բարձրագույն տեխնիկական ուս. հաստատությունների այն ուսանողներին, որոնք տարբեր դասընթացներում այս կամ այն չափով ծանոթանում են արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազամատակարարման հարցերին:

 

Միքայելյան Մուշեղ

«Արվեստի լույսը»

Զրույցներ: Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: -Եր.: Արևիկ, 1990.-160էջ:

Լրագրող Մուշեղ Միքայելյանի գիրքը մի փորձ է դպրոցահասակ ընթերցողի առջև բացելու արվեստի զարմանահրաշ աշխարհի դռները, ծանոթացնելու այդ աշխարհի մշտական բնակիչների` Ռեմբրանդի, Ռոդենի, Վան Դեյքի և ուրիշ մեծանուն արվեստագետների ստեղծագործություններին:

 

Ռագոն Միշել

«Ապագայի քաղաքները»

-Եր.: Հայաստան, 1974.-324էջ:

Քաղաք-ձագարներ, X կամ A տառերի նմանողությամբ քաղաքներ, քաղաք-կամուրջ Լա-Մանշի վրայով… Ինչպե՞ս են պատկերացնում ճարտարապետները ապագայի քաղաքները: Կլինի նա արդյոք տարածակա՞ն, կախովի՞, թե կանցնի գետի տակ, կամ գուցե ջրի՞ տակ: Այս և մեր ժամանակների նշանավոր ճարտարապետների` այժմ մեզ ֆանտաստիկ թվացող ուրիշ շատ նախագծերի մասին է աշխույժ ու հրապուրիչ, լայն ընթերցողին մատչելի ձևով պատմում իր գրքում ֆրանսիացի Միշել Ռագոնը, ճարտարապետության հայտնի քննադատն ու քաղաքաշինության տեսաբանը:

 

«Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության»

Ակնարկ հայ ճարտարապետության պատմության: Խմբ.` Բ. Ն. Առաքելյան, Մ. Դ. Մազմանյան: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1964.-326 էջ, լուսանկ., (ՀՍՍՌ ԳԱ, արվեստի ինստիտուտ):

 

Էլլարյան Ի. Բ.

«Աղստևի հովտի պատմական հուշարձանները»

-Եր.: Հայաստան, 1968.-96 էջ, լուսանկ., (Պատմական հուշարձանների պահպանման հայակական ընկերություն):

Եթե ուզում եք ծանոթանալ Հայաստանի տեսարժան վայրերից մեկին` Աղստևի հովտին, ապա կարդացեք այս գիրքը: Այն ձեզ կպատմի Աղստևի հովտի պատմական անցյալի, բնության գողտրիկ անկյունների, ձեզ համար վտանգավոր կամ հաճելի կենդանիների, և, վերջապես, հատկապես միջնադարյան ճարտարապետական հոյակապ հուշարձանների մասին: Իսկ եթե ցանկություն ունենաք շրջել այդ բացօթյա թանգարանում, վերցրեք ձեզ հետ այս գիրքը, այնտեղ դուք կգտնեք այդ վայրերը տանող երթուղիները:

 

Զարյան Արմեն

«Արևմտյան Եվրոպայի արդի ճարտարապետությունը»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1979.-208 էջ, նկ., (ՀՍՍՀ ԳԱ: Արվեստի ինստիտուտ):

Աշխատության մեջ քննության են առնվում ինչպես Արևմտյան Եվրոպայի արդի ճարտարապետության և քաղաքաշինության զարգացման համընդհանուր ուղղությունները, այնպես էլ առանձին ճարտարապետների գործերը և տեսաբանների առաջադրած գաղափարները: Պատմաքննական և գեղագիտական վերլուծության են ենթարկված այն տիպական կառուցվածքները և քաղաքաշինական համակարգերը, որոնք բնորոշում են ժամանակակից Արևմտյան Եվրոպայի ճարտարապետության առանձնահատկությունները XX դարի համընդհանուր ճարտարապետության պատմության մեջ:

 

Տեր-Ավագյան Վ.Մ.

«Արդյունաբերական շենքեր»

Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար: Գիտ. խմբ.` Կ. Ի. Խուդաբաշյան: -Եր.: Լույս, 1973.-162 էջ:

Ուս. ձեռնարկը կազմված է գործող ծրագրին համապատասխան` շինարարական և ճարտարապետական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Ձեռնարկը բաղկցած է հինգ գլուխներից. առաջին գլխում տրված են արտադրական շենքերի նախագծման ընդհանուր դրույթները, երկրորդ և երրորդ գլուխներում նկարագրված են միահարկ և բազմահարկ արտադրական շենքերի տիպերը, նրանց կոնստրուկտիվ սխեմաները, տիպայնացման, ունիֆիկացման հարցերը և կոնստրուկցիաները: Չորրորդ գլուխը նվիրված է շենքերի այլ կոնստրուկտիվ տարրերին (միջնորմներ, դարպասներ, դռներ, սանդուղքներ և այլն), իսկ հինգերորդ գլուխը` արտադրական ձեռնարկությունների օժանդակ շենքերին: Այստեղ նկարագրված ու բացատրված են այդ շենքերի կազմը, բլոկավորումը և մասնավորապես կենցաղային մասի նախագծամն հարցերը, որի համար գրքի վերջում մանրամասն մեջբերումներ են արված «CH и П» (Շինարարական նորմաներ և կանոններ) համապատասխան բաժնի նորմաներից:

 

Երվանդ Քոչար

«Ալբոմ»

-Եր.: Հայաստան, 1972.-89էջ, իլ.:

 

Հակոբյան Հրավարդ

«Արցախ-Ուտիքի մանրանկարչությունը XIII-XIVդդ»

/ Մատենադարան – ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի ինստ.: / Մասն. խմբագիրներ Վ.Ղազարյան, Յու. Վարդանյան: -Եր.: Խորհրդային գրող, 1989.-160էջ, 83նկ.:

Աշխատությունը նվիրված է պատմական Հայաստանի Արցախ և Ուտիք հնամենի նահանգների 13-14-րդ դարերի մատենական մանրանկարչությանը, որը խիստ ինքնատիպ է և տեղական մշակույթի մյուս բնագավառների` քանդակագործության, որմնանկարչության, և դեկորատիվ-կիրառական արվեստների հետ կազմում է մեկ ամբողջություն: Այն կհետաքրքրի մասնագետներին և արվեստով զբաղվողներին:

Բ

 

Սարուխանյան Ա., Կոշկարյան Գ., Հովումյան Ն., Մանուկյան Մ., Մանուկյան Ա.

«Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման որակի ապահովման հիմնական դրույթները և ներքին աուդիտի իրականացումն ամբիոններում»

Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինաարության պետական համալսարան, 2008թ.48էջ:

Մեթոդական ցուցումները նախատեսված են Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսումնական ստորաբաժանում­ներում ներքին աուդիտի կազմակերպման և իրականացման համար:

 

«Բարոյագիտական բառարան»

Ռուս. 5-րդ հրատ. թարգմ. Ռ.Գ. Ավոյանը: /Խմբ.` Ի.Ս. Կոնի: -Եր.: Հայաստան, 1985.-456էջ:

 

«Բանբեր Հայաստանի արխիվների»

ԹպրՑվՌՍ ՈՐւՌՉՏՉ ԸՐՎպվՌՌ, 2(29) –ժՐ.:-Եր.: ՀՍՍՀ մին. սովետին առընթեր արխիվային վարչություն, 1971.-368էջ:

 

Սմիռնով Ս.

«Բրեստի ամրոցը»

Ռուս. թարգմ. Վ. Սահակյանը: -Եր.: Հայաստան, 1966.-556էջ:

 

Պայերլս Ռ.Ե.

«Բնության օրենքները»

Խմբ.` Վ. Հ. Ջրբաշյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-433էջ:

 

Գասպարյան Ա.Գ.

«Բույսերի աշխարհագրություն»

Ձեռնարկ բուհերի «Աշխարհագրություն» և «Բուսաբանություն» մասնագիտ. ուսանողների համար: Մասնագետ խմբ.` Ա.Հ. Գրիգորյան: -Եր.: Լույս, 1986.-488էջ, նկ.:

Ձեռնարկը կազմված է ՍՍՀՄ լուսավորության մինիստրության կողմից հաստատված «Բույսերի աշխարհագրություն բուսաբանության հիմունքներուվ» ծրագրին համապատասխան: Գրքում պարզաբանվում են «Բույսերի աշխարհագրություն» առարկայի խնդիրները, ուսումնասիրության մեթոդները, բացահայտում է մարդու դերը բույսերի պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման գործում:

 

Քուշե Դ. Լոուրենս

«Բերմուդյան եռանկյունի: Առասպելներ և իրականություն»

Ռուս. թարգմ. Մ.Ս. Իսպիրյանը և Թ.Բ. Նիկողոսյանը: Վերջաբանը Լ.Մ. Բրեխովսկիխի: -Եր.: 1983:

Հազիվ թե այժմ գտնվի մեկը, որ թեկուզ ինչ-որ բան լսած չլինի Բերմուդյան եռանկյունու մասին: Գրքի հեղինակը մեծ և մանրազնին աշխատանք է կատարել, հավաքելով և ժամանակագրական կարգով շարադրելով Ատլանտյան օվկիանոսում` Ազորյան կղզիների, Բերմուդների ու ԱՄՆ-ի արևելյան ծովեզրի միջև ընկած շրջանում ինքնաթիռների ու նավերի անհետացման բոլոր դեպքերը: Եվ ստացվել է շատ պատկառելի, ինքնին հետաքրքրական մի ցուցակ: Դե, իսկ դրա բացատրությո՞ւնը: Հեղինակը փորձում է տալ նաև այդ: Նրա բացատրությունները բխում են ժամանակակից գիտության հնարավորությունների նկատմամբ եղած հավատից: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող ամենալայն շրջանների համար:

 filetype_pdf[1]

Ամիրջանյան Յու. Ա.

«Բարոյագիտական զրույցներ»

-Եր.: Լույս, 1988.-269 էջ:

Գրքում քննարկվում են մարդկային արժանիքները: Պարզաբանվում են մարդու բարոյական բարձր հատկանիշները: Գիրքը նախատեսված է միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչների, դասղեկների, միջնակարգ մասնագիտական հաստատությունների և ուսումնարանների վարպետ-դաստիարակների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանների համար:

 filetype_pdf[1]

Հովհաննիսյան Ա. Ա.

«Բանակցություններ և գործարարական շփում»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009-374էջ:

Տվյալ ձեռնարկում փորձ է արված հիմնավոր կերպով ներկայացնել, թե ինչպիսի նրբերանգներ են առկա բանակցությունների ժամանակ և ինչպիսի բազմակողմանի խնդիրների կարգավորմանն են դեմ առնում բանակցողները: Ձեռնարկում մեթոդական ցուցումների տեսքով ներկայացված են բազմաթիվ վարժություններև խաղեր, որոնք մշակում են բանակցողի պահելաձևը, ձայնի կառավարումը, ժեստիկուլյացիան և դիմախաղը, ինչպես նաև մարդկային վարքի հնարավոր տարբերակները և վարվելաձևերը: Կբացահայտվի ժողովրդականության գաղտնիքը և թե որ ազդակնեն են ազդեցություն թողնում մարդկանց վրա շփման ժամանակ և ինչպես դրանք օգտագործել: Տվյալ ձեռնարկը նախատեսված է կառավարման մասնագիտությամբ ուսանողների և բոլորայն գործարարների ու մենեջերների համար, ովքեր հաճախ են դեմ առնում բանակցային խնդիրներին:

 

Ավագյան Վ.Գ.

«Բառագիտության ուսուցումը դպրոցում»

-Եր.: Լույս, 1989.-158էջ:

Ելնելով հայոց լեզվի ուսումնական կատարելագործված ծրագրի պահանջներից` հեղինակը ժամանակակից հայերենի նվաճումների հիման վրա ներկայացրել է բառագիտության ուսուցման մեթոդիկան հանրակրթական դպրոցի 4-րդ (5-րդ) դասարանում: Գիրքը հասցեագրված է մայրենի լեզվի ուսուցիչներին: Այն օգտակար կլինի նաև մեթոդիստներին, բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներին և հայոց լեզվի մեթոդիկայով զբաղվողներին:

 

«Բարի երթ»

Կազմողներ` Ս. Մխիթարյան, Հ. Գրիգորյան: -Եր.: 2009.:

Ժողովածուն ընդգրկում է Երևանի պետական համալսարանի և մայրաքաղաքի այլ բուհերի այն ուսանողների ստեղծագործությունները, որոնք 2009 թ. միջբուհական մրցույթում արժանացել են մրցանակների և խրախուսանքի: Սա ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն – ՀԳՄ եռամյա համագործակցության շրջանակներում ծնունդ առած 2-րդ գրքույկն է, որ նվիրված է մայր համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին:

 

«Բարձրագույն կրթություն»

Պրակ –2: -Եր.: 2008, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» Պրակ 2 -2008.-376էջ,:

 

«Բարձրագույն կրթություն»

Պրակ –3: -Եր.: 2008, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» Պրակ 3 – Տեղեկագրի աշխատանքները համակարգող` Ն. Ղուկասյան: 2008.-320էջ:

 

Կոշկարյան Գ.Ն., Մարտիրոսյան Ա.Վ., Հակոբյան Ն.Ս., ԻվանյանԳ.Ա.

«Բոլոնիայի գործընթացը, TEMPUS ծրագիրը և բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2010.-20էջ:

Աշխատանքում բերվում են տեղեկություններ Բոլոնիայի գործընթացի, Եվրոպական գործընկեր-երկրներում սոցիալական և տնտեսական բարեփոխումների աջակցման TEMPUS ծրագրի նպատակների, խնդիրների, ինչպես նաև ՀՀ բուհական համակարգում անհրաժեշտ առաջընթացի հիմնական 10 ուղղությունների զարգացման և առկա խնդիրների վերաբերյալ: Աշխատանքը նախատեսված է ուսանողների, դասախոսների, բուհական վարչակազմի և ընդհանրապես Բոլոնիայի գործընթացի ու TEMPUS ծրագրի նորագույն զարգացումներով և հեռանկարներով հետաքրքրվող անձանց համար:

 

Կոշկարյան Գ.Ն., Մարտիրոսյան Ա.Վ., Հակոբյան Ն.Ս.

«Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման որակի ապահովման գնահատումը դեպարտամենտներում»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2009.-48էջ:

Բերվող ցուցանիշները արագ, օբյեկտիվ և ճշգրիտ բնութագրում են ուսուցման կազմակերպման, անցկացման և վերահսկման, մասնագետների պատրաստման որակի ու դասախոսական անձնակազմի ներուժի գնահատման, գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման և արտաքին կապերի իրականացման գործընթացները դեպարտամենտներում և ներկայացնում են Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում ձևավորված ու կիրառվող` եվրոպական չափորոշիչներին համադրելի որակի ներքին ապահովման/ հավաստման համակարգը: Ներկայացվող աշխատանքը կարող է օգտակար լինել նաև ՀՀ բուհերի դեպարտամենտներում մասնագետների պատրաստման որակի ներքին / հավաստման գնահատման գործնթացներում:

 

Բեդիրյան Պ.Ս.

«Բառերի խորհրդավոր աշխարհից: Զրույցներ»

(Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար): -Եր.: «Արեվիկ», 1989.-304 էջ:

Այս գիրքը հետաքրքրաշարժ զրույցների մի ժողովածու է հինավուրց բառերի և դարձվածքների ծագման ու «կենսագրության» մասին:

 

Իշխանյան Ռ.

«Բակունցի լեզվական արվեստը»

-Եր.: «Միտք», 1965.-238 էջ:

Մենագրությունը նվիրված է արձակագիր Ա. Բակունցի ստեղծագործությունների լեզվի ու ոճի կարևոր հատկանիշների բացահայտմանը: Հատուկ քննության առարկա են դարձել Բակունցի լեզվի բանաստեղծականությունը, ժողովրդայնությունը և լեզվական միջոցներով ստեղծված կոլորիտը: Խոսվում է նաև գրական լեզվի զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ գրողի ունեցած հյացքների մասին:

 

Իշխանյան Ռ.

«Բնիկ հայերեն բառեր և հնագույն փոխառություններ»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1989.-108 էջ:

Աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են հայերենի բառապաշարի երկու մեծ խմբերը` բնիկ հայերեն բառերը և հնագույն փոխառությունները, որոնք կարևոր վկայություններ են տալիս հայոց լեզվի և այն կրողների` հայերի ծագման ու հնագույն պատմության վերաբերյալ: Նրանք հատկապես վկայում են, որ հայոց լեզվի բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարհն է, որտեղ և այն խոսվել է սկսած մ.թ.ա. 4-րդ հազարամյակի վերջերից; Հայերեն բառերի երկու ուսումնասիրությամբ հերքվում են հայոց լեզվի ոչ բնաշխարհային ծագման տեսությունները:

 

Խաչատրյան Հ.Հ.

«Բառը չզորացվող զինվոր է»

Զրույցներ: -Եր.: «Լույս», 1990.-64 էջ:

Պատմավիպասան Հայկ Խաչատրյանի «Բառը չզորացվող զինվոր է» գրքույկը հայերենին նվիրված մի զրուցաշար է, որ նախապես տպագրվել է □Պիոներ□ ամսագրի 1984 թվականի 1-10-րդ համարներում: Հեղինակը պատմում է հայերեն մի շարք բառերի ծագման ու ժամանակի ընթացքում կրած իմաստային փոփոխությունների մասին, կենդանի զրույց բացում միջին և բարձր տարիքի դպրոցականների հետ մայրենի լեզվին հիմնովին տիրապետելու և այն պահպանելու խնդրի շուրջ:

 

Բաղդասարյան Ռ.Ա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա»

Մաս-I:Վերլուծական երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-176էջ, (Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ուսումնական ձեռնարկը ներառում է մաթեմատիկայի այն բաժինների համառոտ շարադրանքը, որոնք վերջին տարիներին ընդգրկվել են տեխնիկական բուհերի ուսումնական ծրագրերում: Այն հագեցված է մատուցվող տեսական նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով:Ձեռնարկը օգտակար կարող է լինել նաև ինժեներներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին:

 

Բաղդասարյան Ռ.Ա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա»

Մաս-II: Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ դիֆերենցիալ հավասարումներ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2008.-324էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար նախատեսված ուսումնական ձեռնարկը ներառում է մաթեմատիկայի այն բաժինների համառոտ շարադրանքը, որոնք վերջին տարիներին ընդգրկվել են ուսումնական ծրագրերում: Ձեռնարկը հագեցված է մատուցվող տեսական նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով: Ձեռնարկը օգտակար լինել նաև ինժեներներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին:

 

Բաղդասարյան Ռ.Ա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա»

Ուսումնական ձեռնարկ: Մաս – III: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2010.-220էջ,(ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար նախատեսված ուսումնական ձեռնարկը ներառում է մաթեմատիկայի այն բաժինների համառոտ շարադրանքը, որոնք վերջին տարիներին ընդգրկվել են ուսումնական ծրագրերում: Ձեռնարկը հագեցված է մատուցվող տեսական նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով: Այն կարող է օգտակար լինել նաև ինժեներներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին:

 

Կնյազյան Շ.Ա., Ավանյան Վ.Տ., Մելտոնյան Բ.Ա., Ավանյան Ն.Վ.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա, Խնդրագիրք»

Շարքեր, կրկնակի, եռակի, կորագիծ ինտեգրալներ, դաշտի տեսություն և հավանականությունների տեսություն: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2010.-132էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Խնդրագիրքը նախատեսված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի երկրորդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:Խնդրագիրքը հագեցված է տեսկան նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով: Խնդրագիրքը կարող է օգտակար լինել ճարտարագետներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին:

 

Կնյազյան Շ. Ա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա: Առաջադրանքներ 1-3»

Հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների համար: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2008-74էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ձեռնարկը նախատեսված է շինարարական մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցմամբ սովորողների համար:Ձեռնարկում տրված են ստուգողական աշխատանքներ և դրանց նմանատիպ վարժությունների և խնդիրների լուծումներ: Այն կարող է օգտակար լինել առկա ուսուցմամբ ուսանողների համար, ինչպես նաև այլ բուհերի ոչ մասնագիտական ուսուցմամբ սովորողների համար:

 

Կնյազյան Շ. Ա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկա: Առաջադրանքներ 1-3»

Հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների համար: 2-րդ լրամշակված հրատ.: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009-76էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ձեռնարկը նախատեսված է շինարարական մասնագիտությամբ հեռակա ուսուցմամբ սովորողների համար:Ձեռնարկում տրված են ստուգողական աշխատանքներ և դրանց նմանատիպ վարժությունների և խնդիրների լուծումներ: Այն կարող է օգտակար լինել առկա ուսուցմամբ ուսանողների համար, ինչպես նաև այլ ԲՈՒՀ-երի ոչ մասնագիտական ուսուցմամբ սովորողների համար:

 

Վիգոդսկի Մ.Յա.

«Բարձրագույն մաթեմատիկայի տեղեկագիրք»

Թարգմ.` ռուս. 7-րդ հրատ.: Թարգմ.` Ռ. Հ. Բաբանյան: -Եր.: Լույս, 1973.-948 էջ:

 

««Բարձրագույն մաթեմատիկայի տարրերը» առարկայի դասավանդման գործնական առաջադրանքներ»

Կազմ.` Վ. Բ. Զաքմազյան, Հ. Հ. Նազարեթյան: -Եր.: 1982.-104 էջ, (ՀՍՍ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրություն, գիտամեթոդական կաբինետ):

 

Զայցև Ի.Լ.

«Բարձրագույն մաթեմատիկայի տարրերը»

Խմբ.` Ա. Մ. Պիշկալոյի: Դասագիրք տեխնիկումների համար: 3-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1974.-508էջ:

 

Շահինյան Ա. Լ.

«Բարձրագույն մաթեմատիկայի ներածություն»

2-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1970.-318 էջ:

Ակադեմիկոս Ա. Լ. Շահինյանի «Բարձրագույն մաթեմատիկայի ներածություն» աշխատությունը ՀՍՍՀ լուսավորության մինիստրության առաջարկով 2-րդ անգամ հրատարակվում է որպես բարձր դասարանների մաթեմատիկայի ֆակուլտատիվ պարապմունքների օժանդակ ձեռնարկ:

 

Սաղաթելյան Վ. Վ.

«Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթաց»

Մաս 2: Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ: 2-րդ,վերանայված հրատ.: Ձեռնարկ բուհերի ոչ մաթեմատիկական ֆակուլտետների համար: -Եր.:Երևանի համալս. հրատ., 1969.-475 էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Լիտինեցկի Ի.Բ.

«Բնությունը գյուտարար»

Հրաշք – օդերևութաբաններ, կենդանի սեյսմոգրաֆներ, (թարգմ.` Ա.Շ.Նուրիջանյան): -Եր.: Հայաստան, 1983.-176էջ, 16 թ. նկ.:

Գիրքը նվիրված է եղանակի և երկրաշարժերի կանխագուշակման պրոբլեմներին: Հեղինակը, օգտագործելով փաստական հարուստ նյութեր, ընթերցողներին ծանոթացնում է բնության ստեղծած բազմաթիվ կենդանի ծանրաչափերի, ջերմաչափերի, խոնավաչափերի, երկրաշարժագրերի և այլ «գործիքների» հետ, որոնք մարդուն նախապես ազդանշան են տալիս եղանակի փոփոխման և «ստորգետնյա հողմերի» մոտեցման մասին: Գիրքն օգտակար կլինի բնական գիտությունների ժողովրդական համալսարանների ունկնդիրներին և ընթերցողների լայն շրջաններին:

 

Յոնչև Վ.

«Բուժական հիպնոս»

Բուլղ. թարգմ. Վ.Ա. Սերոբյանը: -Եր.: Հայաստան, 1989.-180էջ, նկ.:

Բուլղարացի հոգեբույժ Վասիլ Յոնչևի գրքում ներկայացված են բուժական հիպնոսի պատմությունը, դրա օգտագործման շրջանակները, ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հիմունքները, տեխնիկան, բուժական ազդեցության հնարավորություններն ու որոշ փսիխոթերապևտիկ մեթոդները:Նկարագրված է հիպնոսի կիրառումը հոգեբուժության և նյարդաբանության, որոշ սոմատիկ հիվանդությունների, ստոմատոլոգիայի և նարկոլոգիայի ասպարեզում: Գիրքը կարող է հետաքրքրություն ներկայացնել հոգեբույժների, նյարդաբանների, կլինիցիստների, կուրորտոլոգների և այլ մասնագետների համար:

 

Բադեյան Գ.Վ., Գրիգորյան Վ.Ի.

«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների և կառույցների միաձույլ եղանակով պատրաստման տեխնոլոգիան»

-Եր.: Հայաստան, 1990.-344էջ, նկ.:

 

Հարությունյան Կ.Մ.

«Բուսական աշխարհի արժեքավոր տեսակները»

Դպր. բարձր տարիքի համար: -Եր.: Լույս, 1984.-183էջ, նկ.:

Գրքում մանրամասն նկարագրված են Երկրի վրա տարածված մի շարք գյուղատնտեսական կուլտուրաների տեսակներ և ժողովրդական տնտեսության մեջ դրանց օգտագործման բնագավառները: Գիրքը կօգնի աշակերտներին խորացնելու բուսաբանության վերաբերյալ իրենց գիտելիքները և կնպաստի նրանց բազմակողմանի զարգացմանը:

 

Կոստանյան Կ. Ա.

«Բյուրեղապակի և տեսակավոր ապակիներ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-91էջ:

Գրքույկում տեղեկություններ են տրվում ապակու կառույցի, ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների, ինչպես նաև եփման տեխնոլոգիական հիմունքների մաիսն: Մանրամասնորեն քննության են առնվում ապակու և բյուրեղապակու հումքերին ներկայացվող պահանջները: Առանձին տեղ է հատկացված ապակու եփման վառարանների ու եփման տեխնոլոգիական պրոցեսների նկարագրությանը: Գրքույկը նախատեսված է ապակու արդյունաբերության մեջ աշխատողների ու համապատասխան ուսումնական հատստությունների ուսանողների համար:

 

Սարուխանյան Ս.

«Բետոնային և երկաթբետոնային աշխատանքներ»

-Եր.: Պետ. գիտ. տեխ.-հրատ.,1960.-171էջ:

Գրքույկում տրված են բետոնային և երկաթբետոնային հիմնական աշխատանքների` կաղապարների, ամրանի և բետոնի պատրաստման ու տեղադրման նկարագրությունները: Տրված են տեղեկություններ հավաքովի երկաթբետոնի արտադրության մասին: Գրքույկը նպատակ ունի շինարար վարպետներին ու բրիգադիրներին ծանոթացնելու վերոհիշյալ աշխատանքների հիմունքների հետ: Այն կարող է օգտակար լինել նաև շինարարական արտադրությունում աշխատող այլ անձանց համար:

 

Հարությունյան Ժ.

«Բնական գազը և նրա ժողովրդատնտեսական նշանակությունը»

-Եր.: ՀՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերության հրատ., 1960.-23էջ, (ՀՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերություն):

 

Ղազարյան Հրաչյա

«Բեզոարյան այծ և հայկական մուֆլոն»

-Եր.: Արեգ, 2007.-88էջ:

Գրքի հեղինակ Հ. Ղազարյանը Հայաստանի բնության և կենդանական աշխարհի մեծ սիրահար է և անննահանջ պաշտպան: Տարիներ շարունակ, տարվա բոլոր եղանակներին նա հետևել է Կարմիր գրքում հայտնված այս հրաշալի կենդանիների առօրյային և հիմա քեզ է ներկայացնում շուրջ 100 հազվագյուտ լուսանկարներ. դրանց մի մասը եզակի դրվագներ են բեզոարյան այծի և հայկական ոչխարի առօրյայից, որոնց չես հանդիպի նմանատիպ ոչ մի հրատարակության մեջ:

 

Խորեն Տեր-Հարության

«Բուկլետ»

-Եր.: Սովետական գրող, 1988.-42էջ, իլ., (ՀՍՍՀ Կուլտուրայի Մինիստրություն: Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտե: Հայաստանի նկարիչների միություն: Հայաստանի պետական պատկերասրահ):

 

«Բերբերյան Արծրուն »

-Եր.: Սովետական գրող, 1988.-86էջ:

Գ

 

Հակոբյան Մ.Վ.

«Գազամատակարարում»

Ուս.ձեռնարկ Երևանի Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխ. ինստ. ուս. համար:- Եր.: Լույս, 1985, 448 էջ. նկարներ:

Գրքում շարադրված են գազամատակարարման հիմունքները, այրվող գազերի ֆիզիկա-քիմական հատկությունները, քաղաքայաին և արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազամատակարարման համակարգերը:

 

Մարուխյան Ար.

«Գյուղացիության դրությունը նախասովետ. Հայաստանում ( 1900-1920թթ.)»

-Եր.: Համալս.հրատ.: 1948.-137էջ:

 

Մնացականյան Ար.

«Գերմանա-թյուրքական զավթիչների գործակալության ձախողումը Կովկասում, առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1948.-202էջ:

 

Պարսամյան Վ.

«Գրիբոյեդովը և հայ-ռուսական հարաբերությունները»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ, 1947.-279էջ:

 

«Գիրք հերոսների մասին»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1964.-456էջ: ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ինստ.:

 

Իսահակյան Հ.Ա.

«Գլխավոր փորձը»

(1905-1907թթ. ռուսական առաջին բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխության 70-ամյակի առթիվ):-Եր.: Հայաստան,1974.-142էջ:

 

Շտեմենկո Ս.Մ.

«Գլխավոր շտաբը պատերազմի տարիներին»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-542էջ:

 

Բեռնալ Ջ.Դ.

«Գիտությունը և հասարակությունը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1955.-436էջ:

 

«Գիտության զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում: Գիտաժողովի նյութեր»

Խմբագիրներ` ֆ.-մ.գ. դոկտոր, դոցենտ Լ. Մարդոյան, ֆ.-մ.գ. թեկնածու Վ. Սահակյան, Տ. Մելիքսեթյան: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2010.-168էջ, (Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

ժողովածուում տեղ են գտել ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ ՆՀ-231-Ն հրամանագիրը, ՀՀ-ում գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթները, 2008-2010 թթ. ընթացքում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեր կողմից իրավական ակտերը և ՀՀ կառավարություն ներկայացված նախագծերը, կոմիտեի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ կնքված պայմանագրերը, համաձայնագրերը և հուշագրերը, ինչպես նաև գիտության ոլորտի զարգացմանն ուղղված այլ փաստաթղթեր: Ժողովածուն նախատեսված է գիտական հանրության, գիտական կազմակերպությունների և բուհերի վարչական անձնակազմի, գիտաշխատողների, գիտության ոլորտի մենեջերների, ինչպես նաև ուսանողների և ասպիրանտների համար:

 

«Գրադարանագիտության հիմունքներ և աշխատանք գրքի վրա»

Կազմ.` Բ.Գ. Զաքարյան: Խմբ.` Գ.Ա. Ադյան: -Եր.: 1979.-148էջ, (ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջն. մասնգիտական կրթության մինիստրություն, գիտամեթոդական կաբինետ):

Մեթոդական ցուցումներ միջնակարգ մասնագիտական ուս. հաստատություններում 18-ժամյա ֆակուլտատիվ դասընթացի համար:

 

«Գրադարանային տեխնիկայի մինիմումը մասսայական գրադարաններում»

Հրահանգ և հաշվառման ձևեր: Ռուս. թարգմ.` Ա.Ս. Ամիրյան: Խմբ.` Գ.Գ. Աղախանյան: 10-րդ վերամշակված հրատ.: -Եր.:1971.-90էջ, (ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրություն, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. Հանրապետական գրադարան):

 

Բաբայան Արամ

«Գրադարանային տերմինների բառարան»

Խմբ.` պրոֆ. դոկտոր Գուրգեն Սևակի: -Եր.: Կուլտլուսհրատ, 1950.-264էջ, (ՀՍՍՌ Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետական հանրային գրադարան):

 

Իշխանյան Ռ.

«Գրականության դասավորումը և պահպանումը մասսայական գրադարաններում»

Գործնական ձեռնարկ գրադարանավարի համար: -Եր.: 1959.-122էջ, (ՀՍՍՌ Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. հանրային գրադարան, գրադարանագիտական-մեթոդական բաժին):

 

Կլյոնով Ա.Վ.

«Գրադարանային տեխնիկա»

Ուս. ձեռնարկ գրադարանային տեխնիկումների համար: Թարգմ. ռուս. 4-րդ ուղղված և լրացված հրատ.: -Եր.: Հայպետհրատ, 1950.-430էջ:

 

Կրուպսկայա Ն.Կ.

«Գրադարանային գործի մասին: Ժողովածու»

Կազմ.` Ա.Գ. Կրավչենկո: -Եր.: 1961.-903էջ, (ՀՍՍՌ կուլտուրայի մինիստրության կուլտուր-լուսավորական հիմնարկների գործերի վարչություն):

 

Անդրոնով Ի.Ի., Գայդար Թ.Ա.

«Գայլի հետքերով: Աֆղանստանի երկնքի տակ»

Թարգմ.` Ա.Ս. Սարգսյան: -Եր.: Հայաստան, 1986.-344էջ:

«Լիտերատուրնայա գազետայի» հատուկ թղթակից Ի. Անդրոնովն այս գրքում պատմում է Եվրոպայի տարբեր երկրներում ԿՀՎ-ի գործունեության մասին, ներկայացնում իր տպավորությունները ԱՄՆ-ի, Կիպրոսի և Աֆղանստանի մասին: Գրող, լրագրող Թ.Գայդարը պատմում է Աֆղանստանի մասին, մի երկրի, որ պաշտպանում է իր անկախությունը ԱՄՆ-ի իմպերիալիստների հրահրած հակահեղափոխության դեմ մղվող պայքարում:

 

Կասիս Վ., Կոլոսով Լ.

«Գաղտնի ծառայությունների գաղտնարաններում»

Վերնախորագիր` իմպերիալիզմ. իրադարձություններ, փաստեր, փաստաթղթեր (ռուս. թարգմ. Խ. Դադայան):-Եր.: Հայաստան, 1984.- 360էջ, նկ.:

Օգտագործելով փաստաթղթեր, արձանագրություններ, վկաների ցուցմունքներ, արտասահմանյան աղբյուրներ, սովետական հայտնի լրագրող-միջազգայնագետներն ընթերցողի դատին են հայտնում իմպերիալիստական հատուկ ծառայությունների պատմության, արդի փուլում նրանց քայքայիչ ու լրտեսական գործունեության և հետախույզ – ինտերնացիոնալիստների հերոսական պայքարի մասին մի գիրք:

 

Բաննով Գ.Բ.

«Գաղտնի պատերազմ ընդդեմ լիցքաթափման»

/Ռուս. թարգմ. Մ.Գ. Սարգսյանը: -Եր.: Հայաստան, 1986.-236էջ:

Գրքում պատմվում է արևմտյան հատուկ ծառայությունների, ամենից առաջ ամերիկյան ԿՀՎ-ի, զանազան հակասովետական խմբավորումների ու կազմակերպությունների կողմից աշխարհում լարվածության թուլացման պրոցեսի խափանման ուղղությամբ գործադրվող ճիգերի մասին, կոնկրետ փաստերով մերկացվում են սոցիալիստական համագործակցության երկրներում և մյուս պետություններում ներքին իրավիճակն ապակայունացնելու իմպերալիզմի պլանները: Նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Մկրտչյան Կ.

«Գեղեցիկի աշխարհում»

[Դաստիարակ. հարցեր]: -Եր.: Լույս, 1987.-160էջ:

Ելնելով դպրոցական ռեֆորմի պահանջներից` գրքում քննարկվում են դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության, նրանց ազատ ժամանակի կազմակերպման մանկավարժական մի քանի հարցեր: Հեղինակն անդրադառնում է Գեղագիտական դաստիարակության հանրապետական կենտրոնի, մանկական կենտրոնի, մանկական գրականության, կինոյի, թատրոնի պարարվեստի, ըստ բնակության վայրի գործող մանկապատանեկան ակումբների և պիոներական ճամբարների դերին` աշակերտների ազատ ժամանակի խելացի կազմակերպման կարևոր գործում: Գիրքը հասցեագրված է ծնողներին և մանկավարժներին:

 

Նեմենսկի Բ.Մ.

«Գեղեցկության իմաստությունը: Գեղագիտ. դաստիարակ. պրոբլեմների մասին: Գիրք ուսուցչի մասին»

Թարգմ` Ա.Գ. Ղուկասյան: -Եր.: Լույս, 1987.-256էջ:

Գրքի հեղինակը բարձրացնում է ժամանակակից հանրակրթական դպրոցում գեղագիտական դաստիարակության կարևոր, երբեմն էլ վիճելի հարցեր: Ընդգծելով արվեստը դպրոցի գործնական կյանքում լայնորեն կիրառելու անհրաժեշտությունը, Բ.Մ. Նեմենսկին դրանում արդարացիորեն տեսնում է մատաղ սերնդի հոգևոր կուլտուրայի ձևավորման, նրա ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման հիմնական ուղիներից մեկը:

 

Մակարենկո Ա.Ս.

«Գիրք ծնողների համար»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1953.-397էջ:

 

Զաքարյան Լ., Հարությունյան Ա.

«Գենդեր և լրագրություն»

Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա: Երևանի գենդերային հետազոտությունների կենտրոն: -Եր.: Ասողիկ, 2010.-210էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են լրագրության մեջ գենդերային բաղադրիչի ներառման գործընթացի տեսական հիմքերը, բացահայտվում է զանգվածային լրատվամիջոցների դերը գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման և հասարակական կարծիքի դրական փոփոխման գործում: Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ուսանողների, դասախոսների, լրագրողների, ինչպես նաև գենդերային հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող ընթերցողների համար:

 

Դալլաքյան Ռ.Հ.

«Գրական երկի լեզվի և ոճի ուսուցումը»

-Եր.: «Լույս», 1971.-205 էջ:

 

Եզեկյան Լ.Կ.

«Գրական աշխարհաբարը և արևելահայ պատմավեպի լեզուն»

-Եր.: Համալս., 1990.- 448 էջ:

Աշխատության մեջ լուսաբանվում են գրական աշխարհաբարի նորմավորման մի շարք հարցեր: Ուսումնասիրվում են Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկոթյունները, պարզաբանվում նրա տեղն ու դերը արևելահայ գրական լեզվի մշակման զարգացման գործում: Նոր գրական լեզվի զարգացման ու կանոնավորման հետագա ընթացքը ներկայացնելու նպատակով քննարկվում են նաև Րաֆֆու և Մուրացանի պատմավեպերի լեզվական համակարգը և խոսքարվեստը:

 

Սերեբրյակով Ա. Ա. և ուրիշ.

«Գծագրություն»

/ Ա. Ա. Սերեբրյակով, Կ. Ա. Յանկովսկի, Մ. Մ. Պլեշկին: Դասագիրք տեխնիկական, արհեստագործական, երթուղային և լեռնային-արդյունաբերական ուսումնարանների համար: Թարգմ. 1959 թ. ռուսերեն 5-րդ, վերամշ. և լրաց. հրատ.:-Եր.: 1962.-247 էջ

 

Ղազարյան Ռ. Ս. և ուրիշ.

«Գծագրական երկրաչափության խնդրագիրք»

/ Ռ. Ս. Ղազարյան, Ա. Դ. Պետրոսյան, Ս. Ս.Հայրապետյան: Ուս. ձեռնարկ ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1984.-212 էջ:

Խնդրագիրքը համապատասխանում է բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մինիստրության հաստատած ծրագրին: Այն նախատեսված է գծագրական երկրաչափության դասընթացն ուսումնասիրողների համար: Խնդրագիրքն ուսումնական ձեռնարկ է ցերեկային, հեռակա և երեկոյան բաժինների ուսանողների համար: Խնդրագրքի յուրաքանչյուր բաժնի վերաբերյալ կան հակիրճ տեղեկություններ գծագրական երկրաչափության տեսությունից, ինչպես նաև` տիպային խնդիրների լուծման օրինակներ:

 

Մարտիրոսյան Ի. Հ., Մելիքյան Օ. Ա.

«Գծագրական երկրաչափության խնդիրների ժողովածու»

Ուս. ձեռնարկ տեխնիկակակն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1970.-404 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկակակն ուսումնական հաստատությունների ուսանողության համար, այն կարելի է օգտագործել նաև գծագրական երկրաչափության ու գծագրության գործնական պարապմունքների ժամանակ: Խնդրագրքում կան 94 լուծված օրինակներ, որոնք տրված են մանրամասն բացատրություններով և 112 խնդիր` գծագրական երկրաչափությունից ու 277 խնդիր` գծագրությունից:

 

Ղազանչյան Պ. Պ.

«Գեոդեզիա ագրոնոմների համար»

-Եր.: ՀՍՍՌ գյուղատնտեսության գիտության գլխավոր վարչության հրատ., 1957.-140 էջ, ( ՀՍՍՌ գյուղատնտեսության գիտության գլխավո վարչություն):

Գեոդեզիայի ներկա ձեռնարկը գյուղատնտեսական մասնագետներին, ինչպես նաև ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողներին օգնելու համար:

 

Ղազանչյան Պ.Պ.

«Գեոդեզիա»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1963.-262 էջ:

Ներկա ձեռնարկը նախատեսված է արտադրության մեջ աշխատող այն մասնագետների` տեղագիրների, մելիորատորների, մեխանիզատորների ու գյուղատնտեսների համար, որոնք նախագծման, շինարարության ու շահագործման աշխատանքների ժամանակ կիրառում են գեոդեզիայի որոշ օրենքներ ու հիմունքներ, ինչպես և լուծում ինժեներական գեոդեզիայի բազմապիսի խնդիրներ: Բացի այդ, ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել բուհերի ու տեխնիկումների համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողների համար:

 

Մանուչարյան Լ.

«Գեոդեզիա»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1952.-655 էջ:

 

Մանուչարյան Լ.

«Գեոդեզիա»

3-րդ վերամշ. հրատ.: Ուս. ձեռնարկ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողներ համար: -Եր.: Լույս, 1974.-44 էջ:

Գիրքը հիմնականում նախատեսվում է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական մասնագիտությունների` ստացիոնար, երեկոյան և հեռակա ուսուցման բաժինների, ինչպես նաև հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի հիդրոմելիորատիվ մասնագիտության համար: Մաիաժամանակ այն կարող է ծառայել որպես ձեռնարկ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լեռնային բաժինների և այլ հայկական բուհերի ու տեխնիկումների համար, որտեղ անցնում են գեոդեզիա առարկան: Գրքի ընդհանուր բաժիններում տեղավորված են նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են, անկախ ուսանողի ընտրած մասնագիտությունից, գոդեզիա առարկայի ուսումնասիրման համար, քանի որ դասախոսությունների անցկացման համընդհանուր սիստեմով միաժամանկ դասախոսություններ են լսում տարբեր մասնագիտությամբ սովորող ուսանողները:

 

Մովսիսյան Ռ.Հ.

«Գեոդեզիա»

2 մասով: Մաս 1: -Եր.: (ՀՀ ԳԿ նախարարություն: Երևանի ճարտարագիտության և շինարարության պետական համալսարան): 2002-313էջ:

(Ճարտարագիտական գեոդեզիայի ամբիոն): Դասագրքում քննարկված են ժամանակակից գեոդեզիային վերաբերող խնդիրներ: Նկարագրված են տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրման նպատակով կատարվող հանույթները և դրանք իրականացնելու համար գեոդեզիական ցանցերի ստեղծման գործընթացները: Դասագրքում բացատրվում է ժամանակակից էլեկտրոնային տախեոմետրերի օգնությամբ հանույթային ցանցերի պարամետրերի հաշվարկման մեթոդները: Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի, տեխնիկումների, քոլեջների ուսանողների, ինչպես նաև դասախոսների ու ասպիրանտների համար:

 

Մովսիսյան Ռ. Հ., Բեգլարյան Ա. Գ.

«Գեոդեզիա»

2 մասով: Մաս 2 : -Եր.: (ՀՀ ԳԿ նախարարություն: Երևանի ճարտարագիտության և շինարարության պետական համալսարան): 2006-138էջ:

(ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն): Դասագրքում քննարկված են ժամանակակից գեոդեզիային վերաբերող խնդիրներ: Նկարագրված են տեղագրական և կադաստրային քարտեզագրման նպատակով կատարվող հանույթները և դրանք իրականացնելու համար գեոդեզիական ցանցերի ստեղծման գործընթացները: Դասագրքում բացատրվում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները, գործիքները, սարքերը և համակարգերը, ցույց է տրվում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման առավելությունը: Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի, տեխնիկումների, քոլեջների ուսանողների, ինչպես նաև դասախոսների ու ասպիրանտների համար:

 

Մովսիսյան Ռ.Հ., Վարդազարյան Գ.Ա.

«Գեոդեզիական չափումների արդյունքների մշակումը»

-Եր.: Հայաստան, 1965.-195 էջ:

Գրքում լուսաբանված են չափումների սխալների տեսության հարցերը, որոնք խիստ անհրաժեշտ են հատկապես գեոդեզիական և մարկշեյդերական մասնագիտության ինժեներներին, տեխնիկներին և ուսանողներին, ինչպես և այն մասնագետներին, որոնք զբաղվում են այս կամ այն ֆիզիկական մեծությունների չափումներով ու դրանց արդյունքների մշակումով:

 

Դանիելյան Կ.Գ.

«Գիտակցության ալկոհոլային բնույթի երազանման խանգարումներ»

-Եր.: Լույս, 1987.-88էջ:

Գրքույկը նվիրված է ալկոհոլային պսիխոզների երազանման խանգարումների նկարագրությանը, նրանց դրսևորման առանձնահատկություններին, ապացուցվում է այդ պսիխոզների ալկոհոլային բնույթը: Հեղինակի երկարատև հետազոտությունների արդյունքները կնպաստեն նկարագրվող հիվանդության հետ առնչվող մի շարք բժշկական-իրավական հարցերի ճիշտ լուծմանը: Գրքույկը նախատեսված է ինչպես բժշկական բնագավառի աշխատողների, այնպես էլ լայն շրջանների համար:

 

Խաչատրյան Ռ.Մ. և ուրիշ.

«Գյուղական շենքերի սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումներ»

/ Խաչատրյան Ռ. Մ., Հովհաննիսյան Լ. Ս., Մինասյան Ս. Ա.: Դասագիրք տեխնիկումների համար: -Եր.: 1988.-400էջ, նկ.:

Դասագիրքը նախատեսված է շինարարական տեխնիկումների «Գյուղատնտեսական և քաղաքացիական շինարարություն» մասնագիտության սովորողների համար: Նրանում տեղ է գտել շինարարական ջերմատեխնիկայի և հիդրավլիկայի այն տեսական հարցերի վերլուծումը, որոնց հետ անմիջապես առնչվում է սանտեխնիկական սարքավորումների աշխատանքը: Լուսաբանված են ժամանակակից գյուղատնտեսական և քաղաքացիական շենքերի ներքին և արտաքին ինժեներական կառուցվածքների համալիրի առանձին համակարգերի և տարրերի նախագծման, մոնտաժման և շահագործման հիմնական սկզբունքային հարցերը:

 

Հակոբյան Վ.Մ.

«Գազի օգտագործումը կենցաղում»

-Եր.: Պետական գիտա-տեխնիկական հրատ., 1960.-84էջ:

Ներկա գրքույկում հանրամատչելի ձևով տրված են այրվող գազերի բնութագրերը, նրանց առավելությունները կարծր և հեղուկ վառելանյութերի նկատմամաբ, նկարագրված են կենցաղում օգտագործվող գազային սարքերը և մասնավորապես Երևանում օգտագործվող գազային պլիտաները, ջրատաքացուցիչները և այլն: Հատուկ տեղ է հատկացված բնակարաններում գազային սարքերի տեղակայման հարցերին, այս սարքերից օգտվելու և անվտանգության կանոններին: Գրքույկը կարող է օգտակար լինել ինչպես գազիֆիկացման աշխատանքներով զբաղվող ստորին տեխանձնակազմի, այնպես էլ գազից օգտվող բնակչության լայն խավերի համար:

 

Բորև Յու.Բ.

«Գեղագիտություն»

Ռուս թարգմ. Մ.Տ. Խոցանյանը: -Եր.: Հայաստան, 1982.-512էջ, 8թ. նկար:

Գեղագիտության արդի վիճակին, նրա առարկային ու խնդիրներին, օրենքներին ու կատեգորիաներին է ծանոթացնում պրոֆեսոր Յու.Բ. Բորևի գիրքը: Դրա սույն հրատարակությունը զգալիորեն վերամշակված ու լրացված է. հաշվի են առնված այն փոփոխությունները, որոնք վերջին տարիներին տեղի են ունեցել գեղագիտության մեջ:

 

Մաթևոսյան Ս.

«Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետությունը»

-Եր.: Սովետ. գրող, 1985.-144 էջ, 50 թ. նկ.:

Գիրք-ալբոմը նվիրված է Հայաստանի հնագույն քաղաքներից մեկի` Գյումրիի 18-19 դդ. բնակելի տների ճարտարապետությանը: Աշխատության մեջ շարադրված է Շիրակի, մասնավորապես Գյումրիի, ժողովրդական ճարտարապետության զարգացման ընթացքը: Ներկայացված հարուստ նյութը հնաավորություն է ընձեռում` ծանոթանալու յուրատիպ, գունագեղ քաղաքի անցյալի ճարտարապետական կերպարին: Մասնագետների և արվեստասերների համար:

 

«Գառնի, Գեղարդ»

/ Համառոտ տուրիստական ուղեցույց: Հեղ. կազմ.` Վ. Գ. Սեկոյան: Նկ.` Է. Մ. Գաբրիելյանի: -Եր.: Հայաստան, 1987.-56 էջ, իլ.:

Ուղեցույցում ներկայացված է Երևան-Գառնի-Գեղարդ երթուղին: Նկարագրված են Գառնիի անտիկ հուշարձանները (3 մ. թ. ա) և Գեղարդի քարանձավային ճարտարապետական համալիրը (12-13 դ.): Նախատեսված է տուրստների համար:

 

«Գրիգոր Աղաբաբյան»

Խմբ.` Կ. Լ. Հովհաննիսյան: -Եր.: Հայաստան, 1981.-140էջ, (ՀՍՍՀ Պետշին: Հայաստանի ճարտարապետների միություն: ՀՍՍՀ ԳԱ, արվեստի ին-տ):

 

Դրուժինին Ն.Ս., Ցիլբով Պ.Պ.

«Գծագրության դասընթաց»

Մաս 3: Մեքենաշինական գծագրություն: 2-րդ, վերամծ.հրատ.: Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1965.-295 էջ:

Այս ձեռնարկը հանդիսանում է գծագրության դասընթացի երրորդ մասը և կազմված է ծրագրի համաձայն: Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել նաև այլ մասնագիտական ուսումանկան հաստատությունների կողմից: Ուսումնական ձեռնարկի երրորդ մասը սովորողներին ծանոթացնում է մեքենաշինական գծագրության հիմունքներին, պարունակում է մեջբերումներ ԳՕՍՏ-երից և ՕՍՏ-երից, ինչպես նաև նյութեր վարժությունների համար: Սույն գրքի ձեռագիրը տպագրության հանձնելուց հետո լույս է տեսել նոր ԳՕՍՏ 3453-59-ը, ըստ որի մեքենաշինական գծագրերում մտցված են որոշ փոփոխություններ, ինչպես օրինակ` հավաքման գծագրերի վրա հեղույսների և պնդօղակների գլխիկները պատկերվում են պարզեցված ձևով, այսինքն` առանց երեսակների: Տվյալ հրատարակության մեջ այդ փոփոխությունները չէին կարող հաշվի առնվել:

 

Դրուժինին Ն.Ս., Ցիլբով Պ.Պ.

«Գծագրության դասընթաց»

Դասագիրք տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1975.-335 էջ:

Այս գիրքը նախատեսված է մեքենաշինական, ոչ մեքենաշինական և շինարարական մասնագիտությունների միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում երկրաչափական և պրոեկցիոն գծագրությունների գծագրական տեխնիկան ուսումնասիրելու համար: Սույն դասագրքի առանձնահատկություններն են` Նյութի հաջորդական շարադրումը, Նյութը խորը կերպով ուսումնասիրելու նպատակով որոշ թեմաների լրիվ և մանրամասն շարադրումը, Գծագրերի կատարումն արագացնելու նպատակով տրաֆարետների և նոմոգրամաների օգտագործումը, Բերված են մի քանի տարածացուցական մոդուլներ, որոնք հնարավորություն են տալիս սովորողներին պատկերացնել դիտվող գծագրի մոդելը: Բոլոր գրաֆիկական պատկերումները ձևավորված են «Կոնստրուկորային փաստաթղթերի միասնական սիստեմի» Պետական նոր ստանդարտնեով: Նախատեսվում է տեխնիկումների բոլոր մասնագիտությունների սովորողների համար:

 

Մանասերյան Լևոն

«Գունանկար»

/ Մանասերյան Լևոն` Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ: Գրաֆիկա: Գրքի ձևավորում: -Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2009.-223էջ: նկ.:

Դ

 

Օհանյան Ա., Անտոնյան Ք., Խաչատրյան Ն., Կարապետյան Լ., Քարամյան Լ., Մանուկյան Տ.:

«Դասընթացի մշակում և կառավարում»

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց:- Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2010,- 96 էջ:

Ձեռնարկումը դասավանդումը, մեկնաբանվելով իբրև կառավարում, ներկայացված է իր հիմնական գործառույթներով` պլանավորման, կազմակերպման մոտիվացման և վերահսկողության :

 

«Դիալեկտիկական մատերիալիզմի հարցերը»

Եր., «Միտք» 1964-343էջ (Երևանի պետական Դ.47 համալսարան, փիլիսոփայության ամբիոն):

Ներկա ժողովածուի մեջ ամփոփված են դիալեկտիկական մատերիալիզմի դասընթացի հիմնական հարցերը: 1960 թ. հրատարակված «Մատերիալիստական դիալեկտիակի կատեգորիաները» ժողովածուի հետ միասին այն ընդգրկում է առարկայի բուհական դասընթացի ծրագրով նախատեսված հիմնական նյութը և կարող է ուսանողների ու ինքնուրույն ուսումնասիրողների համար ծառայել որպես ուսումնական ձեռնարկ:

 

Ներսիսյան Մ.

«Դեկաբրիստները Հայաստանում»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1958.-439էջ:

 

Արզումանյան Վ.Մ.

«Դարավոր գոյամարտ»

-Եր.: Հայաստան, 1989.-768էջ, 1թ. նկ.:

Գիրքը նվիրված է հայ ժողովրդի, մասնավորապես նրա արևմտահայ հատվածի ճակատագրին: Տրվում է հայկական հարցի ծագման պատմությունը և լուսաբանվում սփյուռքահայերի գոյության պայքարը կապիտալիստական երկրներում: Հատկապես ընդգծված է սովետական իշխանության դերը հայ ժոխովրդի ազատագրման գործում և սփյուռքահայեր հայրենադարձության փրկարար նշանակությունը: Նախատեսված է պատմաբանների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

«Դաշնակցության իսկական դեմքը»

-Եր.: Հայաստան, Թեհրանի հայ ուսանողական և երիտասարդական միություն,1985: 1988.- 82էջ:

 

Բերեժկով Վ.

«Դիվանագիտական միսիայով` Բեռլին 1940-1941»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-205էջ:

 

«Դաշնակից երեք տերությունների` ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների Դ.19 Բեռլինի (Պոտսդամի) կոնֆերանսը (1945 թ. հուլիսի 17-օգոստոս 2)»

Փաստաթղթերի ժողովածու/(Գլխ. խմբ. հանձնաժողով` Ա.Ա. Գրոմիկո և ուրիշ.)/; ԽՍՀՄ արտաքին գործերի մին.-թյուն. -Եր.: Հայաստան, 1989.-637էջ:

 

Շատիլով Վ.Մ.

«Դրոշը ռայխստագի վրա»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-427էջ:

Վ.Մ. Շատիլովի մեմուարները նվիրված են Հայրենական մեծ պատերազմի վերջին տարվա իրադարձություններին: Հեղինակը այն ժամանակ 150-րդ հրաձգային դիվիզիայի հրամանատարն էր: Բեռլինի օպերացիայի ժամանակ Վ.Մ. Շատիլովը գտնվում էր ամենակարևոր ուղղություններից մեկում: Նա պատմում է, թե անձամբ ինչ է տեսել և ինչ ապրումներ է ունեցեցել: Գրքում վերարտադրված են մայրաքաղաքում մղված մարտերի պատկերները, կենտրոնական փողոցների գրոհը, հաղթանակի դրոշի բարձրացումը ռայխստագի վրա:

 

Իվանով Ռ.Ֆ.

«Դուայտ Էյզենհաուեր»

/ Ռուս. թարգմ. Ռ. Հովհաննիսյանը; Խմբ.` Վ. Հովակիմյան: -Եր.:Հայաստան, 1990.-348էջ:

Հեղինակը բազում աղբյուրների հիման վրա լուսաբանում է Էյզենհաուեր անհատի, գեներալի և պրեզիդենտի բնավորության ուժեղ և թույլ կողմերը, ցույց է տալիս, որ հետպատերազմյան տարիներին կտրուկ հակախորհրդային աջ շրջադարձը քաղաքական շահաբաժին չբերեց արևմտյան այդ քաղաքագետին:

 

Սոկոլով Վ.Վ.

«Դիվանագիտական ճակատի մարտական դիրքերում»

Ռուս. թարգմ. Լ.Մ. Ճուղուրյան: -Եր.: Հայաստան, 1990.-237էջ, 6 թ. նկ.:

Լ.Մ. Կարախանի դիվանագիտական գործունեությանը նվիրված այս գիրքը գրված է բազմաթիվ փաստագրական, այդ թվում արխիվային աղբյուրների հիման վրա: Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում ընթերցողների լայն շրջանների համար:

 

Բոլդիրև Ն.Ի.

«Դասղեկ»

-Եր.: Լույս, 1974.-327էջ:

 

Կալինին Մ.Ի.

«Դաստիարակության և ուսուցման մասին»

-Եր.: Հայպտեհրատ, 1960.-451էջ:

 

Բորյան Ս.Գ.

«Դպրոցականների ինքնադաստիարակությունը և նրա խթանման միջոցները»

-Եր.: Լույս, 1987.-144էջ:

Վերլուծվում և դասակարգվում են դպրոցականների ինքնադաստիարակության պրոցեսն ակտիվացնող և խթանող գործոն-պայմանները, ինչպես նաև մեթոդները, մեթոդական ձևերն ու եղանակները: Գիրքը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների, ծնողների ինչպես նաև ինքնադաստիարակության հարցերով հետաքրքրվողների համար:

 

Բեդիրյան Պ.Ս.

«Դարձվածաբանական բացատրական բառարան»

(Դպրոցական, համառոտ): -Եր.: Լույս, 1971.-126էջ:

 

Ղարիբյան Ա.Ս., Շեկյան Գ.Ս.

«Դպրոցական ուղղագրական բառարան»

Հաստատված է Հայկ. ՍՍՌ լուս. մինիստրության կողմից: -Եր.:Լույս, 1965.-214էջ:

 

Բաբոյան Դ.

«Դժոխքի ուղեգիր»

Թարգմ.` Ա.Ա. Գևորգյան, 2-րդ հրատ.: -Եր.: Հայաստան, 1987.-263էջ:

Գրքում դետեկտիվ վեպերի սենսացիոնությունը զուգակցվում է նարկոմանիայի բազմաթիվ կողմերին վերաբերող բժշկական և հոգեբանական հետազոտությունների հետ, տրվում է կապիտալիստական երկրներում թմրադեղերի օգտագործման մշտական աճի պատկերը:Հեղինակը շարադրում է թմրանյութերի գործածման հազարամյա պատմության, մաքսանենգների խմբերի և թմրադեղերը վերահսկող կազմակերպությունների միջև մղվող կատաղի պայքարի մասին, վերլուծվում է կապիտալիստական աշխարհում նարկոմանիայի «բռնկման» հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական և սոցիալական պատճառները և այդ ախտի տարածմանը հակազդող ժամանակակից բուրժուական միջոցները: Նախատեսվում է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

«Դիալեկտիկական և պատմական մատերիալիզմի քրեստոմատիա»

Օգնություն մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքների դպրոցի ունկնդիրներին: -Եր.: «Հայաստան», 1969-495էջ:

Գիրքը մարքսիզմ-լենինիզմի կլասիկների երկերից կատարված քաղվածքների ժողովածու է: Զետեղված են դիալեկտիկական և պատմական մատերիալիզմի վերաբերյալ Կ. Մարքսի, Ֆ. Էնգելսի, Վ. Ի. Լենինի առավել կարևոր ասույթները: Ժողովածուն կազմված է մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքների դպրոցների մարքս -լենինյան փիլիսոփայության ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է կուսակցական ուսուցման սիստեմում սովորողների համար:

 

Ղաֆադարյան Կ. Լ.

«Դվին քաղաքը և նրա պեղումները»

ՀՍՍՌ ԳԱ հնագիտական արշավախմբի 1937-1950 թթ. աշխատանքների արդյունքները: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1952.-300էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ: Հայաստանի պետական պատմական թանգարան:):

Ե

 

Հակոբյան Թ.Խ.

«Երևանի պատմությունը (1801-1879թթ.)»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1959-672էջ:

 

Հակոբյան Թ.Խ.

«Երևանի պատմությունը, հնագույն ժամանակներից մինչև 1500թ.»

-Եր.: Համալս. հրատ.,1969-432էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.- 3 «Հայոց պատմություն»: -Եր.: Հայաստան: Գիրք I, 1969-510էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.-4 «Ժամանակակից պատմ.»: -Եր.: Հայաստան: (XIX դարի առաջին կես), 1984-592էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.-5 «Ս. Մեսրոպ»: -Եր.: Հայաստան, 1986-672էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.-7 «Գեղարվեստական երկեր»: -Եր.: Հայաստան, 1983-584էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.-8 «ՈՒղեգրություններ, հուշեր»: -Եր.: Հայաստան, 1985-568էջ:

 

Լեո

«Երկերի ժողովածու»

Հ.-9 «Գրախոսություններ, հոդվածներ, ուսումնասիրություններ»: -Եր.: Հայաստան, 1989-736էջ:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Երկեր Բ»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978.-647էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

 

«Երևան»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1960.-167էջ:

 

Խաչիկյան Ա.Վ.

«Երևանի հոբելյանը քաղաքի 2750-ամյակի հոբելյանական տարեգրություն»

-Եր.: Հայաստան, 1972.-302էջ:

 

Հակոբյան Թ.Խ., Սիմոնյան Ա.Պ.

«Երևան 2750»

-Եր.: Հայաստան, 1968.-422էջ:

Նախորդ տարիների ընթացքում կատարած իրենց ուսումնասիրությունների հիման վրա հեղինակներն այս գրքում ամփոփ կերպով շարադրել են աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկի`մեր մայրաքաղաք Երևանի դեպքերով լի 2750 տարվա պատմությունը: Ներկայացրել են մեր հինավուրց, բայց միշտ երիտասարդ մայրաքաղաքի պատմական երկարաձիգ ուղին`նրա տնտեսական, հասարակական, քաղաքական և մշակութային կյանքի բնորոշ կողմերը: Գրքի առաջին մասը`քաղաքի բնական պայմաններն ու նրա հիմնադրման ժամանակներից մինչև 1920 թվականն ընկած ավելի քան 2700 տարվա պատմությունը գրել է Թ.Խ.Հակոբյանը, իսկ սովետական ժամանակաշրջանը`Ա.Պ. Սիմոնյանը:

 

ԵՃՇՊՀ, ուսանողական առաջին գիտաժողով, ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Զեկույցների ժողովածու: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2009թ. – Եր., – 250 էջ:

Զեկույցների ժողովածուն ընդգրկում է Երևանի ճարտարապետության և շինա-րարության պետական համալսարանի 2009 թվականի մայիսի 1-3-ը Ջերմուկ քաղաքում կայացած ուսանողական առաջին գիտաժողովի նյութերը:

 filetype_pdf[1]

Գրիգորյան Ն.

«Երբ մոտենում է փորձության ժամը»

ՈՒղեցույց: Արձագանքող կազմակերպությունների համար: -Եր.: 2008.-160էջ, (Արտակարգ գրադարան):

 

Ազրիլյանտ Յա. Մ., Արսենև Լ.Բ.

«Երիտասարդ շինարարներին»

Խմբ.` Ս. Մ. Բալայան: Թարգմ. 1962թ. 2-րդ, վերամշ. և լրացված հրատ.: -Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-420էջ:

Գրքում հանրամատչելի և սեղմ շարադրված են շինարարական գործի հիմունքները, պատմում է շինանյութերի, հիմնական շինարարական աշխատանքների կատարման եղանակների և այդ դեպքում կիրառվող հարմարանքների ու մեխանիզմների մասին: Տրված են նաև անհրաժեշտ տեղեկություններ շինարարության մեջ աշխատանքի կազմակերպման հարցերի մասին, հիմնական որակավորման բնութագրերը և մի շարք տեղեկատու նյութեր: 1-3-րդ գլուխները գրել է Լ. Բ. Արսենևը, ներածությունն ու 4-րդ գլուխը` Յա. Մ. Ազրիլյանտը:

 

Ղարիբջանյան Լ.Պ.

«Երևանի պետական համալսարանը»

Պատ. խմբ. Ա.Պ. Սիմոնյան: -Եր.: Միտք, 1965.-297էջ:

 

Վոլկով Ֆ.Դ.

«Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կուլիսների հետևում»

Ռուս. թարգմ. Ա.Ն. Գևորգյանը, խմբ. Վ.Վարդանյան: -Եր.: Հայաստան, 1988.-418էջ:

Գրքում լուսաբանվում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի քանի արդիական, ոչ բավականաչափ ուսումնասիրված քաղաքական – դիվանագիտական պրոբլեմներ: Հեղինակը ցույց է տալիս պատերազմի նախօրյակին խաղաղության, պատերազմական տարիներին ֆակաֆաշիստական կոալիցիայի համար Սովետական Միության պայքարը, ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակում ՍՍՀՄ-ի վճռական դերը, մերկացնում է բուրժուական կեղծարարների կոնցեպցիաների սնանկությունը, որոնք փորձում են խիստ նվազեցնել այդ դերը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Սերգեև Ֆ.

«Եթե դիմակը պատռվի…»

ԱՄՆ-ի Կենտրոնական հետախուզ. վարչությունը ինչպես որ կա: Ռուս. թարգմ. Կ.Ղալաչյանը: -Եր.: Հայաստան, 1985.-416էջ:

Ժուռնալիստ-միջազգայնագետ Ֆ. Սերգեևի «Եթե դիմակը պատռվի…» գրքում ԱՄՆ-ի ԿՀՎ-ի հանցավոր գործունեությունը ներկայացվում է որպես ամերիկյան իմպերիալիզմի էքսպանսիոնիստական քաղաքական կարևոր զենքերից մեկը, նրա պայքարը միջազգային ասպարեզում ՍՍՀՄ-ի, սոցիալիստական մյուս երկրների և ազգային-ազատագրական շարժման դեմ: Գիրքը հետաքրքրություն է ներկայացնում ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Կալինին Մ.Ի.

«Երիտասարդության մասին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1951.-309էջ:

 

Պետրովսկի Ա.Վ.

«Երեխաները և ընտանեկան դաստիարակության տակտիկան»

-Եր.: Լույս, 1983.-121էջ:

Որո՞նք են ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: Ինչպե՞ս դաստիարակել երեխային, ինչպե՞ս են ձևավորվում փոխհարաբերություններն ընտանիքում: Ահա այն պրոբլեմները, որոնք նախատեսված են ժողովրդական համալսարանների ունկնդիրների, ծնողների համար:

 

Քալանթարյան Է.Ս.

«Երկվորյակներ, թե երկու երեխա»

-Եր.: Լույս, 1987.-96էջ:

Հեղինակը գրքույկում մատչելի շարադրում է երկվորյակ դպրոցականների առանձնահատկությունների ձևավորման մի քանի հարցեր:

 

Կարնացևիչ Լ. Ս., Գրուզին Ա. Ի.

«Երկրաչափության 7-8-րդ դասարաններում»

Խմբ.` Ի. Ֆ. Տեսլենկո: Ձեռնարկ ուսուցչի համար: Երկրաչափությունը 8-րդ դասարանում: Լ. Յու. Բերյոզինա, Ի. Լ. Նիկոլաևկայա: Ձեռնարկ ուսուցչի համար: -Եր.: Լույս, 1987.-336 էջ:

Ձեռնարկը նախատեսվում է հանրակարթական դպրոցների 7-8 դասարաններում Ա. Վ. Պոգորելովի «Երկրաչափություն 6-10» դասագրքով աշժատող ուսուցիչների համար: Այն ընդգրկում է մեթոդական հանձնարարականներ տեսական նյութի օգտագործման վերաբերյալ, դասերի մոտավոր պլանավորում, ստուգողական աշխատանքների նմուշներ:

 

Անդրեև Պ. Պ., Շուվալովա Է. Զ.

«Երկրաչափություն»

Խմբ.` Է. Զ. Շուվալովայի: Թարգմ. ռուս. 3-րդ հրատ.: Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1970.- 232 էջ:

 

Դելոնե Բ., Ժիտոմիրսկի Օ.

«Երկրաչափության խնդրագիրք»

Թարգմ. ռուս. 7-րդ հրատ.: Թարգմ.` Ս. Ա. Գրիգորյան: -Եր.: Լույս, 1970.-344 էջ: Լույս:

 

«Երկրաչափություն»

2 մասով: Մաս 2: Խմբ.` Գ. Ն. Յակովլեև:Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1979.-176 էջ,(Մաթեմատիկա տեխնիկումների համար):

 

Սարգսյան Ե. Հ.

«Երկնային լուսատուները` հուսալի ուղեցույցներ»

Ձեռնարկ աշակերտների համար: Թարգմ.` Ս.Ե. Ներսիսյան: -Եր.: Լույս, 1985.-64էջ, նկ. 54:

Գիրքը նախատեսված է աստղագիտությամբ հետաքրքրվող` 6-7-րդ դասարանների աշակերտների համար: Գրքում տրված են հակիրճ տեղեկություններ աստղերի, Արեգակի, Լուսնի մասին, շարադրված են երկնային լուսատուներով կողմնորոշվելու եղանակները, ինչպես նաև դրանց դիտումների վերաբերյալ հանձնարարականներ` հաշվի առնելով հայրենի բնության, աշխարհագրության ու պատմության դասերին նրանց ստացած գիտելիքները:

 

«Երկրաշարժ: Ժամանակագրություն»

Պրակ 1: -Եր.: Լույս, 1989.-199էջ (ՀԽՍՀ կուլտուրայի մինիստրություն, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. ժողովուրդների բարեկամության շքանշանակիր ՀԽՍՀ պետական գրադարան):

Գիրքը նախատեսված է աստղագիտությամբ հետաքրքրվող` 6-7-րդ դասարանների աշակերտների համար: Գրքում տրված են հակիրճ տեղեկություններ աստղերի, Արեգակի, Լուսնի մասին, շարադրված են երկնային լուսատուներով կողմնորոշվելու եղանակները, ինչպես նաև դրանց դիտումների վերաբերյալ հանձնարարականներ` հաշվի առնելով հայրենի բնության, աշխարհագրության ու պատմության դասերին նրանց ստացած գիտելիքները: Սույն ժողովածուի 1-ին պրակն ընդգրկում է 1988թ. դեկտեմբերի 7-11-ն ընկած ժամանակաշրջանը: Այստեղ ճշմարտացի գույներով ներկայացված է հայ ժողովրդի համար այդ առավել ողբերգական օրերին համաշխարհային հանրության ցուցաբերած գթասրտությունն ու վիթխարի օգնությունը:

 

Ստեփանյան Վ.

«Երկրաշարժերը Հայկական լեռնաշխարհում և նրա մերձակայքում»

-Եր.: Հայաստան, 1964.-246էջ:

Գիրքն ընդգրկում է Հայկական լեռնաշխարհի և նրա մերձակայքի երկրաշարժերի պատմությունը սկսած V դարից (մ. թ. ա.) մինչև XX դարի սկիզբը: Գրքի սկզբում բերված են համառոտ տեղեկություններ երկրաշարժերի ծագման, բնույթի, նրանց տարածման և ուժգնության վերաբերյալ, ինչպես նաև սեյսմակայուն շինարարության հիմնական սկզբունքները, որոնց պահպանումը ապահովում է վտանգից մինչև կառույցները, այնպես էլ մարդկանց կյանքը: Վերջում բերված են համառոտ տեղեկություններ XX դարի մի շարք ուժեղ ու կործանիչ երկրաշարժերի վերաբերյալ և հեղինակի կազմած քարտեզը, որտեղ նշված են երկրաշարժի հիմնական օջախները: Գիրքը նախատեսված է մասնագետների, ինչպես և ընթերցող լայն մասսաների համար:

 

Մատոուշեկ Մ.

«Երեխայի կյանքի առաջին տարին»

Ռուս. թարգմ. Է. Մանուկյանը: -Եր.: Հայաստան, 1989.-294էջ, 8 թ. նկ.:

Հեղինակը երիտասարդ մայրերին պարզաբանելով կրծքահասակ երեխաների առանձնահատկությունները, ցուցումներ է տալիս մինչև մեկ տարեկան հասակ ունեցող երեխաների խնամքի ու դաստիարակության մեթոդների վերաբերյալ, հիմնվելով մանկաբույժների գործնականում ձեռք բերած գիտելիքների և փորձի վրա: Խորհուրդներ է տալիս դժբախտ պատահարների և հիվանդանալու դեպքում ինչպես ցույց տալ առաջին, անհետաձգելի օգնությունը, նշելով այն դեպքերը, երբ կարելի է բավարարվել սեփական միջոցներով և, թե որ դեպքում պետք է դիմել բժշկի օգնությանը: Գիրքը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր երեխա, հուսալի նեցուկ և օգնություն ստանալու դեպքում, ճիշտ զարգացման բոլոր նախադրյալներն ունի և, որ երեխայի դաստիարակությունը, սկսած աշխարհ գալու պահից, պատասխանատու աշխատանք է և դրան պետք է վերաբերվել լրջորեն:

 filetype_pdf[1]

Բաբայան Հ. Հ.

«Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»

Դասագիրք տեխնիկական բուհերի շին. մասնագիտ. ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1984.-366էջ:

Գրքում շարադրված են բետոնի, ամրանի և երկաթբետոնի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկման մեթոդների հիմունքները, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների տարրերի կոնստրուկտավորման ընդհանուր պահանջները և հաշվարկը ըստ սահմանային վիճակների մեթոդի: Բերված են տվյալներ տեղական բնական ծակոտկեն լցանյութերով թեթև բետոնների և նրանցով պատրաստվող երկաթբետոնե կոնստրուկցիների վերաբերյալ: Լուծված են թվային օրինակներ, որոնք կնպաստեն դասընթացի յուրացմանը: Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև ինժեներ-նախագծողներին:

 

Բաբայան Հ. Հ.

«Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»

(Արդյունաբեր. և քաղ. շենքերի կոնստրուկցիաներ): Դասագիրք տեհնիկական բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1989.-262էջ, 161 գծագր.:

«Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» դասագիրքը հանդիսանում է մեր կողմից 1984 թ. հրատարակած «Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» դասագրքի երկրորդ մասը: Դասագրքում շարադրված են արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի ժամանակակից երկաթբետոնե կենստրուկցիաների նախագծման տեսության ու պրակտիկայի հիմնական հարցերը: Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն» մասնագիտության ուսանողների համար:

 

Հակոբյան Հ.

«Երկաթբետոնե էլեմենտների դեֆորմացիաները»

-Եր.: Հայաստան, 1966.-142էջ:

Գրքույկում տրված են Հայաստանի բնական թեթև լցանյութերով պատրաստված երկաթբետոնե ծռվող էլեմենտների ամրության ամրության, կոշտության և ճաքակայունության օրինաչափությունների ուսումնասիրությունների արդյունքները` բեռի կարճատև և երկարատև ազդեցության պայմաններում: Միաժամանակ բերված են դեֆորմացիաների բացարձակ և համեմատական արժեքներն արտահայտող կորեր և աղյուսակներ: Գրքույկը նախատեսված է նախագծային աշխատանքների, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների արտադրության, շինարարական մասնագիտությամբ աշխատողների և նույն բնագավառի ուսանողության համար:

 

Չույկո Ա.Վ.

«Երկաթբետոն»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-167էջ:

Այս գրքում հանրամատչելի ձևով պատմվում է այն մասին, թե ինչ նյութերից են պատրաստում բետոնը, թե ինչպիսի բետոններ են լինում, տրվում է բետոնի հատկությունների բնութագիրը, շարադրվում է երկաթբետոնի առաջացման և զարգացման պատմությունը, նրա հատկություններն ու կիրառման բնագավառները ժողովրդական տնտեսության մեջ, թե ինչպես են վերականգնվում վնասված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները: Այնուհետև խոսվում է բետոնի գործարանների աշխատանքի, հավաքովի երկաթբետոնի արտադրության, մոնոլիթ երկաթբետոնի կոնստրուկցիաների կառուցման, ինչպես նաև ջրի տակ բետոնապատման եղանակների մասին, բետոնի և երկաթբետոնի` որպես հակաատոմային պաշտպանության միջոցներից մեկի կիրառման մասին: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանների համար:

 

Ադամյան Հ. Հ., Գանջումյան Ռ. Ա.

«Երկրաբանական-հետախուզական հորատման աշխատանքներ և անվտանգության տեխնիկա»

ՈՒս. ձեռնարկ երկրաբանություն, օգտակար հանածոների որոնում և հետախուզում մասնագիտության ուսանողների համար: / Խմբ.` Բ. Ս. Վարդապետյան: -Եր.: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983.-224էջ:

Ձեռնարկում լուսաբանված է հորատման աշխատանքների դերը գիտության և ժողովրդական տնտեսության տարբեր ժյուղերում: Բնութագրվում են երկրաբանա-հետախուզական հորատման նոր տեսակները և ժամանակակից եղանակները, տեխնիկան և տեխնոլոգիան: Տրված են աշխատանքի գիտական կազմակերպման, մեքենայացման, ավտոմատացման և հորատման պրոցեսների հիմունքները, ինչպես նաև աշխատանքի պահպանության ու տեխնիկայի անվտանգության միջոցները:

 

Հովսեփյան Ս.Մ.

«Երևանի բոլշևիկյան կազմակերպության պատմությունից (1901-1920)»

-Եր.: Հայաստան,1989.-191էջ:

 

Ղալաչյան Կ.Ց.

«Երևանի շատրվանները»

Ալբոմ: Խմբ.` Ռ. Գ. Անանիկյան: -Եր.: Հայաստան, 1988.-104 էջ, նկ.:

Երևանը կոչում են շատրվանների քաղաք, և իրոք, այդ վարդագույն քաղաքը վերջին տարիներին գեղեցկացել է շատրվանների տասնյակ անսամբլներով, որոնք քաղաքին հաղորդում են առանձնահատուկ գեղեցկություն: ճարտարապետական տասնյակ այդ կոմպոզիցիաների մասին է պատմում զբոսաշրջիկների համար նախատեսված այս ալբոմը:

 

Դրամբյան Ռուբեն

«Եղիշե Թադեոսյան: Կյանքը և ստեղծագործությունը»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1955.-144էջ, իլ.:

Զ

 

Կարապետյան Ս.

«Զինված ապստամբությունը Լոռում 1921թվականին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1955-105էջ:

 

Ռոկոսովսկի Կ.Կ.

«Զինվորի պարտքը»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-498էջ:

 

Ծատուրյան Պ.Ս.

«Զրույցներ ֆիզիկայի մասին»

Գիտահանրամատչելի ակնարկ: / Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: -Եր.: Արևիկ,1989.-232էջ:

Գրքույկում մեծ ֆիզիկոսների մասին պատմությունների, խնդիր-հանելուկների, գլուխկոտրուկ-վարժությունների միջոցով փորձ է արվում աշակերտության հետ շրջագայել ֆիզիկայի աշխարհում: Երեխաների ուղեկիցներն են Արքիմեդը, Արիստոտելը, Էյնշտեյնը, Հովհ. Ադամյանը և ուրիշներ:

 

Ամիրջանյան Յու. Ա.

«Զրույցներ սկսնակ ուսուցչի հետ»

-Եր.: Լույս, 1983.117էջ:

Գրքույկում հեղինակը մտերմիկ զրույց է սկսում սկսնակ ուսուցչի հետ, պատմում նրա խոսքի, դասի կատարելագործման, ինքնակրթության, մանկավարժական տակտի և ուշադրության մասին, ինչպես նաև մանկավարժական կանխագուշակման, սովորողների մեջ հայրենասիրական, հումանիստական զգացմունքներ դաստիարակելու ուղիների ու միջոցների մասին: Այն կարող է հետաքրքրել սկսնակ ուսուցիչներին, մանկավարժական բուհերի և համալսարանի ուսանողներին և բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են աճող սերնդի ուսուցման և կոմունիստական դաստիարակության հարցերով:

 

Հախվերդյան Լ. Հ.

«Զրույցներ լեզվի մասին»

Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: / Նկ. Հ. Ա. Մամյան: -Եր.: «Սովետ.Գրող», 1986.-264 էջ:

Ի՞նչ պետք է անել գեղեցիկ և տպավորիչ շարադրելու և խոսելու համար, ի՞նչ միջոցներ կան մայրենի լեզվին լավ տիրապետելու դժվարին ճանապարհին: Այս հարցերի մասին է պատմում հեղինակը դպրոցականներին և ուսուցիչներին հասցեագրված իր զրույցներում:

 

Ցենցիպեր Միխ.

«Զրույց կյանքի մասին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-351էջ:

Այս գրքի նպատակն է պատմել մարդու կյանքի գիտական հիմունքների մասին, մատերալիստական ֆիզիոլոգիայի տեսանկյունով բացատրել մեր առօրյա կյանքի երևույթները: Դուք այստեղ չեք գտնի սովորաբար հրամցվող դեղատոմսեր, թե «ինչպես պետք է կանոնավոր ապրել», բայց տեսական և գործնական տեղեկություններ տալով մարդու օրգանիզմի մասին, ֆիզիոլոգիորեն բացատրելով կյանքի երևույթները, գիրքը կօգնի ձեզ հասկանալու, թե ինչպես կարելի է ավելի լավ կազմակերպել ձեր աշխատանքը, հանգիստը, սնունդը, անձնական կյանքը, ինչու են վնասակար ավելորդությունները, ինչպես են դրանք ազդում ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ընթացքի վրա:

 filetype_pdf[1]

Տոմմազո Բրեչչիա Ֆրատադոկի

«Զորադիրի սբ. Էջմիածին եկեղեցին»

/Անգլ. թարգմ. Լ.Զաքարյանը: -Եր.: Սովետ. գրող, 1986.-64էջ, 16 թ. նկ.:

Աշխատության մեջ առաջին անգամ ներկայացվում է Արևմտյան Հայաստանի VII դարի կեսերի նշանավոր ճարտարապետական հուշարձաններից մեկը` Զորադիրի սբ. Էջմիածին եկեղեցին: Նախատեսված է ճարտարապետների, հնագետների, ինչպես նաև արվեստասերների համար:

Է

 

«Էջեր հայ ժողովրդի պատմության և բանասիրության»

(հոդվածների ժողովածու): -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1971-339էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ:

 

Իսրայելյան Մ.

«Էրեբունի բերդ-քաղաքի պատմություն»

(Ըստ արձանագրական ու հնագիտական տվյալների): -Եր.: Հայաստան, 1971-219էջ:

 

Մուրադյան Հ.Մ.

«Էջեր հայ ժողովրդի հերոսական անցյալից»

-Եր.: Հայաստան, 1983-261էջ:

 

Զազնոբինա Լ.Ս.

«Էկրանային միջոցները քիմիայի դասերին»

-Եր.: Լույս, 1985.-216էջ:

Գրքում քննարկված են քիմիայի դասավանդման ընթացքում էկրանային միջոցների օգտագործման մեթոդիկայի ընդհանուր հարցերը, քիմիայի գծով ուսուցման միջոցների դիդակտիկ ֆունկցիաները, դրանց դերն ու տեղը քիմիայի ուսուցման միջոցների համակրագում, ինչպես նաև էկրանային միջոցների հաջող օգտագործման քիմիայի կաբինետի կահավորումը: Հիմնականում ուշադրությունը դարձված է դասերի ժամանակ այնպիսի էկրանային միջոցներով աշխատելու մեթոդիակային, երբ ուսուցանվում են քիմիայի հիմնական օրենքներն ու հասկացությունները, քիմիական էլէմենտների և դրանց միացությունների հատկությունները, հիմնական քիմիական արտադրությունները: Բացահայտված է միջոցների դերը սովորողների մատերիալիստական աշխարհայացքի ձևավորման և պոլիտեխնիկական պատրաստվածության գործում:

 

Գոլովանով Յա. Կ.

«Էտյուդներ գիտնականների մասին»

Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: Ռուս. թարգմ. Ջ. Զազարյանը, նկ. Գ.Մ. Շահինյան: -Եր.: Սովետ. գրող, 1984.-384էջ:

Յարոսլավ Գոլովանովի էտյուդ-նովելները պատմում են տարբեր ժամանակների ու երկրների գիտնականների մասին, վերակենդանացնելով նրանց մարդկային-բարոյական կերպարը: Կարդալով Արքիմեդի, Կոպեռնիկոսի, Բրեմի, Լանդաուի, Կուրչատովի և այլոց մասին, պատանի ընթերցողը շատ հետաքրքիր բաներ կիմանա ոչ միայն նրանց գիտական գործունեության, այլև մարդկային խառնվածքի և բնավորության յուրօրինակությունների մասին:

 

Սաֆարյան Ե. Ջ.

«Էներգետիկ արտադրության էկոնոմիկան, պլանավորումն ու կազմակերպումը»

(Մաթեմատիկական մեթոդների տարրերի կիրառումով): ՈՒս. ձեռնարկ բուհերի և տեխնիկումների ուսանողների համար: -Եր.: 1970:

Ձեռնարկը կազմված է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ավանդող «Էներգետիկ արտադրության էկոնոմիկան, պլանավորումն ու կազմակերպումը» դասընթացի գործող ծրագրերին համապատասխան: Այն կարող են օգտագործել տեխնիկումների ուսանողները, ինչպես նաև էներգետիկայի ասպարեզում աշխատող մասնագետները: Ձեռնարկը բաղկացած է 7 բաժնից: Բոլոր հարցերը լուսաբանված են հաշվի առնելով ժամանակի գործոնը և ժամանակակից էներգատեխնիկայի զարգացումը: Դասագրքում մշակված են տարբեր խորությամբ, ելնելով նրանց կարևորությունից, արդիականությունից ու յուրահատկությունից:

 

Բազիյանց Ա.Պ.

«Էջեր Լազարյանների դիվանից»

Ակնարկներ: Ռուս. թարգմ. Վ.Ա. Դիլոյանը: -Եր.: Հայաստան, 1986.-192էջ:

Ակնարկները պատմում են XVIII-XIX դարերի Մոսկվայի և Պետերբուրգի հայկական գաղութների մշակութային կյանքի որոշ կողմերի, ռուս և հայ ժողովուրդների բարեկամությունը և մշակությաին կապերը վկայող վավերագրերի և հուշարձանների մասին:

 

Ռուսո Ժան-ժակ

«Էմիլ կամ դաստիարակության մասին»

2 մասից: Մաս-1: Թարգմ.` Սուրեն Տիրատուրյան: -Եր.: Հայպետուսմանկհարտ, 1960.-610էջ:

 

Մարուխյան Ո.Զ., Հովհաննիսյան Լ.Ս.

«Էկոլոգիական մենեջմենթ»

Դասագիրք: -Եր.: Ճարտարագետ, 2009.-432էջ:

Դասագրքում դիտարկվում են ժամանակակից ձեռնարկություններում Էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգի ստեղծման եվ դրան առնչվող հիմնական գործառույթների իրականացման հարցեր:Մանրամասն տրվում են ՀՀ-ում գործող Էկոլոգիական մենեջմենթի ՀՍՏ 14000 սերիայի չափորոշիչների հիմնադրույթները և իրականացվել է համեմատական վերլուծություն դրանց արևմտյան նմանակների հետ (ISO 14000 և BS 7750), բացահայտվել են առկա առնչությունները: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում էկոլոգիական մենեջմենթի համակարգի ներդրման հիմնահարցերին, հատկապես ձեռնարկություններում իրականացվող այն միջոցառումներին, որոնք նպատակաուղղվում են շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը: Դասագրքում մանրամասն դիտարկվել են էկոլոգիական աուդիտի, գնահատման եվ սերտիֆիկացման խնդիրները, վերլուծվել են էկոլոգիական համակարգի գործող համակարգերի տարատեսակներից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները:

 filetype_pdf[1]

Եղիազարյան Վ.Գ.

«Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատոր աշխատանքներ»

ՈՒս. ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: 1983.-176էջ:

Ձեռնարկի հիմնական նպատակն է փորձնական լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու միջոցով ամրապնդել էլեկտրատեխնիկայից սովորած հիմնական տեսական դրույթները: Ձեռնարկը բաղկացած է 20 «աշխատանքից», որոնցում մանրամասն տրված են աշխատանքների նպատակը, ընդհանուր տեսական դրույթները, կատարման կարգը, արդյունքների գրանցումն ու ստուգումը: Ձեռնարկը նախատեսված է մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար:

 

Եվդոկիմով Ֆ.Ե.

«Էլեկտրոտեխնիկայի տեսական հիմունքները»

Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1979.-628, 350 նկ.:

Գրքում դիտարկվում են էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը, հաստատուն և փոփոխական գծային և ոչ գծային էլեկտրական շղթաները, շարադրված են դրանց հաշվարկման հիմնական մեթոդները, տեսական գիտելիքների ամրապնդման համար որպես վարժություններ տրված են օրինակներ և խնդիրներ: Լրացված են քառաբևեռների մասին տեղեկությունները: Նոր հրատարալությունում անցողիկ պրոցեսներին հատկացված է առանձին գլուխ:

 

Լեբեդեվ Ն. Ն., Լեվի Ս. Ս.

«Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրասարքավորումներ»

ՈՒս. ձեռնարկ տեխնիկումների շին. և մոնտաժային մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1976.-367 էջ:

Գրքում շարադրվում են հիմնական տեղեկություններ էլեկտրատեխնիկայից, էլեկտրաչափիչ սարքերի, էլեկտրական մեքենաների և տրանսֆորմատորների կառուցվածքի մասին, բերվում են համառոտ տեղեկություններ էլեկտրոնիկայից, էլեկտրավակուումային, իոնային և կիսահաղորդչային սարքերի ու ապարատների մասին, պարզաբանվում են շինարարական մեքենաների էլեկտրաբանեցման, շինարարական հրապարակների էլեկտրական լուսավորման և էլեկտրական ցանցերի կազմության հարցերը:

 

Կարապետյան Մ. Ա., Հակոբջանյան Գ.Դ.

«Էլեկտրատեխնիկայի տեսական հիմունքները»

Երկու մասով: 2-րդ մաս: ՈՒս. ձեռնարկ տեխն. բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1989.-448էջ:

Ոչ գծային էլեկտրական շղթաների տեսությունը: Էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությունը: Երկրորդ բաժնում դիտարկվում են հաստատուն և փոփոխական հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական և մագնիսական շղթաների տարրերը, նրանց բնութագրերը և հաշվարկման մեթոդները հաստատված ու անցումային ռեժիմների դեպքում: Տրվում է այդ շղթաների աժխատանքային ռեժիմների կայունության մասին հասկացություն: Երկրորդ բաժնում դիտարկվում են էլեկտրաստատիկական, էլեկտրական և մագնիսական ստացիոնար դաշտերի տեսությունները, ինչպես և տարբեր միջավայրերում փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտի տարածման հարցերը: Առանձին գլուխ է հատկացվում անհամասեռ միջավայրում անցումային էլեկտրական դաշտի ուսումնասիրությանը:

 

«Էլեկտրոտեխնիկա»

/ Մ. Յու. Անվելտ, Վ. Գ. Գերասիմով, Վ. Պ. Դանիլչենկո և ուրիշ.: Խմբ.` պրոֆ. Վ.Ս. Պանտյուշինի: ՈՒս. ձեռնարկ բուհերի ոչ էլեկտրատեխնիկական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Թարգմ. ռուս. 2-րդ վերամշակված և լրացված հրատ.: -Եր.: Լույս, 1979.-686 էջ:

Գիրքը գրված է ՍՍՀՄ բարձրագույն և ՄՄԿ մինիստրության կողմից հաստատված «Էլեկտրատեխնիկա» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Նյութը շարադրված է Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտում ընդունված դասավանդման մեթոդիկայի հիման վրա: Գիրքը նախատեսվում է որպես ուսումնական ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մեքենաշինական, լեռնային, մետալուրգիական և ջերմաէներգետիկական մասնագիտությունների ուսանողների համար:

 

Պոպով Վ. Ա. և ուրիշ.

«Էլեկտրոտեխնիկա»

/ Պոպով Վ. Ա., Մանսուրով Ն. Ն., Նիկոլաև Ս. Ա. Թարգմ. 6-րդ վերամշակված հրատ.: -Եր.:1960.-984 էջ:

 

Գլագոլև Գ. Ի.,Բուլանով Յու. Ա.

«Էլեկտրոնիկայի հիմունքները»

Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական հաստատությունների ոչ ռադիոտեխնիկական մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1973.-400 էջ:

Գրքում դիտարկվում են էլեկտրոնային, իոնային և կիսահաղորդչային հիմնական սարքերի կառուցվածքը և գործողության սկզբունքը, ինչպես նաև նարբեր ուժեղարարների, գեներատորների և այլ հարմարանքների գործողության սկզբունքը, որոնցում կիրառվում են այդ սարքերը: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում սխեմաներով ուսումնասիրվող պրոցեսների կամ սարքերի ֆիզիակական էությանը և դրանց գործնական կիրառման հարցերին: Այս գիրքը տեխնիկումների դասագիրք է «Էլեկտրոնիկայի հիմունքները» դասընթացի համար:

 

Կիտաև Վ. Ե., Շլյապինտոխ Լ. Ս.

«Էլեկտրատեխնիկա արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի հիմունքներով»

Թարգմ. ռուս. 2-րդ վերամշ. և լրացվ. հրատ.: ՈՒս. ձեռնարկ պրոֆեսիոնալ –տեխնիկական ուս. հաստատությունների համար: -Եր.:Լույս, 1972.-413 էջ:

Գիրքը բաղկացած է երկու բաժնից` էլեկտրատեխնիկայից և արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի հիմունքներից: «Էլեկտրատեխնիկա» բաժինը բովանդակում է տեղեկություններ էլեկտրատեխնիկայի, հաստատուն, միաֆազ և եռաֆազ փոփոխական հոսանքի օրենքների, էլեկտրամագնիսականության և էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի, հաստատուն և փոփոխական հոսանքի էլեկտրական մեքենաների, տրանսֆորմատորների և էլեկտրաչափիչ սարքերի մասին: «Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա» բաժնում ընդգրկված են հիմնական տվյալներ էլեկտրոնային լամպերի, իոնային և կիսահաղորդիչային սարքերի և ֆոտոէլեմենտների վերաբերյալ: Գիրքը մի ուսումնական ձեռնարկ է, ոչ էներգետիկական պրոֆիլի պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների սովորողների համար և կազմված է արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի հիմունքներով էլեկտրատեխնիկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան: Ուսումնական ձեռնարկը կարող են օգտագործել էլեկտրոնիկայով և էլեկտրատեխնիկայով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանները:

 

Ջհանգուլյան Է.Հ.

«Էքսկավատորներ, կոնստրուկցիաներ, տեսություն, հաշվարկներ»

ՈՒս. ձեռնարկ բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: 1-ին հրատ.:-Եր.: Լույս, 1969.-327էջ:

Դասագրքում շարադրված է համապատասխան ծրագրով նախատեսվող ամբողջ նյութը` հայրենական էքսկավատորաշինության անցած ուղին, նրա ներկա մակարդակը, ժամանակակից հայրենական և արտասահմանյան արտադրության էքսկավատորների կոնստրուկցիաները, աշխատանքի սկզբունքները, դերը, տրված է հիշյալ հարցերի քննադատական վերլուծությունը, գրունտների կտրման տեսության հիմունքները, միաշերեփ, բազմաշերեփ և քերակային բանող օրգաններող էքսկավատորների ստատիկ ու ընդհանուր հաշվարկները, բանող օրգանների վրա ազդող բեռնվածքների բնույթի, մեծությունների և ուղղությունների որոշումը, հիմնական տարրերի ամրության հաշվարկները, շարժիչների հզորությունների որոշումը և ընտրությունը, էքսկավատորների արտադրողականությունը և տեսակարար ցուցանիշները, աշխատանքների ավտոմատացման տարրերը և արտադրողականության բարձրացման ուղիները: Ձեռնարկը հիմնականում նախատեսված է բուհերի այն տեխնիկական ֆակուլտետների ուսանողների համար, որոնք «շինարարական մեքենաներ» մասնագիտության գծով ստանում են ինժեներ-մեխանիկի կոչում: Այն օգտակար կարող է լինել նաև արտադրության մեջ աշխատող ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար:

 

Լեֆեվր Հ.

«Էսթետիկայի ներածություն»

Հայկական արվեստ: 1 – Հին և միջին դարեր: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974.-173էջ, նկ.:

Ը

 

Ռաբինովիչ Է.Ա.

«Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու»

Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների համար,-Եր.:Լույս, 1982.-464 էջ:

Ժողովածում կազմված է տեխնիկումների համար տվյալ առարկայի ծրագրին համապատասխան և ընդգրկում է դասընթացի բոլոր բաժինները: Ժողովածուի յուրաքանչյուր գլխում զետեղված են խնդիրներ մանրամասն վերլուծումով և լուծումներով:

 

Գերցեն Ա.Ի.

«Ընտիր փիլիսոփայական երկեր»

Հատոր l: -Եր.: Հայպետհրատ, 1949-462էջ:

 

Գերցեն Ա.Ի.

«Ընտիր փիլիսոփայական երկեր»

Հատոր ll: -Եր.: Հայպետհրատ, 1950-434էջ:

 

Գևորգյան Ռ.Գ., Շեպել Վ.Վ.

«Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց»

Թարգմ. ռուս. 2-րդ վերամշ. հրատ.:ՈՒս. ձեռնարկ ԲՏՈՒՀ-ի համար: -Եր.: Համալսարան, 1970.-766էջ:

 

Ավագյան Ս.Ն.

«Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի խնդիրներ ու վարժություններ»

-Եր.: «Միտք», 1968.-238 էջ:

 

Կովալյով Ա.Գ.

«Ընտանեկան դաստիարակության հոգեբանություն»

Ծնողներին` երեխաների մասին: Թարգմ.` Հ.Գ. Զաքարյան: -Եր.: Լույս, 1988.-336էջ:

Գրքում շարադրված են ընտանիքում անձի կոմպլեքս դաստիարակության ծրագրի հիմնական դրույթները, բացահայտվում են ընտանեկան դաստիարակության, երեխաների կամքի, զգացմունքների, բնավորության և ընդունակությունների ձևավորման, ուսման և հանրօգուտ աշխատանքի հանդեպ սիրո դրսևորման հոգեբանական միջոցներն ու մեթոդները: Գիրքը հասցեագրվում է ծնողներին, օգտակար է նաև ուսուցիչների, դաստիարակների, բուհերի մանկավարժական պրոֆիլի ուսանողների համար:

 

Ղուլոյան Լ. Տ., Բուբուշյան Մ. Բ.

«Ընդհանուր ջերմոտեխնիկա»

2 մասով: Մաս առաջին 1976.- 320 էջ: Դասագիրք հանրապետության բուհերի ինժեներական մասնագիտությունների համար: Երկրորդ բարեփոխված հրատ.: -Եր. Լույս:

Մաս առաջին – Տեխնիկական թերմոդինամիկա և ջերմափոխանցման տեսության տարրերը: «Ընդհանուր ջերմոտեխնիկա» դասընթացի առաջին մասն ընդգրկում է «Տեխնիկական թերմոդինամիկա» և «Ջերմափոխանցման տեսություն» բաժինները (ջերմադինամիկայի տեսական հիմունքները): Դասագիրքը գրված է ՍՍՀՄ բարջրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրության հաստատած ծրագիր համաձայն և նախատեսված է բտուհների և բուհերի ինժեներական մասնագիտությունների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև ինժեներ-ջերմատեխնիկները և էներգետիկական տեխնիկումների ուսանողները:

 

Ղուլոյան Լ. Տ., Բուբուշյան Մ. Բ.

«Ընդհանուր ջերմոտեխնիկա»

2 մասով: Մաս երկրորդ 1978.-436 էջ: Դասագիրք հանրապետության բուհերի ինժեներական մասնագիտությունների համար: Երկրորդ բարեփոխված հրատ.: -Եր.: Լույս:

Ջերմաէներգետիկական տեղակայանքներ:

 

Պալյան Ք. Ռ.

«Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի դասընթաց»

ՈՒս. ձեռնարկ գյուղատնտեսական ինստիտուտի գյուղմեքենայացման ֆակուլտետի ուսանողների և մյուս ինժեներական մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1965.-387 էջ:

Դասընթացում շարադրված են ինչպես ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի տեսական, այնպես էլ պրակտիկ հարցերը: Մեծ տեղ է հատկացված այն էլեկտրական մեքենաներին ու տրանսֆորմատորներին, որոնք օգտագործվում են ժողովրադական տնտեսության տարբեր ճյուղերում: Համառոտակի տրված են նաև ռադիոտեխնիկայի հիմունքները: Տեսական հարցերն ավելի հասկանալի դարձնելու համար բերվում են կորկրետ օրինակներ ՀՍՍՌ արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության բնագավառներից: Դասընթացը կազմված է ՍՍՌՄ գյուղատնտեսության մինիստրության կողմից հաստատված ծրագրին համապատասխան: Այն ուսումնական ձեռնարկ է հանդիսանում գյուղմեքենայացման ֆակուլտետի ուսանողների և մյուս ինժեներական մասնագիտությունների ուսումնասիրողների համար:

 

Պոպով Վ. Ա., Նիկոլաև Ս. Ա.

«Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա էլեկտրոնիկայի հիմունքներով»

ՈՒս. ձեռնարկ ոչ էլեկտրատեխնիկական միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար:- Եր.: Լույս, 1982.-575 էջ:

Գրքում քննարկվում են էլեկտրական շղթաները, էլեկտրական մեքենաներն ու տրանսֆորմատորները, էլեկտրատեխնիկական չափումներն ու սարքերը, էլեկտրահաղորդակն ու կառավարման ապարատուտուրան, էլեկտրական էներգիայի հաղորդումն ու բաշխումը, էլեկտրոնային լամպերը, իոնային սարքերը, ուղղիչները, ուժեղացուցիչներն ու գեներատորները, հաշվողական տեխնիկայի հիմունքները: Գիրքը նախատեսված է ոչ էլեկտրատեխնիկական մասագիտությունների տեխնիկումների սովորողների համար:

 

Ավանեսյան Տ. Գ.

«Ընդհանուր մետալուրգիայի հիմունքները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-195էջ:

Գրքում լուսաբանված են մի շարք կարևորագույն մետաղների` չուգունի, պողպատի, պղնձի, նիկելի, կապարի, ցինկի, անագի, ոսկու, վոլֆրամի, մոլիբդենի, ալյումինիումի և մագնեզիումի արտադրության հիմնական մետալուրգիական պրոսեցները: Գիրքը օգտակար ձեռնարկ է արտադրության մեջ աշխատողների, ինչպես նաև այն ուսանողների ահամար, որոնց ուսումնական պլանում նախատեսված են ընդհանուր մետալուրգիայի հիմունքները:

Թ

 

Հարությունյան Ա.Հ.

«Թուրքական ինտերվենցիան Անդրկովկաս 1918թ. և ինքնապաշտպանական կռիվները»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984.-356էջ:

 

«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին»

Թարգմանություն թուրքական բնագրերից, ներածական ակնարկներով, ծանոթագրություններով և հավելվածով: Հատոր բ, կազմեց Ա.Խ. Սաֆրաստյանը, -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1964.-335էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ արևելագիտության սեկտոր:

«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին» գրքի 2-րդ հաատորը բովանդակում է նյութեր հայ և հարևան ժողովուրդների պատմության, պատմական աշխարհագրության, սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսական կյանքի վերաբերյալ: Գիրքն ունի նաև հավելված, ծանոթագրություններ և թուրքական մի քանի պաշտոնական փաստաթղթերի թուրքերեն տեքստեր:

 

Հասրաթյան Մ.Ա. և ուրիշներ

«Թուրքիայի պատմության ուրվագծեր»

Մ.Ա.Հասրաթյան, Ս.Ֆ.Օրեշկովա, Յու.Ա. Պետրոսյան, խմբ.`Ա.Մ. Շամսուտդինովի, թարգմ.` Հ.Հ. Մարտիրոսյան -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1986.-404էջ: Երևանի պետ. համալս.:

Գրքում լուսաբանվում է պատմական նշանակալի ժամանակաշրջան` սկսած Փոքր Ասիայում թուրքերի հայտնվելու և այդ ռեգիոնում իրենց պետությունների ստեղծման ժամանակից մինչև մեր օրերը:

 

«Թշվառները»

Կազմող` Վ. Լոմեյկո: -Եր.: Հայաստան, 1984.-130էջ:

Այս գրքում հայտնի լրագրող միջազգայնագետներ Գենադի Վասիլևը, Միխաիլ Օզերովը, Վլադիմիր Լոմեյկոն, Նիկոլայ Պաստուխովը, Նիկոլայ Բոդնարուկը հավաստի եղելություններ են պատմում աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մարդկանց` ամերկացիների, արևմտագերմանացիների, անգլիացիների, ավստրալիացիների, մեքսիկացիների մասին: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Ալեքսանյան Զ.Հ. և ուրիշներ

«Թելադրության բնագրերի ժողովածու»

/ Ալեքսանյան Զ.Ա., Մարության Ա.Ա., Քյուրքչյան Ա.Ն. -Եր.: «Լույս», 1971.-198 էջ: (ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրություն, Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ):

 

Օհանջանյան Վ.

«Թվային մեթոդներ»

Դասագիրք քոլեջների ուսանողների համար: -Եր.: Երևանի պետ. համալս. հրատ, 2009.-344էջ, (Երևանի ինֆորմատիկայի պետ. քոլեջ): Դասագրքում շարադրված նյութը համաձայնեցված է Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում դասավանդվող «Թվային մեթոդներ» առարկայի ծրագրի հետ:

 

Ասատրյան Ե.Խ.

«Թրթուրավոր ամբարձիչներ»

-Եր.:Հայաստան, 1969.-122էջ:

 

Հարությունյան Վարազդատ

«Թորոս Թորամանյան»

Ծննդյան 120 և մահվան 50-ամյակների առթիվ: Պատ. խմբ.` Ն. Ծ. Պապուխյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1984.-50 էջ, նկ., 5 թ., (Գիտահանրամատչելի մատենաշար: ՀՍՍՀ ԳԱ, արվեստի ին-տ):

Աշխատությունը նվիրված է հայկական ճարտարապետության մեծ երախտավոր Թորոս Թորամանյանի կյանքին և գիտական գործունեությանը: Նրանում ցույց է տրված այն մեծ ավանդը, որ գիտնականը ներդրել է հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրության գործում` որպես դրա հիմնադիրը, նշված է նրա գիտական ժառանգության կարևոր, բազմակողմանիորեն ուսանելի նշանակությունը: Գրքույկը հասցեագրված է ընթերցող լայն հասարակայնությանը:

Ժ

 

Խաչիկյան Լ.Ս.

«ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ» Մասն Ա ( 1401-1450թ.թ.)

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1955:-817էջ:ՀՍՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտ, նյութեր հայ ժողովրդի պատմության գիրք վեցերորդ:

 

Խաչիկյան Լ.Ս.

«ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1950-757էջ: ՀՍՍՌ ԳԱ:

 

Մանվելյան Գ.Վ.

«Ժողովրդական կրթության ականավոր գործիչը»

-Եր.: Լույս, 1983.-101էջ:

Գրքույկը նվիրված է Ռուսաստանում ժողովրդական կրթության ականավոր գործիչ, մանկավարժ, դեմոկրատ, Վ.Ի. Լենինի հոր կյանքին ու գործունեությանը: Նյութը շարադրված է ժամանակագրական կարգով: Լուսաբանված են մեծ մանկավարժի կյանքն ու գործունեությունը, ժողովրդական կրթության կազմակերպման ասպարեզում նրա անձնվեր ածխատանքը: Գրքույկը նախատեսված է ուսուցիչների, մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար:

 

Աղայան Է.Բ.

«Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը»

Կառուցվածքային վերլուծություն: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1967.-402էջ: (ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ):

 

Ղազարյան Ս.Ղ.

«Ժամանակակից հայոց լեզուն և ռուսերենի դերը նրա հարստացման և զարգացման մեջ»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1955.-582 էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ):

 

Խաչատրյան Ա. Հ.

«Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն»

/ Պատ. խմբ. Ռ. Մ. Թոխմախյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988.-220 էջ, նկ., աղյուսակ: ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ: Համառոտագրություններ 211էջ-219էջ:

Մենագրության մեջ ժամանակակից արևելահայերենի հնչույթաբանական համակարգը ներկայացված է ֆունկցիոնալ հնչույթաբանության դիրքերից, որի հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները տրված են աշխատության առաջին գլխում: Փորձառական ուսումնասիրությունների արդյունքներով բացահայտված և նկարագրված են հնչույթների հիմնական դիրքային տարբերակները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել շնչեղություն / ոչ շնչեղություն և ձայնեղություն /, խլություն հատկանիշներին: Գիրքը նախատեսված է լեզվաբանների, հայերենի հնչյունաբանությամբ զբաղվողների, ասպիրանտների և բուհերի ուսանողների համար:

 

«Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան»

Հատոր 1 Ա – Ե: -Եր.:ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969.-601էջ:

 

«Ժառանգության տեղեկատու–քաղաք Երևան»

Տեղեկատվական հոդվածները` Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի: Լուսանկարները` Առնես Մարտիրոսյանի – հուշարձանների պահպանության գործակալություն: Համակարգումը` Հասմիկ Ազիզյանի: Տեքստի ֆրանսերեն թարգմանությունը` Հասմիկ Ղարաղազարյանի: (Իրականացվում է Հայաստանում Ֆրանսիայի Դեսպանության աջակցությամբ, ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության հետ համագործակցությամբ):

Սույն տեղեկատուն արդյունք է պատմամշակութային ժառանգության ոլորտում շուրջ մեկ տասնամյակ ընթացող հայ-ֆրանսիական համագործակցության: Այն հասցեագրված է ժառանգության հաշվառման, պահպանության և հանրահռչակման ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաև բոլոր նրանց, ովքեր մասնավորապես հետաքրքրվում են քաղաքամայր Երևանի պատմությամբ, կերպարող և հուշարձանների պահպանության խնդիրներով: Տեղեկատուն ըստ ժամանակագրության և ժանրային տարբերակման ընդգրկում և ներկայացնում է Երևանի առավել բնորոշ և արժեքավոր հուշարձաններ:

Ի

 

Լուկրեցիոս

«Իրերի բնության մասին»

Թարգմ. և կազմ.` Գր. Արեյանը: Խմբ.` Ս. Տարոնցի: Հայպետհրատ -Եր.: 1960-227էջ:

 

Լիպս Յու.

«Իրերի ծագումը»

Հայպետհրատ, -Եր.: 1957-470էջ:

«Իրերի ծագումը» գիրքը բազմակողմանի հասկացողություն է տալիս մարդկային նյութական կուլտուրայի զարգացման մասին: Հանրամատչելի և համոզիչ շարադրված է աշխարհի շատ ցեղերի ու ժողովուրդների արտադրամիջոցների, օթևանների, կենցաղային առարկաների զարգացման էվոլյուցիան: Գրքում շատ տեղ է տրված նաև նախնադարյան ժողովուրդների արվեստների ու արհեստների, հասարակական ու ընտանեկան իրավական նորմաների, կրոնի ու բարոյագիտության տարբեր ձևերի մասին և այլն: Ընթերցողը հարուստ նյութ կգտնի բնությունից գոյության բարիքներ ձեռք բերելու, ինքնապաշտպանության և այլ միջոցների ստեղծման համար նախնադարյան մարդու հրաշագործ ընդունակությունների մասին: Այս ամենի հանրամատչելի և հետաքրքիր նկարագրության հետ միասին հեղինակը զարգացնում է մի շարք նոր մտքեր, որոնք չեն հանդիպում համանման գրականության մյուս հեղինակների մոտ:

 

Պողոսյան Ս.Կ., Պողոսյան Կ.Ս.

«Ինձ բահ տվեք… (Գևորգ Չաուշ)»

Փաստագրական վեպ: -Եր.: «NB-Պրես», 1990.-448էջ: 24թ. նկ.:

 

Փահլևանյան Հ.Լ.

«Իրանահայ համայնքը ( 1941-1979 )»

-Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ.: 1989.-330էջ,ՀԽՍՀ ԳԱ սփյուռքահայ համայնքների պատմության և մշակույթի բաժին:

Գրքում բազմալեզու սկզբնաղբյուրների հիման վրա լուսաբանվում են 1941-1979թթ. իրանահայ համայնքի սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքական և մշակութային կյանքի հարցերը, հայ և պարսիկ ժողովուրդների պատմական կապերն ու փոխհարաբերությունները և այլ հարցեր:

 

Ռուբակին Ա.Ն.

«Իրադարձությունների հորձանուտում»

-Եր.: Հայպետհրատ,1962.-354էջ:

Հուշերի հեղինակը`բժշկական գիտությունների դոկտոր Ա.Ն. Ռուբակինը, երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Ֆրանսիայում: 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, գտնվելով այդ երկրում, նա անձամբ դիտել է «տարօրինակ պատերազմը» Արևմտյան ԵՎրոպայում, հիտլերյան զորքերի հարձակումը Ֆրանսիայի վրա և նրա անկումը, որ տեղի ունեցավ կառավարող շրջանների դավաճանության հետևանքով: Սովետական Միության վրա հիտլերյան Գերմանիայի հարձակումից հետո Ա.Ն. Ռուբակինը Փարիզից փախավ Ֆրանսիայի չօկուպացված գոտին, ուր Վիշիի իշխանությունները նրան ձերբակալեցին ու կալանավորեցին նախ Ֆրանսիայում, իսկ հետո Ալժիրում: Այս գիրքը հուզիչ ու ճշմարտացի պատմություն է այն ամենի, ինչ տեսել ու վերապրել է հեղինակը 1939-1943թվականներին:

 

Ոսկանյան Ա.Ե., Սարգսյան Վ.Հ.

«Ինժեներական հիդրոլոգիա և հիդրոմետրիա»

1-ին մաս: ՈՒս. ձեռնարկ պոլիտեխնիկական և գյուղատնտեսական բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրության գիտամեթոդական կաբինետ, 1984.-123էջ:

 filetype_pdf[1]

Յամպոլսկի Ե.Մ., Յուդին Վ.Վ.

«Իմ մասնագիտությունն է շինարար»

Գիրք աշակերտների համար: -Եր.: Լույս, 1985.-153էջ, նկ.:

Գիրքը ծանոթացնում է ժամանակակից շինարարությունում հաճախ հանդիպող մի շարք մասնագիտությունների: Նրանից ընթերցողը կարող է իմանալ, թե մեր օրերում ինչպես է կազմակերպված շինարարի աշխատանքը, ինչպիսի նյութերի և տեխնիկայի հետ նա գործ ունի, շինարարական մասնագիտությունները երիտասարդ շինարարներին ստեղծագործական ինչ հնարավորություններ են ընձեռում: Գիրքը նախատեսված է միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտների համար, նրանց համար, ովքեր դեռ մտածում են իրենց ապագա կյանքի ուղու մասին, փնտրում են «Ի՞նչ դառնալ», «Ի՞նչ լինել» հարցերի պատասխանը:

 

«Ի՞նչ է: Ո՞վ է»

Հանրագիտարան 4 հատորով:Կրտսեր տարիքի դպրոցականնների համար: Թարգմ. ռուս. լրաց. խմբ. կոլեգիա` Մ.Վ. Արզումանյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ:-Եր.:Սովետ. հանրագիտ. գլխ. խմբ.: Հ.2; Ե – Կ: 1985.-352էջ, նկ.:

 

«Ի՞նչ է: Ո՞վ է»

Հանրագիտարան 4 հատորով:Կրտսեր տարիքի դպրոցականնների համար: Թարգմ. ռուս. լրաց. խմբ. կոլեգիա` Մ.Վ. Արզումանյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ:-Եր.:Սովետ. հանրագիտ. գլխ. խմբ.:Հ. 3; Հ – Չ: 1986.-368էջ, նկ.:

 

«Ինչպես գնահատել սեփական միկրո և փոքր բիզնեսը, կատարել կանխատեսումներ և դիմել լրացուցիչ ֆինանսներ ներգրավելու համար»

Մեթոդական ցուցումներ: -Եր.: Անելիք բանկ, 2005.-53էջ:

 

Թադևոսյան Մ. Ս.

«Ինչպես կազմել բիզնես պլան»

Մեթոդական ուղեցույց: Բիզնես պլանի օրինակներ` արտադրություն, ծառայություն, գյուղատնտեսություն, առևտուր: -Եր.:Քեմբիջ – Երևան քույր քաղաքների ասոցիացիա, 2010.-180էջ:

«Ինչպես կազմել բիզնես պլան» մեթոդական ուղեցույցը պատրաստվել է Հայաստանի ձեռներեցների համար, որոնք իրենց բիզնեսի հաջող իրականացման, զարգացման, լրացուցիչ ներդրումների ներգրավման կամ այլ նպատակով պետք է ինքնուրույն կազմեն բիզնես պլան: Հույսով ենք, որ սույն մեթոդական ուղեցույցը կծառայի հայ գործարարներին` իրենց անհրաժեշտ տեղեկությունների, մի շարք հարցերի պատասխանների ստացման համար, ինչպես նաև կզարգացնի ընթերցող ձեռներեցի գիտելիքներն ու հմտությունները բիզնեսի պլանավորման ուղղությամբ` հեշտացնելով անհրաժեշտ ինվեստիցիաների ներգրավումը, վարկերի ստացումը, գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու բիզնեսի կայուն զարգացումը: Ուղեցույցը կարող է նաև արդյունավետ օգտագործվել այն անձանց կողմից. որոնք կազմում են բիզնես պլաններ, ինչպես նաև` կիրառվել որպես ուսուցման ձեռնարկ:

 

Պոպով Ա.Ե.

«Ինքդ պետք է քեզ դաստիարակես»

-Եր.: Լույս, 1983.-119էջ:

«Ի՞նչ է ինքնադաստիարակությունը: Որո՞նք են այդ պրոցեսի բաղադրատարրերը: Ծնողներն իրենց փոխհարաբերությունները ինչպե՞ս պետք է կառուցեն դեռահասների հետ այդ բարդ շրջանում: Հիշյալ բոլոր հարցերի պատասխանները դուք կգտնեք այս գրքույկում:

 

Թադևոսյան Թ.Շ.

«Ինչ են պատմում քարերը»

-Եր.: Պատ. խմբ.` Հ. Ադամյան: Երևանի համալս հրատ., 1954.-226էջ, (Վ.Մ. Մոլոտովի անվան Երևանի պետ. համալսարան, գիտահանրամատչելի սերիա №17):

 

«Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի հիմունքների ուսումնասիրումը»

Մեթոդ. ձեռնարկ միջն. ուս. հաստատ. դասատուների համար: 2 մասից:/ Ա.Պ. Երշով, Վ.Մ. Մոնոխով, Ա.Ա. Կուզնեցով և ուրիշ.: Թարգմ.` Մ.Ռ. Բունիաթյան և ուրիշ.: Մաս –1: -Եր.: Լույս, 1987.-231էջ:

 

«Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի հիմունքներ»

ՈՒս. ձեռնարկ միջն. ուս. հաստատությունների համար: 2 մասից: Մաս –1: Ա.Պ. Երշովի և Վ.Մ. Մոնոխովի խմբագրությամբ: -Եր.: Լույս, 1986.-111էջ:

 

Ստանիսլավսկի Կ.Ս.

«Իմ կյանքը արվեստում»

-Եր.: 1954:

 

Զարյան Արմեն

«Իտալական արդի ճարտարապետությունը»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1975.-164 էջ, նկ., (ՀՍՍՀ ԳԱ: Արվեստի ինստիտուտ):

Աշխատությունը նվիրված է արդի իտալական ճարտարապետության հետազոտությանը: Քննության են առնվում ինչպես ճարտարապետության և քաղաքաշինության զարգացման ընդհանուր ուղղությունները, այնպես էլ առանձին ճարտարապետների գործերը և տեսարանների առաջադրած գաղափարները: Պատմա-քննական և գեղարվեստական վերլուծությոն են ենթարկված այն տիպական կառուցվածքները և քաղաքաշինական սիստեմները, որոնք բնորոշվում են ժամանակակից իտալական ճարտարապետության առանձնահատկությունները XX դարի համընդհանուր ճարտարապետության պատմության մեջ:

Լ

 

Իգնատյան Ա.Հ.

«Լազարյան ճեմարան»

-Եր.: Համալս.հրատ.: 1969-357էջ:Եր. պետ. համալս.:

Գրքում հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների ֆոնի վրա շարադրվում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պատմությունը, ցույց տրվում հայ կյանքում նրա խաղացած հսկայական դերն ու նշանակությունը` գիտության, մշակույթի և առաջավոր մանկավարժական մտքի պրոպագանդման բնագավառներում: Լուսաբանված են նաև տվյալ ժամանակաշրջանում հայ-ռուսական մշակութային կապերը, առաջավոր մանկավարժ-դասախոսների գործունեությունը, ճեմարանում գործադրվող ուսուցման, դասավանդման ու դաստիարակության ձևերն ու եղանակները:

 

Դալլաքյան Կ.

«Լիբանանահայ դեմոկրատական մամուլի պատմությունից»

Խմբ.` Կ.Զ. Թառոյան, Ռ.Դ. Վարդանյան: -Եր.: Հայաստան, 1964.-234էջ:

Աշխատության մեջ քննարկվում են Լիբանանի հայ դեմոկրատական մամուլի ստեղծման և զարգացման հարցերը` սկսած 1920-ական թվականներից, երբ Արաբական արևելքի հայ գաղութներում հանդես են գալիս հայ կոմունիստների առաջին խմբերը և հիմնվում տպագիր օրգաններ: Հատուկ քննարկման նյութ է ծառայում այդ ժամանակաշրջանի երկու օրգանների` «Ժողովուրդի Ձայն» (1938-1947) և «Մեր նշանաբանն է Յառաջ» (1957-ից մինչև 1961) թերթերի գործունեությունը, վերլուծվում են ակտուալ նշանակություն ունեցող մի շարք պրոբլեմներ:

 

Ստեփանյան Ս. Շ., Հովումյան Լ. Ժ.

«Լոգիստիկա»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-96էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում ներառված են լոգիստիկայի հիմնախնդիրները, նպատակները, ինչպես նաև նյութատեխնիկական մատակարարմանը վերաբերվող այլ հիմնահարցեր: Սույն ձեռնարկը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր պատկերացում կազմել գնման լոգիստիկա, սպառման լոգիստիկա, պաշարի լոգիստիկա, պահեստավորման լոգիստիկա և տրանսպորտային լոգիստիկա հասկացությունների մասին: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ինչպես ուսանողների, այնպես էլ բոլոր այն ընթերցողների համար, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ լոգիստիկայի հետ:

 

«Լինսի հիմնադրամը Հայաստանում 2001-2003»

Կազմող` Արա Գյուրջյան: -Եր.: «Տիգրան Մեծ», 2003.-136էջ:

 

Գաբրիելյան Է.Ս.

«Լինել, թե՞ չլինել»

-Եր.: Հայաստան, 1986.-176էջ:

Գիրքը ծխելու, հարբեցողության և առողջությանը վնասակար այլ կարգի չարաշահումների մասին բժշկի և հիվանդի միջև մի յուրօրինակ երկխոսություն է, ուր բժշկագիտական ուսումնասիրություններն ու նրանց տվյալները միախառնվելով հեղինակի գեղարվեստական ոճին, նրան տալիս են գիտահանրամատչելի բնույթ: Գիրքը հասցեագրված է ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Աճառյան Հ. Ա.

«Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի»

Համեմատությամբ 562 լեզուների: Հ-1: -Եր.: ՀԱՍՌ ԳԱ, 1952 – 494 էջ: (ՀՍՍՌ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ):

 

Աճառյան Հ.Ա.

«Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի»

Համեմատությամբ 562 լեզուների:Ներածություն: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1955. – 655էջ (ՀՍՍՌ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ):

 

Աճառյան Հ.Ա.

«Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի»

Համեմատությամբ 562 լեզուների:Ներածություն: Հ.-IV : Գիրք- Ա: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1959 – 592էջ (ՀՍՍՌ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ):

Հ. Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 լեզուների» աշխատության չորրորդ հատորը, որը ընդգրկում է բայը, բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում քննության են առնվում բայի քերականական կարգերը աշխարհի լեզուներում, ապա նկարագրվում է բայի խոնարհման համակարգը հնդևրոպական նախալեզվում և ցեղակից լեզուներում: Հանգամանորեն քննության է առնվում հին հայերենի խոնարհման համակարգը, նրա առաջացում ու հետագա զարգացումը, մինչև միջին հայերենն ու բարբառները: 2-րդ մասում ուսումնասիրվում է հայերեն բարբառներ խոնարհման համակարգի նկարագիրն ու պատմությունը:

 

Պետրոսյան Հ.Զ. և ուրիշ.

«Լեզվաբանական բառարան»

/ Պետրոսյան Հ.Զ., Գալստյան Ս.Ա., Ղարագյուլյան Թ.Ա.: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975.-316էջ:

Խ

 

Լեո

«Խոջայական կապիտալը և նրա քաղաքական-հասարակական դերը հայերի մեջ:Դրվագներ հայ կղերական դիվանագիտության պատմությունից»

հ. – 1, -Եր.: Պետհրատ.: 1934- 373էջ:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Խորենացու առեղծվածի լուծումը: 1.«Աշխարհացույց»-ը յեվ Մովսես Խորենացին, 2.Խորենացու առեղծվածի լուծումը, 3.Հավելված. Խորենացու պատմության բառապաշարը»

-Յեր.: Պետհրատ.: 1934.-231էջ: ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ, կուլտուրայի պատմության ինստիտուտ, մենագրությունների մատենաշար:

 

Մարության Տիրան

«Խորագույն Հայք»

-Եր.: Սովետ. գրող.,1978.-181էջ, Հայ ճարտարապետության հուշարձաններ:

Գրքում հուշարձաններից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ տրված է պատմական համառոտ տեղեկանք, վերլուծված են դրանց ճարտարապետական-ոճական առանձնահատկությունները, արժեքավորված են որպես արվեստի գործեր: Գիրքը հագեցված է բազմաթիվ գծագրերով և լուսանկարներով, որոնք ակներև են դարձնում պատմական Հայաստանի ինչպես կենտրոնում, այնպես էլ ծայրագավառներում ստեղծված հուշարձանների ճարտարապետական-ոճական ընդհանրությունը:

 

«Խոսում են հերոսները:Ակնարկների ժողովածու»

-Եր.: Հայաստան, 1985.-304էջ, նկ.:

Համաշխարհային աղետի վտանգը այսօրվա սերնդին թելադրում է խորհել Հայրենական մեծ պատերազմի դասերի մասին: Այդ են հիշեցնում մեծ հաղթանակն ու խաղաղությունը նվաճած մեր հերոսական ժողովրդի քաջազուն ասպետները: Նրանց խոսքը թանկ է, ուսանելի ներկա և ապագա սերունդների համար: Աշխարհին խաղաղություն, ստեղծագործական աշխատանքի պայծառ ապագա բերած հերոսների պատգամն է այս ժողովածուն, որը հասցեագրված է ընթերցող ամենալայն շըրջաններին:

 

Վարդապետյան Ա.Վ.

«ԽՍՀՄ մարշալները»

-Եր.: Հայաստան, 1990.-302էջ:

Գիրքը նվիրված է ԽՄ առաջին մարշալներ Մ.Ն. Տուխաչևսկու, Վ.Կ. Բլյուխերի, Ա.Ի. Եգորովի, Բ.Մ. Շապոշնիկովի և Ս.Կ. Տիմոշենկոյի կյանքին և գործունեությանը: Հեղինակը բացահայտում է այդ զորավարների դերը պատերազմի տարիներին: Նախատեսվում է ԽՍՀՄ զինված ուժերի պատմությամբ զբաղվողների համար:

 

Մենշիկով Վ.Մ., Մենշիկով Պ.Վ.

«Խաղաղ օկուպացիա»

Ռուս. թարգմ. Կ.Կ. Այվազյանը: -Եր.: Հայաստան, 1986.-236էջ:

Գրքում փաստական և վավերագրական մեծածավալ նյութի հիման վրա մերկացվում է 80 ական թվականներին Միջերկրական ծովի ավազանում և Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան իմպերիալիզմի քաղաքականության շեշտակիորեն աճած ագրեսիվ բմույթը: Հեղինակները բացահայտում են ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայության մեխանիզմը, նրանց միջամտությունը երկրների ներքին գործերին, ցույց տալիս Պենտագոնի և Հյուսիսատլանտյան բլոկի ընդհանուր խաղաղությանն ու ժողովուրդների անվտանգությանը սպառնացող իրական վտանգը, խաղաղասեր ուժերի հակազդեցությունը իմպերիալիզմի քաղաքականությանը:

 

«Խ. Աբովյանը մանկավարժ»

Կազմեց` Ս. Խուդոյան: -Եր.: Ինստիտուտի հրատ., 1941.-144էջ (ՀՍՍՌ ԼԺԿ ուսուցիչների կատարելագործման գիտա-մանկավարժական ինստիտուտ):

 

Ավագյան Մ. Վ.

«Խոհեր մայրենի լեզվի մասին»

-Եր.: «Լույս», 1982.-143 էջ:

Գիրքը մտերմիկ զրույց է ընթերցողի հետ խոսքի մշակույթի վերաբերյալ: Փաստական նյութի հիման վրա բացահայտված են արդի լեզվագործածության մերժելի իրողությունները, բանավոր և գրավոր խոսքում նկատվող մի շարք թերություններ: Հեղինակը ուղիներ է առաջարկում լեզվական աղավաղումներից և խաթարումներից խուսափելու, ճիշտ և արտահայտիչ խոսք կառուցելու համար: Գիրքը հասցեագրված է բարձր դասարանների աշակերտներին, ուսանողությանը և առհասարակ հայոց լեզվի անաղարտությանը նախանձախնդիր բոլոր ընթերցողներին:

 

Ավագյան Մ.Վ.

«Խոհեր մայրենի լեզվի մասին»

Գիտահանրամատչելի ակնարկ: 2-րդ լրաց. հրատ.: (Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար): / Ավագյան Մ.Վ., նկ. Գ.Բ. Իսահակյան: -Եր.: «Արևիկ», 1988.-176 էջ:

Հեղինակը բացահայտում է գրավոր կամ բանավոր խոսքում նկատվող մի շարք թերություններ, խորհուրդներ տալիս լեզվական աղավաղումներից ու խաթարումներից խուսափելու համար: Գրքի 2-րդ մասում ամփոփված են հեղինակի մտորումները գեղարվեստական գրականության լեզվի և ոճի մասին: Գիրքը կարող է օգտակար լինել բարձր դասարանների աշակերտությանը, խոսքի մշակույթի հարցերով զբաղվող և հետաքրքրվող անձանց:

 

Կնյազյան Շ.Ա., Ավանյան Վ.Տ., Մելտոնյան Բ.Ա.,Ավանյան Ն.Վ.

«Խնդրագիրք: Կոմպլեքս թվեր, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ»

-Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2009.-112էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Խնդրագիրքը նախատեսված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի առաջին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար: Աշխատանքի յուրաքանչյուր գլխի սկզբում շարադրված են դասական խնդիրներ և դրանց լուծման եղանակները: Աշխատանքում զետեղված են ինտեգրալների հաշվման եղանակներ, որոնք չկան նմանատիպ նախորդ խնդրագրքերում:

Ծ

 

Գևորգյան Գ. Ա.

«Ծրագրավորման C++ լեզու »

Ուսումնական ձեռնարկ:- Եր. : ԵրՃՇՊՀ Հրատարակչություն, 2004: – 127 էջ

Գրքում շարադրված է ծրագրավորման C++ լեզվի ստանդարտ վարկածի հաճախակի օգտագործվող տարրերը: Գիրքը նախատեսված է C++ լեզվի ուսուցման համար և կարող է օգտագործվել բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում որպես ուսումնական ձեռնարկ:

 

Ներսիսյան Գ.Գ.

«Ծրագրավորման C++ ալգորիթմական լեզով »

Ուսումնական ձեռնարկ:- Եր. : ԵրՃՇՊՀ Հրատարակչություն, 2005: – 83 էջ

Ձեռնարկում տեղ են գտել C++ լեզվի որոշ տարրերի նկարագրությունը: Նախատեսված է հեռակա ուսուցման ուսանողների համար որպես ուղեցույց ստուգողական աշխատանքների կատարման համար: Ձեռնարկը կարող է օգտագործվել նաև նշված լեզուն ուսումնասիրողների կողմից :

 

«Նիկողայոս Յակովլեվիչ Մառ»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1965.-110էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ, նյութեր հայագետների գործունեության և բիբլիոգրաֆիայի համար:

 

Մերեցկով Կ.Ա.

«Ծառայություն ժողովրդին»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-607էջ:

Սովետական Միության մարշալ Կ.Ա. Մերեցկովի հիշողություններն ընդգրկում են գրեթե կես դար: Հեղինակը պատմում է 1917թվականի Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունների իրադարձություններին, քաղաքացիական կռիվներին իր մասնակցության, կարմիր բանակում աշխատելու մասին: Կիրիլ Աֆանասևիչը բազմաթիվ էջեր է նվիրել Կ.Ե. Վորոշիլովին, Ի.Պ. ՈՒբորևիչին, Վ.Կ. Բլյուխերին և ռազմական ուրիշ նշանավոր գործիչների, որոնց հետ նրան վիճակվել է երկար ժամանակ աշխատել: Հատուկ գլուխներում պատմվում է 1936-1967 թվականներին Իսպանիայում ֆաշիզմի դեմ մղված պայքարի մասին: Սակայն գրքի մեծ մասը նվիրված է Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների անցքերին:

 

Սադովսկի Յակով

«Ծառայությունը այսպիսին է` հաղթել: Զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Հ.Խ.Բաբաջանյանի մասին»

-Եր.: Հայաստան,1986.-180էջ,նկ.:

Գրող Յակով Սադովսկու գիրքը փառաբանված զորապետներից մեկի անձնական քաջության, հմայիչ հոգու տեր մարդու` Համազասպ Խաչատուրի Բաբաջանյանի մասին է: Հեղինակը նկարագրել է ժամանակակից զին. գործչի դիմանկարը:

 

Տրուխանովսկի Վ.Գ.

«Ծովակալի ճակատագիրը. տրիումֆ և ողբերգություն»

Ռուս. թարգմ. Մ.Լ. Հովհաննիսյանը, խմբ.` Վ.Ա. Պողոսյան.-Եր.: Հայաստան, 1990.-416էջ,8թ. նկ.:

Խորհրդային հայտնի պատմաբան Վ.Գ.Տրուխանովսկու սույն գիրքը նվիրված է անգլիական ականավոր նավատորմավար Հ.Նոլսոնի բարդ ու հակասական կերպարին: Հենվելով ընդարձակ նյութի վրա, հեղինակը XVIII դարի վերջի և XIX դարի սկզբի քաղաքական իրադարձությունների հետ սերտորեն առնչելով` ցույց է տալիս ծովակալի կենսագրությունը, բնորոշում այն ժամանակվա բարքերը, լեդի Համիլոնի հետ ունեցած սիրավեպի ֆոնի վրա նկարագրում Նելսոնի փոխհարաբերությունները իր երկրի կառավարող շրջանների հետ:

 

Գևորգյան Գ. Ա., Պողոսյան Ս. Ս.

«Ծրագրավորման ՊԼ-1 լեզու»

Պատ. խմբ.` Ի. Ս. Գրիգորյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988.-355էջ, գրագր., (ՀՍՍՀ ԳԱ: Հաշվող. կենտրոն: Տնտեսագիտ. ինստիտուտ):

Գրքում շարադրված է միասնական համակարգերի էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների համար նախատեսված ալգորիթմական ՊԼ-1 լեզուն: Բերված են համառոտ տեղեկություններ առաջադրանքների կառավարման լեզվի մասին: Գիրքը նախատեսված է որպես ձեռնարկ ծրագրորդների գործնական աշխատանքի համար և կարող է օգտագործվել ՊԼ-1 լեզվի սկզբնական ուսումնասիրության համար:

Կ

 

Թորոսյան Շ.Թ.

«Կիլիկիայի հայերի ազգային-ազատագրական շարժունները 1919-1920թ.թ.»

-Եր.: Համալս. հրատ.:1987-272էջ: Երևանի պետ. համալս.:

 

Բարսեղյան Խիկար

«Կարմիր պանթեոնից»

Գիրք 1, -Եր.: Հայաստան, 1987.-479էջ, 16թ. նկ.:

Պատմավավերագրական այս գիրքը նվիրված է մեծ Հոկտեմբերի ուղիներում արիաբար մարտնչած, Անդրկովկասի հեղափոխական շարժումների ծավալման, սովետական կարգերի հաստատման ու ամրապնդման, սոցիալիզմի կառուցման համար մղած պայքարի քաջամարտիկներ Սերգեյ Կիրովի, Լադո Կեցխովելու, Վլադիցլավ Կասպարովի, Մեշադի Ազիզբեկովի, Իվան Վադանովի (Հովհաննես Վարդանյան), Արմեն Անանյանի, Սեդրակ Օտյանի, Ավիս Նուրիջանյանի, Սերգո Փիրուզյանի, Արտաշես Կարինյանի, Դրաստամատ Տեր-Սիմոնյանի, Բախշի Ներսիսյանի և Եղիա Չուբարի կենսապատմանը:

 

Խորասանյան Գ.Ա.

«Կոմպլեքսային մեքենայացումը շինարարության մեջ»

Խմբ.` Ս. Մ. Բալայան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1963.-200էջ:

 

«Կենտրոնական Հետախուզական Վարչության կեղտոտ գործը Արևմտյան Եվրոպայում»

(Նյութերի ժողովածու):Կազմ.` Ֆ.Էյջի և Լ.Վուլֆ: Ռուսերենից թարգմ. Կ.Ղալաչյան, Ա.Խոցանյան և ուրիշ.: -Եր.: Հայաստան, 1984.-352 էջ:

Ժողովածուի նյութերի հեղինակները ԱՄՆ-Ի և արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրների հասարակական գործիչներ են և ժուռնալիստներ, որոնք մերկացնում են Կենտրոնական հետախուզական վարչության քայքայիչ գործունեությունը, ընթերցողներին ծանոթացնում նրա աշխատանքի մեթոդներին և ձևերին: Գիրքը նախատեսվում է սովետական ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Լեբեդևա Վ.Ե.

«Կրտսեր դպրոցականների աթեիստական դաստիարակությունը»

Ձեռնարկ ուսուցչի համար: -Եր.: Լույս, 1984.-99թջ:

Ձեռնարկում բացահայտվում են ուսուցման ընթացքում և արտադասարանական ժամերին կրտսեր դպրոցականների աթեիստական դաստարակության բովանդակությունը, ձևերն ու մեթոդները:

 

Բելյակովա Ն. Տ.

«Կազմվածք, նրբագեղություն, կեցվածք»

Բարձր դաս. աշակերտուհիների համար: -Եր.: 1983:

Հեղինակը պատմում է ժամանակակից աղջկա արտաքին տեսքի և վարվելաձևերի մասին. հանձնարարում է ճիշտ կեցվածքի, գեղեցիկ քայլվածքի, պլաստիկ շարժումների ֆիզիկական վարժությունների կոմպլեքսներ:

 

Ալեքսանյան Լ.Պ.

«Կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացումը ուսուցման արդի պայմաններում»

-Եր.: Լույս, 1987.-214էջ:

«Կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացումը ուսուցման արդի պայմաններում» գրքում գիտատեխնիկական առաջընթացի և ժամանակակից մանկավարժության խնդիրներից ելնելով քննության են առնվում տարրական դասարաններում ուսուցման պրոցեսի կազմակերպման, կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացման իմացության, արտացոլման և այլ հարցեր Աշխատանքը նախատեսված է մանկավարժների, հոգեբանների ուսուցիչների համար:

 

Հարությունյան Հ.Ա.

«Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»

-Եր.: Համալս., 1983.-336 էջ:

Մենագրության մեջ ուսումնասիրվում է ժամանակակից հայերենի շարահյուսական այնպիսի մի բարդ երևույթ, ինչպիսին է կառավարումը: Վերլուծվում են կառավարման հիմունքները, բային ածականին, գոյականին, կապին բնորոշ խնդրառական առանձնահատկությունները:

 

Գոլոսնիցկի Լ.

«Կյանքը այլ մոլորակների վրա»

Թարգմ.` Գ. Էլբակյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-58էջ:

 

Ղուլոյան Լ. Տ.

«Կաթսայական տեղակայումներ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1956.-116 էջ:

 

Խաչիյան Էդուարդ

«Կիրառական երկրաշարժագիտություն»

-Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001.-320էջ:

Մենագրությունը նվիրված է երկրաշարժագիտության հիմնարար հարցերին` երկրաշարժերի առաջացման պատճառներին, գրանցմանը, սեյսմիկ ալիքների տարածման առանձնահատկություններին, ուժգնությանը ու մագնիտուդին, էներգիային ու մեխանիկային, կանխագուշակմանը և դրանց ժամանակակից վերծանումներին: Գրքում զգալի մաս են կազմում երկրաշարժի ժամանակ գետնի տատանման առանձնահատկությունների վերլուծությունները: Բերված են ՀՀ տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժերի` և առանձնապես Սպիտակի երկրաշարժի նկարագրությունները և դրանց հետևանքների գիտական վերլուծյությունները: Մենագրությունը ուղղված է երկրաշարժագիտության բնագավառի գիտաշխատողներին: Այն կարող է գիտաուսումնական ձեռնարկ հանդիսանալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, մագիստրատուրայի ունկնդիրների ու ասպիրանտների համար:

 

Աստվածատրյան Վ.Ա.

«Կլինիկական մանկաբուժություն»

-Եր.: Հայաստան, 1987.-816էջ, նկ.:

Վ. Աստվածատրյանի «Կլինիական մանկաբուժություն» գրքում շարադրված են մանկական տարիքի հիվանդությունները, նրանց առաջացման պատճառները, պաթոգենեզը, ախտորոշող հատկանիշները, կլինիկան, բուժման մեթոդներն ու կանխարգելումը: Գիրքը նախատեսված է մանկաբուժների, ինչպես նաև այլ մասնագիտության բժիշկների համար:

 

Մինասյան Գ.Ա. և ուրիշ.

«Կեցվածքի շեղումները, ախտորոշումը և բուժման սկզբունքները»

/ Գ.Ա. Մինասյան, Կ.Վ. Ասատրյան, Դ.Լ. Աստվածատրյան: Խմբ.` Ա.Ա. Սարաֆյան: -Եր.: Հայաստան, 1989.-187էջ:

Գրքում լուսաբանված են երեխաների կեցվածքի շեղումների պատճառածնությունը, ախտորոշման ժամանակակից եղանակները, դրանց դասակարգումը, զարգացման մեխանիզմները, բուժման ու կանխարգելման սկզբունքները: Գիրքը նախատեսված է մասնագետ բժիշկների, մանկաբույժների, դպրոցական բժիշկների, բուժական ֆիզկուլտուրայի մեթոդիստների, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների, ինչպես նաև ծնողների համար:

 

Ասիրյան Ա., Տեր-Պետրոսյան Պ.

«Կոնստրուկտիվ բետոնների կազմերի նախագծում»

-Եր.: Լույս, 1998.-152էջ:

Ամենայն մանրամասնությամն քննարկվում են ծանր բետոնի կազմի ընտրությունը բնական խիտ լցիչներից (բազալտ, դիաբազ, գրանիտ), նաև դրա հիմնական տարբերակների և թեթև կոնստրուկտիվ բետոնների բնական ծակոտկեն լցիչներից (Ջրաբերի և Չարենցավանի պեմզաներ, Արագածի պեռլիտ, Հաղթանակի տուֆ): Հետաքրքրություն են ներկայացնում գրքում բերված օրինակները, որոնք հեշտացնում են որակյալ բետոնի կազմի նախագծումն արտադրությունում:

 

Փինաջյան Վ. Վ., Ավետիսյան Ա. Մ.

«Կամրջաշինության շինարարությունը Սովետական Հայաստանում»

-Եր.:Հայաստան, 1983.-96էջ, 4 թ. նկ.:

Գրքում ընդհանրացվում է վերջին տասնամյակների ընթացքում ՀՍՍՀ քաղաքներում և ավտոմայրուղիներում կառուցված յուրօրինակ կամուրջների նախագծման և կառուցման փորձը: Դիտարկված են մեր երկրում կոշտ ամրանով իրականացված ամենամեծ երկաթբետոնե կամարային քաղաքային կամուրջը Երևանում, մետաղական կոշտ հեծանով կամարային կամուրջը Արփա գետի վրա, Ջերմուկում: Գիրքը հանձնարարվում է կամրջաշինության բնագավառում աշխատողներին:

 

Հակոբյան Գ. Ս.

«Կապիտալ շինարարության նախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու հիմունքները»

ՈՒս.ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1975.-360էջ:

 filetype_pdf[1]

Տեր-Պետրոսյան Գ., Պալյան Ի.

«Կիրառական մեխանիկա և շինարարական կոնստրուկցիաներ»

Մոդուլային ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.:Նոյան Տապան 2008.-240էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են կիրառական մեխանիկայի, նյութերի դիմադրության, շինարարական կոնստրուկցիաների հաշվարկի հիմնական դրույթներն ու մեթոդները: Մետաղե, երկաթբետոնե, քարե և փայտե կոնստրուկցիաների նախագծման հիմնական սկզբունքները շարադրված են համաձայն գործող շինարարական նորմաների: ուսումնական ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել շինարարական մասնագիտություն ստացող ուսանողների և շինարարության բնագավառի այլ աշխատողների, այդ թվում նախագծողների համար:

 

Շահսուվարյան Լ. Վ.

«Կառուցվածքների սեյսմակայունությունը»

-Եր.: Հայպետտետհրատ, 1960.-105էջ:

 

Հարությունյան Վարազդատ

«Կյանքիս քառուղիներում»

2 գրքով: Գիրք 1 – Կենսագրական հուշապատումներ: «Լրատու», -Եր.: 1999.-284էջ:

ՀՀ ԳԱԱ -ի ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանը հայ ճարտարապետության հետազոտող, տեսաբան և պատմաբան, ճարտարապետության դոկտոր-պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, Թորոս Թորամանյանի անվան ակադեմիական մրցանակի դափնեկիր: Այս գրքով ներկայացնում է իր կենսագրական հուշապատումները, նաև անդրադառնում իր ապրած տարիների տարբեր իրադարձություններին:

 

Հարությունյան Վարազդատ

«Կյանքիս քառուղիներում»

2 գրքով: Գիրք 2 – Հուշապատում: «Դար», -Եր.: 2007.-420 էջ, 330 նկ.

Կենսագրական հուշապատումների սույն հատորը ընթերցողին ներկայացնում է հեղինակի կենսագրության 1952-1974 թթ. դրվագները, ինչպես նաև այդ ժամանակշրջանում մեր հանրապետության կյանքում կատարված գիտակթական, մշակութային, հասարակական կարևոր իրադարձություններ, որոնց շաղկապված է ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանի կյանքը:

Հ

 

Հակոբյան Գ.Ս. 

«Հիդրոտեխնիկական աշխատանքների կազմակերպումը և մեքենայացումը»

Ուս. ձեռնարկ բուհերի համապատասխան ֆակուլտետների համար: Երևան,«Լույս», 1968-247 էջ:

Ձեռնարկում շարադրված են հիդրոտեխնիկական-հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպման և մեքենայացման հարցերը, համառոտ ներկայացված են շինարարության մեջ օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների մասին:Գրքի մեծ մասը նվիրված է բետոնային և երկաթբետոնային աշխատանքներին: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների, մյուս բուհերի համապատասխան ֆակուլտետների ուսանողների համար:

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Հիդրոտեխնիկական աշխատանքների մեքենայացումը»

Ուս.ձեռնարկ Երևանի Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխ. ինստ. ուս. համար:-Եր.: Լույս, 1985, 448 էջ. նկարներ:

Գրքում լուսաբանվում են հիդրոտեխնիկական-հիդրոմելիորատիվ շինարարության աշ­խա­տանք­ների կազ­մա­կերպ­ման մեքենայացման հարցերը, բերված են համառոտ տեղեկույուններ շինարարությունում լայն կիրառություն գտած առաջատար մեքենաների վերաբերյալ:

 

Բաղդասարյան Ա.Բ.

«Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»

Ուս. ձեռնարկ բուհերի հիդրոտեխ. մասնագիտ. ուսանողների համար: Երևան, «Լույս» 1986, 480 էջ:

Ձեռնարկը հայերեն լեզվով առաջին աշխատությունն է հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերաբերյալ: Այն նվիրված է «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» դասընթացի բաժինների քննարկմանը, որոնք մտած են 1203 «Գետային հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ և հիդրոէլեկտրակայաններ» և 1511 «Հիդրոմելիորացիա» մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերում: Քննության են առնված գետային և ներհամակարգային հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների` գրունտային, ջրաթափային, գրավիտացիոն, կամարային և այլ տիպերի պատվարների, ջրատարների, տղմազտարանների, ջրընդունիչների կոնստրուկցիաների հաշվարկման մեթոդները և կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները: Նախատեսված է բուհերի հիդրոտեխնիկական մասնագիտության ուսանողների համար, այն կարող է օգտակար լինել նաև նախագծող, կառուցող և շահագործող հիդրոտեխնիկ ինժեներներին:

 

Թոքմաջյան Վ.Հ., Տռոզյան Ռ.Ե

«Հիդրավլիկական մեքենաներ և հիդրահաղորդակներ»

Ուս. ձեռնարկ տեխ. բուհերի համար: Երևան, «Լույս», 1976, 196 էջ:

Հիդրավլիկական մեքենաներ և հիդրոհաղորդակներ առարկան անցնում են տարբեր մասնագիտություններ սովորող ուսանողները «հիդրավլիկայի» հետ միասին: Տարբեր մասնագիտությունների համար այս առարկայի ծրագրերը բավական տարբեր են, այդ պատճառով ձեռնարկը չի կարող ընդգրկել բոլոր մասնագիտությունների ծրագրային նյութերը: Ձեռնարկում տրված են հիդրավլիկական մեքենաների և հիդրոհաղորդակների աշխատանքի սկզբունքն ու տեսությունը, կենտրոնախույս և ծավալային պոմպերի տեսությունը, նրանց կառուցվածքը, հիդրավլիկական հաշվարկների մեթոդները: Հիդրավլիկական տուրբինների մասին տրված է համառոտ, իսկ պոմպերի մասին` մանրամասն: Ավելի շատ տեղ է հատկացված ծավալային հաղորդակներին` դինամիկական հաղորդակների վերաբերյալ տալով միայն ընդհանուր տեղեկություններ: Ձեռնարկը նախատեսված է տեխնիկական բուհերի սովորողների համար:

 

Հովսեփյան Վ.Մ.

«Հիդրավլիկա և աերոդինամիկայի տարրերը»

3-րդ վերամշակված և լրացված հրատ.: Ուս.ձեռնարկ տեխ. բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1988.-496էջ:

Գրքում շարադրված են հիդրավլիկայի ընդհանուր դասընթացի, կառուցվածքների հիդրավլիկայի հիմնական հարցերը, հեղուկների կինեմատիկայի հիմունքները և աերոդինամիկայի տարրերը: Լուծված են կոնկրետ խնդիրներ, նշված են հաշվիչ տեխնիկայի օգտագործման մեթոդները: Ձեռնարկը նախատեսված է տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար:

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Հիդրոտեխնիկական շինարարության պլանավորումն ու կազմակերպումը»

-Երևան, «Հայաստան», 1967, 250 էջ:

Գրքում լուսաբանվում են հիդրոտեխնիկական-հիդրոմելիորատիվ շինարարության կազմակերպման և պլանավորման հարցերը` շինարարության կառավարման և ղեկավարման հիմնական սկզբունքները, հետախուզական-նախագծման աշխատանքների կազմակերպումը, տեխնիկական նորմավորումը և աշխատավարձի կազմակերպումը, հոսքային եղանակով շինարարության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, նյութա-տեխնիկական մատակարարումը, պլանավորումը, հաշվառումը և այլն: Գիրքը նախատեսված է շինարարությունում աշխատող ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի լայն շրջանի, ինչպես նաև բուհերի համապատասխան մասնագիտության ֆակուլտետների ուսանողության համար:

 

Սաֆարյան Ե.Ջ.

«Հիդրոէլեկտրակայաններ և հիդրոմեքենաներ»

Ուս. ձեռնարկ տեխ. բուհերի հիդրոտեխ. և էլեկտրատեխ. ֆակ. ուսանողների համար: Երևան, «Լույս» 1966, 416 էջ:

ՈՒսումնական ձեռնարկում շարադրված են ջրային էներգիայի օգտագործման և հիդրոէլեկտրակայանների նախագծման հիմունքները, քննարկված են գետեր հոսքի կանոնավորման եղանակները, բերված են հիդրոէլեկտրակայանների ջրատնտեսական և էներգատեխնիկական հաշվարկների եղանակները, հիմնավորված է հիդրոտեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական կառուցվածքների տիպի ընտրությունն ու չափերի որոշումը: Լուսաբանված են հիդրոհանգույցում օգտագործվող հիդրոմեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների հաշվարկներն ու համապատասխան տեսակի ընտրությունը`հաշվի առնելով ժամանակակից տեխնիկայի զարգացումը: Ձեռնարկը նախատեսված է բտուհերի հիդրոտեխնիկական, էլեկտրատեխնիկական և մեխանիկական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև ինժեներները և տեխնիկումների ուսանողները:

 

Հովսեփյան Վ.Մ.

«Հիդրավլիկա»

Ձեռնարկ բարձրագույն տեխնիկական բուհերի համար: Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1963, 488 էջ:

Ձեռնարկում շարադրված են հիդրավլիկայի ընդհանուր դասընթացը, կառուցվածքների հիդրավլիկայի հիմնական հարցերը և հեղուկների կինեմատիկայի հիմունքները: Բերված են զգալի ծավալով տեղեկատու նյութեր և լուծված են կոնկրետ խնդիրներ: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես և բարձրագույն դպրոցների տեխնիկական ֆակուլտետների ուսանողության և ինժեներների համար:

 

Գաբրիելյան Հ.

«Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն»

Հատոր l: – Եր.,Հայպետհրատ: 1956-571էջ:

Ներկա աշխատության l և ll հատորներում առաջին անգամ սիստեմատիկ կերպով շարադրվում է հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունը սկզբից մինչև 18-րդ դարը ներառյալ: այս հատորում հեղինակը միաժամանակ հանգամանորեն պարզաբանում է հայ տեսկան մտքի զարգացման առանձնահատկությունները: Փիլիսոփայական պատմությունը դիտելով որպես դասակարգերի պայքարի պատմություն` հեղինակը այն սերտորեն կապում է հայ ժողովրդի ընդհանուր, հատկապես հոգևոր կուլտուրայի պատմության հետ: Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող սույն աշխատությունը կարող են օգտակար լինել բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են հայ կուլտուրայի ուսումնասիրությամբ և կամ թե ցանկանում են ծանոթանալ դրա հետ:

 

Գաբրիելյան Հ.

«Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն»

Հատոր ll : – Եր.,Հայպետհրատ:1658-272էջ:

Ներկա աշխատության l և ll հատորներում առաջին անգամ սիստեմատիկ կերպով շարադրվում է հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունը սկզբից մինչև 18-րդ դարը ներառյալ: այս հատորում հեղինակը միաժամանակ հանգամանորեն պարզաբանում է հայ տեսկան մտքի զարգացման առանձնահատկությունները: Փիլիսոփայական պատմությունը դիտելով որպես դասակարգերի պայքարի պատմություն` հեղինակը այն սերտորեն կապում է հայ ժողովրդի ընդհանուր, հատկապես հոգևոր կուլտուրայի պատմության հետ: Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող սույն աշխատությունը կարող են օգտակար լինել բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են հայ կուլտուրայի ուսումնասիրությամբ և կամ թե ցանկանում են ծանոթանալ դրա հետ:

 

Գաբրիելյան Հ.

«Հեգելը և դիալեկտիկական մատերիալիզմը»

-Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1970.-117էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Թումանյան Վ.Ս.

«Հակասությունների բացահայտման ու հաղթահարման դիալեկտիկան»

Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Եր.: 1960-235էջ:

Ուսումնասիրության մեջ քննության է ենթարկվում մարքսիստական փիլիսոփայության կարևորագույն հարցերից մեկը` հակասությունների դիալեկտիկան: Հեղինակը փորձում է ցույց տալ հակասությունների բացահայտման ու հաղթահարման առանձնահատկությունները, ընդ որում` տեսական դրույթների քննությունը խարսխում է ռեալ իրականության կոնկրետ իրադարձությունների ու երևույթների վերլուծությամբ և լուսաբանում հարցի դիալեկտիկայի կիրառման նշանակությունը Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի պրակտիկ գործունեության համար:

 

Նալչաջյան Ա.Ա.

«Հոգեբանական բառարան»

-Եր.: Լույս, 1984.-240էջ:

Հայերեն առաջին անգամ ընթերցողին ներկայացվող հոգեմանական բառարանն ընդգրկում է ընդհանուր, տարիքային, մանկավարժական և սոցիալական, ինչպես նաև հոգեբանության այլ բնագավառներում օգտագործվող շուրջ 1250 տերմին, որոնք կազմում են ժամանակակից հոգեբանության հիմնական հասկացությունների համակարգը: Նպատակահարմեր ենք համարել յուրաքնաչյուր հայերեն տերմինի կողքին տալ նաև ռուսերեն համապատասխան տերմինը: Դա զգալիորեն մեծացնում է բառարանի իմացական արժեքը, քանի որ հրապարակի վրա դեռևս ռուս-հայերեն հոգեբանական բառարան գոյություն չունի: Բառարանը նախատեսված է մասնագետ հոգեբանների, ուսանողների, ինչպես նաև հոգեբանության հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

 

Աբրահամյան Ա.Գ.

«Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության»

Ա – Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-485էջ:

 

Ադոնց Ն.

«Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում: Քաղաքական կացությունը ըստ նախարարական կարգերի»

Ռուս. թարգմ. Ա.Թ. Խոնդկարյանը և Է.Հ. Խոնդկարյանը.-Եր.: Հայաստան,1987-639էջ,քարտեզներ:

 

Ավդալբեգյան Խ.Հ.

«Հողային հարցը Արևելյան Հայաստանում (1801-1917թ.թ.)»

– Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-443էջ:

 

Բայբուրդյան Վ.Ա.

«Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում XIX դարում և XX դարի սկզբին»

-Եր.: Հայաստան, 1989-358էջ:

 

Բարխուդարյան Վ.Բ., Մուրադյան Դ.Ա.

«Հայաստանի աշխատավորները ցարիզմի դեմ մղված համաժողովրդական պայքարում (1905-1907)»

-Եր.: Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: 1988-224էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ:

 

Գրիգորյան Զ.Տ.

«Հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1960-587էջ:

 

Ժամկոչյան Հ.Գ. և այլք.

«Հայ ժողովրդի պատմություն»

-Եր.: Հայպետուսմանկհրատ,1963-485էջ:

 

Իշխանյան Ռ.Ա.

«Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության հարցեր»

-Եր.: Հայաստան, 1988-111էջ, նկ.:

 

Խալեյան Ե.Մ.

«Հայ ժողովրդի զավակների մասնակցությունը Բելոռուսիայի համար մղված մարտերին (1941- 1944 )»

-Եր.: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975-335էջ, ՀՍՍՀ ԳԱ:

 

Խաչատրյան Ա.

«Հայաստանի սեպագրական շրջանի քննական պատմություն, հիմնված արձանագրական տվյալների վրա շուրջ 3000-600 նախքան մ.թ.ա.»

-Եր.: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ., 1933.-555էջ, ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ:

 

Կարապետյան Ս.Խ.

«1920թ հայ – թուրքական պատերազմը և Սովետական Ռուսաստանը»

-Եր.: Հայաստան,1965-61էջ:

 

Կոկինոս Պ.

«Հունահայ գաղութի պատմությունից ( 1918-1927 )»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1965.- 265էջ,(ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ):

 

Հակոբյան Թ.Խ.

«Հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան վայրերը»

Երկրորդ, լրացված հրատ.: -Եր.: Լույս,1990-232էջ:

 

Համբարյան Ա.Ս.

«Հայ հասարակական քաղաքական միտքը արևմտահայության ազատագրության ուղիների մասին: (XIX դարի վերջ- XX դարի սկիզբ)»

-Եր.: Հայաստան, 1990-480էջ:

 

«Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն»

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974- 252էջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտութ. և ազգագրութ. ինստիտուտ.:

Նյութեր և ուսումնասիրություններ

 

«Հայ ժողովրդի պատմություն»

-Եր.: Հայպետուսանկհրատ, 1956-1957:

Մաս 1,3 / Ձեռնարկ միջն. դպրոցի համար:

 

«Հայ ժողովրդի պատմություն»

-Եր.: Հայպետուսանկհրատ, 1957:

Մաս II / Ձեռնարկ միջն. դպրոցի համար:

 

«Հայոց քաղաքական պատմության դրվագները հարց ու պատասխաններում»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2008.-104էջ:

 

Հյուբշման Հ.

«Հայագիտական ուսումնասիրություններ»

-Եր.: Եր. պետ. համալս. 1990-204էջ: Երևանի համալս. հրատ.:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Հին Հայաստանի և Անդրկովկասի մի քանի պրոբլեմների մասին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1944.- 73էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ:

 

Մնացականյան Ար.

«Հայ ռազմիկների հերոսության տարեգրությունները (1941-1945)»

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1947.-280էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիա, պատմ. ինստիտուտ:

 

Չաչանի Կառլենե

«Հայ և քուրդ ժողովուրդների բարեկամության պատմությունից»

-Եր.:Հայաստան, 1965.-130էջ:

 

Պողոսյան Ս.

«Հայ ժողովրդի պատմություն պրակ 4»

-Եր.: Համալս. հրատ.: 1958.- 366էջ:

ՈՒս.ձեռնարկ ՀՍՍՌ բուհերի համար:

 

Պողոսյան Ս.

«Հայ ժողովրդի պատմություն պրակ 5»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1960.-215էջ:

ՈՒս. ձեռնարկ ՀՍՍՌ բուհերի համար:

 

Ռշտունի Վ.

«Հայ հասարակական հոսանքների պատմությունից, 19-րդ դարի երկրորդ կես, ետռեֆորմյան շրջան»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1956.-558էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ:

 filetype_pdf[1]

Սամուելյան Խ.

«Հին հայ իրավունքի պատմությունը»

Հ.-1,-Յեր.: ԱՐՄՖԱՆ-ի հրատ.: 1939.-264էջ, ԽՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ, պատմ. յեվ հնագ. ինստիտուտ: 1939.-264էջ:

 

Վարդանյան Սերգեյ

«Հայոց մայրաքաղաքները»

Դպր. բարձր տարիքի համար, -Եր.: Սովետ. գրող, 1985.-168էջ:

Իր պատմության ընթացքում Հայաստանը ունեցել է 12 մայրաքաղաք: Հեղինակը հայ և օտար պատմիչների, ուղեգիրների վկայությունների, գիտնականների և հնագետների ուսումննասիրությունների հիման վրա ուրվագծում է այդ քաղաքների պատմությունը:

 

Փափազյան Վ.Հ.

«Հայաստանի առևտրական ուղիները միջազգային առևտրի ոլորտում XVI-XVIIդդ.»

-Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ.: 1990.-195էջ, ՀԽՍՀ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

Աշխատությունում քննության է ենթարկվում միջազգային առևտրի այն վճռորոշ ժամանակաշրջանը, երբ աշխարհագրական մեծ հայտմագործություններից և թուևքական նվաճումներից հետո Արևելքի և Արևմուտքի առևտրատնտեսական հարաբերությունների իրացման համար առաջացել էին նոր պայմաններ: Վեր է հանվում հայ վաճառականության դերը Իրանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Արևմտյան Եվրոպայի երկրների առևտրական հարաբերությունների ոլորտում:Վերլուծության են ենթարկվում Հայաստանի առևտրական ուղիները,առևտրական հարկերն ու մաքսերը, ճանապարհների պաշտպանության համակարգը:

 

Աղայան Ծ.Պ.

«Հայ ժողովրդի պատմության նկարազարդ ակնարկներ»

Խմբ. Ա.Ի. Շահնազարյան: -Եր.: Հայաստան, 1989.-319էջ. նկ.:

Հեղինակը լուսաբանում է հայ ժողովրդի պատմության հիմնական դրվագները: ՈՒշադրություն է դարձվում հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարին, տրված է Ռուսաստանի ազատարար դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում, Արևելյան Հայաստանի`Ռուսաստանին միանալու նշանակությունը, հեղափոխական պայքարին հայ աշխատավոր զանգվածների մասնակցությունը: Լուսաբանված է ազգային, սոցիալական և տնտեսական աննախընթաց վերելքը: Շարադրանքի պարզ ու հստակ լեզուն, հարուստ նկարազարդումները գիրքը մատչելի են դարձնում ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Ասլանյան Ա.Ա., Բաղդասարյան Ա.Բ., Դուլյան Ս.Մ., Վալեսյան Լ.Հ.

«Հայաստան»

-Եր.: Հայաստան:1969.-465էջ:

Աշխարհագրական նկարագրություն «Սովետական Միություն» մատենաշարից:

 

Պետրոսյան Հովհ.

«Հայ գիտնականներ, հրապարակախոսներ,ժուռնալիստներ, կենսաբիբլիոգրաֆիական ծանոթագրություններով»

-Եր.: ՀՍՍՌ պետգրապալատ: 1960.-535էջ:

 

Պատրիկ Առաքել

«Հայկական տարազ»

2-րդ հրատ.:-Եր.: «Սովետ. գրող» հրատ.,1983.-199էջ:

Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը:

 

«Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ ռևոլյուցիան և սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1960.-642էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ, ՍՄԿՊ ԿԿ առընթեր մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտի հայկ. ֆիլիալ, ՀՍՍՀ ՆԳՄ արխիվային վարչություն:

Փաստերի և նյութերի ժողովածու:

 

Մալխասյան Արմո

«Հայ գեներալներ և Սովետական Միության հերոսներ»

ալբոմ:-Եր.: ԱՐՄԳԻԶ, 1947.-117էջ:

 

Մելիքսեթյան Հ.ՈՒ.

«Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը»

-Եր.: Համալս.հրատ., 1985.-476էջ:

Գրքում լուսաբանվում են թուրքական կառավարության կազմակերպած հայոց եղեռնի ողբերգական իրադարձությունները և հայկական սփյուռքի կազմավորման հարցերը: Ցույց է տրվում սովետական իշխանության մտահոգությունը հայ գաղթականների ճակատագրով և նրանց որոշ մասի հայրենադարձության իրագործումը, ինչպես նաև դրա նկատմամբ քաղաքական տարբեր հոսանքների վերաբերմունքը:Շարադրվում է հայրենիք-սփյուռք առնչությունների պատմությունը:

 

Մնացականյան Ա.Ն.

«Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմում (1941-1945)»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1954.-561էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

 

Նալբանդյան Ս.

«Հայ թամանցիները: Կովկասյան նախալեռներից մինչև Բեռլին»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1947.-179էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

 

Բրյուսով Վալերի

«Հայաստանի և հայ կուլտուրայի մասին»

Կազմեց Ի.Ռ. Սաֆրազբեկյանը: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1967.-296էջ, ՀՍՍՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ:

 

Գրիշաշվիլի Ի., Լեոնիձե Գ.

«Հայաստանի և հայ կուլտուրայի մասին»

Կազմեց և ծանոթագրեց Տ.Ա.Կարապետյանը: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1983.-236էջ, 3թ. 5 նկ.:

Գիրքն ընդգրկում է Հայաստանի և հայ մշակույթի գործիչներին նվիրված վրաց ականավոր բանաստեղծներ Իոսեբ Գրիշաշվիլու և Գեորգի Լեոնիձեի ուսումնասիրությունները, հոդվածները և բանաստեղծությունները: Գիրքն ունի անձնանունների բառարան:

 

Հյուբշման Հայնրիխ

«Հայագիտական ուսումնասիրություններ»

Կազմեց Է.Լ.Մկրտչյան, -Եր.: Եր. պետ. համալս.:1990.-204էջ,Համալս. հրատ.:

Ժողովածուն ամփոփում է հայ պարբերական մամուլում տարբեր տարիներին լույս տեսած գերմանացի մեծ հայագետ Հ.Հյուբշմանի հայագիտական մի քանի կարևոր ուսումնասիրություններ: Կարող է օգտակար լինել հայ բանասիրությամբ զբաղվողներին:

 

Մաշկին Ն.Ա.

«Հին Հռոմի պատմություն»

Թարգմ. ԵՎգ.Ա. Միրզախանյան: Խմբ. Ստ.Ա. Ներսիսյան: -Եր.: Պետ. համալս. հրատ.: 1951.-1001էջ, Վ.Մ. Մոլոտովի անվ. Եր. պետ. համալս.:

ՈՒս. ձեռնարկ պատմագիտական ֆակուլտետների համար:

 

Պոզնանսկա Ք.

«Հին և նոր Թուրքիան»

Ռուս. թարգմ. Հ. Մարտիրոսյան.-Եր.: Հայաստան, 1985.-212էջ:

Սովետական ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող լեհ հայտնի ժուռնալիստուհու գիրքը հետաքրքրական ակնարկների ժողովածու է Թուրքիայի, նրա պատմական անցյալի, ժամանակակից քաղաքական, տնտեսական դրության, մշակույթի գործիչների մասին:

 

«Հոկտեմբերյան հեղափոխության կուսակցությունը»

Խմբ. կոլեգիա` Կ.Վ. Գուսև և ուրիշ., ռուս թարգմ. Հ.Ա. Իսահակյանը: ՍՄԿԿ պատմությունը հարց ու պատասխաններում:-Եր.: Հայաստան, 1989-349էջ:

 

Մելիքյան Հ.Ս.

«Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և կովկասյան բանակը»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-615էջ:

Գիրքը հեղինակի «Հեղափոխական շարժումները կովկասյան բանակում 1914-1918թթ.» ուսումնասիրության մի մասն է, որտեղ քննարկված են հեղափոխության նախապատրաստման, իրագործման և հետագա ժամանակաշրջանում կովկասյան բանակում տիրող քաղաքական իրավիճակի հարցերը: Հատուկ տեղ է հատկացված Թիֆլիսի, Բաքվի, երևանի նահանգների և այլ կայազորներում ծավալված հեղափոխական շարժումներին և բոլշևիկների գոծունեությանը, պարզաբանված են ռազմաճակատի մերկացման, թուրքական հորդաների Անդրկովկաս ներխուժման հանգամանքները:

 

Ֆոմին Ֆ.

«Հին չեկիստի հուշերը»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-308էջ:

1927թվականի դեկտեմբերին շքանշաններով պարգևատրվեց □հակահեղափոխության, լըրտեսական, բանդիտական կազմակերպությունների դեմ մղվող պայքարում առանձնահատուկ արժեքավոր վաստակ և մարտական արժանիքներ ունեցող□ հին չեկիստների մի խումբ: Պարգևատրվածների թվում էր նաև ներկա հուշերի հեղինակը` 1917 թվականից կուսակցության անդամ, ներկայումս անհատական թոշակառու Ֆյոդոր Տիմոֆեևիչ Ֆոմինը: Իր հուշերում նա վերակենդանացնում է այդ պայքարի պատմության առանձին էջերը:

 

Պերելման Յա. Ի.

«Հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա»

(երկու գրքով); Թարգմ. Հ.Ս. Երիցյան – Գիրք 2, -Եր.: Հայաստան,1989.-318էջ:

Երկրորդ գիրքն առաջին գրքի անմիջական շարունակությունը չէ: Սա ինքնուրույն ժողովածու է, որն ընդգրկում է ֆիզիկայի նույն բաժինները, ինչ որ առաջինը: Ֆիզիկական հաշվարկների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու համար այս գրքի մեջ մտցված են որոշ հաշվարկներ, և ժողովածուն ընդհանուր առմամբ նախատեսված է ավելի պատրաստված ընթերցողի համար, թեև տարբերությունն այդ տեսակետից երկու գրքերի մեջ այնքան չնչին է, որ գրքերը կարելի է կարդալ ցանկացած հաջորդականությամբ և մեկը մյուսից անկախ: Գիրքն ընթերցվում է մեծ հետաքրքրությամբ: Այն նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Թոքմաջյան Վ. Հ., Տռոզյան Ռ. Ե.

«Հիդրավլիկայի խնդրագիրք»

ՈՒս. ձեռնարկ բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1966.-55էջ:

Խնդրագրքում տրված են ընդհանուր հիդրավլիկայի և նրա հատուկ դասընթացի (կառուցվածքների և գազերի հիդրավլիկայի) վերաբերյալ խնդիրներ: Այն նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:

 

Գրիգորյան Ն.

«Հայաստանին սպառնացող բնական աղետները»

-Եր.: Նոյյան տապան, 2008.-80էջ, (Արտակարգ գրադարան):

 

Գրիգորյան Վ., Դավեյան Ս.

«Հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն ընդհանուր ջրատնտեսական տերմինների բառարան»

-Եր.: Հեղինակային հրատ., 2009.-208էջ:

Հայերեն-անգլերեն, անգլերեն-հայերեն ջրատնտեսական տերմինների ներկա բառարանը պարունակում է ավելի քան 10 000 տերմին, բառակապակցություն ու արտահայտություն, որոնք լայն կիրառություն ուներ ջրային տնտեսության բոլոր բնագավառներում` ջրաբանություն, ջրաերկրաբանություն, ջրամեխանիկա, երկրաբանություն, լեռնային գործ, երկրաձևաբանություն, ջրատնտեսական օբյեկտների շինարարություն, հիդրոմելիորացիա, հիդրոօդերևութաբանություն, բնապահպանություն և հարակից այլ գիտություններ: Բառարանը նախատեսված է ինչպես հիշյալ ոլորտների մասնագետների, այնպես էլ` ուսանողների, գիտածխատողների և թարգմանիչների համար:

 

Լևոնյան Գարեգին

«Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը»

Պատմական տեսություն սկզբից մինչև XX դարը: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1946.-255էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտ):

 

«Հայոց պարբերական մամուլը»

Լիակատար ցուցակ հայ լրագրության սկզբից մինչև մեր օրերը (1794-1934): Առաջաբանով, ներածությամբ, ծանոթագրություններով յեվ աղյուսակներով: Կազմեց` Գարեգին Լևոնյանը: -Յեր.: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ., 1934.-231էջ, (ՀԽՍՀ Լուսժողկոմ):

 

Վարդանյան Վ.Մ.

«Հայ գրահրատարակության պատմությունից»

-Եր.: Հայաստան, 1987.-192էջ, նկ.:

Հենվելով նորահայտ հարուստ արխիվային փաստաթղթերի վրա, հեղինակը ներկայացնում է Թիֆլիսի և Կովկասի հրատարակչական ընկերությունների կատարած դրական դերը` հայ հասարակական կյանքի, մշակույթի, գրականության, արվեստի, գիտության, ազգային արժեքների ստեղծման ու զարգացման պատմության մեջ: Քննարկված է հրատարակչական ընկերությունների վարած գրական քաղաքականությունը, հանգամանորեն բնութագրվում ու վերլուծվում է նրանց գործունեությունը ըստ մշակույթի, պատմության գլխավոր օղակների` գեղարվեստական գրականության, բանահյուսության, պատմագրության, թարգմանական գրականության: Նախատեսվում է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Գործակալյան Հ. Ն.

«Հայկական տառատեսակներ»

Պատ. խմբ.` ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս. Տ.Երեմյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1973.-108 էջ, (ՀՍՍՀ ԳԱ: Պատմության ինստիտուտ):

 

«Հայկական ՍՍՀ գրադարաններում ստացված արտասահմանյան պարբերական հրատարակությունների համահավաք կատալոգ 1983-1984»

-Եր.: 1986.-462էջ, (ՀՍՍՀ Պետպլան գիտատեխնիկական ինֆորմատիկայի և տեխնիկատնտեսական հետազոտությունների հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ, հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարան):

 

Շահնազարյան Ն. Հ.

«Հայ-իրանական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները հայ մատենագիրների լուսաբանությամբ»

(մ. թ. ա. VIդ. – մ. թ. ա. V դ.): Խմբ.` Պ. Հ. Հովհաննիսյան: -Եր.: 1990:

Աշխատանքում ուսումնասիրվում են հայ-իրանական և հայ հռոմեական հարաբերւթյունները մ. թ. ա. 6-րդ -մ. թ. ա. 5-րդ դարերում: Հեղինակն օգտագործել է ոչ միայն հայ անտիկ հեղինակների վկայություններին, որոնք անմիջականորեն առնչվում են առաջադրված հարցերին:

 

Գլուխով Ա.Գ.

«Հնչում են միայն գրերը»

Հին գրադարանների ճակատագրերը: Ռուս. թարգմ.` Մ. Բլբուլյանը: -Եր.: Հայաստան, 1988.-219էջ, նկ.:

Գիրքը գիտահետազոտական ակնարկների ժողովածու է աշխարհի հին գրադարանների մասին, սկսած շումերների կավե սալիկների արխիվներից և եգիպտացիների պապիրուսե փաթեթների հավաքածուներից մինչև Ռուսաստանի գրապահոցային պալատները: Պատմվածք է գրադարանների առաջացման և կազմավորման, դրանց ոչնչացման, մեր ժամանակների գիտնականների մասին, որոնք որոնում և ուսումնասիրում են հնագույն գրապահոցները: Հեղինակը հետազոտում է նաև առավել ուշագրավ գրքերի ճակատագրերը. անցյալի մշակույթի նշանավոր գործիչների կենսագրությունները: Նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

«Հայ սփյուռք հանրագիտարան»

/«Հայ սփյուռք» հանրագիտարանի խմբագրական հանձնաժողով` Հ.Մ. Այվազյան և ուրիշ.: -Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ., 2003.-732էջ, նկ., քարտեզ:

 

«Հայկական Սփյուռք տարեգրրք»

-Եր.: Պոլիգրաֆ բիզնես, 2009.-532էջ:

 

«Հայկական համռոտ հանրագիտարան»

Չորս հատորով:Հատոր 1: ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա` Կ.Ս. Խուդավերդյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.: -Եր.: ՀԽՀ գլխ. խմբ. Հ.1 – Ա-Դաջում: ՀԽՀ գլխ. խմբ., 1990.: 1990.-768էջ, նկ., 3թ. քարտեզ:

 

«Հայկական համռոտ հանրագիտարան»

Չորս հատորով:Հատոր 2: ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա` Կ.Ս. Խուդավերդյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.: -Եր.: ՀԽՀ գլխ. խմբ. Հ.2 – Դաստակերտ – Կովսական: 1995.-768էջ, նկ., քարտեզ:

 

«Հայկական համռոտ հանրագիտարան»

Չորս հատորով:Հատոր 3: ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա` Կ.Ս. Խուդավերդյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.: -Եր.: ՀԽՀ գլխ. խմբ. Հ.3 – Կոտայք – Նոր Դար: 1999.-896էջ, նկ., քարտեզ:

 

«Հայկական համռոտ հանրագիտարան»

Չորս հատորով:Հատոր 4: ՀԽՀ խմբ. կոլեգիա` Կ.Ս. Խուդավերդյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.: -Եր.: ՀԽՀ գլխ. խմբ. Հ.4 – Նոր դար – ֆուտուրիզմ: 2003.-972 էջ, նկ., քարտեզ:

 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:12 հատորով:Հատոր 8: -Եր.:ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: Հատոր 8 – Մոնոպոլիա – չեչերեկ: 1982.-720էջ պատկերազարդումներով, 35 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:12 հատորով:Հատոր 9: -Եր.:ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: Հատոր 9 – Չեչքար – ռստակես: 1983.-720էջ պատկերազարդումներով, 29 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:12 հատորով:Հատոր 10: -Եր.:ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: Հատոր 10 – Ռստամ – ՍՍՀՄ: 1984.-736էջ պատկերազարդումներով, 45 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:12 հատորով: Հատոր 11: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: Հատոր 11 – Սովետական – տիեզերք: 1985.-720էջ պատկերազարդումներով, 34 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:12 հատորով: Հատոր 12: -Եր.:ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: Հատոր 12 – Տիեպոլո – ֆուքսին: 1986.-752էջ պատկերազարդումներով, 39 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

Ոսկերիչյան Հ.Հ.

«Հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք»

-Եր.:Լույս, 1965.-157էջ:

 

Խաչատրյան Հայկ

«Հայկական օրացույցների և տարեցույցների մատենագիտություն 1513-1973»

Խմբ.` Տ. Կարապետյան: -Եր.: 1976.-318էջ, (ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրություն, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. Հանրապետական գրադարան):

 

Քալաշյան Լ. Խ.

«Հասարակություն, բարոյականություն, իրավունք»

Խմբ.` Վ. Ս. Թումանյան: -Եր.: Հայաստան, 1986.-300 էջ:

Գրքում ցույց է տրվում հասարակության պատմության ձևավորման ու զարգացման մեջ իրավունքի և բարոյականության գրաված դերը, նարնց դինամիկան ու փոխհարաբերությունները, օրինաչափությունները ըստ հասրակական-տնտեսական ֆորմացիաների: Նախատեսվում է հասրակական-քաղաքական գիտությունների դասախողների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Գագարին Յու., Լեբեդև Վ.

«Հոգեբանությունը և տիեզերքը»

/ Ռուս. թարգմ.` Լ. Հ. Նազարյանը: 2-րդ հրատ.: -Եր.: Հայաստան, 1985.-226էջ, 8 թ. նկ.:

Այս գիրքը Մարդու և Տիեզերքի մասին է. նրան վիճակված էր դառնալու աշխարհի առաջին տիեզերագնացի կտակը: Յուրի Գագարինը իր ստորագրությունը շարվածքի վրա դրեց 1968թ. մարտի 25-ին, իսկ մեկ օր անց նա այլևս կենդանի չէր: Գրքում հեղինակները խոսում են տիեզերքի և մարդկային հոգեբանության, գիտության հեռանկարների ու մարդու համարձակության մասին: Գրքի էջերում ամփոփված է Գագարինի փնտրտուքների ու խոհերի, ապագայի մասին երազանքի հանրագումարը: Հանձնարարվում է ընթերցող լայն շրջաններին:

 

«Հայոց արծիվներ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը 1 տարեկան է»

-Եր.: Զանգակ 97, 2011.-139էջ:

Գաղափարախոսությունը` ազգային-պետական-հայրենասիրական: Կարգախոսը` հայոց պետականություն, աղգային բանակ, հայոց նախագահ:

 

Սարգսյան Հ.Ն.

«Հին և նոր գաղութատիրությունը»

ՈՒս. ձեռնարկ բուհերի և տեխնիկումների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1965.-329էջ:

Այս գիրքը գաղութատիրության պատմության մի համառոտ ուրվագիծ է: Հեղինակը շարադրում է գաղութատիրության և գաղութային նվաճումների համառոտ պատմությունը,հանգամանորեն անդրադառնում է այն հարցին, թե ինչպես է կլասիկ գաղութատիրությունը դարձել ժամանակակից գաղութատիրություն: Քննարկվում է ազատազուրկ ժողովուրդների կեղեքման ու ստրկացման մեթոդներն ու ձևերը, ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի տակտիկական եղանակները: Գիրքը նախատեսված է որպես ուս. ձեռնարկ ազգային-ազատագրական շարժումները, քաղաքատնտեսության ու պատմության հարցերն ուսումնասիրող և այդ հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանի համար:

 

Գրիգորյան Մ.Ա.

«Հայաստանում մարքսիստական քաղաքատնտեսության տարածման պատմությունից»

-Եր.: Համալս., 1976.-343էջ:

 

Լեոնտև Լ.Ա.

«Համառոտ քաղաքատնտեսություն»

ՈՒս. ձեռնարկ մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքների դպր. համար: -Եր.: Հայաստան, 1966.-530էջ:

 

«Հայկական ՍՍՌ վարչա-տերիտորիալ բաժանումը»

Պատասխանատու խմբ.` Ն.Կ. Ադամյան: Երրորդ հրատ.: -Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-226էջ:

Տեղեկագիրը հրատարակված է առ 1-ը մարտի 1964թվականի դրությամբ, հաշվի առնելով տեղեկագրի երկրորդ հրատարակությունից` 1955թ. հոկտեմբերի 1-ից հետո տեղի ունեցած վարչա-տերիտորիալ բոլոր փոփոխությունները: Զետեղված են` Հայկական ՍՍՌ գյուղական սովետների, բնակավայրերի այբբենական և վերանվանումների ցուցակը, որը բաղկացած է 2 մասից` նոր անունների և նախկին անունների:

 

«Հայաստան 1998-2007»

Խմբ.` Ա. Վարդանյան: -Եր.: Տիգրան Մեծ, 2008.-116էջ:

Այս գիրքը ՀՀ երկրորդ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տասը տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքների ամփոփումն է: Այն, իհարկե, չի հավակնում և չի կարող լինել ամբողջական: Այստեղ ներկայացված են միայն հիմնական ուղղությունները` չոր թվերի ու փաստերի լեզվով, ինչը բնորոշ է Քոչարյան քաղաքական գործչին: Համոզված ենք, որ Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական կյանքի տասնամյակի մասին դեռ բազմաթիվ գրքեր են գրվելու: Հնարավոր է, որ երկրորդ Նախագահին ինքը` հետագայում նպատակահարմար համարի հասարակությանը ներկայանալ նոր` ավելի ամբողջական հրապարակումներով: Խմբագրական ներածականում մեր խնդիրը չէ գնահատականներ տալ այս գրքին: Մենք պարզապես ցանկանում ենք ուշադրություն հրավիրել այն իրողության վրա, որ սա ինչ-որ տեղ մեր պետության և հասարակության կենսագրությունն է, որ տվյալ դեպքում անբաժանելի է երկրի Նախագահի անձնական կենսագրությունից: Սա ճանապարհի տարեգրություն է, որ մենք բոլորս անցել ենք միասին: Սա համատեղ ստեղծած աշխատանքի, արարման ու նվաճումների պատմությունն է, որ Հայաստանի ժողովուրդը գրել է իր Նախագահի ղեկավարությամբ:

 

Չալոյան Վ. Կ.

«Հայկական ռենեսանս»

-Եր.: 1964:

Այս աշխատությունը, ըստ էության, առաջին խոշոր մենագրությունն է ոչ-եվրոպական ժողովուրդների Ռենեսանսի` Վերածնության վերաբերյալ, որտեղ հեղինակը բազմակողմանիորեն` կրոնի, փիլիսոփայության, գրականության և արվեստի նյութերի հիման վրա քննարկվող հայկական վերածնության հարցերը կապում է երկրի սոցիալ-տնտեսական պատմության համապատասխան էտապների հետ:

 

Սամուելյան Խ.

«Հին Հայաստանի կուլտուրան»

2-րդ հատոր: Բրոնզե և վաղագույն երկաթե դար: Նյութական կուլտուրա: -Եր.: 1941:

 

Սուխոմլինսկի Վ.Ա.

«Հայրենիքը մեր սրտում»

/ Կազմ.` Ա.Ի. Սուխոմլինսկայա, Լ.Վ. Գոլովանով: Թարգմ.` Վ.Թ. Սուքիասյան: -Եր.: Լույս, 1987.-232էջ:

Այս գրքի հիմքում դրված է իսկական քաղաքացու` իր հայրենիքին, ժողովրդին նվիրված մարդու դաստիարակության հարցերը: Գիրքը գրված է պարզ, հուզիչ, գրական գեղեցիկ լեզվով: Այն նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանի, պատանեկության դաստիարակությամբ զբաղվող ուսուցիչների և ծնողների, կուսակցական, սովետական և կոմերիտական աշխատողների համար:

 

Կանցյան Լևոն

«Հոգևոր գեղեցկության լույսը»

-Եր.: Լույս, 1988.-232էջ:

Գրքում խոսվում է, թե ինչպիսի հմտություններով, ինչ մեթոդներով դաստիարակել ու կրթել մատաղ սերնդին, որ նրանք լինեն հայրենասեր, սիրեն գիրքը, ճիշտ կողմնորոշվեն արվեստի հարցերում: Գիրքը նախատեսված է աշակերտների դաստիարակությամբ զբաղվող մանկավարժների ու ծնողների համար:

 

Գևորգյան Գ., Սահակյան Ա.

«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10»

Հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք: -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2001.-192էջ:

 

«Հայոց լեզու 10»

Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի դասագիրք: / Եզեկյան Լ., Սարգսյան Ա., Սաքապետոյան Ռ. / -Եր.: Մակմիլան-Արմենիա, 2009.-224էջ:

 

Խլղաթյան Ֆ.

«Հայոց լեզու 9»

Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: -Եր.: Զանգակ –97, 2008.-160էջ:

 

«Հայոց պատմություն»

Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: / Վ. Բարխուդարյան, Ա. Հակոբյան, Հ. Հարությունյան և ուրիշ. / -Եր.: Մակմիլան-Արմենիա, 2008.-192էջ:

 

«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 11»

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի դասագիրք (Ս.Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Ռեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին) թարգմ., փոփոխ. և խմբագրումը` Գ.Վ. Միքայելյանի, Զ.Ս. Միքայելյանի: -Եր.: Անտարես, 2010.-212էջ:

 

Մնացականյան Լ., Ներսիսյան Վ.

«Հայ գրականություն»

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք: -Եր.: Մակմիլան-Արմենիա, 2008.-240էջ:

 

Ստեփանյան Ա. և ուրիշ.

«Համաշխարհային պատմություն: Նորագույն շրջան»

Դասագիրք հանրակրթ. դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: / Ստեփանյան Ա., Նազարյան Ա., Սաֆրաստյան Ռ. -Եր.: Զանգակ –97, 2008.-192էջ:

 

Ասատրյան Աննա

«ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ – 50»

Պատ. պմբ.` Ա.Վ. Աղասյան: -Եր.: ՀՀԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 395էջ+32էջ նկար:

Ընթերցողին ներկայացվող մենագրության մեջ արխիվային վավերագրերի հիման վրա առաջին ի մի է բերվում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի պատմությունը: Հեղինակը թերթում է ինստիտուտի պատմության էջերը, հանգամանորեն շարադրում է հիսնամյա գործունեության ընթացքում արձանագրած նվաճումներն ու ձեռքբերումները, նախանշվում են հետագա գործունեության հիմնական ուղղությունները: Գրքում տեղ է գտել ինստիտուտի աշխատակիցների հեղինակային աշխատությունների, մենագրությունների, ալբոմների, ժողովածունեի մատենագիտությունը (ժամանակագրական և այբբենական կարգով): Հասցեագրված է արվեստագետներին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Ա.Ա. Սարուխանյան, Գ.Ն. Կոշկարյան, Ա.Վ. Մարտիրոսյան, Ն.Ս. Հակոբյան

«Համեմատական գնահատում (Ամբիոններում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման որակի ապահովման և գնահատման ներքին աուդիտի արդյունքների)»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2009.-40էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան ):

Բերվում է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ամբիոններում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման որակի ներքին աուդիտի արդյունքների համեմատական գնահատման կարգը: Ներքին աուդիտի մոնիթորինգի բերված շառավղային դիագրամի միջոցով որոշվում է բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման համապատասխանության գնահատումը Բոլոնիայի գործընթացով սահմանված Եվրոպական բարձրագույն կրթության չափանիշների պահանջներին: Համեմատական գնահատման ներկայացված կարգը նախատեսված է բուհերի ուսումնական ստորաբաժանումներում մասնագետների պատրաստման որակի գնահատման աշխատանքներում օգտագործելու համար:

 

Բաղդասարյան Հովհ.

«Հռետորական խոսքի ուժը»

Համառոտ ակնարկ սովետ. քաղ. հռետոր. արվեստի տես. և պրակտիկայի մասին: Խմբ.` Մ.Գ. Մելքոնյան: -Եր.: Հայաստան, 1987.-215էջ:

Սույն աշխատությունը համառոտ ակնարկ է սովետական ժամանակակից քաղաքական հռետորական արվեստի պատմության, տեսության և պրակտիկայի մասին: Գրքում օգտագործված են հեղինակի նախորդ աշխատություններում եղած որոշ նյութեր, որոնք վերամշակվել ու լրացվել են կուսակցության XXVII համագումարի, ՍՄԿԿ Կենտկոմի 1985թ. ապրիլյան և 1987թ. հունվարյան պլենումների որոշումների լույսով: Նախատեսվում է դասախոսների, պրոպագանդիստների, կուսակցական ու պետական աշխատողների համար:

 

Աբեղյան Մ.

«Հայոց լեզվի տեսություն»

– Եր.: «Միտք», 1965.-699էջ: Ցուցակ գործածված գրքերի 689էջ-690էջ:

 

Աբրահամյան Ս. Գ.

«Հայոց գիր և գրչություն»

– Եր.: Համալս., 1973.-372էջ:

Աշխատության մեջ տրված է հայոց գրերի պատմությունը` Մեսրոպ Մաշտոցից մինչև հնատիպ գրականության հանդես գալը: Առանձին գլուխներով ներկայացված են հայկական գրատեսակները, մատենագրության մեջ գործածված թվանշանները, համառոտագրությունը, ծածկագրությունը,կապգրությունը և հնագիտության հետ կապված այլ հարցեր: Զգալի տեղ է հատկացված մասնավորապես հայկական տոմարին, գրչությանը, գրիչներին, նրանց աշխատանքային պայմաններին:

 

Աբրահամյան Ա. Ա.

«Հայերենի դերբայները և նրանց ձևաբանական նշանակությունը»

-Եր.: ՀԱՍՌ ԳԱ, 1953.-412էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիա, լեզվի ինստիտուտ): Համառոտագրությունների բանալի 434էջ-436էջ: Մտենագիտական ցանկ` օգտագործված գրականության և աղբյուրների 437էջ-441էջ:

 

Աճառյան Հ.Ա.

«Հայոց լեզվի պատմություն»

Մաս 1: – Եր.: Համալս., 1940.-356 էջ:

 

Աճառյան Հ.Ա.

«Հայոց լեզվի պատմություն»

Մաս 2: – Եր.: Հայպետհրատ, 1951.- 608 էջ:

 

Գրիգորյան Ա.Վ.

«Հայ բարբառագիտության դասընթաց»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1957.-543 էջ:

 

Հարությունյան Հ.Ա.

«Հայոց լեզուն հազարագանձ»

Գիտահանրամատչելի ակնարկ: (Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար): -Եր.: «Արևիկ», 1989.-208 էջ, նկ.:

Հեղինակը զրույցների ձևով պատմում է հայոց լեզվի, նրա անցած ուղու, բառային կազմի, քերականական կառուցվածքի, ոճերի մասին: Զգալի տեղ են գրավում լեզվական խաղերը, հանելուկները:

 

Ղարիբյան Ար.

«Հայ բարբառագիտություն»

-Եր.: ՀՍՍՌ պետ հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ, 1953.-458 էջ:

 

Ղարիբյան Ա.Ս.

«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»

Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչների և մանկավարժական բուհերի ուսանողության համար: -Եր.: Հայպետհրատ, 1954.-362 էջ:

 

Ղարիբյան Ա., Պարիս Գ.

«Հայոց լեզվի քերականության, ուղղագրության և կետադրության ուղեցույց»

Գրական աշխատողների, ուսուցիչների և ուսանողների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1957.-409 էջ:

 

Մարգարյան Ա.Ս.

«Հայոց լեզվի հականիշները»

-Եր.: «Լույս», 1987.-160 էջ:

Գրքում քննարկվում են հականիշների դրսևորումները, իմաստաբանական-ոճական արժեքը, որոշվում նրանց տեսակարար կշիռը հայերենի իմաստաբանության համակարգում: Այն հարուստ նյութ է պարունակում հականիշների վերաբերյալ և օգտակար կարող է լինել ուսուցիչներին, ուսանողներին, աշակերտներին և, ընդհանրապես, ընթերցողներին:

 

Աղաջանյան Խ.Ա.

«Հայոց լեզվի մեթոդիկայի դասավանդումը մանկավարժության ֆակուլտետում»

-Եր.: Լույս, 1987.-144էջ:

Աշխատանքը, որ հեղինակի բազմամյա հետազոտության արդյունք է, նվիրված է Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետում մայրենի լեզվի մեթոդիկայի դասավանդմանը: Որպես մեթոդական ձեռնարկ, օգտակար կարող է լինել մանկավարժական բուհերի դասախոսներին, հանրակրթական միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներին, մեթոդիստներին:

 

Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.Հ.

«Հայոց լեզվի ոճաբանություն»

Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի նախասիրական պարապմունքների համար: 2-րդ հրատ.:-Եր.: «Լույս», 1988.-161 էջ:

 

Աբրահամյան Ս.Գ.

«Հայոց լեզու: Բառ և խոսք»

Ուս. ձեռն. միջն. դպրոցի VII-VIII դաս. նախասիրական պարապմունքների համար: 2-րդ հրատ.: -Եր.: «Լույս», 1986.-190էջ:

 

Աղայան Է.Բ., Բարսեղյան Հ.Խ.

«Հայոց լեզու: Դասագիրք միջնակարգ դպրոցի V-VII դասարանների համար»

V-VII դասարանների համար: XI հրատ.: -Եր.: Լույս, 1975.-265էջ:

 

Գրիգորյան Ա.Վ.

«Հայոց լեզու»

Դասագիրք միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1963.-370 էջ:

 

Աճառյան Հ.

«Հայոց անձնանունների բառարան»

Հատոր Բ: Գիտական աշխատություններ: Հատոր XXIV: -Եր.:Պետ. համ. հրատ., 1944.-682էջ:

 

Աճառյան Հ.

«Հայերեն արմատական բառարան»

Հատոր Ա: Ա – Դ: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1971.-698էջ:

 

Ղարիբյան Ա.

«Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան»

Հաստատված է ՀՍՍՌ Լուսժողկոմատի կողմից: -Եր.: 1944.-185էջ:

 

Պետրոսյան Հ.Զ.

«Հայրենագիտական բառարան»

-Եր.: Հայաստան, 1987.-686էջ, 14 թ. նկ., բառացանկ ` էջ 629–685:

 

Քոչոյան Ա.Կ.

«Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան»

-Եր.:Լույս, 1966.-339էջ:

 

Բարաթյան Ն.

«Հայերեն-անգլերեն բառարան»

-Եր.:Մակմիլան – Արմենիա, 2002.-592էջ:

 

Գասպարյան Ս.

«Հայ–ֆրանսերեն բառարան»

-Եր.: Արեգ, 1999.-400էջ:

 

«Հայ–ռուսերեն բառարան»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987.-724էջ:

 

Մելտոնյան Բ. Ա.

«Հանրահաշիվ VII, VIII, IX: Խնդրագիրք»

Խմբ.` ֆ.-մ.գ. թեկնածու Վ. Գ. Սարգսյան: -Եր.: 2010:

Խնդրագիրքը նախատեսված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի հենակետային վարժարանի X դասարանի աշակերտների համար: Այն շատ օգտակար է նաև ավարտական դասարանների աշակերտներին պետական ավարտական և միասնական քննություններին նախապատրաստելու համար:

 

Լարիչև Պ.Ա.

«Հանրահաշվական խնդիրների ժողովածու»

Մաս 2: Միջն. դպրոցի համար: 14-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1965.-218էջ:

 

Կալնին Ռ.Ս.

«Հանրահաշվի դասընթաց»

Տեխնիկումների համար: Թարգմանված է ռուսերեն 5-րդ հրատ.: Դասագիրք միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1961.-374 էջ:

 

Կոչետկով Ե. Ս., Կոչետկովա Ե. Ս.

«Հանրահաշիվ և տարրական ֆունկցիաներ»

Ուսումնական ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցների ավարտական դասարանների համար: Խմբ.` ֆիզ.-մաթ. գիտությունների դոկտոր Օ. Ն. Գոլովին: Թարգմ.` դոց. Վ. Վ. Սաղաթելյան: -Եր.: Լույս, 1966.-192 էջ:

 

«Հանրահաշիվ և անալիզի հիմունքները»

Մաս 1: Խմբ.` Գ. Ն. Յակովլև: Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս: Մ. Ի. Կաչենովսկի, Յու. Մ. Կոլյագին, Գ. Լ. Լուկանկին, Գ. Ն. Յակովլև: 1980.-416էջ, նկ. 119:

Դասագիրքը տրված է միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մաթեմատիկայի նոր ծրագրին համապատասխան: Դասագրքում շարադրված են հաջորդականությունների և ֆոինկցիաների սահմանների տեսությունը, ընդհանուր ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները, տարրական ֆունկցիաների հատկությունները և դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական գաղաթարներն ու մեթոդները, նրանց կիրառությունները երկրաչափության և ֆիզիկայի բնագավառներում: Վերջում շարադրված է եռանկյունաչափական ֆունկցիաների տեսությունը:

 

«Հանրահաշիվ և անալիզի հիմունքները»

Մաս 2 : Խմբ.` Գ. Ն. Յակովլև: Դասագիրք միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս: Մ. Ի. Կաչենովսկի, Յու. Մ. Կոլյագին, Ա. Դ. Կուտասով և ուրիշներ: 1980.-432 էջ:

Դասագրքում շարադրված են գծային հավասարումների համակարգերի և երկրորդ ու երրերդ կարգի որոշիչների տեսությունը, կոմպլեքս թվերի տեսությունը, ինտեգրման պարզագույն մեթոդները, հավանականությունների տեսության տարրերը: Տեսական նյութը ուղեկցվում է կոնկրետ օրինակների և խնդիրների վերլուծությամբ: Ինքնուրույն աշխատանքի համար տրված են վարժություններ:

 

Մանուկյան Մ.Մ., Միքայելյան Ի.Ի.

«Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ»

-Եր.: Երևանի համալս., հրատ., 1972.-318 էջ,(Երևանի պետական համալսարան):

 

Միրզոյան Լ.Վ.

«Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի բյուրականի աստղադիտարանը»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1956.-65էջ:

 

Դուբախ Հ.Վ., Տաբեր Ռ.Վ.

«1001 հարց օվկիանոսի մասին և 1001 պատասխան»

Ռուս. թարգմ. Պ. Դեմիրճյանը: -Եր.: Հայաստան, 1983, էջ I – XL + 208, նկ.:

Ինչպե՞ս են գոյանում ատոլները: Երկրի արհեստական արբանյակը կարո՞ղ է օգնել ձկնորսներին: Ի՞նչ է «սառցագութանը»: Դելֆիններն ինչպես են կռվում շնաձկների հետ: Որտե՞ղ է գտնվում «Ատլանտիկայի գերեզմանոցը»: Ձուկն ինչու՞ է շատ Պերույի ափերին: Ի՞նչ վտանգներով է հղի օվկիանոսի աղտոտումը: Այս և շատ այլ հարցերի պատասխաններ կարելի է գտնել ամերիկյան անվանի օվկիանոսագետների նոր գիտահանրամատչելի գրքում: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Վլադիմիրով Օ., Ալեքսանդրովա Լ.

«Հետաքրքրաշարժ օվկիանոսագիտություն»

Գիտա-գեղարվ. ակնարկ: Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: Թարգմ.` Մ. Երկանյան: Նկ.` Վ.Գ. Արամյան: -Եր.: Արևիկ, 1989.-136էջ, նկ.:

Գրքի հեղինակները գիտա-գեղարվեստական ակնարկների ձևով պատմում են համաշխարհային օվկիանոսի զարմանահրաշ բնակիչների, գանձերի ու գաղտնիքների մասին: Մեծ տեղ է հատկացված օվկիանոսի հետազոտման, նրա ջրերի աղտոտման, կենդանական ու բուսական աշխարհի պահպանման և ընդհանրապես օվկիանոսագիտության ապագային վերաբերող խնդիրներին:

 

Մելքումյան Ա.Մ.

«Հայաստանի քարերի աշխարհում»

Գիտահանրամատչելի ակնարկ: Դպր. միջին և բարձր տարիքի համար: Նկ.` Զ. Բշտիկյան: -Եր.: Սովետ. գրող, 1986.-144էջ, նկ. 55:

Գիրքը հետաքրքրաշարժ և մատչելի ձևով պատմում է երկրաբանական երևույթների, ընդերքի կյանքի և մեր լեռների հարստության ու դրանց օգտագործման մասին` քարե դարից մինչև տիեզերագնացության դարաշրջանը: Հետաքրքիր տեղեկություններ են հաղորդվում Հայաստնի գունագեղ քարերի, հանքաքարերի, բնական շինանյութերի և անհետացած կենդանիների մասին: Առանձին գլուխներ են նվիրված բույսերի օգտագործմանն ու աշխարհագրական տեղանուններին, որոնց շնորհիվ հայտնաբերվել են օգտակար հանածոներ:

 

Գրիգորյան Ա.Վ., Մելքումյան Բ.Գ.

«Հայաստանի բժիշկները մեծ Հայրենականում»

Գիրք առաջին: -Եր.: Հայաստան, 1983.-376էջ:

Մեր հանրապետությունում սովորած կամ աշխատած բժիշկ մասնագետների անմահ գործերի մասին է պատմում այս գիրքը: Նրանք հայ, ռուս և այլազգի մարդիկ են, որոնք որպես բժիշկ-զինվորներ կռվել են մեծ Հայրենականի ռազմաճակատներում կամ ծառայել հոսպիտալներում` չխնայելով իրենց կյանքը հայրենիքի ազատագրության գործում: Գիրքը նախատեսված է մասսայական ընթերցողի համար:

 

Արշակյան Դ.Թ.

«Հայաստանի էներգետիկան. անցած ուղին և զարգացման հեռանկարները»

(ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ), -Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002.-349 էջ:

 

Մարգարյան Ա.Յա.

«Հիդրավլիկական հարված և խողովակաշարերի պաշտպանություն»

Մենագրություն: -Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2010.-292էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Գրքում ներկայացված են հիդրավլիկական հարվածի և խողովակաշարերի պաշտպանության, հուսալիության գնահատման ու անվտանգ շահագործման հիմնախնդիրների լուծման մեթոդները: Գիրքը նախատեսված է գիտաշխատողների, պոմպային և հիդրոէլեկտրական կայաններ շահագործողների, ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների մասնագետների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև հիդրոտեխնիկական մասնագիտության ուսանողների համար:

 

Գլադկով Կ.

«Հեռուստատեսություն»

Նկարները Ե. Տրունովի: -Եր.: Հայպետհրատ, 1958.-327էջ:

 

Հացագործյան Զ.Ա., Մարտիրոսյան Օ.Ա.

«Հայաստանի տուֆերը և մարմարները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-144էջ:

 

Սարուխանյան Ս.Թ.

«Հավաքովի երկաթ-բետոն»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1956.-138էջ:

Գրքույկում տրված է գլխավորապես արդյունաբերական ու քաղաքացիական շինարարություննում օգտագործվող հավաքովի երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիենրի ու դետալների նկարագրությունը: Գաղափար է տրված հավաքովի երկաթ-բետոնից շինվող միահարկ և բազմահարկ շենքերի կոնստրուկցիենրի մասին: Նկարագրված է խոշոր պանելային տների և խոշոր բլոկներից շինարարության սկզբունքները: Գրքույկում պարզաբանված են հավաքովի երկաթ-բետոնե կոնստրուկցիենրի ու դետալների պատրաստման, փոխադրելու, պահեստավորման և մոնտաժի հետ կապված հարցերը: Բերված են հավաքովի երկաթ-բետոնի օգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները: Գրքույկը նախատեսված է շինարարական արտադրության մեջ աշխատող ընթերցողների լայն շրջանի համար:

 

Քարամյան Գ.Ա.

«Հիմնատակեր և հիմքեր»

Դասագիրք բուհերի շին. ֆակուլտետների արդյունաբերական-քաղաքացիական շինարարության և այլ մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1968.-430 էջ:

 

Քարամյան Գ.Ա.

«Հիմնատակեր և հիմքեր»

ՈՒս. ձեռնարկ բուհերի շին. ֆակուլտետների համար: 2-րդ վերամշ. հրատ.: -Եր.: Լույս, 1983.-400 էջ, գծ.:

Ուսումնական ձեռնարկում շարադրված են գրունտների մեխանիկայի հիմնական հարցերը: Քննության են առնված խոր և ոչ խոր հիմքերի տեսակները, դրանց հաշվարկման մեթոդները, շենքերի և կառուցվածքների համար հիմքերի կառուցման առանձնահատկությունները ՀՍՍՀ ինժենարա-երկրաբանական պայմաններում: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև շինարարության բնագավառի աշխատողների համար:

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Հիդրոտեխնիկական շինարարական արտադրության կառավարման հիմունքները»

ՈՒս. ձեռնարկ բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1983.-104էջ, նկ.:

ՈՒսումնական ձեռնարկում քննարկվում են հիդրոտեխնիկական շինարարական արտադրության կառավարման սկզբունքային հարցերը, լուսաբանվում են շինարարության կառավարման և ղեկավարման համակարգերի կատարելագործման խնդիրները: Ձեռնարկը նախատեսված է բտուհների և մյուս բուհերի համապատասխան ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև շինարարությունում աշխատող մասնագետները:

 

Հակոբյան Հ.

«Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների շինարարության տեխնոլոգիա»

ՈՒս. ձեռնարկ 270300- «Ջրային համակարգերի շին և շահագործում» և 310504- «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարն օգտագործում մասնագիտ. ուսանողների համար»: -Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2008.- 516էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան):

Գրքում լուսաբանվում են հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնական շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացները: Ներկայացվում են շինարարական տրանսպորտի կազմակերպման հարցերը, հանույթների մշակումը և գրունտների լիցքերի ու. քարալիցքի իրականացումը, գրունտների մշակումը և հողային կառուցվածքների ողողալիցքը հիդրոմեքենայացման եղանակով: Լուսաբանվում են բետոնային, երկաթբետոնային և մոնտաժային աշխատանքները: Նկարագրվում են հոատապայթեցման և ստորգետնյա, ջրիջեցման, գրունտների ամրապնդման և այլ հատուկ աշխատանքները, ինչպես նաև շինարարական գործընթացների տեխնիկական հսկողության մեթոդները: Բացի վերոհիշյալ մասնագիտություններից, այն կարող է օգտակար լինել նաև հիդրոտեխնիկական շինարարության բնագավառում աշխատող մասնագետներին:

 

Հովնանյան Ռ.Ա.

«Հիդրոհաղորդակ և պնևմոհիդրոսարքավորումներ»

Դասագիրք: -Եր.: Ճարտարագետ, 2009.-208էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան):

Դասագրքում տրված են ընդհանուր տեղեկություններ հիդրոպնևմոհաղորդակների մասին, բերված են դրանց համակարգերի սխեմաները իրենց պայմանական նշաններով, ինչպես նաև այդ համակարգերի առանձին սարքավորումների ու մեխանիզմների նկարագրությունն ու աշխատանքի սկզբունքները: Դասագրքում առանձին գլուխներ են հատկացված հիդրոպնևմոհամակարգերի ուժային հանգույցներին, ղեկավարման սարքերին և օժանդակ հարմարանքներին, հիդրոհաղորդակների աշխատանքնային մարմինների շարժման արագության կարգավորման եղանակներին:

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Հիդրոտեխնիկական աշխատանքների մեքենայացումը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-253էջ:

Գրքում լուսաբանված են հիդրոտեխնիկական- հիդրոմելիորատիվ շինարարության աշխատանքների կազմակերպման և մեքենայացման հարցերը, բերված են համառոտ տեղեկություններ շինարարությունում լայն կիրառություն գտած առաջատար մեքենաների վերաբերյալ: Գրքի մեծ մասը նվիրված է մեքենայացված եղանակով բնահողերի մշակման աշխատանքներին: Գիրքը կարող է օգտակար լինել շինարարությունում աշխատող, ինչպես նաև շինարարական տեխնիկումների և բուհերի համապատասխան մասնագիտության ֆակուլտետների ուսանողության համար:

 

Սահակյան Ս.Վ., Սիմոնյան Ա.Վ.

«Հողերի մելիորացման գործընթացների արագացման հիմնախնդիրները»

Մենագրություն: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2011.-164էջ, (Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ամփոփված են աղակալված հողերի աղազերծաման ալկալիազերծման գործընթացների արագացման, ինչպես նաև ծանր մեխանիկական կազմ ունեցող հողերի ազաջրային ռեժիմների կարգավորման ժամանակակից, նոր մեթոդները և տեխնոլոգիաները: Դաշտային և լաբորատոր փորձերով բացահայտվել է այնպիսի համալիր համակարգերի կիրառման արդյունավետությունը` աղակալված հողերի լվացման գործընթացում, ինչպիսիք են աղակալված հող-ջուր ցածր հաժախականության մեխանիկական տատանումները, աղակալված հող-ջուր-գազը, ազակալված հող-ջուր-էլեկտրական դաշտը և այլն, որոնք թույլ են տալիս ներկայումս կիրառվող ավանդական տեխնոլոգիաների համեմատությամբ 2-3 անգամ կրճատել աղերի լվացման համար անհրաժեշտ ջրի նորմերը և լվացման տևողությունը: Ներկայացված են ալկալի հողերի մելիորացման բնագավառում էլեկտրամելիորացիայի մի քանի նոր եղանակների կիրառման հնարավորությունները: Դրանք թույլ են տալիս ֆինանսական միջոցների, ջրային պաշարների ու մելիորանտների սահմանափակ քանակության պայմաններում, հանքային ջրերի էլեկտրամշակման սարքի կիրառմամաբ, մելիորացնել ալկալի հողերը: Մենագրությունը կօգնի հիդրոմելիորացիա մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողներին, մագիստրոսներին և ասպիրանտներին` ծանոթանալու հողերի մելիորացման գործընթացների արագացման ժամանակակից մեթոդներին ու տեխնոլոգիաներին:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական համառոտ ուղեցույց»

5 հատորով: Հ.1; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Հ.-1 Ա-Բ; 2002.-240էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական համառոտ ուղեցույց»

5 հատորով: Հ.2; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Հ.-2 Գ-Կ; 2002.-233էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական համառոտ ուղեցույց»

5 հատորով: Հ.3; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Հ.-3 Հ; 2002.-224էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական համառոտ ուղեցույց »

5 հատորով: Հ.4; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Հ.-4 Ձ-Պ; 2002.-176էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»

Գիրք 3 հատորով; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Գ.-1 – Հիմնական միջոցների հաշվառում: 2001.-240էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»

Գիրք 3 հատորով; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Գ.-2 – Վարձակալություն: 2001.-263էջ:

 

Մովսիսյան Թ.Հ.

«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»

Գիրք 3 հատորով; -Եր.: Աուդիտ ֆիրմա: Գ.-3 – Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ; 2002.-238էջ:

 

Մելքումյան Ս.Ա.

«Հայկական ՍՍՀ շինանյութերի արդյունաբերության տեղաբաշխումը և զարգացումը»

(Տնտեսաաշխարհագրական ուսումնասիրություն): -Եր.: Հայաստան, 1972.-224էջ:

Փաստական հարուստ նյութերի հիման վրա գրքում լուսաբանված ու վերլուծված են շինանյութերի արդյունաբերության ամբողջ ճյուղի և նրա խոշոր ձեռնարկությունների տեխնիկա-տնտեսկան գործունեությունը, տրված է շինանյութերի բնագավառում հանրապետության միջշրջանային տնտեսական կապերը և նրանց ռացիոնալացման ուղիներն ու հնարավորությունները:Գրքում հատուկ ուշադրություն են դարձված շինանյութերի արդյունաբերության զարգացման խնդիրների, հնարավորությունների և նրա ռացիոնալ տեղաբաշխման հրատապ հարցերի վրա: Աշխատությունը օգտակար կլինի շինանյութերի արդյունաբերության և շինարարության էկոնոմիայի ու նրանց տեղաբաշխման հանրապետության բնական ռեսուրսների օգտագործման հարցերով զբաղվող մասնագետների համար:

 

Հակոբյան Ն.

«Հատակների կառուցումը»

-Եր.: Հայաստան, 1972.-233էջ:

Գրքում բերված են տեղեկություններ բնակելի, քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի հատակների, կոնստրուկցիաների, դրանց կառուցման համար անհրաժեշտ շինանյութերի, գործիքների, մեքենաների, սարքավորումների մասին: Զգալի տեղ է հատկացված սինթետիկ նյութերից պատրաստվող հատակների կառուցման եղանակներին: Գիրքը նախատեսված է շինարարական արտադրության աշխղեկների և բանվորների, ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի համար:

 

Մարտիկյան Եղիշե

«Հայկական կերպարվեստի պատմություն»

Գիրք – Դ: Հայկական կերպարվեստը արտասահմանյան երկրներում: Ֆրանսիա: -Եր.: Սովետական գրող, 1987.-216էջ:

«Հայկական կերպարվեստի պատմության» 4-րդ հատորը բաղկացած է 2 գրքից: 1-ին գիրքը նվիրված է XIX դ. վերջին և XX դ. առաջին կեսին Ֆրանսիայում ապրած և ստեղծագործած արվեստագետներին: Վերլուծվում են Է.Շահինի, Ռ.Շիշմանյանի, Հ.Գյուրջյանի, Վ.Մախոխյանի և այլոց ստեղծագործությունները: Նախատեսված է մասնագետների և արվեստագետների համար:

 

Հարությունյան Էմմա

«Հայ ճարտարապետության մնայուն ձեռագիրը»

-Եր.: Մուղնի, 2009.-200էջ, (Հրատ. ԵՃՇՊՀ Գիտական Խորհրդի որոշմամբ):

Գրքում ուսումնասիրության թեման` 1920-1930-ական թվականներին հայրենադարձների կողմից հիմնադրված և կառուցապատված Նոր Արաբկիր, Նոր Սեբաստիա, Նոր Թոմարզա, Նոր Տիգրանակերտ, Նոր Կեսարիա, Նոր Խարբերդ և Նուբարաշեն ավաններն են: Հեղինակը լուրջ գիտական հետազոտություն է կատարել և փաստագրական նյութերի, կատարած չափագրումների, լուսանկարների, մամուլի ու գրականության տեղեկություններով ներկայացրել է համապատսախան ժամանակաշրջանի ճարտարապետական զարգացման ընթացքի վերլուծությունը: Գիրքը հետաքրքիր է ոչ միայն ճարտարապետների, այլև ընթերցող լայն շրջանակների համար:

 

Ղաֆադարյան Կ.Լ.

«Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները»

Պատ. խմբ.` Ա.Ս. Շահնազարյան: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1948.-124էջ,(ՀՍՍՌ ԳԱ: Հայաստանի պետական պատմական թանգարան):

 

Վարդանյան Ս.

«Հայկական ժողովրդական բնակելի տների ճարտարապետություն»

Պատմական ակնարկ: -Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-132էջ:

«Հայկական ժողովրդական բնակելի տների ճարտարապետություն» գրքում շարադրված է ժողովրդական բնակելի տների աստիճանական զարգացման պատմությունը` սկսած պարզագույն օթևանից մինչև բարդ հատակագծային բնակելի տները: Հանգամանորեն շարադրված է տների ձևերի էվոլյուցիան` կապված հայ ժողովրդի նյութական ու կուլտուրական կյանքի զարգացման, երկրի աշխարհագրական առանձնահատուկ պայմանների, տեղական շինանյութերի առկայության հետ և այլն: Գրքում զետեղված են հեղինակի կողմից կատարած բազմաթիվ չափագրություններ և լուսանկարներ, որոնք մեծապես նպաստում են նյութի ընկալմանը: Գիրքը օգտակար է ճարտարապետությամբ, շինարարությամբ զբաղվող ինժեներների, տեխնիկների, ճարտարապետության պատմության հարցերը ուսումնասիրողների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Հարությունյան Վարազդատ

«Հին աշխարհի ճարտարապետություն»

Ուս. ձեռնարկ ճարտարապետական մասնագիտության ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1978.-320 էջ, նկ.:

Ներկա ուսումնական ձեռնարկը ընդգրկում է համաշխարհային ճարտարապետության պատմության ստրկատիրական ժամանակշրջանը: Ձեռնարկում օգտագործվել են քննվող ժամանակշրջանի ճարտարապետության վերաբերող հայրենական և արտասահմանյան դասագրքեր ու աշխատություններ: Բացի այդ, ձեռնարկի շարադրանքը լրացված ու հարստացված է դասկան ճարտարապետության հուշարձաններ(Եգիպտոսում, Իրաքում, Հունաստանում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, Սիրիայում, Սովետական Միությունում և այլն) այցելություններ կատարած հեղինակի տպավուոթյունների կոնկրետ շարադրանքով, իսկ իլյուստրատիվ նյութերը` տեղում կատարված լուսանկարումներում:

 

Մնացականյան Ս.Խ.

«Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետությունը»

Ակնարկ: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1956.-244էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ: Արվեստների պատմության և տեսության սեկտոր):

 

Տիգրանյան Է.Ա.

«Հասարակական շենքերի ճարտարապետական նախագծման հիմունքները»

Խմբ.` Մ.Գ. Միքայելյան: Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1973.-312էջ:

 

Տիգրանյան Է.Ա.

«Հասարակական շենքերի և կառուցվածքների ճարտարապետական նախագծման հիմունքները»

2-րդ վերամշ. և լրաց. հրատ.: Դասագիրք ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1989.-390էջ, նկ.:

Դասագրքում շարադրված են հասարակական շենքերի ճարտարապետական նախագծման տեսական և տիպաբանական առանձնահատկությունները, գեղարվեստաճարտարապետական հիմունքները, նախագծման հիմնական նորմաների պահանջներն ու պարամետրերը: Ճարտարապետական նախագծումը դիտված է որպես հասարակության սոցիալական, գաղափարական և տնտեսական կառուցվածքի կուռ միասնության արտահայտություն: Դասագիրքը նախատեսված է ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտի ուսանողների համար, այն կարող է օգտակար լինել նաև նախագծային կազմակերպություններում աշխատող մասնագետների համար:

 

Մարտիրոսյան Հ.Ա., Իսրայելյան Հ.Ռ.

«Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները 6: Ժայռապատկերներ»

Պրակ 2. Գեղամա լեռների ժայռապատկերները: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1971.-66 էջ., աղյուսակներ, (ՀՍՍՀ ԳԱ: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ):

 

Պետրոսյան Հ.Լ. և ուրիշ.

«Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումները»

/ Պետրոսյան Հ. Լ., Կիրակոսյան Լ.Վ., Սաֆարյան Վ.Ա.: -Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009.-108էջ, (ՀՀ ԳԱ: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Վերաբնակեցման և հայրենադարձության «Երկիր» հասարակական կազմակերպությունների միություն):

Գիրքը նվիրված է Արցախի Վերին Խաչեն գավառում (ներկայումս` ԼՂՀ Նոր Շահումյանի շրջան) գտնվող Հանդաբերդի վանքի պատմա-հնագիտական և մշակութաբանական մանրամասն հետազոտությանը: Ներկայացվում են վանքի գործունեության պատմա-մշակութային միջավայրը, պեղումները, ճարտարապետական մանրամասն կերպարը, խաչքարերն ու տապանաքարերը, արձանագրությունները, հնագիտական գտածոները: Փաստվում է, որ 12-14-րդ դարերում Վերին Խաչենը հայ մշակույթի և ինքնության կարևոր օջախներից մեկն էր: Նախատեսվում է պատմաբանների, հնագետների, ճարտարապետների, մշակութաբանների, արվեստագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

 

«Հովհաննես Նաղաշյանի փայտարվեստը»

-Եր.: Հայաստան, 1974.-62էջ, իլ.:

 

Հակոբյան Հրավարդ, Կորխմազյան Էմմա

«Հայկական մանրանկարչություն»

(Ըստ Մատենադարանի ձեռագիր հուշարձանների): Պատ. խմբ.` Բ.Լ. Չուգասզյան: -Եր.: Սովետական գրող, 1987.-60էջ, 16նկ. – /«Հայ մշակույթ», գիտա-հանրամատչելի մատենաշար:/ Մատենադարան,-ՀՀՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստ.:

Սույն հրատարակությունը իրենից ներկայացնում է հայկական միձնադարյան մանրանկարչության համառոտ ակնարկ, որը կազմված է Հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ – Մատենադարանի ֆոնդերի հիման վրա: Գրքույկը նախատեսված է արվեստասեր լայն շրջանների համար:

 

Մելքումյան Ռ.Լ., Սեկոյան Ա.Հ.

«Հայ – ռուսերեն դպրոցական բառարան»

-Եր.:Հայպետուսմանկհրատ, 1963.-232էջ:

Ձ

 

Պապոյան Ա.

«Ձեռնարկ»

ՀՀ ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ: Գիրք 2: Մաս -2: -Եր.: Տոներ, 2005.-88էջ:

Ղ

 

Նուրսուլթան Նազարբաև

«Ղազախստանյան ուղի»

-Եր.: Տիգրան Մեծ, 2008.-376էջ:

Պետության ղեկավարի գիրքը պատմում է Ղազախստանի նորագույն պատմության ամենադժվար և ամենավառ պահերի մասին: Ինը գլուխներից յուրաքանչյուրը բացահայտում է երիտասարդ անկախ պետության կայացման ճանապարհի կարևոր քայլերը: Դա մինչև 2030 թվականը Ղազախստանի զարգացման ռազմավարության մշակման աշխատանքն է, երկրի գործող Սահմանադրության ընդունման գործընթացը, նավթագազային պաշարների յուրացման սկիզբը, ազգային արժույթի ներմուծումն ու բանկային հաջող համակարգի ստեղծումը: Ղազախստանի նախագահն այս գիրքը հասցեագրել է իր երկրի երիտասարդությանը: Հեղինակը հուսով է, որ այն սեղանի գիրք կդառնա նոր սերնդի առաջնորդների համար: Իսկ հայ ընթերցողների համար օգտակար կլինի ծանոթանալ պետական շինարարության հետաքրքիր փորձի հետ:

Ճ

 

«Ճարտարապետական կոնստրուկցիաներ»

Մաս-1: Նախագծման ընդհանուր դրույթներ: Մաս-2: Մանրաչափ կոնստրուկցիաներ: Դասախոսությունների դասընթաց: Կազմեցին` Լ. Վարդանյան, Հ. Գրիգորյան, Ա. Խոջոյանը, Ն. Մկրտչյանը: Նախատեսված է «Ճարտարապետություն» մասնագիտության ուսանողների համար, ինչպես նաև շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-92էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

 

Հարությունյան Վ. և ուրիշ.

«Ճարտարապետական հուշարձանների վերականգնումը»

ՈՒս. ձեռնարկ: / Վ. Հարությունյան, Գ. Նալբանդյան, Ա. Գրիգորյան: -Եր.: Դար, 2003.-280էջ:

Ձեռնարկը ներկայացնում է ճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման սկզբունքները, տեսություններն ու մեթոդները: Ծանոթացնում է այդ ոլորտում ոչ միայն հայաստանյան, այլև համաշխարհային պրակտիկայում կուտակված փորձին, արդի մոտեցումներին, բովանդակում է հարուստ տեղեկություններ Հայաստանում ճարտարապետական հուշարձանների վերականգնման բազմաբնույթ գործընթացի մասին: Նախատեսված է ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ճարտարապետ-վերականգնողի մասնագիտությամբ ուսանողների, ինչպես նաև ճարտարապետների ու շինարար-վերականգնողների համար:

 

Հարությունյան Է.Պ.

«Ճարտարապետ Մանուել Կապուտիկյանի ոդիսականը»

-Եր.: Մուղնի, 2005.-64 էջ:

Ճարտարապետության թեկնածու Էմմա Պապինի Հարությունյանն այս գրքում ներկայացնու է ճարտարապետ Մանվել Կապուտիկյանի մասին ընտանեկան և պետական արխիվներում հայտնաբերած կենսագրական և ստեղծագործական փաստաթղթերը, ներկայացնում շնորհալի ճարտարապետի հայաստանյան ստեղծագործական վաստակը:

Մ

 

«Մարքս -լենինյան փիլիսոփայության հիմունքները»

Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար: Թարգմ. ռուս. 4-րդ, վերամշակված հրատ.: -Եր.: «Հայաստան», 1979.-752էջ:

Գիրքը մարքս-լենինյան փիլիսոփայության հիմունքների դասագիրք է, որի մեջ սիստեմատիկ ձևով լուսաբանվում են դիալեկտիկական և պատմական մատերիալիզմի կարևորագույն պրոբլեմները, տրվում է ժամանակակից բուժուական փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի քննադատությունը: Դասագիրքը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, կուսակցական ուսուցման ցանցի ունկնդիրների, ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր ինքնուրույն ուսումնասիրում են մարքս-լենինյան փիլիսոփայությունը:

 

Աբրահամյան Ա.Գ.

«Մի էջ Անդրկովկասի ժողովուրդների և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից»

(ՈՒսումնասիրություն և վավերագրեր):-Եր.: Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Հրատ.: 1953.-280էջ:

 

Անտոնյան Ա.

«Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեաթ փաշա»

-Եր.: Արևիկ, 1990-304էջ:

 

Կարապետյան Հ.Ս.

«Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում 1920»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1961.- 337էջ,ՀՍՍՌ ԳԱ:

 

Ղարիբջանյան Գ.Բ.

«Մայիսյան ապստամբությունը Հայաստանում 1920թվականին»

-Եր.: Համալս. հրատ., 1955-116էջ: Վ.Մ. Մոլոտովի անվ. Եր. պետ. համալս.:

 

Փափազյան Հ.Դ.

«Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը» Հրովարտակներ, I,պրակ երկրորդ( 1601-1650թթ.)»

-Եր.:ՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1978.-302էջ: ՀՍՍՌ մինիստրների սովետին կից հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, «Մատենադարան»:

 

Բաղրամյան Ի.Ք.

«Մեծ ժողովրդի զավակները»

Ռուս. թարգմ. Լ.Տ. Մելիքսեթյանը, -Եր.: Հայաստան, 1987.- 480էջ, 13 թերթ, նկ.:

Սովետական Միության կրկնակի հերոս, Սովետական Միության մարշալ Իվան Քրիստոփորի Բաղրամյանը այս գրքում պատմում է սովետական ականավոր զորավարներ Գ.Կ.Ժուկովի, Ա.Մ.Վասիլևսկու, Կ.Կ.Ռոկոսովսկու, Բ.Մ.Շոպոշնիկովի, Ս.կ.Տիմոշենկոյի, Ի.Ս.Կոնևի, Դ.Մ. Կարբիշևի հետ իր ունեցած հանդիպումների, համատեղ ծառայության, ուսումնառության, Հայրենական մեծ պատերազմին իրենց մասնակցության մասին: Նախատեսված է մասսայական ընթերցողի համար:

 

Դալլաքյան Ղևոնդ

«Մարտական 89»

-Եր.: Հայաստան: ՍՄԿԿ կենտկոմին կից մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտի հայկ. ֆիլիալ, ՀԿԿ կենտկոմի կուսակցության պատմ. ինստ.: 1966.-324էջ.:

Գիրքը նվիրված է Կյրենական մեծ պատերազմի տարիներին հայկ. զորամիավորումներից մեկի`89-րդ հայկ., Կարմիր դրոշի, Կարմիր աստղի, Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի շքանշակիր Թամանյան հրաձգային դիվիզիայի պատմությանը:

 

«Մեծամոր:ՈՒսումնասիրություն 1965-1966թթ. պեղումների տվյալներով»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1973.-215էջ, նկ.: ՀՍՍՀԳԱ հնագ. և ազգագր. ինստիտուտ:

Աշխատությունը նվիրված է հուշարձանի շերտագրությանը և նյութերի թվագրությանը, որոնց հիման վրա ապացուցվում է, որ Մեծամորում կյանքը հարատևել է մթա. 3-1 հազարամյակները, որից հետո այն բնակելի է դարձել միջնադարում` մթ IX-XIII դդ.: Այն հարուստ է նաև իլյուստրացիաներով:

 

Սահակյան Գ.Հ.

«Մասնակցի աչքերով: Հուշեր»

-Եր.: Հայաստան, 1984.-272էջ, 9թ.նկ.:

Հայրենական պատերազմի վետերան Գևորգ Հարությունի Սահակյանը իր «Մասնակցի աչքերով» գրքում պատմում է Հայկ. 409-րդ հրաձգային դիվիզիայի մարտական ուղու մասին: Հեղինակը ներկայացնում է բազմաթիվ մարտական էպիզոդներ, հայ և եղբայրական ժողովուրդների զավակների կատարած սխրանքի վառ պատկերներ: Գիրքը վկայությունն է հայ ժողովրդի ունեցած ավանդի մասին:

 

«Մառը և հայագիտության հարցերը»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1968.-305էջ, ՀՍՍՌ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:

 

Դրիձո Ա.

«Մարդիք և սովորույթներ: Ազգագրական ակնարկներ դպրոցականների համար»

[Ռուս.թարգմ.Ս.Ռաշիդյանը].-Եր.: Լույս,1987.-215էջ:

Դպրոցականների համար նախատեսված «Մարդիք և սովորույթներ» գիրքը պարունակում է ազգագրական ակնարկներ մեզանից հեռու գտնվող ժողովուրդների` Ավստրալիայի, Օվկիանիայի, Ասիայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի բնիկների մշակույթի,սովորույթների, ծեսերի մասին:

 

Բաբլոյան Ա.Հ., Վերմիշյան Գ.Բ.

«Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ»

Խնդրագիրք: -Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի պետական համալսարան, 2008.-104էջ:

Դասագրքում ընդգրկված են մաթեմատիկական հավասարումների դասական խնդիրներ և դրանց լուծման մեթոդները` տարբեր տիպի պայմանների դեպքում: Լրացուցիչ բերված են նաև մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների այնպիսի նոր, պրակտիկորեն կարևոր խնդիրներ, որոնք չեն պարունակվել նմանատիպ նախորդ խնդրագրքերում: Աշխատանքում բերված են նաև ինչպես տրադիցիոն, այնպես ել նոր Ֆուրյեի վերլուծության բանաձևեր` անընդհատ կամ դիսկրետ ասպեկտրների համար: Ներկայացված խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդներն ուղեցույց են հանդիսանում ճարտարագիտական պրակտիկայում հանդիպող բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու համար: Խնդրագրքում առաջադրված են նաև կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության որոշ խնդիրներ:

 

Բորուլյու Վ.

«Միջուկային գրոհ»

Ռուս. թարգմ. Վ. Սարգսյան: -Եր.: Հայաստան, 1985.-220էջ:

Փաստավավերագրական այս ակնարկում պատկերված է ատոմային էներգիան նվաճելու ճանապարհին Ի.Վ. Կուրչատովի, Լ.Ա. Արցիմովիչի, Ա.Ի. Ալիխանովի, Գ.Ն. Ֆլերովի և շատ ուրիշների դժվարին որոնումների, համարձակ գիտափորձերի ստեղծագործական մթնոլորտը: Պատմվում է աշխարհում առաջին ատոմային էլեկտրական ստեղծած սովետական մարդկանց հաղթանակի, ջերմամիջուկային էներգիայի սանձահարման համար պայքար մղող գիտնականների առօրյայի մասին: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանի համար:

 

Լոուրենս ՈՒ.Լ.

«Մարդիկ և ատոմներ: Ատոմային էներգիայի հայտնաբերումը, օգտագործումը և ապագան»

Թարգմ.` Ա. Խ. Գալիոնյան: Խմբ.` Ռ. Ղ. Գրիգորյան: -Եր.: Հայաստան, 1971.-376էջ:

Գրքում պատկերված է ուրանի միջուկի տրոհման հայտնագործության, ատոմային դարասկզբի մասին, նկարագրվում է ԱՄՆ-ում ատոմային զենքի ստեղծման պատմությունը: Խոսվում է նաև միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման հեռանկարների մասին: Աշխույժ ու գրավիչ աշխարհի խոշորագույն գիտնականների` իտալացի Է. Ֆերմիի, դանիացի Ն. Բորի, ֆրանսուհի Ի. Ժոլիո-Կյուրիի և այլ ֆիզիկոսների մասին, որոնք զգալի ավանդ են ներդրել ատոմային միջուկի ճեղքման ասպարեզում: Հանրամատչելիորեն շարադրված են փորձարարական ֆիզիկական հետազոտությունների հիմնական սկզբունքները: Գիրքը հետաքրքրիր է ու մատչելի ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Աչոյան Ժ.Ա.

«Մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն»

-Եր.: Երևանի պետ. համալս., 2007.-252էջ:

Ձեռնարկում շարադրված են մելիորացվող հողատարածքների ջրաերկրաբանական-մելիորատիվ պայմանները, դրանց փոփոխման օրինաչափությունները` կապված գյուղատնտեսական ջրատեխնիկական մելիորացիաների հետ: Տրվում է մելիորացվող տարածքներում ռեժիմագոյացնող գործոնները և դրանց որոշման մեթոդները, ջրային և աղային ռեժիմների կանխատեսումները, դրենաժային համակարգերի դերը ոռոգելի և չորացվող հողատարածքներում և դրանց հաշվարկային մեթոդները, աղակալված հողերի իրացման պայմանների հիմնավորումը, ջրաերկրաբանական դիտարկումային տվյալների վերլուծությունը և օգտագործումը` ուղղված ոռոգելի և չորացվող հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավմանը: Նախատեսված է բուհերի ուսանողների համար:

 

«Մեր անվանի դասախոսները»

Առաջին մաս: -Եր.: Համալս. հրատ., 1970.-266էջ: (Երևանի պետական համալսարան):

 

Մկրտչյան Գուրգեն

«Մասսայական գրադարանների գրքային ֆոնդերի կոմպլեկտավորումը»

Գործնական ձեռնարկ: Խմբ.` Գ.Աղախանյան: -Եր.: 1968.-125էջ,(ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրություն, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. Հանրապետական գրադարան):

 

Բորովիչկա Վ.Պ.

«Մահափորձեր, որոնք պիտի փոխեին աշխարհը»

Չեխ. թարգմ. Հ.Հարությունյանը: -Եր.: Լույս, 1987.-508էջ:

Գիրքն ընդգրկում է անցած ավելի քան 100 տարիների 25 նշանավոր քաղաքական գործիչների` Ա. Լինկոլնի, Ֆ. Ֆերդինանդի, Քենեդի եղբայրների և մյուսների դեմ կատարված մահափորձերի պատմությունը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Պրիմակով Ե.Մ.

«Մի դավադրության պատմություն»

/Ռուս. թարգմ. Ն.Հ. Հովհաննիսյանը, խմբ. Ս.Բ. Հայրապետյան. -Եր.: Հայաստան, 1987.-400էջ:

Գրքում լուսաբանվում են ԱՄՆ-ի 70-ական թվականների –80-ական թվականների սկզբների մերձավորարևելյան քաղաքականության հանգուցային հարցերը:Ցույց է տրված, որ Մերձավոր արևելքում Իսրայելի Էքսպանսիոնիստական ծրագրերի աջակցությանը և արաբական աշխարհի պառակտմանն ուղված ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական կուրսին հակադրվում է մերձավորարևելյան պրոբլեմի օգտին հանդես եկեղ ՍՍՀՄ-ի հետևողական խաղաղասիրական քաղաքականությունը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Կրամինով Դանիիլ

«Մարդիկ և հրթիռները»

Ռուս. թարգմ. Ա. Նուրիջանյանը: -Եր.: Հայաստան, 1984.-124էջ, նկ.:

Սովետական հայտնի գրող-միջազգայնագետի գրքում արտացոլված է ագրեսիվ, բացահայտ հակասովետական տենդենցների աճի դինամիկան ԱՄՆ-ի ադմինիստրացիայի գործողությունների մեջ: Հեղինակը ցույց է տալիս, որ պրեզիդենտ Ռեյգանի վարած հեգեմոնիստական արտաքին քաղաքական կուրսը նախատեսված էր Սպիտակի տան նրա նախորդի կողմից և ուղղված է ուժերի հարաբերակցությունն ամերիկյան իմպերիալիզմի օգտին փոխելուն:

 

«Միլիտարիզմ»

/ Վ. Վ. Բորիսով, Վ.Պ. Վասյուտովիչ, Պ.Լ. Իվանով և ուրիշ.: ընդհ. Խմբ. Ռ.Ա. Ֆարամազյանի: -Եր.: Հայաստան, 1987.-248էջ:

Գրքում լուսաբանվում են ժամանակակից մելիտարիզմի էությունը և նրա զարգացման առանձնահատկությունները գլխավոր իմպերիալաիստական երկրներում: Ցույց են տրվում համաշխարհային պատերազմներում և ներկայումս շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքում մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների հսկայական ծախսումները, ագրեսիվ ռազմաքաղաքական բլոկների և նրանց զինանոցների ռազմական բազաների տեղաբաշխումը, զենքի, միջազգային առևտրի, մելիտարիզմի դեմ սպառազինման մրցավազքի սոցիալ-տնտեսական հետեվանքները, ինչպես նաև ժողովուրդների պայքարը բնութագրող փաստեր: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Ռետի Է.

«Մահ տրիբունայի վրա»

Թարգմ. Ֆ.Վ. Ենգիբարյանը: -Եր.: Հայաստան, 1988.-180էջ, 8թ. նկ.:

Հունգար նշանավոր հրապարակախոս Է. Ռետիի գիրքը սկսվում է Կահիրեի 1981 թվականի հոկտեմբերի 6-ի իրադարձությունների նկարագրությամբ, երբ զորահանդեսի ժամանակ սպանվեց Եգիպտոսի պրեզիդենտ Անվար Սադաթը: Հեղինակը հրապարակախոսական ոճով պատմում է Եգիպտոսի նորագույն պատմության առավել դրամատիկ էտապներից մեկի մասին, ցույց տալիս Սադաթի հակաժողովրդական իմպերիալաիստական կուրսը, որի գագաթնակետը դարձավ Քեմպ Դեվիդի գործարքը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Հովհաննիսյան Ա. Ա., Ադրիյան Մ. Լ.

«Մենեջմենթի հիմունքներ»

Ուս. ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-213էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են կառավարման տեսության ծագման և զարգացման հիմնական միտումները, կառավարման հիմնական տեսությունները: Տրված է հստակ պատկերացում կառավարման տեսության հիմնարար շրջապատող միջավայրերի և ֆունկցիաների, ինչպես նաև ստրատեգիաների կիրառումը շուկայական տնտեսությունում: Ձեռնարկը բաղկացած է չորս գրքից, որոնցում ամփոփ ձևով ներկայացված է մենեջմենթի ծագման, զարգացման միտումները, զարգացման փուլերը, ինչպես նաև Մաքիավելու □իշխանության և լիդերության□ տեխնոլոգիաները, հստակ ներկայացված են հիմնական տեսությունները, կազմակերպության շրջապատող և գլխավոր միջավայրերը: Վրեջին գլուխը նվիրված է կառավարման հիմնական ֆունկցիաներին և ստրատեգիաներին: Ուսումնական ձեռնարկը նպատակահարմար է ԲՈՒՀ-երի ուսանողներին, ովքեր ուսանում են տնտեսագիտական և կառավարչական մասնագիտություններով, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և օգտակար կլինի գործող մենեջերներին և կառավարման խորհրդատուներին:

 

Գեևսկի Ի.Ա.

«Մաֆիա, ԿՀՎ, ՈՒոթերգեյթ»

Խմբ.` Ռ.Հ. Եղյան: Ռուս. թարգմ. Խ.Զ. Դադայանը: -Եր.: Հայաստան, 1987.-333էջ, 4 թ. նկ.:

Ականավոր գիտնական և ժուռնալիստ Ի.Ա. Գեևսկու գիրքը ինքնատիպ փաստագրական-հրապարակախոսական ոճով պատմում է ԱՄՆ-ում կազմապերպված հանցագործության (մաֆիայի), ոստիկանության, ԿՀՎ-ի և ՀՖԲ-ի միջև եղած բարդ, խոր թաքնված կապերի մասին: Գիրքը նախատեսված է մասսայական ընթերցողի համար:

 

Խուդոյան Ս.

«Միքայել Նալբանդյանը դաստիարակության մասին»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1955.-195էջ: (ՀՍՍՌ լուսավորության մինիստրություն, դպրոցների գիտա-հետազոտական ինստիտուտ):

 

Մակարենկո Ա.Ս.

«Մանկավարժական ընտիր երկեր»

Կազմեց` դոցենտ Ի.Ֆ. Կոզլովը: -Եր.: Հայպետհրատ, 1950.-445էջ:

 

Մակարենկո Ա.Ս.

«Մանկավարժական պոեմ»

Թարգմ. ռուս. 5-րդ հրատ., 2-րդ մաս: -Եր.: Հայպետհրատ, 1947.-218էջ:

 

«Մանկավարժություն»

Ուս. ձեռնարկ մանկ. ինս-տի ուսանողների համար: 2 մասով: Մաս 1: /Տ.Ա. Իլյինա, Ն.Ա. Սորոկին, Յու. Կ. Բաբանսկի: Յու. Կ. Բաբանսկու խմբագրությամբ: -Եր.: Լույս: 1986.-343էջ, նկ.:

Ուսումնական ձեռնարկը ստեղծված է հեղինակների կոլեկտիվի կողմից մանկավարժության դասընթացի ծրագրին համապատասխան, մանկավարժական ինստիտուտների բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների համար: Ձեռնարկում բացահայտվում են դպրոցական կոմունիստական դաստիարակության և ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման մեթոդական և տեսական հիմունքների, ինչպես նաև դպրոցավարության հարցերը:

 

«Մանկավարժություն»

Ուս. ձեռնարկ մանկ. ինս-տի ուսանողների համար: 2 մասով: Մաս 2: /Տ.Ա. Իլյինա, Ն.Ա. Սորոկին, Յու. Կ. Բաբանսկի: Յու. Կ. Բաբանսկու խմբագրությամբ: -Եր.: Լույս: 1987.-440էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը ստեղծված է հեղինակների կոլեկտիվի կողմից մանկավարժության դասընթացի ծրագրին համապատասխան, մանկավարժական ինստիտուտների բոլոր ֆակուլտետների ուսանողների համար: Ձեռնարկում բացահայտվում են դպրոցականների կոմունիստական դաստիարակության և ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման մեթոդական և տեսական հիմունքների, ինչպես նաև դպրոցավարության հարցերը:

 

Տեր-Գրիգորյան Ա.Ե.

«Մանկավարժական դիմանկարներ»

Երկու գրքով: Գիրք Ա: -Եր.: Լույս, 1987.-264էջ:

Գիրքը նվիրված է հայ նշանավոր մանկավարժների կյանքին ու մանկավարժական ժառանգության ուսումնասիրությանը: Հիմնական նպատակը հայ մանկավարժական մտքի նվաճումների վերագնահատումն է ու պրոպագանդումը: Այն նախատեսված է ժողովրդական կրթության բնագավառի աշխատողների, մանկավարժական բուհերի և ընթերցող լայն շրջանների համար: Ներկա գիրքը համանուն աշխատության Ա մասն է:

 

Ուշինսկի Կ.Դ.

«Մանկավարժական ընտիր երկեր»

Երկու հատորով: Հատոր 2: Դաստիարակության հարցեր: Խմբ.` պրոֆ. Վ. Յա. Ստրումինսկու: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1959.-815էջ:

 

Ալեքսանդրյան Է.Ա.

«Մեր երեխան, նրա զարգացումն ու դաստիարակությունը»

-Եր.: Հայաստան, 1990.-106էջ:

Ակնարկները նվիրված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընտանեկան դաստիարակության որոշ պրոբլեմների: Գիրքը հասցեագրված է ծնողներին, դաստիարակներին, մանկավարժական ինստիտուտների ուսանողներին:

 

Հուրիխանյան Փ.Խ.

«Միջնակարգ մասնագիտական կրթությունը Սովետական Հայաստանում»

Համառոտ ակնարկ:-Եր.: Միտք, 1969.-243էջ:

 

Կոշկարյան Գ.Ն., Հակոբյան Ն.Ս.

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրները»

/ Գ.Ն. Կոշկարյան, Ն.Ս. Հակոբյան: -Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2010.-36էջ:

Աշխատանքում ներկայացվում են ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների հիմնական նպատակներն ու խնդիրները: Բերվում են Եվրոպական ասոցիացիայի (ENQA) ստանդարտների իրականացման և որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ENQA) նպատակների պարզաբանման, բուհական կրթության կառավարման, որակավորումների ճանաչման ու որակի ապահովման արդի զարգացման հիմնախնդիրները: Նախատեսվում է դասախոսական, բուհական վարչակազմի և ընդհանրապես Բոլոնիայի բարեփոխումներով և հեռանկարներով հետաքրքրվող անձանց համար:

 

Ամալյան Հ.Մ.

«Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձաններ»

(XVI – XVII դդ.) – Եր.: 1971– 312 էջ:

 

Իշխանյան Ռ.

«Մայրենին»

-Եր.: «Լույս», 1986.-123 էջ:

Հայոց լեզվի արտահայտչական հարստությունը, բառակազմական անսպառ հնարավորությունները, գրական հայերենի երկու ճյուղերն ու նրանց հարաբերակցությունը, ուղղագրական խնդիրներ, մայրենին հարգելու, սիրելու և պահպանելու, նրա մաքրությանը նախանձախնդիր լինելու մեր պարտականությունը. ահա այն հարցերը, որոնց մասին խոսվում է գրքույկում: Այն նախատեսված է ուսուցիչների, աշակերտների և ընդհանրապես ժամանակակից հայերենի հարցերով հետաքրքրվողների համար:

 

Մարգարյան Ալ.

«Մ.Նալբանդյանի լեզվագիտական գործունեությունը»

Եր.: Համալս., 1957.-266 էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Քոսյան Վ.Ա.

«Միջին հայերենի բառակապակցությունները»

/ Պատ. խմբ.` Հ.Դ. Մուրադյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1984.- 214 էջ:

Աշխատությունը նվիրված է միջին հայերենի խոսքի մասերի կապակցությունների նկարագրությանը: Նյութը քաղված է XII-XVII դդ. գեղարվեստական, պատմական, բժշկագիտական գրականությունից, հրատարակված ձեռագիր հիշատակարաններից և այլ աղբյուրներից: Բացահայտված են միջին հայերենին հատուկ բառակապակցական կաղապարները` շարահյուսական – իմաստային ամենաբազմազան հարաբերություններով: Հասցեագրված է հայոց լեզվի պատմության հարցերով հետաքրքրվողներին:

 

Անտիպով Ի. Ն., Շվացբուրդ Լ. Ս.

«Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի պայմանանշանները, նշանակումները,հասկացությունները»

Խմբ. փոփ. և լրաց. թարգմ.` Վ. Վ. Սաղաթելյան: Ձեռնարկ ուսուցիչների համար: -Եր.: Լույս, 1983.-80 էջ:

Գիրքը պարունակում է տեղեկատու նյութ մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի վերաբերյալ: Գրքում առանձնացված է միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացի պայմանանշանների ու նշանակումների համակարգը, ինչպես նաև հիմնական հասկացությունները: Տեղեկությունները տրված են մաթեմատիկայի գործող դասագրքերին և ուսումնական ձեռնարկներին համապատասխան:

 

Իսրայելյան Ս. Ջ., Գալֆայան Վ. Կ.

«Մաթեմատիկայի խնդիրների և հարցերի ժողովածու»

Օգնություն միջն. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ընդունվողներին: -Եր.: Հայաստան, 1967.-160 էջ, (ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրություն: Գիտա-մեթոդական կաբինետ):

 

Կոբրինսկի Ն., Պեկելիս Վ.

«Մտքից էլ արագ»

Թարգմ.` Հ. Խաչատրյան: -Եր.: Պետական գիտա-տեխնիակակն հրատ., 1960.-461էջ:

 

Ղարագեբակյան Գ.Ա.

«Մաթեմատիկական օլիմպիադաների խնդիրների և վարժությունների ժողովածու»

-Եր.: 1982.-167էջ, (ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրություն):

 

«Մաթեմատիկայի մրցույթային խնդիրների ժողովածու»

/ Վ. Կ. Եգորև, Վ. Վ. Զայցև, Բ. Ա. Կորդեմսկի և ուրիշ.: Խմբ.` Մ. Ի. Սկանավի: Թարգմ.` Վ. Տ. Հակոբյան: Բտուհ ընդունվողների համար: 2-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1990.-544 էջ:

Սույն ժողովածուն կազմված է բտուհ ընդունվողների համար մաթեմատիկայի մրցույթային քննությունների գործող ծրագրերին համապատասխան: Այն ձեռնարկ է բուհ ընդունվողների համար և միաժամանակ նպատակ ունի օգնելու բտուհի բարձրագույն ամբիոններին` ընդունելության գրավոր և բանավոր քննությունների տոմսեր կազմելու համար:

 

Պետրոսյան Գ. Բ.

«Մաթեմատիկան Հայաստանում հին և միջին դարերում»

Պատ. խմբ.` Լ. Ս. Խաչիկյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1959.-438 էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Պետրոսյան Գ. Բ.

«Միջնադարյան Հայաստանի մաթեմատիկայի պատմությունից»

(Հոդվածներ և հրապարակումներ): / Պատ. խմբ.` Վ. Վ. Սաղաթելյան, Կ. Ա. Միրումյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1986.-161էջ, նկ.:

Ժողովածուում ամփոփված են հեղինակի տարբեր տարիների հրատարակած հոդվածները, որոնք նվիրված են Հայաստանում մաթեմատիկայի պատմության տարբեր հարցերի լուսաբանմանը: Քննարկվում են Շիրակացու թվաբանական աղյուսակները, այբբենական թվարկության համակարգը, Լևոն Մաթեմատիկոսի աշխատությունները, Էվկլիդեսի երկրաչափության նորահայտ հայերեն տեքստը, երկարության չափերը հին հայկական աղբյուրներում և նրանց նոր մեկնաբանությունը: Նախատեսված է մափեմատիկայի և բնագիտության պատմությամբ զբաղվողների, ինչպես նաև հայ գիտության պատության հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանների համար:

 

Վալուցե Ի. Ի., Դիլիգուլ Գ. Դ.

«Մաթեմատիկա տեխնիկումների համար»

Միջնակարգ դպրոցի բազայի վրա: Ուս. ձեռնարկ միջնակարգ մասնագիտական հաստատությունների սովորողների համար: -Եր.: Լույս, 1986.-495էջ:

Գրքի բովանդակությունը համապատասխանում է միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի բազայի հիմնված և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար 1978 թ. հաստատված մաթեմատիկայի նոր ծրագրին: Նյութը շարադրված է միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների համար մատչելի ձևով, երկրաչափական և ֆիզիկական մեկնաբանությունների ընդգրկմամբ` պահպանելով անհրաժաեշտ մաթեմատիկական խստություն: Գիրքը նախատեսված է միջնակարգ մասնագիտական ուսումանկան հաստատությունների սովորողների համար:

 

Տոնոյան Գ.Ա. և ուրիշ.

«Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու»

/ Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ., Նազարյան Է.Հ.Բուհ ընդունվողների համար: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1978.-323էջ:

 

Քարտաշյան Ա.Հ.

«Մաթեմատիկա: Խնդիրներ և վարժություններ»

Ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի համար: -Եր.: Լույս, 1978.-292էջ:

 

Տոնոյան Գ.Ա.

«Մաթեմատիկական ընտրովի թեորեմներ և խնդիրներ»

-Եր.: 1970:

 

Աբրամովիչ Մ. Ի., Ստարոդուբցև Մ. Տ.

«Մաթեմատիկա հանրահաշիվ և տարրական ֆունկցիաներ»

Ուս. ձեռնարկ բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների նախապատրաստական բաժինների համար: -Եր.: Լույս, 1978.-350 էջ:

Ձեռնարկը կրկնության դասընթաց է, այն բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում շարադրված է «Հանրահաշիվ և տարրական ֆունկցիաներ» բաժնին վերաբերող նյութը: Շարադրանքը նվիրված է թվի և ֆունկցիայի հասկացության աստիճանական զարգացմանը, որը կարևոր նծանակություն ունի բարձրագույն մաթեմատիկայի ուսումնասիրության համար:Յուրաքանչյուր պարագրաֆում բերվում են օրինակներ իրենց լուծումներով: Նախատեսված է տեխնիկական բուհերի նախապատրաստական բաժինների համար:

 

Ֆիխտենգոլց Գ.Մ.

«Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները»

Հատոր 1: ՈՒս. ձեռնարկ մանկավարժական ինստիտուտների ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետների համար: Թարգմ. ռուս. 5-րդ հրատ.: Խմբ.` Վ. Վ. Սաղաթելյան: -Եր.: Լույս, 1970.-567էջ:

 

Մաղաքյան Հ. Գ.

«Մետաղային հանքավայրեր»

(Մետաղային օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպերը): -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958.-599էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ, գեոլոգիական գիտությունների ինստիտուտ):

Սույն գրքում լուսաբանվում են սև, հազվագյուտ, գունավոր, ազնիվ, ռադիոակտիվ և ցրված մետաղների հանքավայրերի առաջացման պայմանները: Գիրքը ներկայացնում է ջեռնարկ հիմնականում բարձրագույն ուսւոմանակն հաստատությունների գեոլոգիական մասնագիտության ուսանողների և արտադրության մեջ աշխատող գեոլոգների համար:

 

Պոլ դը Կրայֆ

«Միկրոբներ որսողները»

Թարգմ.` Ս.Հ. Թումանյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-322էջ:

 

Շենկման Ս.Բ.

«Մենք` տղամարդիկս»

Ռուս. թարգմ. Ռ. Նազարյան: -Եր.: Հայաստան, 1984.-312էջ, նկ.:

Ինչպե՞ս պետք է տղամարդիկ երկար տարիներ պահպանեն առողջությունը, առույգությունը, ուժը, բարձր աշխատունակությունը: Օգտվելով հեղինակավոր մասնագետների ցուցումներից, հեղինակը պատասխանում է այդ հարցերին, ընթերցողին առաջարկելով նրանց հետ զրույցների գրառումները: Գիրքը ընդգրկում է լայն դիապազոնի տեղեկություններ` սննդի օրաբաժնից մինչև ատլետիկ մարմնամարզություն և սպորտով զբաղվելը, մրսածության հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայից մինչև աշխատանքի և հանգստի հիգիենան:

 

Ջարվիս Դ.Ս.

«Մեղրը և մյուս բնամթերքները»

Մի բժշկի փերձը և հետազոտությունները: / Ռուս. թարգմ. Լ.Հ. Բոյամյանը: -Եր.: Հայաստան, 1985.-168էջ:

Ամերիկացի բժիշկ Դ.Ս. Ջարվիսը ժողովրդական բժշկությանը մոտենում է նոր դիրքերից, գիտականորեն հիմնավորելով բուժման մի քանի ավանդական միջոցների արդյունավետությունը: Ժողովրդական բժշկության բուժամիջոցների մեջ նա հատուկ նշանակություն է տալիս մեղրին, մեղրահացին և խնձորի քացախին: Հեղինակը հատուկ գլուխ է նվիրել մեղրամթերքներին, ապացուցելով դրանց առավելությունը: Նրանք պահպանում են օրգանիզմի կենսաքիմիական հավասարակշռությունը: Խնձորաթթուն օրգանզմում ստեղծում է թթվահիմնային հավասարակշռություն, որը մեծ նշանակություն ունի օրգանիզմի բոլոր բջիջների գործունեության համար: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Հովհաննիսյան Ս.Ս.

«Մարդը և ալկոհոլը»

Պատ. խմբ.` Վ.Գ. Ամատունի: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1987.-114էջ, նկ., (Գիտահանրամատչելի մատենաշար: / ՀՍՍՀ ԳԱ):

Գրքում լուսաբանվում է ալկոհոլի վնասակար ազդեցությունը օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի` նյութափոխանակության, հորմոնալ գործունեության, իմունային հատկությունների, դեղանյութերի նկատմամբ զգացողության խախտումների, ինչպես նաև տարբեր օրգանների` սրտի, ուղեղի, թոքերի, լյարդի գործունեության վրա: Հասցեագրվում է ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Վինտեր Ա. Վ., Մարկին Ա. Բ.

«Մեր երկրի էլեկտրիֆիկացումը»

Թարգմ. 2-րդ վերամշ. հրատ.: -Եր.: Հայպետհրատ, 1958.- 343էջ:

Գրքում պատմվում է ՍՍՌՄ էլեկտրիֆիկացման հիմնական էտապների մասին և լայնորեն լուսաբանվում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, կոմունալ տնտեսության հետագա էլեկտրաֆիկացման այն խնդիրները, որոնք բխում են ՍՄԿԿ XX համագումարի Դիրեկտիվներից: Հեղինակները առաջ են քաշում սովետական էներգետիկայի գիտական կարևոր պրոբլեմները, բացահայտում են էլեկտրաֆիկացման հսկայական դերը տեխնիկական պրոգրեսի բնագավառում: Գիրքը նախատեսված է սովետական ինտելիգենցիայի արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և տրանսպորտի առաջավոր աշխատավորների, ինչպես նաև սովորողների համար:

 

Մարտիրոսյան Գ.Մ.

«Մեթոդական ուղեցույց էլեկտրոտեխնիկայի տիպային խնդիրների լուծման վերաբերյալ»

Խնդրագիրք միջնակարգ մասնագիտական հաստատություններ համար: -Եր.: Հա աստան, 1974.-329էջ:

Խնդրագիրքը «Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա» առարկայի «Ստուգողական առաջադրանքների» ձեռնարկ է բոլոր ոչ էլեկտրատեխնիկական տեխնիկումների հեռակա բաժիններում սովորող ուսանողության համար: Գիրքը նախատեսված է բոլոր ոչ էլեկտրատեխնիկական տեխնիկումների ստացիոնար, հեռակա և երեկոյան բաժիններում սովորողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև արդյունաբերության բոլոր ճյուղերի աշխատողներին, որոնէ ցանկանում են բարձրացնել իրենց որակավորումը էլեկտրատեխնիկայից` պրակտիկ գործունեությամն և հանրակրթական դպրոցների 10-րդ դասարանցիներին:

 

Եգորով Մ.Ե.

«Մեքենաշինական գործարանների նախագծման հիմունքները»

Դասագիրք բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-575էջ:

Դասագրքում շարադրված են ամբողջ մեքենաշինական գործարանի և նրա հիմնական ցեխերի նախագծման դրույթներն ու մեթոդները: Դասագիրքը նախատեսված է «Մեքենաշինական գործարանների նախագծման հիմունքները» դասընթացն ուսումնասիրող բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների մեքենաշինական մասնագիտության ուսանողների համար, ինչպես նաև կարող է ձեռնարկ հանդիսանալ դիպլոմային նախագծումներ կատարելու համար: Այն կարող ե ձեռնարկ հանդիսանալ տեխնոլոգիական պրոցեսների, ցեխերի և գործարանների նախագծմամբ զբաղվող մեքենաշինական արդյունաբերության ինժեներա-տեխնիկական աշխատողների համար:

 

Ավանեսյան Տ.Գ.

«Մետաղների ձուլումը»

Խմբ.` Է. Տեր-Մինասյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1951.-128 էջ:

Այս գրքույկում համառոտակի շարադրված են ձուլման գործի տեխնիկական կանոնները, եղանակներն ու տեխնոլոգիական պրոցեսները: Հասկացողություն է տրված տեխնիկայի մեջ օգտագործվող մետաղների տեսակների և գոյություն ունեցող ձուլման վառարանների մասին: Գրքույկը հաշվի է առնված արտադրության մեջ աշխատող բանվորների և համապատասխան տեխնիկական կուրսերում սովորող ուսանողների համար:

 

Կասյան Մ.Վ.

«Մետաղների մշակումը կտրման միջոցով (Շրջատաշում)»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1951.-66 էջ:

Այս գիրքը լուսաբանում է մետաղների շրջատաշման հիմնական դրույթները և կտրման պրոցեսին ուղեկցող այն կարևորագույն երևույթները, որոնք ընդհանուր են կտրող գրոծիքի և մշակվող մետաղի բոլոր տեսակի փոխադրումների համար: Դրանց վերլուծությունը տրված է ժամանակակից տեսության հիման վրա: Գիրքը նախատեսված է գործարանային աշխատողների յալն շրջանների ու բուհերի ցածր կուրսերի ուսանողների համար:

 

Մալիշև Ա. Ի. և ուրիշ.

«Մետաղների տեխնոլոգիա և կոնստրուկցիոն նյութեր»

/ Մալիշև Ա. Ի., Նիկոլաև Գ. Ն., Շուվալով Յու. Ա. ՈՒս. ձեռնարկ ոչ մեքենաշինական միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1972.-503էջ:

«Մետաղների տեխնոլոգիա և կոնստրուկցիոն նյութեր» ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է տեխնիկումների և ցերեկային, երեկոյան և հեռական բաժինների ոչ մեքենաշինական մասնագիտություններ սովորողների համար: Ուսումնական ձեռնարկում շարադրված են տեղեկություններ սև և գունավոր մետաղների ստացման եղանակների մասին, մետաղաբանության և ջերմամշակման հիմունքները, կոնստրուկցիոն նյութերն ու նրանց մշակման տեխնոլոգիան` ձուլումը, ճնշմամբ մշակումը, եռքը, զոդումը և կտրումով մշակումը:

 

Պետրոսյան Պ.Պ.

«Մետաղագիտությունը և պողպատի ու թուջի ջերմային մշակման հիմունքները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1951.-195էջ:

Գրքում համառոտ ձևով տրված են մետաղագիտության տեսության, մետաղների ջերմամշակման և փորձարկման հիմունքները: Բացի այդ, հավաքված են մեծ քանակությամբ գործնական տվյալներ մետաղների ու տարբեր միահալույթների հատկությունների և ջերմամշակման վերաբերյալ: Գիրքը կարող է օգտակար լինել մետաղամշակման բնագավառում աշխատող ինժեներա-տեխնիկական պերսոնալին, որակյալ բանվորներին` օգտագործելու մետաղագիտության և ջերմամշակման տեսական ու գործնական տվյալները արտադրության մեջ: Ինչպես նաև կօգնի բուհերի ու տեխնիկումների ուսանողներին` համապատասխան առարկայի տիրապետման համար:

 

Սալտիկով Ս. Ա., Մամյան Ս. Գ.

«Մետաղագիտության և ջերմամշակման հիմունքները»

ՈՒս. ձեռնարկ բուհերի ոչ մեխանիկական ֆակուլտետների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1972.- 93էջ:

«Մետաղագիտության և ջերմամշակման հիմունքները» ուսումնական ձեռնարկը «Մետաղների տեխնոլոգիա» առարկայի մի բաժինն է` շարադրված բուհերի ոչ մեխանիկական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Գրքում բերված են տեղեկություններ մետաղների և դրանց համաձուլվածքների հիմնական հատկությունների, կառուցվածքի ու կազմության, մխման, վերաբյուրեղացման, երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքների` պողպատների ու չուգունների, պողպատների ջերմամշակման, լիգիրված պողպատների ու համաձուլվածքների, ինչպես նաև գունավոր մետաղների ու նրանց համաձուլվածքների մասին:

 

Գլիզմանենկո Դ.Լ.

«Մետաղների եռակցում և կտրում»

Թարգմ. 5-րդ, վերամշ. հրատ.: Դասագիրք պրոֆտեխնիկական ուսումնարանների համար: -Եր.: Լույս, 1968.-511էջ:

 

Եսայան Մ. Ա.

«Մետաղների մշակումը կտրման միջոցով»

ՈՒս. ձեռնարկ գյուղատնտեսական ինստիտուտի գյուղ մեքենայացման, ինչպես նաև այլ բուհերի ինժեներական ֆակուլտետների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-408էջ:

Ձեռնարկը բաղկացած է երկու բաժնից: Առաջին բաժնում տեղեկություններ են տրվում մետաղահատ հաստոցների կառուցվածքի, գործողության սկզբունքի և տարբեր աշխատանքների կատարման համար կիրառվող հարմարանքների մասին: Երկրորդ բաժինը նվիրված է մետաղների կտրման տեսության հիմունքներին, մետաղահատ գործիքներին և մշակման տարբեր պրոցեսների էական կողմերի լուսաբանմանը: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողները, ինչպես նաև մեքենաշինական արդյունաբերության և մեքենաների նորոգման բնագավառի աշխատողները:

 

««Մետաղների կտրումը» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ»

/ Տրետյակով Ի. Պ., Արշինով Վ. Ա., Կիսելև Ն. Ֆ., Սինոպալնիկով Վ. Ա.: ՈՒս. ձեռնարկ մեքենաշինական բուհերի և ֆակուլտետների համար: -Եր.: Լույս, 1973.-154էջ:

Գրքում, «Մետաղների կտրումը» դասընթացի դասախոսություններում, շարադրված մի շարք տեսական դրույթներ փորձերի միջոցով հիմնավորելու նպատակով բերված են ուսանողների ինքնուրույն պարապմունքների համար նախատեսված լաբորատոր աշխատանքները: Այս գիրքը նախատեսված է որպես ուսումնական ձեռնարկ մեքենաշինական բտուհների և ֆակուլտետների ցերեկային, երեկոյան ու հեռակա ուսուցման` հիշյալ դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ կատարող ուսանողների, ինչպես նաև գործնական պարապմունքները ղեկավարող դասախոսների համար: Գիրքը կարող են օգտագործել նաև գործարանայաին և գիտահետազոտական լաբորատորիաների աշխատողները:

 

«Մեքենաների դետալների կուրսային նախագծումը»

/ Իցկովիչ Գ. Մ., Կիսելև Վ. Ա., Չերնավսկի Ս. Ա. և ուրիշ.: ՈՒսումնական-տեղեկատու ձեռնարկ: ՈՒս. ձեռնարկ տեխնիկումների համար: 4-րդ, վերամշ. հրատ.: -Եր.: Լույս, 1972.-667էջ:

ՈՒսումնական-տեղեկատու ձեռնարկում բերված են մեխանիկական փոխանցումների, դրանց հանգույցների և դետալների հաշվարկի ու կոնստրուկցիենրի հորինմանը վերաբերող հիմնական հաշվարկային բանաձևերը, քննության են առնված մեխանիկական շարժաբերների նախագծման օրինակներ, տրված են նախագծման տիպային առաջադրանքներ: Ձեռնարկը նախատեսված է տեխնիկումների սովորողների և դասատուների համար:

 

Պավլով Յա.Մ.

«Մեքենաների դետալներ»

Դասագիրք մեքենաշինական տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1965.-634էջ:

Գրքում շարադրված են ընդհանուր նշանակման դետալների և փոխանցումների հաշվարկման ու կոնստրուկցիաների ստեղծման մեթոդները, ինչպես նաև համառոտ տեղեկություններ են տրված թույլտվածքներ ու նստվածքների, բեռնամբարձ մեխանիզմների և կուրսային նախագծի կատարման մեթոդիկայի մասին: Այն նախատեսված է որպես դասագիրք մեքենաշինական տեխնիկումների սովորողների համար:

 

Բաղդասարյան Ժ. Ա.

«Մետաղների հղկումը»

Խմբ.` Կ. Մնջոյան: -Եր.: Հայպետհրատ, 1958.-83էջ:

Բրոշյուրում մատչելի լեզվով շարադրված են հղկման պրոցեսին զուգակցող ֆիզիկա-մեխանիկական կարևոր երևույթները: Բավականին մանրամասնորեն բերված են հղկասկավառակների առանձնահատկությունները, նրանց աշխատանքի պայմանները, ուղղումը և կազմությունը: Բրոշյուրը նախատեսված է հղկող բանվորների համար: Այն օգտակար կլինի նաև մեքենաշինական ցեխերի վարպետների, տեխնիկումների ուսանողների և հղկման գործով զբաղվող այլ աշխատղների համար:

 

Սինանյան Ռ.Ռ.

«Մարկշեյդերական գործ»

Դասագիրք բուհերի լեռնային և երկրաբանական մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1985.-351էջ:

Ցույց է տրված մարկշեյդերական աշխատանքների դերը լեռնային և երկրաբան-ինժեներների պրակտիկ գործունեության մեջ: Քննարկված են մարկշեյդերական ծառայության կառուցվածքն ու իրավունքները, ինչպես նաև մարկշեյդերական գրաֆիկ փաստաթղթերի կազմը, տեսակները, բովանդակությունը և նրանց օգնությամբ լուծվող խնդիրների օրինակները: Շարադրված են հանքավայրերի երկրաչափացման, օգտակար հանածոների հետախուզված պաշարների, արդյունահանման և կորուստների հաշվման ու հաշվառման մեթոդները: Բերված են տեղեկություններ լեռնային ապարների սարքի և նրա ազդեցությունից կառույցների պահպանման եղանակների մասին:

 

Աբովյան Գ.Ա.

«Մետաղե կոնստրուկցիաներ»

Դասագիրք բուհերի «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարաություն» և շինարարական այլ մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1977.-591էջ:

Գրքում շարադրված են մետաղե կոնստրուկցիենրի նախագծման հիմնական հարցերը. նյութերի և էլեմենտների աշխատանքը տարբեր բեռնվածքների ազդեցության տակ, միացումները, առանձին էլեմենտների և շենքերի ու կառուցվածքների կոնստրուկցիաների հաշվարկման և կոնստրուկտավորման հիմունքները: Հատուկ ուշադրություն է դարձված ժամանակակից նյութերին և կոնստրուկցիաներին, ինչպես նաև կառուցվածքներին, ինչպես նաև կառուցվածքների սեյսմիկ հաշվարկներին: Բերված են նախագծման համար անհրաժեշտ տեղեկատու նյութեր և լուշված են կոնկրետ օրինակներ: Գիրքը նախատեսված է որպես դասագիրք բուհերի շինարարական ֆակուլտետների ուսանողների համար և կարող է ծառայել որպես ձեռնարկ մետաղե կոնստրուկցիենրի նախագծման և ուսումնասիրման հարցերով զբաղվող ինժեներների համար:

 

Գասպարյան Ա.Օ.

«Մեղվապահությունը Հայաստանում»

Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն:-Եր.: Հայաստան, 1989.-215էջ, նկ.:

Գրքում ազգագրական, մատենագրական, հնագիտական և այլ նյութերի հիման վրա բազմակողմանիորեն լուսաբանված է մեղվապահության զարգացման պատմությունը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Ըստ ամենայնի ուսումնասիրված են մեղվապահության արձագանքները հայոց նյութական և հոգևոր մշակույթի հուշարձաններում, մեղվի և մեղրի, մոմի, ակնամոմի, ինչպես նաև մեզվանյութի, մեղվակաթի, ծաղկափոշու բազմազան կիրառման եղանակները: Տրված են նաև Հայկական լեռնաշխարհի մեղրատու բույսերի նկարագրությունը, դրանցից օգտվելու ժողովրդական կենսափորձը: Նախատեսված է մասսայական ընթերցողի համար:

 

Հովհաննիսյան Լ. Ն.

«Մետաղների տեխնոլոգիայի դասընթաց»

Պրոֆ.-տեխն. ուսումնարանների համար: 2-րդ հրատ: -Եր.: Լույս, 1966.-273էջ:

 

Հովհաննիսյան Լ. Ն.

«Մետաղների տեխնոլոգիայի դասընթաց»

Պրոֆ.-տեխն. ուսումնարանների համար: 3-րդ հրատ: – Եր.: Լույս, 1970.-273էջ:

 

Նիկիֆորով Վ.Մ.

«Մետաղների տեխնոլոգիայի համառոտ դասընթաց»

Թարգմ. 4-րդ, վերամշ. և լր. հրատ.: ՈՒս. ձեռնարկ միջնակարգ մասն. ուս. հաստատությունների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-441էջ:

Գիրքը պարունակում է տեղեկություններ չուգունի և պողպատի, գունավոր մետաղների արտադրության, մետաղների հատկությունների և փորձարկման մեթոդների մասին. շարադրվում են մետաղագիտության և ջերմային մշակման հիմունքները, տվյալներ կոռոզիայի, պողպատի տարբեր մարկաների, չուգունի և գունավոր մետաղների համաձուլվածքների մասին: Գրքում տեղեկություններ են բերված նաև ձուլման արտադրության տեխնոլոգիայի, մետաղների կռման, դրոշմման, եռակցման և զոդման, հաստոցների վրա նախապատրաստվածքների մշակման վերաբերյալ` ժամանակակից սարքավորումների, գործիքների և հարմարանքների նկարագրությամբ հանդերձ: Գիրքը նախատեսված է որպես ուսումնական ձեռնարկ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար:

 

Լուկին Յու.Ա., Սկատերշչիկով Վ.Կ.

«Մարքս-լենինյան էսթետիկայի հիմունքները»

Դասագիրք միջն. մասնագիտ. ուս. հաստատ. համար: -Եր.: Լույս, 1984.-280էջ:

Դասագրքում քննարկվում են մարքս-լենինյան էսթետիկայի հիմնական հարցերը, արվեստի զարգացման օրինաչափությունները, վերլուծվում է էսթետիկայի մեթոդաբանական ֆունկցիան արվեստի տարբեր տեսակների նկատմամաբ: Հեղինակաների կողմից տրված է բուրժուական կոնցեպցիաների քննադատությունը: Նախատեսվում է միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների համար:

 

Հարությունյան Վ.Մ.

«Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1960.-148էջ:

Ներկա աշխատության մեջ պատմա-հնագիտական և ճարտարապետական ուսումնասիրության է ենթարկվում միջնադարյան Հայաստանի աշխարհիկ կառուցվածքների մի առանձին խումբ` առևտրական հին ճանապարհները սպասարկող քարավանատներն ու կամուրջները, որոնց շինարարությունը ծավալվեց ֆեոդալական Հայաստանում քաղաքների և առևտրի զարգացման հետևանքով:

 

«Մշակութային հետազոտություններն Արցախում: Շուշի, Հանդաբերդի վանք, Տիգրանակերտ»

Եր.: Արցախի հնագիտական արշավախումբ, 2009.-48էջ, (ՀՀ Մշակույթի նախարարություն: ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ):

Ն

 

Արզումանյան Վ.Մ.

«Նանսենը և Հայաստանը»

-Եր.: Հայաստան, 1986.-344էջ, 9թ. նկ.:

Գրքում լուսաբանված է աշխարհահռչակ բևեռախույզ ու գիտնական, ականավուր գործիչ, սովետական երկրի բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենի հումանիստական գործունեությունը, նրա պայքարը հայ գաղթականների կենսապայմանների թեթևացման ու հայրենադարձության համար: Գիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել 1977 թվականին:

 

«Նորագույն պատմություն, 1939-1973թթ.»

/Երևանի պետ. համալս./ Խմբ. կոլեգիա` Ի.Ս. Գալկին և ուրիշ.: Թարգմ.`Մ.Լ. Հովհաննիսյան, Օ.Պ. Համբարձումյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1987.-592էջ:

Դասագիրք պետ. համալս. պատմ. ֆակ. ուսանողների համար:

 

Կուզնեցով Ն.Գ.

«Նավատորմերում մարտական տագնապ է»

-Եր.: Հայաստան, 1977.-422էջ:

1941թվականի հունիսի 22-ի գիշերը մեր երկրի նավատորմերում հայտարարվեց տագնապ: Սկսվեցին ծանր փորձությունների օրերը: Հետևակի, հրետանայինների, տանկիստների, օդաչուների հետ ուս-ուսի ծովայինները կռվում էին հայրենի երկրի յուրաքանչյուր թիզ հողի համար, մարտական գործողություններ էին ծավալում ծովում և ցամաքում, մասնակցում էին Զապոլյարեի, Լենինգրադի, Կիևի, Օդեսայի, Սևաստոպոլի, Ստալինգրադի պաշտպանությանը: Հայրենական մեծ պատերազմի այդ ծանր շրջանում ռազմա-ծովայինների ցուցաբերած խիզախության և հերոսության մասին է պատմում իր հիշողություններում Ն.Գ. Կուզնեցովը` ՍՍՀՄ Ռազմա-ծովային նավատորմի նախկին ժողկոմը, ընթերցողներին լավ հայտնի «Նախօրեին» գրքի հեղինակը:

 

Անտոնյան Լ.Ա., Հովհաննիսյան Մ.Ե.

«Նամակներ փառքի և անմահության»

-Եր.: Հայաստան, 1969.-506էջ:

 

Գամաղելյան Մ.Գ.

«Նվիրում կրթական գործին»

-Եր.: Լույս, 1986.-297էջ:

Գրքում խոսվում է հայ մանկավարժության բնագավառում Գևորգյան ճեմարանի` բարձրագույն ուսումնական այդ հաստատության դերի ու նշանակության մասին: ՈՒսանելի են այստեղ աշխատած նշանավոր մանկավարժների դասավանդման մեթոդներն ու առաջավոր փորձը: Շրջանավարտները նվիրվել են մանկավարժությանը, շատերն էլ դարձել հասարակական – քաղաքական գործիչներ: Գիրքը նախատեսված է բարձր դասարանցիների, ուսանողների, ուսուցիչների, բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայագիտությամբ և հայ մանկավարժության պատմությամբ:

 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»

-Եր.: Նամէ, 2008.-72էջ:

 

Բելյաև Ն.Մ.

«Նյութերի դիմադրություն»

(Առաջին պրակ): I-VI բաժին: Դասագիրք բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: Թարգմ. ռուս. 12-րդ ստերեոտիպ հրատ.: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1959.-498էջ:

 

Բելյաև Ն.Մ.

«Նյութերի դիմադրություն»

II մաս: Դասագիրք բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների համար: Թարգմ. ռուս. 12-րդ հրատ.: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-518էջ:

 

Կինասոշվիլի Ռ. Ս.

«Նյութերի դիմադրություն»

Համառոտ դասագիրք: 7-րդ հրատ.: Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1971.-473էջ:

Այս դասագրքի առաջին հրատարակությունը լույս է տեսել շուրջ քսան տարի սրանից առաջ: Այդ ժամանակամիջոցում դասագրքում կատարվել են ուղղումներ և բարեփոխություններ: Ներկա հրատարակությունը գրեթե առանց որևէ փոփոխության արտատպված է վեցերորդ վերամշակված հրատարակությունից: եղինակը ձգտել է սեղմ և արագ շարադրել այն նյութը, որը համապատասխանում է ոչ մեքենաշինական բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների և բոլոր մասնագիտական տեխնիկումների ծրագրերին: Տեսական նյութի յուրացումը հեշտացնելու և գործնական խնդիրներ լուծելու ունակություններ պատվաստելու համար գրքում քննարկված են շատ օրինակներ: Յուրաքանչյուր գլուխ վերջանում է ստուգողական հարցերով, որոնք հատկապես օգտակար են առարկան ինքնուրույն ուսումնասիրող անձանց համար:

 

Շապիրո Դ. Մ. և ուրիշ.

«Նյութերի դիմադրության խնդիրների ժողովածու»

/ Շապիրո Դ. Մ., Պոդորվանովա Ա. Ի., Միրոնով Ա. Ն. Թարգմ.` ռուս. 2-րդ վերամշակված հրատ.: Ուս. ձեռնարկ մեքենաշինական տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1972.-409էջ:

 

Չիլինգարյան Հ.Հ.

«Նյարդային հիվանդությունների բուժումը ֆիզիկական մեթոդներով»

-Եր.: Լույս, 1987.-201էջ:

Օժանդակ ձեռնարկում հանգամանորեն շարադրված են ֆիզիոթերապևտիկ գործոնների համառոտ բնութագիրը, հիվանդների բուժման եղանակները ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդներով և դրանց մասնավոր կիրառումը նյարդային հիվանդությունների բուժման ընթացքում: Օժանդակ ձեռնարկը նախատեսված է ֆիզիոթերապևտների և նյարդաբանների համար:

 

Սալտիկով Ս. Ա., Մամյան Ս. Գ.

«Նյութագիտություն»

ՈՒս. ձեռնարկ Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողների համար: -Եր.: 1976.-355էջ:

Աշխատությունը գրված է հանրապետության ԲՈՒՀ-երի մեխանիկա-մեքենաշինական մասնագիտությունների ուսանողների համար` «Նյութագիտություն» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Գրքի առաջին (մետաղագիտություն) մասում քննարկված են մետաղական նյութերը` երկաթ, պողպատներ, չուգուններ, լիգիրված պողպատներ և համաձուլվածքներ, գունավոր մետաղներ և համաձուլվածքներ, մետաղակերամիկական համաձուլվածքներ: Երկրորդ (ոչ մետաղական նյութեր) մասում քննարկված են պլաստմասսաները, ռետինանյութերը, ապականյութերը, կերամիկական նյութերը և մեքենաշինության բնագավառում կիրառվող այլ նյութեր: Այս աշխատությունը օգտակար կարող է լինել նաև դասախողների, ինչպես նաև նշված նյութերի արտադրությամբ ու դրանց վերամշակմամբ զբաղվողների համար:

 

Հովնանյան Ս.Պ.

«Նախապես լարված երկաթբետոն պատրաստելու տեխնոլոգիան»

-Եր.: Հայաստան, 1967.-258էջ:

Գրքում շարադրված են նախալարված երկաթբետոն պատրաստելու տեխնոլոգիայի հիմնական հարցերը: Նկարագրված են նախալարված կոնստրուկցիաների համար գործածվող նյութերը, նրանց հատկությունները և ցույց են տրված դրանց նկատմամբ եղած պահանջները: Հատուկ ուշադրություն է դարջված նախալարված կոնստրուկցիաներ պատրաստելու յուրահատուկ աշխատանքներին: Գիրքը նախատեսված է շինարարական արտադրությունում և նախագծային ինստիտուտներում աժծատող տեխնիկական անձնակազմի համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև շինարարական մասնագիտություն սովորող ուսանողներին:

 

Կուկսով Վ. Ա., Կուկսով Յու. Վ.

«Նյութագիտություն հյուսների և ատաղձագործների համար»

3-րդ վերամշ. և լրաց. հրատ.: ՈՒս. ձեռնարկ պրոֆ.-տեխն. ուսումնարանների և արտադրությունում բանվորների անհատական-բրիգադային ուսուցման համար: -Եր.:Լույս, 1971.- 335էջ:

Գիրքը որոշակի տեղեկություններ է պարունակում տարբեր տեսակի փայտանյութերի կազմության, հատկությունների և բնորոշ առանձնահատկությունների, հյուսնական արտադրությունում և ատաղձագործական աշխատանքներում օգտագործվող նյութերի ու կիսաֆաբրիկատների մասին, նրա մեջ ցույց են տրված նաև դրանց որակը որոշելու եղանակներն և պահելու կանոնները:

 

Պոպով Լ. Ն.

«Նյութագիտություն քարտաշ-որմնադիրների համար»

Դասագիրք միջն. պրոֆ. տեխ. ուսումնարանների համար: -Եր.: 1982-152էջ:

Դասագրքում շարադրված են քարային աշխատանքների ժամանակ կիրառվող շինարարական նյութերի հիմնական ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները: Քննության են առնված բնական և արհեստական քարանյութերը, հանքային կապակցող նյութերը, շաղախներն ու բետոնները, բետոնե ու երկաթբետոնե շինվածքները, ջերմամեկուսիչ, հիդրոմեկուսիչ և ուրիշ նյութեր, նրանց հատկությունները և կիրառման բնագավառները:

 filetype_pdf[1]

Բելուբեկյան Է.Վ., Սարոյան Ս.Ռ.

«Նյութերի դիմադրություն»

Նյութերի դիմադրություն: Դասխոսությունների դասընթաց: ՀՀ ԿԳՆ, ԵՃՇՊՀ -Եր.: Երևանի Ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի հրատ., 2011թ.-176էջ:

Ձեռնարկը գրված է տեխնիկական բուհերի շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Դասախոսների նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին կառուցվածքների տարրերի հաշվարկների հիմնական հիմունքներին ըստ ամրության, կոշտության և կայունության:

 

«Նյութագիտություն շինարարների համար»

Տեխն. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: / Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյան, Ա.Մ. Ասիրյան, Է.Ա. Մովսիսյան և ուրիշ.: ՈՒս. ձեռնարկ շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: Նաիրի, 2005, 616էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկություններ շինարարական նյութերի կառուցվածքի, հիմնական հատկությունների, արտադրության հումքի, լեռնային հումքային բազայի, կերամիկական նյութերի, ապակու, մետաղների, անօրգանական կապակցող նյութերի, բետոնների, շինարարական շաղախների և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների,անտառանյութի և դրանցին պատրաստված իրերի, բետումային, հիդրոմեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ, ակուստիկ և պոլիմերային նյութերի, ներկանյութերի, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հակակոռոզիական պաշտպանության և էկոլոգիական խնդիրների վերաբերյալ: Գրքում տրված են գործնականում կիրառվող տեղեկատվական տվյալներ: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսվում է շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար, կարող է օգտակար լինել ճարտարապետների և շինարարների, ինչպես նաև շինարարական նյութեր, իրեր և կոնստրուկցիաներ արտադրող ձեռնարկությունների ինժեներատեխնիկական աշխատողների համար:

 

Վինոգրադով Յու.Գ. և ուրիշ.

«Նյութագիտություն»

/Վինոգրադով Յու.Գ., Օռլով Կ.Ս., Պոպովա Լ.Ա.:Դասագիրք միջն. պրոֆ. տեխն. ուսումնարանների համար: -Եր.: Լույս,1983.- 340էջ, նկ., աղ.:

Գրքում շարադրված են տեղեկություններ մետաղների և միահալվածքների, դրանց կառուցվածքի, հատկությունների, արտադրության մեթոդների, ջերմամշակման մասին: Նկարագրված են մետաղների կոռոզիան և դրանից պաշտպանվելու միջոցառումները: Տրված են տեղեկոթյուններ պլաստմասսաների և դրանցից պատրաստվող շինվածքների մասին, դիտարկված է շենքերի սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումը:

 

Կանեցյան Գ.Մ.

«Ներկարարական աշխատանքներ»

-Եր.: Հայաստան, 1967.-211էջ:

 

Թորամանյան Թորոս

«Նյութեր Հայկական ճարտարապետության պատմության»

Աշխատությունների երկրորդ ժողովածու: Կազմ. և խմբ.` Կ. Ղաֆադարյան, աշխատակցությամբ Ն. Թորամանյանի: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1948.-308էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ, Հայաստանի պետական պատմական թանգարան):

 

Բաշինջաղյան Գ.

«Նկարչի կյանքից»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1950.-166էջ:

Շ

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Շինարարության նախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու հիմունքները»

(Մեթոդական ցուցումներ խնդիրների խնդիրների ձևով): -Եր.: Հայպետհրատ, 1961.-179էջ:

Գրքույկում խնդիրների ձևով բերված են շինարարության նախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու մի շարք օրնակներ, որոնք առավել գործնական նշանակություն ունեն: Գիրքը նախատեսված է ֆարգործուսների, շինարարական տեխնիկումների և բուհերի ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև շինարարության մեջ աշխատող տասնապետների և աշխղեկների համար:

 filetype_pdf[1]

Ասլանյան Ս.Գ., Ամիրյան Մ.Ա.

«Շինարարական մեքենաների շահագործման անվտանվտանգության տեխնիկան»

-Եր.: Հայաստան, 1969.-163էջ:

 

Տեր-Ազարև Ի.Ա., Բուռնուսուզյան Ս.Ա.

«Շինարարական մեքենաներ»

Դասագիրք բուհերի շինարարական ֆակուլտետի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1989.-360էջ, 328նկ.:

Դասագրքում շարադրված են ընդհանուր տեղեկություններ շինարարական մեքենաների մանրակների և դրանց հաշվարկի, կառուցվածքի ու աշխատանքի հիմնական սկզբունքների մասին, ցույց են տրված տեխնոլոգիական պրոցեսների առանձնահատկությունները, աշխատանքի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները, զարգացման հիմնական տենդենցները և կիրառման բնագավառները: Դասագրքում հաշվի են առնված ՀԽՍՀ շինարարական արտադրության առանձնահատկությունները, մասնավորապես ավելացվել են քարի հանույթի և մշակման մեքենաներն ու մեխանիզմները, հարկերի բարձրացման ամբարձիչները և այլն:

 

Ասլանյան Ս.Գ., Ամիրյան Մ.Ա.

«Շինարարական մեքենաների շահագործման անվտանգության տեխնիկան»

-Եր.: Հայաստան, 1969.-163էջ:

 filetype_pdf[1]

Հակոբյան Ն.Ա.

«Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիան»

(Հողային, հրատ-ման և պայթեցման աշխատանքներ): -Եր.: Հայաստան, 1984.-176էջ, նկ.:

Գրքում բերված է հողային, հորատման և պայթեցման աշխատանքների արտադրության տեխնոլոգիան: Նկարագրված են աշխատանքների կատարման եղանակները և կոմպլեքսային մեքենայացումը: Տրված են անհրաժեշտ մեքենաների մանրամասն բնութագրերը, դրանց արտադրողականությունը և օգտագործման բնագավառը, հողային աշխատանքների արդյունավետ եղանակներն ու տեխնոլոգիան ձմռանը, տեխնիկայի անվտանգության կանոնները: Նախատեսված է շինարարության բնագավառում ընդգրկված ինժեներատեխնիկական աշխատողների համար:

 

Պետրոսյան Գրիգոր

«Շրջանակային կոնստրուկցիաների ստատիկական հաշվարկը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-139էջ:

Շինարարության համարյա թե բոլոր բնագավառներում` քաղաքացիական, արդյուանբերական, հաճախ նաև կամրջաշինարարության մեջ որպես հիմնական կրող կոնստրուկցիա հանդես են գալիս շրջանակները: Շրջանակները զարգացում են գտել նաև տրանսպորտի շինարարության, նավերի կոնստրուկցիաներում և այլն: Շրջանակային կոնստրուկցիաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս, ընդհանուր կառուցվածքի անհրաժեշտությունն ապահովելով հանդերձ, այն դարձնել ավելի խնայողաբեր: Աշխատության մեջ հիմնականում ուշադրություն է դարձված գործնականում առավել կիրառվող հաշվային հիմնական մեթոդների` ուժային և դեֆորմացիաների մեթոդների պարզաբանմանը: Գիրքը նախատեսված է տեխնիկական բուհերի շինարարական ֆակուլտետի ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նախագծային ինստիտուտներում աշխատող շինարար ինժեներներին:

 

Սեդով Մ.Գ. և ուրիշ.

«Շինարարության էկոնոմիկան և պլանավորումը»

Դասագիրք տեխնիկումների համար: /Մ. Գ. Սեդով, Ա.Ն. Վինոգրադով, Ա.Վ. Կոնդրաշով: -Եր.: Լույս, 1979.-376էջ:

 

Բաղրամյան Ռ. Հ.

«Շամախիի բարբառը»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1964.-285 էջ: (ՀՍՍՌ ԳԱ լեզվի ինստուտուտ):

Գիրքը նվիրված է Շամախիի բարբառի ծավալուն ուսումնասիրությանը, քննության են առնված բարբառի ու խոսվածքների հնչյունական փոփոխությունները, խոսքի մասերը, ինչպես նաև տրված են անունների հոլովման ու բայերի խոնարհման խոսվածքային տարբերակների տախտակներ: Մենագրությունն ունի մատենագիտության, տեղագրության ու վիճակագրության և ճյուղակից բարբառների շարքում նրա դիրքը բնորոշող բաժիններ:

 

Թումանյան Վլ.Ս.

«Շարահյուսության գործնական ուսուցման հարցեր»

(Մեթոդ. ձեռնարկ 7-8-ռդ դաս. հայոց լեզվի ուսուցիչների համար): -Եր.: Լույս, 1987.-132էջ:

Հեղինակը գործնական եղանակով նկարագրում է այն ուղիներն ու միջոցները, որոնք կնպաստեն աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը, խոսք կառուցելու և կետադրելու հմտությունների մշակմանը, ինչպես նաև ոճի ձևավորմանն ու տրամաբանական մտածողության զարգացմանը: Մեթոդական ցուցումներ են տրվում հատկապես կիրառական վարժությունների վերաբերյալ, որոնք կօգնեն ուսուցիչներին` իրագործելու քերականության ուսուցմանը ներկայացվող ծրագրային արդի պահանջները:

 

«Շրջանակների հաշվարկը դինամիկ բեռնվածքի ազդեցությունից»

Հաշվարկի օրնակներ և մեթոդական ցուցումներ հաշվանախագծային աշխատանք կատրելու համար: ՄՑ 01-0098-87: Կազմող`Լևոնյան Լ. Հ.: Խմբ.` Լ. Ա. Գիրգորյան: -Եր.: 1988.-30էջ: (ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրություն: Երևանի Կ. Մարքսի անվան աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր պոլիտեխնիկական ինստիտուտ):

 

Պետրոսյան Գ.Ս.

«Շինարարական մեխանիկա»

Դասագիրք պոլիտեխնիկական բուհերի շինարարական մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1980.-584էջ:

Դասագիրքը ընդգրկում է շինարարական մեխանիկայի ամբողջ դասընթացը: Շարադրված են ստատիկորեն որոշելի և անորոշ համակարգերի հաշվման մեթոդները, կառուցվածքների կրողունակության հիմունքները, կառուցվածքների կայունության և դինամիկական հաշվարկները: Տրված է գաղափար կառուցվածքների օպտիմալ հաշվարկի վերաբերյալ: Լայն կերպով օգագործված է խնդիրների լուծման մատրիցային եղանակը: Բոլոր բաժիններում լուծված են թվային խնդիրներ, որոնք հեշտացնում են դասընթացի յուրացումը: Դասագիրքը նախատեսված է պրոֆիլակտիկական բուհերի շինարարական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Կարող են օգտվել նաև ինժեներական կառուցվածքների նախագծումներով և հաշվարկնեով զբաղվող մասնագետները:

 

Գյուլխանդանյան Զ. Գ.

«Շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժումը»

( Մոնտաժային մեքենաներ, հարմարանքներ և տակելաժային սարքավորումներ ): ՈՒսումնական ձեռնարկ Եր. պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1980.-271էջ, նկ., աղյուսակ:

Ձեռնարկում ընդհանրացված և համակարգված է հավաքովի երկաթբետոնե և մետաղե կոնստրուկցիաների մոնտաժում կիրառվող մեխանիզմների և տակելաժային ու մոնտաժային սարքավորումների օգտագործման շինրարական – մոնտաժային կազմակերպությունների առաջավոր փորձը: Տրված են մոնտաժային տեխնիկայի զարգացման առաջադիմական ուղիները և նրա հետագա կատարելագործումն ու կիրառումը շինարարական կոնրստրուկցիաների կոմպլեքսային մեքենայացման մոնտաժային աշխատանքներում:

 

Գրիգորյան Վ.Ի., Ղուլյան Ա.Բ., Բադալյան Վ.Ս., Գրիգորյան Վ.Վ.

«Շինարարական արտադրության կազմակերպումը բնականոն և արտակարգ իրավիճակներում»

/Վ.Ի. Գրիգորյան (գլուխներ 9, 10), Ա.Բ. Ղուլյան (գլուխներ 3, 4, 6, ենթագլուխներ 7.1-7.5), Վ.Ս. Բադալյան (ներածություն, գլուխներ 1, 5, 5, ենթագլուխներ 7.6-7.8, 8.1, 8.2, 8.5), Վ.Վ. Գրիգորյան (գլուխներ 11, 12, ենթագլուխներ 8.3, 8.4) -Եր.: 2009.-240էջ:

Գիրքը նախատեսված է ԲՈՒՀ-երի շինարարական մասնագիտության ուսանողների, շինարարական կազմակերպությունների և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի համար: Գրքում բերված են հիմնականում շինարարության կազմակերպման գործընթացները բնականոն և արտակարգ իրավիճակներում` հաշվի առնելով համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերի և շինարարական նորմերի պահանջները:

 

Հակոբյան Գ.Ս.

«Շինարարական արտադրության կազմակերպումը»

ՈՒս. ձեռնարկ Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1979.-448էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում քննարկվում են հիդրոտեխնիկական-հիդրոմելիորատիվ շինարարական արտադրության կազմակերպման և պլանավորման սկզբունքային հարցերը, լուսաբանվում են շինարարության և շինարարական ինդուստրիայի զարգացման ուղիները, նախագծման կազմակերպման, տեխնիկական նորմավորման, շինարարության ժամանակավոր ջրամատակարարման և էլեկտրամատակարարման, ջրահեռացման, շինֆինպլանի դրույթները և այլ հարցեր: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև շինարարությունում և նախագծային ինստիտուտներում աշխատող ինժեներները:

 

Գրիգորյան Գ.Պ.

«Շինարարական մեքենաներ»

(ՈՒղղաձիգ և խառն տրանսպորտի մեքենաները շինարարության մեջ):-Եր.: Հայպետհրատ, 1957.-127 էջ:

Գրքում տրված են արտադրական և քաղաքացիական կառուցումների շինարարության մեջ ներկայումս լայնորեն կիրառվող կինեմատիկ սխեմաները: Շարադրված է այդ մեքենաների աշխատանքի անալիզը, որն օգնում է ճիշտ հասկանալու նրանց շահագործման եղանակները: Գիրքը նախատեսված է մեքենաներն սպասարկող անձնակազմի համար, ինչպես նաև կարող է օգտակար լինել շինարարական կազմակերպությունների ինժեներա-տեխնիկական աշխատողների և շինարարական ֆակուլտետների ուսանողների համար:

 

Բուռնազյան Ռ. Ա.

«Շինարարության վերադիր ծախսերը և նրանց իջեցման ուղիները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1961.-112էջ:

 

«Շինարարության էկոնոմիկա»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1963.-720էջ:

 

Գրիգորյան Վ.Ի., Տեր-Պետրոսյան Պ.Հ.

«Շինարարական արդյունաբերության դերը վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքների կազմակերպման ժամանակ»

-Եր.: Լույս, 1996.-200էջ:

Գիրքը նախատեսված է շինարարական արտադրությամբ զբաղվող մասնագետներին, շինարարների և ուսանողության համար:

 

Բուռնուսուզյան Ս.Ա.

«Շինարարական արտադրության ձեռնարկությունների մեխանիկական սարքավորումներ»

Դասագիրք բուհ-ի շին. մասնագիտ. ուս. համար: -Եր.: ԵրՃՇՊՀ-Ի հրատ., 1999.-325էջ, նկ.:

Դասագրքում շարադրված են ընդհանուր տեղեկությունների մեխանիկական սարքավորումների և դրանց հաշվարկի, կառուցվածքի ու աշխատանքի հիմնական սկզբունքների մասին, ցույց են տրված տեխնոլոգիական գործընթացների առանձնահատկությունները, աշխատանքի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները, զարգացման հիմնական տենդենցները և կիրառման բնագավառները:

 

Գևորգյան Խ.Հ.

«Շինարարական նյութեր»

Դասագիրք բուհերի շին. ֆակուլտետի ուսանողների համար: Դասագիրք բուհերի շինարարական ֆակուլտետների ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1973.-446էջ:

 

Գևորգյան Խ.Հ.

«Շինարարական նյութերի և արտադրանքների լաբորատոր փորձարկումը»

-Եր.: Հայաստան,1982.-286էջ, նկ.:

Գրքում շարադրված են շիանարարական նյութերի և արտադրանքների լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակակից եղանակները: Հատուկ ուշադրություն են դարձված տեխնիկական պայմանների պահանջներին, ինչպես նաև նյութերի ու առարկաների դասակարգմանը: Գիրքն օգտակար կլինի շինարար ինժեներներին, տեխնիկներին, ինչպես նաև գիտահետազոտական ինստիտուտների ու շինարարական լաբորատորիաների աշխատողներին:

 

Պոպով Լ.Ն.

«Շինարարական նյութեր և դետալներ»

Դասագիրք շին. տեխնիկումների համար: /Թարգմ.` Ա.Ս. Կարապետյան: 2-րդ հրատ, վերամշ. և լրաց.: -Եր.: Լույս, 1989.-423էջ:

Շարադրված են հիմնական տեղեկությունները շինարարական նյութերի, շինածոների և դետալների ստացման, հատկությունների ու կիրառման, դրանց փոխադրման և պահման մասին: Մեծ ուշադրություն է դարձված ժամանակաից բնակարանային, արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական ինդուստրիալ շիանարարության համար կառուցվածքային, ջրամեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ և դրվագային նյութերին, շինածոներին ու դետալներին: Շինարարական տեխնիկումների ուսանողների համար:

 

Կանեցյան Գ.Մ.

«Շինարարական վերջնամշակման աշխատանքներ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1961.-114էջ:

Գրքում բերված են սվաղի և ծեփի համար գործածվող նյութերի և շաղախների տեսակները և հատկությունները, տրված են տարբեր տիպի սվաղների կատարման հիմնական ձևերը: Նկարագրված են այս աշխատանքներում գործածվող գործիքները, հարմարանքները և մեխանիզմները, ինչպես նաև դրանց տիպերը, գործադրման ձևերը և եղանակները: Գիրքը նախատեսված է շինարարության մեջ աշխատող բանվորների և վարպետների համար, այն օգտակար կլինի նաև արտադրության մեջ աշխատող տեխնիկական անձնակազմի, տեխնիկումների և շինարարական այլ ուսումնական հաստատությունների ուսանողության համար:

 

Կլոչանով Պ.Ն. և ուրիշ.

«Շինարարական վերջնամշակման աշխատանքների տեխնոլոգիական տեղեկագիրք»

-Եր.: Հայաստան, 1968.-420էջ:

Գրքում բերված են այն բաղադրատոմսերը, որոնք մեր երկրում և արտասահմանում կիրառվում են շենքներն ու կառուցվածքները վերջնամշակելիս: Տրված են վերջնամշակումների հիմնական տեսակները, թերությունները շտկելու և նորոգման աշխատանքների բաղադրատոմսերը: Գիրքը գործնական ձեռնարկ է այն բանվոր-վերջնամշակողների, բրիգադիրների, վարպետների և աշխղեկների համար, որոնք զբաղվում են արդյունաբերական, բնակելի և քաղաքացիական շինարարության շենքերի ու կառուցվածքների ներքին և արտաքին վերջնամշակումով:

Ո

 

Քանքանյան Ա.Գ.

«Որակական քիմիական անլիզի գործնական աշխատանքներ»

Կիսամիկրոմեթոդով: Ուս. ձեռնարկ համալսարանի քիմիական ֆակուլտետների համար: -Եր.: Համալսարան, 177.-335 էջ:

 

Գաբայան Ի.

«Ոռոգման համակարգերի մասնակցային կառավարում: Ջրօգտագործողների ընկերություններ»

-Եր.: Տոներ, 2006.-152էջ:

 

«Ոռոգման համակարգերի շահագործումը և պահպանումը ջրօգտագործողների ընկերության կողմից»

Գիրք 3-րդ: -Եր.: Տոներ, 2005.-128էջ:

 

Միքաելա Մարտին, էնտոնի Ստելլա

«Որակի արտաքին ապահովում»

Ուղեցույց բարձրագույն կրթության մենեջերների համար: -Եր.: Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2009.-400էջ.:

 

Օգանով Գ.Ս.

«Ով է ղեկավարում պարահանդեսը»

Դպր. բարձր տարիքի համար: Ռուս. թարգմ` Շ. Գրիգորյան: -Եր.: Սովետ. գրող, 1981.-264էջ:

Ընթերցողների լայն շրջաններին հասցեագրված այս գրքում հեղինակը քննում է Արևմուտքի մոդեռնիստական արվեստի նորագույն դրսևորումները, դրանց կործանարար ազդեցությունը երիտասարդ տաղանդների վրա, ինչպես նաև փոխադարձ կապը մեր օրերի առաջավոր արվեստի հումանիստական վեհ նպատակների հետ, արվեստ, որ ներկայացված է դարի խոշորագույն վարպետների ստեղծագործությամբ:

Չ

 

Տելեգին Կ.Ֆ.

«Չհանձնեցինք Մոսկվան»

Ռուս. թարգմ. Լ.Հ. Մկրտչյան: -Եր.: Հայաստան, 1982.-544էջ, նկ.:

Մոսկվայի պաշտպանության գոտու Ռազմական խորհրդի անդամ Կ.Ֆ. Տելեգինը պատմում է թշնամու հարձակումների, մոսկովյան աշխարհազորի, մոսկովյան հրաձգային դիվիզիաների կազմավորման, Բորոդինյան դաշտի, Մոժայսկի և Մալոյարոսլավեցի, Վոլոկոլամսկի և Կալուգայի, Բորովսկիև Վերեայի ճակատամարտերի մասին: Գիրքը գրված է հեղինակի գրառումների և հիշողությունների հիման վրա:

 filetype_pdf[1]

Շաղգամյան Ա.Ս., Դավթյան Հ.Վ.

«Չափագիտության հիմունքներ»

-Եր.: Լույս, 1987.-151էջ:

Տրված են չափագիտության հիմնական հասկացությունները, բերված են հիմնական տեղեկություններ ֆիզիկական մեծությունների էտալոնների, միավորների միջազգային համակարգի և չափագիտական պետական ծառայության վերաբերյալ: Քննարկված են չափումների և չափման միջոցների սխալները, ուղղակի չափումների արդյունքների վիճակագրական մշակման հարցերը: Գրքույկը նախատեսված է տեխնիկական բուհերի միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և դասախոսների համար:

Պ

 

Գրիգորյան Հ.Ա.

«Պատմական տերմինների դպրոցական համառոտ բառարան»

Պատմական գիտությունների դոկտոր Գ.Մ. Գեղամյանի խմբագրությամբ: -Եր.:Լույս, 1982.-312էջ:

 

Աղուանից կաթողիկոս Տ. Եսայի Հասան-Ջալալեանց

«Պատմութիին համառօտ Աղուանից երկրի»

-Ստեփանակերտ: Դիզակ պլյուս, 2007.-224էջ:

 

Դավրիժեցի Առաքել

«Պատմություն Առաքել Դավրիժեցի»

-Եր.: Սովետ. գրող. 1988-592էջ:

 

Երեիանցի Աբրահամ

«Պատմութիին պատերազմացն 1721-1736թ. –Յեր.»

ԱՐՄՖԱՆ-ի հրատ.: ԽՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ:1938.-105էջ:

 

Իսահակյան Հ.Ա.

«Պատմական ուղենիշներ: Ակնարկներ»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2008.-68էջ:

ՈՒսումնաօժանդակ ձեռնարկ

 

Իսահակյան Հ.Ա.

«Պատմության յոթ ակնթարթ»

-Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2008.-220էջ:

Ուս. ձեռնարկում համառոտ ներկայացված են հայ ժողովրդի անցած բազմադարյան արգասավոր ճանապարդի բախտորոշ, շրջադարձային ու նրա գոյատևման համար վճռորոշ դրվագներից մի քանիսը «Պատմության յոթ ակնթարթ» անվանումով:«Ակնթարթներից» յուրաքանչյուրը, սակայն, իր նշանակությամբ, կարևորությամբ ու բովանդակությամբ դարերի է հավասար և ունի ոչ միայն հայկական, այլև միջազգային նշանակություն: Գիրքն ունի մեթոդական, ուսումնաօժանդակ բնույթ, համապատասխանում է դասընթացի ծրագրին և նախատեսված է տեխնիկական բուհերի, ուսանողների, քոլեջների, ուսումնարանների սովորողների համար:

 

Հակոբյան Թ.Խ.

«Պատմական Հայաստանի քաղաքները»

-Եր.: Հայաստան, 1987-256էջ:

 

Մելիք-Բախշյան ՍՏ.Տ.

«Պավլիկյան շարժումը Հայաստանում»

-Եր.: Համալս. հրատ.:1953.-263էջ, Վ.Մ. Մոլոտովի անվ. Եր. պետ. համալս.:

 

Պարսամյան Վ. Ա.

«Պատմագիտական աշխատություններ»

Մաս 2, -Եր.: Լույս, 1988.-294էջ:

 

Հարությունյան Շ.Ռ.

«Պատմագիտության զարգացումը Խորհրդային Հայաստանում ( 1964-1988 ) ՈՒրվագծեր»

Խմբ. Մ.Ն. Մանուկյան.-Եր.: Հայաստան, 1990.-485էջ:

Աշխատության մեջ հանրագումար են բերված խորհրդահայ պատմագիտության վերջին քսանհինգամյակի նվաճումները, վարլուծության են ենթարկված հայ ժողովրդի նոր և խորհրդային ժամանակաշրջանի վերաբերյալ հրատարակված աշխատությունները: Գիրքը հեղինակի 1967-ին հրատարակված նույնանուն գրքի երկրորդ մասն է: Նախատեսված է ինչպես պատմաբան-մասնագետների, այնպես էլ ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Պողոսյան Ս.Կ.

«Պանթուրքիզմը երեկ և այսօր»

-Եր.: Հ. Մեղապարտի անվ. պոլիգրաֆկոմբինատ: 1990.-79էջ:

 

Պարնով Ե. և Գլուշչենկո Ե.

«Պատուհան դեպի անտիաշխարհ»

Թարգմ. ռուս. 2-րդ հրատ.: -Եր.: Հայպետհրատ,1964.-95էջ:

Գրքում հանրամատչելիորեն պատմվում է տարրական մասնիկների մի քանի կարևոր և հետաքրքիր հատկությունների և նրանց փոխազդեցության օրենքների մասին: Հեղինակները դյուրըմբռնելիորեն քննարկում են ժամանակակից միջուկային ֆիզիկայի արդյունքների հնարավոր կիրառումները տիեզերական երևույթները բացատրելու համար:

 

Լուչիցկի Վ.Ի.

«Պետրոգրաֆիա»

2-րդ հատոր: Ապարներ: Թարգմ. 6-րդ վերամշ. հրատ: Թարգմ. ռուս. Թ. Շ. Թադևոսյանի և Հ. Ի. Ադամյանի: Դասագիրք բուհերի համար: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1956.-590էջ, (Երևանի Վ. Մ. Մոլոտովի անվան պետական համալսարան):

Վ. Ի. Լուչիցկու «Պետրոգրաֆիա» դասագրքի երկրորդ հատորը պարունակում է. Հրային, նստվածքային մետամորֆային ապարների նկարագրությունը: Ապարների նկարագրությանը ուղեկցում է դրանց գենեզիսի բացատրությունը` հենց ապարների ինչպես երկրաբանական հետազոտությունների, այնպես ևլաբորատորիաներում դրանց փորձնական ուսումնասիրության տվյալների համաձայն, որը հատկապես ուժեղացրել է վերջին տասնամյակներում: Մանրամասն նկարագրված են մագմատիկ և մետամորֆային ապարները: Նստվածքային ապաները նկարագրված են շատ համառոտ, որպեսզի հիմնականում պատկերացում տրվի դրանց նյութական կազմության մասին: Դասագիրքը նախատեսվում է երկրաբանական-հետախուզական ֆակուլտետների և ինստիտուտների ինչպես ուսանողների, այնպես և ասպիրանտների համար, ինչպես և, առհասարակ, պետրոգրաֆիայի հարցերով հետաքրքրվող անձանց համար:

 

Հակոբյան Թ.Խ.

«Պատմական Հայաստանի քաղաքները»

-Եր.: Հայաստան, 1987-256էջ:

 

Հովհաննիսյան Ա. Ա.

«Պայմանագրերի կառավարման հիմունքներ»

-Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-149էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը ներառում է միջազգային առևտրային պայմանագրերի, կապալային պայմանագրի ընդհանուրդրույթներն ու անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները: Սույն ձեռնարկը բավականին պարզ ընկալելի է և նպատակա ունի ընդհանուր պատկերացում տալ պայմանագրային պայմանների, դրանց հարաբերությունների կարգավորման նորմատիվային ձևերի, հիմնարար պայմանների և այլնի մասին: Նրանում տվյալները բերված են արտասահմանյան և մայրենի գրականությունից: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ոչ միայն ուսանողների, այլ նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել իրենց գիտելիքները պայմանագրային կառավարման ոլորտում:

 

«Պետական եկամուտներ»

Հեղիանակների կոլեկտիվ` ղեկավարությամբ Ս.Մ. Միրոշչենկայի: Դասագիրք ֆինանսական և ֆինանսա-վարկային տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1976.-549էջ:

 

«Պարզեցված ուղեցույց հայ ձեռներեցի համար»

2-րդ խմբագրություն: / Հեղինակային խումբ` ղեկավար տ.գ.թ. Մկրտիչ Թադևոսյան: Համահեղինակներ` տ.գ.թ. Իրինա Բելուբեկյան, Գեղամ Պետրոսյան, Մարինե Ղահրամանյան: -Եր.: Քեմբրիջ Երևան քույր քաղաքների ասոցիացիա, 2009.-153էջ:

 

Պապոյան Արտ.Հ.

«Պարույր Սևակի աշխատությունների և թարգմանությունների բառարան»

Պարունակում է մոտ 12 400 բառ: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1986.-564էջ:

 

«Պայմանական նշաններ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000 մասշտաբների տեղագրական հատակագծերի համար»

-Եր.: 2010.-292էջ, (ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե: «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ):

Ջ

 

Գարոյան Հ.Բ., Գարոյան Բ.Հ.

«Ջեռուցում»

 

Գրիգորյան Ռ., Գոմցյան Ա.

«Ջրօգտագործողների ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը»

Գիրք -2: Մաս -2: -Եր.: Տոներ, 2005.-336էջ:

 

Զաքոյան Հ. և ուրիշներ

«Ջրօգտագործողների ընկերության գործունեության մոնիտորինգ և գնահատում»

Հ. Զաքոյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Բաբայան: -Եր.: Տոներ, 2005.-36 էջ:

 

Պապոյան Ա.

«Ջրօգտագործողների ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը»

Ձեռնարկ 2: Տոներ, 2006.-176էջ:

 

Արշակյան Դ. Թ.

«Ջերմային էլեկտրական կայաններ»

Ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1981.-597 էջ:

Ձեռնարկում շարադրված են շոգետուրբինային ջերմային էլեկտրակայանների տեսական հիմունքները: Տրված են դրանց նախագծման, շահագործման, ռեժիմների ընտրման, սարքավորումների ընտրության, տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները և այլ հարցեր: Սեղմ կերպով լուսաբանված են միջուկային վառելիքով աշխատող էլեկտրակայանների նախագծման և շահագործման հարցերը, ինչպես նաև գազատուրբինային, շոգեգազային և մագնիսահիդրոդինամիկական գեներատորներով էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքները: Ձեռնարկը կազմված է բուհերի ջերմաէներգետիկական մասնագիտությունների համար հաստատված ծրագրին համապատասխան: Այն կարող են օգտագործել նաև ջերմային էլեկտրակայանների նախագծման և շահագործամն ահարցերով զբաղվող ինժեներները:

 

Ղուլոյան Լ.Տ., Բուբուշյան Մ.Բ.

«Ջերմատեխնիկա»

2 մասով: Մաս 1: Ջերմատեխնիկայի տեսական հիմունքները: Երրորդ բարեփոխված հրատ.: Դասագիրք հանրապետության բուհերի ինժեներական մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1986.-312 էջ:

«Ջերմատեխնիկա» դասընթացի առաջին մասն ընդգրկում է «Տեխնիկական թերմոդինամիկա» և «Ջերմափոխանցման հիմունքները» բաժինները (Ջերմատեխնիկայի տեսական հիմունքները): Դասագիրքը գրված է ՍՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրության հաստատած շրագրերի համաձայն և նախատեսված է բուհերի ինժեներական մասնագիտությունների համար: Այն կարող են օգտագործել ինժեներ-ջերմատեխնիկները և էներգետիկական տեխնիկումների ուսանողները:

 

Չերնյակ Օ. Վ.

«Ջերմատեխնիակայի և հիդրավլիկայի հիմունքները»

Թարգմ. ռուս. 2-րդ վերամշ. և լրացվ. հրատ.: Դասագիրք տեխնիկումների արդյունաբերական և տեխնոլոգիական մասնագիտությունների համար: -Եր.: Լույս, 1977.-375 էջ:

«Ջերմատեխնիակայի և հիդրավլիկայի հիմունքները» գրքում շարադրված են հիդրավլիկայի, տեսական թերմոդինամիկայի հարցերը և ջերմափոխանակության ապարատների մասին, բերված են հիմնական տեղեկություններ էլեկտրակայանների և բոլոր տիպի վառելիքների վերաբերյալ, դիտարկված են հնոցների հիմնական տիպերը, ինչպես նաև կաթսայական ագրեգատի աշխատանքի սկզբունքը: Բացի դրանից, գրքում տրված է ներքին այրման շարժիչների, շոգետուրբինների և գազատուրբինների, կոմպրեսորների և սառնարանային կայանքների նկարագիրը, դիտարկված են նարանց աշխատանքային պրոցեսները և աշխատանքի սկզբունքները:

 

Հովսեփյան Հ.Ա.

«Ջերմային էլեկտրակայանների կաթսայական ագրեգատների փորձարկումը և կարգաբերումը»

Ուս. ձեռնարկ: / Հ. Ա. Հովսեփյան: ՀՊՃՀ, -Եր.: Ճարտարագետ, 2010.-228էջ:

Գրքում լուսաբանված են էներգետիկական կաթսայական ագրեգատների փորձարկման և կարգաբերման նպատակը, հիմնական դրույթները և խնդիրները: Դիտարկված են տարբեր վառելիքների, դրանց այրման արգասիքների նմուշառման և վերլուծության մեթոդները: Բերված են հանձնարարականներ` փորձարկումների հիման վրա ջերմային հաշվեկշիռների կազմման, փորձարկման արդյունքների վերլուծության և սխալանքի գնահատման վերաբերյալ: Շարադրված են կաթսայական ագրեգատի հնոցների և հնոցային սարքերի աերոդինամիկական բնութագրերի, հնոցային ռեժիմի և այրման պրոցեսի հետազոտման, տաքացման առանձին մակերեվույթների, փչող-քարշող տեղակայանքների փորձարկումների և կարգաբերման հարցերը: Դիտարկված են շոգեկաթսաների բնական շրջանառության կոնտուրների փորձարկումների ու կարգաբերման առանձնահատկությունները և շրջանառության հուսալիության վրա ազդող գործոնները: Գիրքը նախատեսված է ջերմաէներգետիկական մասնագիտությունների ուսանողների համար և կարող է գտակար լինել ջերմային էլեկտրակայանների ինժեներատեխնիկական անձնակազմին:

 

Փետևոտյան Ռ.Ա.

«Ջրի մաքրումը»

Գրախոս` տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Հ. Վ. Թոքմաջյան: Խմբ.` տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Ա. Մ. Բարխուդարյան: -Եր.: ԵրՃՇՊՀ, 2009.-160էջ, (Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Աշխատանքում բերված են ջրի մաքրման կայանների կառուցվածքների կոնստրուկտիվ սխեմաները, դրանց աշխատանքի սկզբունքներն ու հաշվարկի մեթոդները: Գիրքն օգտակար կարող է լինել ջրային համակարգերի ոլորտի ինժեներների, գիտաշխատողների, ասպիրանտների և մագիստրատուրայի ուսանողների համար:

 

Պետրոսյան Ա.

«ՋԳՄՕ համակարգերի ավտոմատացում»

/Կազմող` Ա. Պետրոսյան: 270400 «Քաղաքային տնտեսություն և ջերմամատակարարում» մասնագիտության ուսանողների համար: Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-96էջ, (Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ձեռնարկում նախատեսված են ՋԳՄՕ համակարգերի ավտոմատացմանը վերաբերող նյութեր: Ձեռնարկում ներառված են առավել ժամանակակից ավտոմատացման սարքեր և համակարգեր, բերված են նրանց կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը, ուստի այդ նյութերը կարող են կիրառվել ուսանողների կուրսային և դիպլոմային նախագծերի մեջ: Ձեռնարկը նախատեսված է 270400 – «Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում» մասնագիտության ուսանողների համար: Այն կարող է պիտանի լինել նախագծողների համար:

 

Գեջակուշյան Հ.Ե.

«Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության համակարգերի ավտոմատացումը»

Ձեռնարկ բուհերի «Ջերմամատակարարում և օդափոխություն» մասնագիտության ուսանողների համար.: -Եր.: Լույս, 1982.-284էջ:

Ձեռնարկում տրված են ջերմագազամատակարարման և օդափոխության համակարգերում օգտագործվող պարամետրերի ավտոմատ ձափումը, հսկումը, համակարգերի հեռավորումը, ավտոմատ կարգավորումը, ավտոմատացման միջոցները, մեթոդները և սխեմաները: Գիրքը նախատեսված է «Ջերմագազամատակարարման և օդափոխություն» մասնագիտության ուսանողների համար, այն կարող են օգտագործել նաև «Արտադրական ջերմաէներգետիկա», «Ջերմամատակարարում և կոյուղի», «Ջերմային էլեկտրական կայաններ», «Սառեցման կոմպրեսորային մեքենաներ և տեղակայանքներ», «Արտադրական և քաղաքացիական շինարարություն» մասնագիտությունների ուսանողները:

Ռ

 

«Ռեվոլյուցիոն շարժումները Հայաստանում 1905-1907»

Հոդվածների ժողովածու: -Եր.: Համալս. հրատ., 1955.-483էջ, Վ.Մ. Մոլոտովի անվ. Եր. պետ. համալս.:

 

Մնացականյան Ա.Ն.

«Ռեվոլյուցիան Անդրկովկասում և Ռուսաստանի պատվիրակները /1917-1921/»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1961.-546էջ:

 

Կոնև Ի.Ս.

«Ռազմաճակատի հրամանատարի նոթերը, 1943-1944»

(թարգմ. Վ.Ա. Ավագյան).-Եր.: Հայաստան, 1984.-672էջ:

Հուշերը ներկայացնում են 1943-1945 թվականներին սովետական բանակի կատարած հարձակողական խոշորագույն օպերացիանորը: Պատկերելով սովետական զորքերի հարձակման վիթխարի թափը, հեղինակը պատմում է այդ օպերացիաները նախապատրաստելու և վարելու ուղղությամբ գերագույն գլխավոր հրամանատարության ռազմակայանի, ռազմաճակատների ու բանակների ռազմական խորհուրդների գործունեության մասին, վերլուծում զորքերի գործողությունները, խորհրդածում զորքերի գործողությունները, խորհրդածում սովետական ռազմիկների արիության և հերոսության ակունքների շուրջը:

 

Վերտ Ալեքսանդր

«Ռուսաստանը 1941-1945թվականների պատերազմում»

-Եր.: Հայաստան, 1969.-978էջ:

 

Ղարիբյան Ա.Ս.

«Ռուս – հայերեն բառարան»

1 հատորով: 85 000 բառահոդված և շուրջ 100 000 բառ և դարձվածք: -Եր.: Հայաստան, 1968.-1421էջ:

 

Ավդալբեգյան Թ.

«Ռուս – հայերեն տնտեսագիտական տերմինների բառարան»

-Եր.: Հայաստան, 1964.-586էջ:

 

Գրիգորյան Ռ. Լ.

«Ռիսկի կառավարում»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2010.-234էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում ներառված են ռիսկի կառավարման հիմնախնդիրները, զետեղված է ռիսկ հասկացությունը, դրա նվազեցման և չեզոքացման մոտեցումները: Սույն ձեռնարկը հնարավորություն է ընձեռում ուսումնասիրել ռիսկի կառավարման մոտեցումները և հիմնախնդիրները: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ինչպես տնտեսագիտական մասնագիտության ուսանողների, այնպես էլ բոլոր այն ընթերցողների համար, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ ռիսկի կառավարման հետ:

 

Տիշկով Ա.Վ.

«Ռուդոլֆ Աբելը ամերիկյան դատարանի առջև»

Ռուս. թարգմ. Է. Զոհրաբյանը: -Եր.: Հայաստան, 1989.-80էջ:

Գրքույկը պատմում է ամերիկյան իշխանությունների կողմից 1957թ. Նյու Յորքում ձերբակալված սովետական հետախույզ գնդապետ Ռ.Ի. Աբելի դատավարության մասին: Հեղինակը ներկայացնում է,թե ինչպես ամերիկայան դատաքննչական մարմինները երեք տարվա ընթացքում ոտնահարելով ԱՄՆ-ի դատավարության տարրական նորմերը,այդ պրոցեսը ավարտեցին Աբելին դատապարտելով 30 տարվա ազատազրկման: Հասցեագրվում է ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Մելքումյան Հ.Ս.

«Ռազմական տերմինների ռուս – հայերեն համառոտ բառարան»

-Եր.:Լույս, 1983:

 

Ռաֆաելյան Ն. և ուրիշ.

«Ռուսաց լեզու»

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագիրք: / Ռաֆաելյան Ն., Գրձելյան Ռ., Տեր-Առաքելյան Ռ. / -Եր.: Մակմիլան-Արմենիա, 2009.-192էջ:

 

Բեդիրյան Պ.Ս. և ուրիշ.

«Ռուս-Հայերեն, Հայ-Ռուսերեն բառարան»

/Բեդիրյան Պ.Ս., Անմեղիկյան Դ.Ե., Ղարիբյան Ջ.Ա. Խմբ. բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ս. Մանուչարյանի: -Եր.: 1987:

 

Կարաքեշիշյան Մ., Սարատիկյան Ա.

«Ռուս–հայերեն դպրոցական բառարան»

Ոչ լրիվ միջնակարգ և միջնակարգ դպրոցի համար: Մոտ 12 000 բառ: Հաստատված է ՀՍՍՌ Լուսժողկոմատի կողմից: -Եր.: Հայպետհրատ, 1941.- 523էջ:

 

Հակոբյան Հ.Ց., Տեր-Անտոնյանց Ե.Ն.

«Ռուս-հայերեն դպրոցական դարձվածաբանական բառարան»

1200 միավոր: -Եր.:Լույս, 1985.-343էջ:

 

Հովվյան Ա.Ա.

«Ռուս-հայերեն դպրոցական պոլիտեխնիկական բառարան»

-Եր.:Լույս,1966.-184էջ:

 

«Ռուս – հայերեն նոր բառարան»

2 հատորով: Մոտ 80 000 բառ ու արտահայտություն:Ռուսերենի համառոտ քերականությամբ ու օտարազգի դարձվածքների բառտետրով: Կազմեցին` Ավդալբեգյան Թադ., Սոտնիկյան Պող., Տեր-Մինասյան Յերվ., Փոթեյան Վարդ.: -Յեր.: Պետհրատ.: Հատոր 1 – A – H. 1933.-1166էջ.:

 

«Ռուս – հայերեն նոր բառարան»

2 հատորով: Մոտ 80 000 բառ ու արտահայտություն:Ռուսերենի համառոտ քերականությամբ ու օտարազգի դարձվածքների բառտետրով: Կազմեցին` Ավդալբեգյան Թադ., Սոտնիկյան Պող., Տեր-Մինասյան Յերվ., Փոթեյան Վարդ.: -Յեր.: Պետհրատ.: Հատոր 2 – О-Я. 1933.-1723էջ:

 

«Ռուս – հայերեն բառարան»

4 հատորով: Հատոր 1: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: Հատոր 1 – A – Й, 1954.- 750էջ:

 

«Ռուս – հայերեն բառարան»

4 հատորով: Հատոր 4:-Եր.:ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: Հատոր 4 – С-Я. 1958.-808էջ:

 

«Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան»

Խմբ. կոլեգիա` Գ.Լ. Արեշյան, Հ.Մ. Այվազյան, Ա.Տ. Ասլանյան և ուրիշներ: -Եր.:Հայկ. սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, 1988.-672էջ:

 

Թովմասյան Հ.Մ.

«Ռադիոգալակտիկաներ»

Պատ. խմբ.` Վ. Հ. Մալումյան: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1987.-211էջ, նկ., 8 թ.նկ.,(Գիտահանրամատչելի մատենաշար / ՀՍՍՀ ԳԱ):

Գրքույկում հանրամատչելի ներկայացված են գալակտիկաների, ռադիոգալակտիկաների ու քվազարների հետազոտությունների արդյունքները: Հատուկ ուշադրություն է դարձված գալակտիկաների կորիզների ակտիվության երևույթի վրա: Հասցեագրվում է աստղագիտությամբ հետաքրքրվողների լայն շրջաններին:

Ս

 

Մազմանյան Մ.

«Սեր, ամուսնություն և ընտանիք»

Հայպետհրատ -Եր.: 1959.-136էջ:

Հոգեբան Մ. Մազմանյանի այս գրքում շարադրված են, առանձնապես մեր երիտասարդ սերնդին հետաքրքրող, սիրո, ամուսնության և ընտանիքի մի քանի հարցեր: Հեղինակը գրքում առանձին գլուխ է հատկացրել ամուսնության գործում մեր որոշ մարդկանց գիտակցության մեջ կապիտալիզմի մնացուկների և նրանց դեմ տարվող պայքարի հարցերին:

 

Բոռնազյան Ս.Վ.

«Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները Կիլիկյան հայկական պետությունում XII-XIV դարերում»

-Եր.: Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: 1973-319էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ:

 

Թուրշյան Հ.Գ.

«Սարդարապատի հերոսամարտը»

-Եր.: Հայաստան, 1969-292էջ:

 

Պողոսյան Հ.Մ.

«Սասունի պատմություն»

-Եր.: Հայաստան,1985.-360էջ:

 

«Սեբէոսի եպիսկոպոսի պատմութիին»

Չորրորդ տպագրութիին: Բաղդատութեամբ ձեռագրաց, հանդերձ առաջաբանիւ և ծանօթուոեամբք: Ի ձեռն Ստ. Մալխասեանց, -Եր.: ԱՐՄՖԱՆ, 1939.-216էջ, ԽՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ, պատմ.յեվ նյութական կուլտուրայի ինստիտուտ:2 օր.:

 

«Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությունը»

(Սղագրություն), -Եր.: «Արևազուն», 1990.-224էջ:

 

ՈՒթմազյան Հ.Մ.

«Սյունիքը IX-X դարերում»

-Եր.: Համալս. հրատ.: 1958.-380էջ, Եր. պետ. համալսարան:

 

Խուրշուդյան Լ.Ա.

«Սփյուռքահայ կուսակցությունները ժամանակակից էտապում»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.: 1964.-468էջ: ՀՍՍՌ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

Մենագրության մեջ հեղինակը վերլուծում է դաշնակցություն, հնչակ և ռամկավար ազատական կուսակցությունների հետպատերազմյան շրջանում վարած քաղաքականությունը և գաղափարախոսության հիմնական հարցերը: Սույն պրոբլեմը, որի ուսումնասիրությանը առաջինը ձեռնարկել էր Ա. Մյասնիկյանը իր «Կուսակցությունները գաղութահայության մեջ» արժեքավոր աշխատությամբ, անհատի պաշտամունքի տարիներին ամենևին չի լուսաբանվել սովետահայ պատմաբանների կողմից:

 

«Սովետական Հայաստան: Հայրենագիտական ուրվագիծ»

2-րդ հրատ.: -Եր.: Համալս. հրատ.: 1970.-283էջ, 2 թ. քարտեզ, Եր. պետ. համալս.:

 

«Սովետական Հայաստանի 50 տարին»

-Եր.: Հայաստան, 1972.-299էջ:

 

«Սովետական Հայաստան»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-425էջ,նկ.:

 

Դերժավին Ն.

«Սլավոնների դարավոր պայքարը գերմանական զավթիչների դեմ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1946.- 127էջ:

 

«Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»

 

Գրիգորյան Ն.

«Սպիտակի երկրաշարժի դասերը»

-Եր.: 2008.-67էջ, (Արտակարգ գրադարան):

 

Գաբրիելյան Ա.Հ.

«ՍՍՀՄ երկրաբանություն»

ՈՒս. ձեռնարկ երկրաբանական մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ.,1984.-395էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

Ձեռնարկում շարադրված են ՍՍՀՄ տարածքի տեկտոնական շրջանցման սկզբունքները, տրված են նրա առանձին մարզերի ու գոտիների շերտագրական գծապատկերները, տեկտոնական կառուցվածքների, մագմատիկ կոմպլեքսների և օգտակար հանածոների բնութագիրը: Ձեռնարկը կազմված է համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետում կարդացվող «ՍՍՀՄ երկրաբանություն» դասընթացին համապատասխան: Կարող է օգտակար լինել նաև այլ ֆակուլտետների ուսանողներին և գիտահետազոտական հիմնարկներում ու արտադրության մեջ աշխատող երկրաբաններին:

 

«Սովետահայ թարգմանական գեղարվեստական գրականություն (1920-1980)»

Մատենագիտություն: -Եր.: ՀՍՍՀ պետ. գրապալատ, 1983.-782էջ:

 

«Սովետական Հայաստան: Հայկական սովետական հանրագիտարան»

Գլխավոր խմբագիր Արզումանյան Մակիչ:-Եր.:Հայկ. սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբագրություն: 1987.- 688էջ պատկերազարդումներով, 56 ներդիր և 1 մեջդիր:

 

Չերնոուսով Մ.Բ.

«Սովետական լիազոր – ներկայացուցիչը հաղորդում է…»

Ռուս. թարգմ. Ս.Ս. Սարգսյանը: -Եր.: Հայաստան, 1983.-208էջ:

Լրագրող-միջազգայնագետ Միխաիլ Չեռնոուսովի գեղարվեստավավերագրական գիրքը պատմում է 30-ական թվականների դիվանագիտական պայքարի առավել հետաքրքիր ու դրամատիկ դրվագների մասին: Հեղինակը ցույց է տալիս,թե նախամպրոպային այն տարիներին ՍՍՀՄ-ն իր խաղաղասիրական արտաքին քաղաքականությամբ ինչպես էր դիմակայում իմպերիալիստական ուժերի գաղտնի դիվանագիտությանը: Գիրքը նախատեսված է մասսայական ընթերցողի համար:

 

«Սոցիալիստական արդյունաբերության էկոնոմիկան»

Խմբ. պրոֆ. Լ.Ի. Իտինի: Դասագիրք բուհերի տնտեսագիտ. մասնագիտ. ուսանողների համար:-Եր.: Լույս, 1977.-760էջ:

 

«Սառը մահ»

Քիմիական զենքը և զանգվածային բնաջնջման միջոցները: Կազմ.` Կ.Լոս: Ռուս. թարգմ. Ի.Ս. Բրուտյանը: Առաջաբանը Օ.Մ. Լիսովի: Խմբ. Վ.Մ. Վարդանյան: -Եր.: Հայաստան, 1988.-191էջ:

Գիրքը բովանդակում է խաղաղության միջազգային ինստիտուտի կողմից Վիեննայում կազմակերպված կոնֆերանսում քիմիական ու բակտերիական զենքի զինանոցի ստեղծման վտանգության վերաբերյալ ԳՖՀ-ի, ԳԴՀ-ի, ԱՄՆ-ի, Սովետական Միության, Ավստրիայի ու ֆինլանդիայի մասնագետների ելույթները □կլոր սեղանի□ շուրջը: Նախատեսված է ինչպես մասնագետների, այնպես էլ ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Սուխոմլինսկի Վ.Ա.

«Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին: Կոլեկտիվ դաստիարակելու մեթոդիկա»

Թարգմ.` Վ.Թ. Սուքիասյան: 2-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1986.-551էջ:

Հեղինակն իր մանկավարժական գործունեության ընթացքում զբաղվել է դպրոցականների դաստիարակության և զարգացման պրոբլեմներով: «Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին» աշխատությունը ժամանակակից մանկավարժական գրականության այն սակավաթիվ գրքերից մեկն է, որոնք նվաճել են մանկավարժների և ծնողների ճանաչումը: Սուխոմլինսկին ընթերցողին պատմում է փոքրիկի առաջին քայլերը դպրոցի շեմին, մինչև տարրական դպրոցն ավարտելը իր սաներին առաջնորդելը դեպի շրջապատի իրականության ճանաչումը, օգնում երեխաներին տիրապետելու գիտելիքներին և այլ հարցեր: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանների համար:

 

Ադոյան Ա.Գ.

«Սիրո և ընտանիքի մասին»

-Եր.: ՀՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերության հրատարակություն, 1958.-61էջ: (ՀՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերություն):

 

Գալստյան Վ.Ս.

«Սուր և անհետաձգելի որոշ հիվանդությունների առաջին բուժօգնության տեղեկագիրք»

-Եր.: Հայաստան, 1982.-88էջ:

Սուր և անհետաձգելի հիվանդություններն արագ ախտորոշելու, տարբերակելու և առաջին բժշկական օգնության այս տեղեկագիրքը նախատեսվում է բուժող բժիշկների համար: Տեղեկագիրքը բաժանված է երկու մասի. առաջին մասում խմբավորված են որոշ թերապևտիկ, վիրաբուժական, աչքի, երիկամների և միզասեռական օրգանների, մանկաբարձագինեկոլոգիական որոշ սուր և անհետաձգելի հիվանդություններ և այլն: Տեղեկագիրքը հնարավորություն է տալիս արագ գտնել և ստանալ կոնկրետ տվյալներ հիվանդությունների մասին:

 

Սելյե Հ.

«Ստրես առանց դիստրեսի»

-Եր.: Հայաստան, 1982.-88էջ:

Ռուս. թարգմ. Ռ. Ղազարյանը: -Եր.: Հայաստան, 1983.-138էջ:

 

Ազիզբեկյան Հ.Հ.

«Սովետական Հայաստանի էլեկտրիֆիկացիայի պատմությունից»

– Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966.-295էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ, Պատմ. ինստիտուտ):

 

Պիրս Ջ.

«Սիմվոլներ, ազդանշաններ, աղմուկներ»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-415 էջ:

Ջոն Պիրսի գիրքը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ում հուզում են գիտական նվաճումների ուղիներն ու ճակատագրերը: Հետաքրքրությամբ այն կկարդան մաթեմատիկոսը, ֆիզիկոսը, քիմիկոսը, կենսաբանը: Հավանական է, որ լեզվաբանը և հոգեբանը, երաժիշտը կամ նկարիչը կպարզեն, թե ինֆորմացիայի շեննոնյան տեսությունը կբավարարի՞ արդյոք իրենց պահանջները, որ առաջանում են այս կամ այն ինֆորմացիոն խնդիրը լուծելիս: Կապի տեսության և տեխնիկայի բնագավառի մասնագետը իրեն չի զրկի խելոք, «կռվարար» հեղինակի հետ վիճելու և որոշ հարցերի մասին նրա տեսակետը պարզելու հաճույքից: Նույնիսկ հետաքրքրասեր աշակերտները կարող են շատ բան հասկանալ և մեծ բավականություն ստանալ ամենաժամանակակից գիտական խնդիրներին հաղորդակից լինելով:

 

Գրինգաուզ Ֆ. Ի.

«Սանիտարա-տեխնիկական աշխատանքներ»

2-րդ հրատ.: Թարգմ. ռուս. 7-րդ վերամշ. և լրաց. հրատ.: Դասագիրք միջն. կրթ. պրոֆ. տեխն. ուսումնարանների համար: -Եր.: Լույս, 1979.-584էջ:

Գրքում հիմնական տեղեկություններ են բերված փականագործական նախապատրաստուկային օպերացիաների, մետաղի մշակման գործիքների, հարմարանքների և մեխանիզմների, ինչպես և սանիտարատեխնիկական սիստեմների համար նախատեսվող խողովակաշարերի հանգույցների պատրաստման մասին: Քննարկվում են տաք և սառը ջերմամատակարարման, կոյուղու, կենտրոնական ջեռուցման, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման սիստեմների կառուցվածքն ու գործելու սկզբունքները: Դասագիքրը կազմված է նոր ծրագրին համապատասխան:

 

«Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի գոտիների տեղաբաշխման սխեմաներ»

ԵՃՇՊՀ տեղեկագիր: Հատուկ թողարկում 2010 N (17/1): ISSN 1829-0841: Եր.: Երևան-Ստեփանակերտ, ԵրՃՇՊՀ, 2010.-18 էջ, սխ.: (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Ստեփանակերտի քաղաքապետարան):

 

«Ստեփանակերտ քաղաքի կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համակարգի վերակառուցում»

ԵՃՇՊՀ տեղեկագիր: Հատուկ թողարկում 2010 N (17/1): ISSN 1829-0841: Եր.: Երևան-Ստեփանակերտ, ԵրՃՇՊՀ, 2010.-17 էջ, սխ.: (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Ստեփանակերտի քաղաքապետարան):

 

Մելքոնյան Վ.Ա.

«Սև մետաղներ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1955.-86էջ:

 

Մարտիկյան Եղիշե

«Ստեփան Աղաջանյան»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1956.-183էջ., նկ.:

Վ

 

Եղիշե

«Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»

Թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները Ե. Տեր-Մինասյանի: -Եր.: Հայաստան,1971.-237էջ:

 

Մուրադյան Հ.Մ.

«Վարդանանց ապստամբության մասին»

-Եր.: Հայաստան, 1989-269էջ:

 

Պողոսյան Հ.Մ.

«Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900)»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.: 1988.-352էջ, ՀՍՍՀ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

 

Փափազյան Հ.Դ.

«Վան- վասպուրականի հերոսամարտը 75»

Վասպուրականի հայրենակց. միություն,-Եր.: Հայաստան,1990.- 127էջ, 16թ. նկ.:

Գիրքը նվիրված է 1915թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին թուրք ջարդարարների դեմ Վան-Վասպուրականի հայության մղած հերոսամարտի 75-ամյակին: Հրատարակվող հոդվածների հեղինակները ինքնապաշտպանական մարտերի անմիջական մասնակիցներն ու ղեկավարներն են եղել, որոնք կռիվների մանրամասները գրել են հերոսամարտի օրերին և հետագայում շարադրել պատմությունը, օգտագործելով ինքնապաշտպանության զին. մարմինների կոչերն ու հրահանգները և այլ պատմական փաստաթղթեր:

 

Մելիքսեթ-բեկ Լ.Դր.

«Վրաց աղբյուրները Հայաստանի յեվ հայերի մասին: Քաղվածքներ վրացրեն բնագրերից հայերեն թարգմանությամբ, ներածություն-ծանոթություններով յեվ հավելվածներով»

Հատոր Ա, -Յեր.: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ.: ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ: Հ.-Ա ԵԺԲ դար, 1934.-268էջ:

 

Մելիքսեթ-բեկ Լ.Դր.

«Վրաց աղբյուրները Հայաստանի յեվ հայերի մասին: Քաղվածքներ վրացրեն բնագրերից հայերեն թարգմանությամբ, ներածություն-ծանոթություններով յեվ հավելվածներով»

Հատոր Բ, -Յեր.: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ.: ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ: Հ.-Բ ԺԳ-ԺԸ դար, 1936.-168էջ:

 

Դորոֆեևա Վ.Բ., Դորեֆեև Վ.Վ.

«Վերելքի հարյուր տարի»

Միջուկ. էներգետիկայի զարգացման պատմ. տես.: Թարգմ.` Ե.Դ. Ազատյան: -Եր.: Հայաստան, 1989.-363էջ:

Գիրքը պատմում է Խորհրդային Միությունում և արտասահմանում կատարված ջերմամիջուկային հետազոտությունների մասին, գաղափարների պայքարի և գիտական կոլեկտիվների ձևավորման մասին, ականավոր միջուկագետ-պրակտիկ գործիչների և տեսաբանների մասին, որոնք կարողացան ստիպել ատոմային էներգիային ծառայելու մարդուն, որով մեր պետությունը աշխարհում գրավեց առաջին տեղը:

 

Սարգսյան Ա.

«Վերականգնվող էներգիայի օգտագործումը աշխարհում և Հայաստանում»

Եր.: «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2009թ.-82էջ:

Դիտարկվում են վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների` արևային, հողմային, կենսազանգվածային և երկրաջերմային էներգիայի, մատչելի ռեսուրսների, արդի տեխնոլոգիաների հեռանկարների և դրանց օգտագործման, շուկայի զարգացման, կարգավորող մեխանիզմների հարցերը` կլիմայի փոփոխության մեղմման համատեքստում:

 

Ստեփանյան Ս.Շ., Սամվելյան Հ.Ա.

«Windows Vista Windows SP»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-է98էջ:

Տվյալ ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է տաս գլխից, որոնք են` ծանոթացում Windows Vista օպերացիոն համակարգի հետ, Windows Vista օպերացիոն համակարգի ստանդարտ ծրագրերը, Windows Vista օպերացիոն համակարգում պանակների և նիշքերի որոնում, աշխատանք նիշքերի և թղթապանակների հետ, միացում համացանցին, Windows SP-ի աշխատանքի հիմունքները, նիշքերը, պանակները, Windows SP-ում, որոնել Windows SP-ի հիմնական պարամետրերի կայանքներ, մուտք Windows SP-ի հսկիչ վահանակ: Հրատարակումը ուղղված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողներին: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնը նախաձեռնություն է վերցրել ստեղծել այս և նմանատիպ այլ աշխատություններ` ուսանողների համակարգչային գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

 

Շահինյան Ա.Խ.

«Վերածնված ժողովրդի կուլտուրան»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-454էջ:

 

Մինասյան Մ.Ն., Մկրտչյան Վ.Մ.

«Վարքի կուլտուրայի և վարվեցողության վայելուչ ձևերի մասին»

Նյութեր դաստիարակների, ուսուցիչների, ծնողների և դպրոցականների համար: -Եր.: Լույս, 1965.-107էջ: (ՀՍՍՌ լուսավորության մինիստրություն, ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ): 2077,195(Մեթ.):

 

Տոնոյան Գ.Ա., Քեհյան Գ.Կ.

«Վեկտորները դպրոցական երկրաչափության դասընթացում»

Ձեռնարկ ուսուցիչների համար: -Եր.: Լույս, 1986.-74էջ:

 

Անանիկյան Պ.Պ.

«Վիրաբույժի զրույցներ»

-Եր.:Հայաստան, 1988.-181էջ:

Գրքում նկարագրված են ներկայումս առավել տարածված վիրաբուժական հիվանդությունների առաջացման պատճառները, կլինիկան, բարդությունները, կանխարգելումը, ինչպես նաև նրանց բուժման արդյունավետ մեթոդները և հիվանդների խնամքը: Մեծ տեղ է հատկացված ներհիվանդանոցային վարակի առաջացման պատճառներին և առաջարկվում է նրա կանխարգելման հիմնական ուղիները: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Ստեփանյան Ս.Շ., Բաբաջանյան Մ.Ի.

«Windows XP & MS Word»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-160էջ:

Տվյալ ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասը նվիրված է Windows XP օպերացիոն համակարգին և բաղկացած է հետևյալ գլուխներից` Windows XP –ի աշխատանքի հիմունքները, նիշքերը, պանակները և կարճատները Windows XP- ում, Windows XP-ում աշխատանքը նիշքերի և պանակների հետ, Windows XP-ի հիմնական պարամետրերի կայանքներ, ծանոթություն ստանդարտ ծրագրերի հետ: Երկրորդ մասը նվիրված է MS Word տեքստային խմբագրին և բաղկացած է հետևյալ մասերից` MS Word-ի աշխատանքային պատուհանը, MS Word-ով տեքստերի հետ աշխատելը, բարդ տեքստային փաստաթղթերի ստեղծում: Հրատարակումն ուղղված է ուսանողներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են Windows XP օպերացիոն համակարգով: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնը նախաձեռնություն է վերցրել ստեղծել այս և նմանատիպ ձեռնարկներ` ուսանողների համակարգչային գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

Տ

 

Հովհաննեսյան Թ.

«Տեխնիկական Փիլիսոփայություն»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարան: 2007.-115էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետ. համալսարան «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոն ):

Ուսումնական տվյալ ձեռնարկը հանդիսանում է առաջինը, որն իր մեջ ներառում է տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնական տեսանկյունները` տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի էությունն ու բնութագիրը, տեխնիկայի ըմբռնման պատմական փուլի առանձնահատկությունները, տեխնոծին քաղաքակրթության հակասությունները և այլն: Տեխնիկայի փիլիսոփայության տեսանկյունների վերլուծությունը տրված է տարբեր փիլիսոփայական գիտական դպրոցների տեսանկյունից, որը ժամանակի առումով անցել է փորձություն: Հրատարակությումն ուղղված է ուսանողներին, ասպիրանտներին, ԲՈՒՀ-երի դասախոսներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքվում են տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնահարցերով:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Տիգրան Բ. յեվ Հռոմը: Նոր լուսաբանությամբ ըստ սկզբնաղբյուրների»

-Յեր.: Արմֆան-ի հրատ.: 1940-250էջ, ԽՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ, պատմ. յեվ հնագ. ինստիտուտ:

 

Շատալով Վ.Ա.

«Տիեզերքի դժվարին ուղիները»

Գեղ. գրառումը Վ.Ա. Տաբորկոյի: -Եր.: Հայաստան, 1982.-420էջ, 16թ. նկ.:

 

Խորասանյան Գ.Ա.

«Տանիքային աշխատանքներ»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1961.-218էջ:

Գրքում տեղեկություններ են տրված ժամանակակից տանիքների կոնստրուկցիաների, կիրառվող նյութերի և շինվածքների, տանիքային աշխատանքների կազմակերպման, կատարման առաջավոր ձևերի, ինչպես նաև շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների կատարման համար սահմանված տեխնիկական պայմանների մասին: Բերված են անհրաժեշտ տեղեկություններ նյութերի և շինվածքների տեղափոխման ու պահպանման կանոնների, օգտագործվող մեխանիզմների, գործիքների և սարքերի վերաբերյալ: Հակիրճ կերպով տրված են տանիքային աշխատանքներում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները և հակահրդեհային միջոցառումները: Գիրքը կազմված է շինարարական ուսումնարաններում սովորողներին և այդ ուսումնարաններն ավարտած երիտասարդ տանիքագործներին օգնելու նպատակով: Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև շինարարական տեխնիկումի ուսանողության, ինչպես նաև շինարարական արտադրության մեջ զբաղվող տեխնիկական անձնակազմի համար:

 

Հովհաննիսյան Թ.Ա.

«Տեխնիկայի փիլիսոփայական անդրադարձ»

Մենագրություն: Գրախոս` փ.գ.դ. պրոֆեսոր Է. Ա. Հարությունյան: -Եր.: 2010.-168էջ:

Մենագրության մեջ վերլուծվել են տեխնիկայի փիլիսոփայության այն հիմնահարցերը, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ճարտարագիտական գործունեությանը, ամբողջականացնում ճարտարագետ-մտավորականի մշակույթը և նրա համար կատարում մեթոդաբանական գործառույթ: Քննարկվել են ճարտարագիտական գործունեության ստեղծագործական բնույթի, ճարտարագիտական և գիտական գործունեության փոխադարձ կապի, «Մարդ-մեքենա» համակարգի և արհեստական ինտելեկտի հիմնախնդիրների, փոխադարձ կապի պատմության և տրամաբանության, գիտա-տեխնիկական հեղափոխության էության և զարգացման փուլերի, տեխնիկայի սոցիոմշակութային բնութագրերի, հասարակական և տեխնիկական առաջընթացի քաղաքակրթական ըմբռնման, տեղեկատվական մշակույթի գործառնական առանձնահատկությունների և էկոլոգիական հիմնախնդիրների ժամանակակից հնչեղություն ունեցող մի շարք պրոբլեմներ: Մենագրությունը համահունչ է բարձրագույն տեխնիկական կրթության բարեփոխման պահանջներին և հասցեագրված է բակալավրիատի ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, ԲՈՒՀ-երի դասախոսներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են տեխնիկայի փիլիսոփայության հիմնահարցերով:

 

Յակովլև Ա.Ն.

«Տրումենից մինչև Ռեյգան»

Միջուկային դարի դոկտրինաներն ու իրականությունը: Ռուս. թարգմ. Կ.Շ. Ղալաչյանը: -Եր.: Հայաստան, 1987.-530էջ:

Գրքում վերլուծվում են ԱՄՆ-ի կառավարող շրջանների կայսերական ակնկալությունների ակունքները, դոկտրինաներն ու պրակտիկ հետևանքները, շրջաններ, որոնք հույս ունեն համաշխարհային տիրապետության հասնելու: Քննարկվում են ռազմական ծրագրերն ու կառավարող ֆինանսական օլիգարխիայի պլանները և դրանց քաղաքական ու գաղափարախոսական ապահովման մեխանիզմը:

 

Օվչիննիկով Վ., Կուզնեցով Վ.

«Տաք մոխիր» «Օպերացիա N»

(Վսեվոլոդ Օվչիննիկով «Տաք մոխիր», Վլադլեն Կուզնեցով «Օպերացիա»/ Ռուս. թարգմ.` Ս.Ց. Գասպարյանը: -Եր.: Հայաստան, 1988.-277 էջ: (Նորությունների մամուլի գործակալ. Գ.-ան):

Վ. Օվչիննիկովի «Տաք մոխիրը» վավերագրական խրոնիկայի և քաղաքական դետեկտիվի միասնություն է: Փաստերը վկայում են, որ հենց Վաշինգտոնն է սանձազերծել միջուկային զենքի մրցավազքը, ինքն է եղել նրա յուրաքանչյուր նոր փուլի նախաձեռնողը: Վ. Կուզնեցովն իր գրքում բացահայտում է նեյտրոնային ռումբի` պատերազմի և սպառազինությունների մրցավազքի իմպերիալիստական ստրատեգիայի, հրեշավոր ծնունդներից մեկի ստեղծման պատմությունը ԱՄՆ-ում:

 

Հայլբրոունր Ռ., Թարոու Լ.

«Տնտեսագիտություն բոլորի համար»

-Եր.: Ապոլոն, 1994.-293էջ:

 

Մարկոսյան Ա.Խ.

«Տնտեսագիտություն բոլորի համար»

-Եր.: Տիգրան Մեծ, 2001.-352էջ:

 

Սամուելսոն Փոլ Ա., Նորդհաուս ՈՒ.

«Տնտեսագիտություն –1: Մակրոտնտեսագիտություն»

-Եր.: Ապոլոն, 1995.-532էջ:

 

Սամուելսոն Փոլ Ա., Նորդհաուս ՈՒ.

«Տնտեսագիտություն –2: Միկրոտնտեսագիտություն»

-Եր.: 1997.-454էջ:

 

Ստեփանյան Ս. Շ., Համազասպյան Ա. Ա.

«Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2007.-82էջ, (ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ուսումնական ձեռնարկը ներառում է տնտեսագիտության հիմնադրույթները, մեկնաբանվում և պարզաբանվում են տնտեսագիտության տեսությանը վերաբերվող մի շարք հարցեր, ինչպես նաև սահմանվում են տնտեսագիտության մեջ միրառվող տերմիններ, հասկացություններ, որոնք օգտագործվում են գործարարության ոլորտում: Հրատարակումը և տպագրումը իրականացվում է հեղինակների միջոցներով և նախատեսված է ուսանողներին անվճար տրամադրելու համար, ովքեր հետաքրքրվում են տնտեսագիտության տեսության հիմնահարցերով:

 

«Տնտեսագիտական գիտելիքների հիմունքներ»

Բանվորների համար: -Եր.: Հայաստան, 1973.-58էջ:

 

Հեյնե Պոլ

«Տնտեսագիտական մտածելակերպ»

Գիտական և պրակտիկ աշխատողների և ուսանողների համար: -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2008.-686էջ:

 

Հովհաննիսյան Վ.Փ.

«Տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքները և անշարժ գույքի գնահատումն ու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը»

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-78էջ:

Տվյալ ուսումնական ձեռնարկը վերաբերում է անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությանը և այդ գործընթացում տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքների կիրառումը: Ձեռնարկը կօգնի անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությամբ զբաղվողներին և համապատասխան մասնագիտացում ստացող ուսանողներին ավելի ճիշտ կողմնորոշվել իրենց պրակտիկ գործունեության մեջ և ավելի որակյալ համապատասխան գործունեություն իրականացնել: Հրատարակումն ուղղված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողներին, անշարժ գույքի ոլորտի մասնագետներին և դրանում հետաքրքրվածներին: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնը նախաձեռնություն է վերցրել ստեղծել այս և նմանատիպ այլ աշխատություններ` ուսանողների անշարժ գույքի շուկային վերաբերվող գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

 

Մարկոսյան Ա.Խ., Բատիկյան Խ.Հ.

«Տնտեսական ճգնաժամը և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները»

/ Ա.Խ. Մարկոսյան, Խ.Հ. Բատիկյան: -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2010-284էջ:

 

Բանտովա, Գ. Վ. և ուրիշ.

«Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա»

/ Մ. Ա. Բանտովա, Գ. Վ. Բելտյուկովա, Ն. Գ. Կազանսկի և ուրիշ.: Խմբ.` Մ. Ա. Բանտովա: Թարգմ.` Վ. Ա. Սարգսյան, Ռ. Ս. Պողոսյան: Ձեռնարկ մանկավարժական ուսումնարանների դպրոցական բաժինների սովորողների համար: -Եր.: Լույս, 1985.-408 էջ:

 

«Տեղեկագիրք – 2007 բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2007.-272էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն):

Տեղեկագիրն իր մեջ պարունակում է տեղեկություններ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի մասին, ինչպես նաև այստեղ բերված են համալսարանում առկա բոլոր մասնագիտությունների դասընթացների և կրթական մոդուլների ցանկը, համառոտ նկարագրությունները և նրանց ամրագրված կրեդիտները` համաձայն Բոլոնյան գործընթացի:

 

«Տեղեկագիրք – 2008 բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար»

Կազմեցին` Ա. Սարուխանյան, Ս. Շահինյան, Ա. Մանուկյան, Ա. Մարտիրոսյան:-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2008.-344էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Տեղեկագիրքն իր մեջ պարունակում է տեղեկություններ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի մասին, ինչպես նաև համալսարանում առկա բոլոր մասնագիտությունների դասընթացների և կրթական մոդուլների ցանկը, համառոտ նկարագրությունները և նրանց ամրագրված կրեդիտները` համաձայն բարձրագույն կրթության Բոլոնյան չափորոշիչների:

 

«Տեղեկագիրք – 2009 բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար»

Կազմեցին` Ա. Սարուխանյան, Ա. Մանուկյան: -Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, 2009.-206էջ, (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Տեղեկագիրքն իր մեջ պարունակում է տեղեկություններ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի մասին, ինչպես նաև բերված են համալսարանում առկա բակալավրի կրթական աստիճանի բոլոր մասնագիտությունների դասընթացների և կրթական մոդուլների ցանկը, համառոտ նկարագրությունները և նրանց ամրագրված կրեդիտները:

 

Պաղտասար Դպիր

«Տաղիկներ սիրոյ եի կարօտանաց»

Հրատարակության պատրաստեցին` Շուշանիկ Նազարյան, Ասատուր Մնացականյան: -Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1958.-290էջ, (ՀՍՍՌ, Մինիստրների Սովետին կից պետական ձեռագրատուն: Մատենադարան:)

 

«Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու»

Կազմող և խմբագիր` Հ.Խ. Բարսեղյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1984.-284էջ:

 

Սարգսյան Վ.Ս., Տոնոյան Պ.Ն.

«Տարրական մաթեմատիկայի հարցեր»

ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1979.-275էջ:

 

Ղրիմեցի Եսայի

«Տումար Արեգական եի Լուսնի»

/Աշխատասիրությամբ Ջ. Ա. Էյնաթյանի: Պատ. խմբ. Հ. Դ. Փափազյան: Մատենադարան, ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր Մածտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ: -Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ, 1990.-115էջ:

Աշխատության մեջ ներկայացվում են հայ նշանավոր տոմարագետ Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական եի Լուսնի» երկը, որը հայոց տոմարի ուսումնասիրության մեջ կարևոր տեղ է գրավում: Երկում քննարկված են բնագիտական, փիլիսոփայական բազմաթիվ հարցեր: Նախատեսվում է գիության պատմությամբ զբաղվող մասնագետների համար:

 

Շեբեկ Ֆ.

«Տարապատումներ մի մոլորակի մասին»

Ռուս. թարգմ. Ա. Ասլանյանը: -Եր.:1984:

Հունգարացի ինժեներ – ժուռնալիստ Ֆերենց Շերեկի գրքում հանրամատչելի ձևով պատմվում է մարդկության արարչագործ աշխատանքի մասին, որ նա կատարում է իր բնակավայրը` Երկիր մոլորակը իր կյանքի և տնտեսական գործունեությանն առավել մոտեցնելու նպատակով: Նկարագրվում է տարբեր երկրներում դժվարանցանելի ուղիները յուրացնելու, խճուղային ու երկաթուղային ճանապարհներ անցկացնելու, գետային համակարգերը միացնող և օվկիանոսները միմյանց հետ կապող ջրանցքների ստեղծման մասին, ինչպես նաև քննարկվում են «բնության սխալներն» ուղղելու համար ապագա նախագծերը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Խաչատրյան Մ.Մ.

«Տոպոգրաֆիայի հիմունքները»

-Եր.: Երևանի համալս. հրատ.: 1958.-386էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Խաչատրյան Մ.Մ.

«Տոպոգրաֆիայի հիմունքները»

2-րդ վերամշ. և լրացված հրատ. -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1974.-355էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

 

Արկուշա Ա.Ի.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ձեռնարկ»

Ուս. ձեռնարկ երեկոյան և հեռակա տեխնիկումների մեքենաշինական մասնագիտությամբ սովորողների համար: Թարգմ. ռուս. 2-րդ ուղղված և լրացված հրատ.: -Եր.: Լույս, 1975.-382էջ:

Ձեռնարկի երկրորդ հրատարակությունն առաջինից տարբերում է մի քանի գլուխների զգալի վերամշակմամբ: Դրա հետ միասին ավելացված է լուծված, ինչպես նաև ինքնուրույն կերպով լուծման համար նախատեսված խնդիրների թիվը: Ձեռնարկը պարունակում է տեսական մեխանիկայի ամբողջ դասընթացի համար սիստեմատիկորեն ընտրված տիպային խնդիրներ և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ընդհանուր մեթոդական ցուցումներ և խորհուրդներ: Խնդիրների լուծումն ուղեկցվում է մանրամասն բացատրություններով: Շատ խնդիրներ լուծվում են մի քանի եղանակներով: Ձեռնարկը նախատեսված է երեկոյան և հեռակա տեխնիկումների սովորողների համար և նպատակ ունի օգնել նրանց ձեռք բերելու տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման սկզբնական հմտություն: Ձեռնարկը կարող են օգտագործել նաև ցերեկային տեխնիկումների սովորողները:

 

Բուտենին Ն.Վ. և ուրիշ.

«Տեսական մեխանիկայի դասընթաց»

/ Ն.Վ. Բուտենին, Լունց Ցա.Լ., Մերկին Դ.Ռ.: Հատոր 1: Ստատիկա և կինեմատիկա: Դասագիրք բարձրագույն տեխնիակական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Լույս, 1982.-325էջ:

Գրքում շարադրված են ստատիկան և կինեմատիկան: Բերված են մեծ քանակությամբ կիրառական նշանակություն ունեցող օրինակներ և խնդիրներ: Բացի սովորական նյութից, գիրքը պարունակում է որոշ բաժիններ, որոնք դուրս են գալիս ծրագրի սահմաններից, ինչպես օրինակ, կախված ծանր թելի լարման որոշելը, պինդ մարմնի առաձգական հենարանների հակազդումների որոշելը, կորագիծ կոորդինատներ: Գիրքը նախատեսված է մեխանիկայի լրիվ և կրճատ ծրագրով տեխնիակական բուհերի ցերեկային, երեկոյան և հեռակա բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների և ինժեներատեխնիկական աշխատողների համար:

 

Լևինսոն Լ.Ե.

«Տեսական մեխանիկա»

Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1957.-502էջ:

Գիրքը պարունակում է ընդհանուր տեղեկություններ ստատիկայի, կինեմատիկայի և դինամիկայի մասին, ինչպես նաև մեխանիզմների և մեքենաների տեսության մասին: Շարադրված նյութը համապատասխանում է միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների տեխնիկական մեխանիկայի առաջին բաժնի` «Տեսական մեխանիկա, մեխանիզմների և մեքենաների տեսության էլեմենտներով» ուսումնական ծրագրին: Գիրքը նախատեսված է որպես ուսումնական ձեռնարկ տեխնիկումների համար:

 

Լևինսոն Լ.Ե.

«Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքները»

Խմբ.` տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.Ե. Կոբրինսկի: Ուս. ձեռնարկ պրոֆեսիոնալ-տեխնիակական ուսումնարանների համար: -Եր.: Լույս, 1970.-426էջ:

 

Մանուկյան Մ.Մ. և ուրիշ.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց»

/ Մ.Մ. Մանուկյան, Վ.Ս. Սարգսյան, Մ.Ս. Գաբրիելյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., (Երևանի պետական համալսարան), Պրակ առաջին: Ստատիկա:1969.-262էջ:

 

Մանուկյան Մ.Մ. և ուրիշ.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց»

/ Մ.Մ. Մանուկյան, Վ.Ս. Սարգսյան, Մ.Ս. Գաբրիելյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., (Երևանի պետական համալսարան), Պրակ երկրորդ: Կինեմատիկա: 1972.-322էջ:

 

Մանուկյան Մ.Մ. և ուրիշ.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց»

/ Մ.Մ. Մանուկյան, Վ.Ս. Սարգսյան, Մ.Ս. Գաբրիելյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., (Երևանի պետական համալսարան), Պրակ երրորդ: Կետի դինամիկա: 1974.-318էջ:

 

Մեշչերսկի Ի.Վ.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու»

Խմբ.` Ա. Ի. Լուրյեի: Թարգմ. ռուս. 23-րդ հրատ.: Ուս. ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1959.-482էջ:

 

Մեշչերսկի Ի.Վ.

«Տեսական մեխանիկայի խնդիրներ»

Խմբ.` Ա.Ի. Լուրյեի: Թարգմ. ռուս. 23-րդ հրատ.: Ուս. ձեռնարկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1971.-510էջ:

 

Նիկիտին Ե.Մ.

«Տեսական մեխանիկա տեխնիկումների համար»

Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների սովորողների համար: Թարգմ. ռուս. 4-րդ ստերեոտիպ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1968.-530էջ:

 

Տարգ Ս.Մ.

«Տեսական մեխանիկայի համառոտ դասընթաց»

Դասագիրք բարձրագույն տեխնիակական ուսումնական հաստատությունների համար: Խմբ.` Օ.Պ. Հակոբջանյան: Թարգմ. ռուս. 9-րդ հրատ.: Թարգմ.` Վ.Վ. Վարդանյան, Հ.Ջ. Միքայելյան: -Եր.: Լույս, 1976.-586էջ:

 

Թարվերդյան Ա.Պ. և ուրիշ.

«Տեսական մեխանիկա: Ստատիկա»

/ Ա.Պ. Թարվերդյան, Վ.Ա. Անանյան, Հ.Զ. Միքայելյան: Դասագիրք բուհերի տեխնիկական և տեխնոլոգիական մասնագիտությունների ուսանողների համար: -Եր.: ՀՊԱՀ, 2006.-425էջ:

Դասագիրքը կազմված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և տեխնոլոգիական մասնագիտությունների «Տեսական մեխանիկա» առարկայի ծրագրին համապատասխան: Դասագրքում, որպես ընդհանուր դասընթացի առաջին մասի, շարադրված է «Ստատիկա» բաժինաը, բերված են տեսության հիմնական դրույթները` տիպային խնդիրների մանրամասն լուծումներով, Բացատրություններով և ցուցումներով: Այն օգտակար կլինի «Տեսական մեխանիկա» առարկան ուսումնասիրով ուսանողների համար:

 

Մովնին Մ.Ս., Իզրաելիտ Ս.Բ.

«Տեխնիկական մեխանիկա: Տեսական մեխանիկա»

Առաջին մաս: Տեսական մեխանիկա: Ուս. ձեռնարկ տեխնիկումների սովորողների համար: -Եր.: Լույս, 1972.-370էջ:

Այս գիրքը տեսկան մեխանիկայի ոչ մեքենաշինական և տեխնոլոգիական մասնագիտության տեխնիկումների սովորողների դասագիրքն է: Ներկա չորրորդ հրատարակությունը նախորդի համեմատությամբ վերամշկված է: Դասագիրքը համապատասխանում է ոչ մեքենաշինական տեխնոլոգիական տեխնիկումների համար ՍՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրության հաստատած ծրագրին: Դասագրքի յուրաքանչյուր բաժնում տրված են օրինակներ, որոնցով գիրքը պիտանի է դառնում նաև տեխնիկումների երեկոյան և հեռակա բաժինների սովորողների համար:

 

Մովնին Մ. Ս. և ուրիշ.

«Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքները»

/Մ. Ս. Մովնին, Ա. Բ. Իզրայելիտ, Ա. Գ. Ռուբաշկին: Ծրագրավորված ուսուցման տարրերով: Թարգմ. ռուս. 2-րդ լրացված և վերամշ. հրատ.: Դասագիրք տեխնոլոգիական տեխնիկումների համար: -Եր.: Լույս, 1976.-742էջ:

Դասագիրքը բովանդակում է տեխնիակական մեխանիկային վերաբերող հիմնական տեղեկությունների տարրական շարադրանքը: Բոլոր արտածումները տրված են առանց բարձրագույն մաթեմատիկայի ապարատի օգտագործման: Դասագիրքն ընդգրկում է ծրագրավորված ուսուցման տարրերը` պահպանելով հիմնական ուսուցման նյութի ավանդական շարադրանքը: Չափման միավորները տրվում են միավորների միջազգային սիստեմով (SJ) և զուգահեռաբար տեխնիակական սիստեմով (MK1S): Դասագիրքը նախատեսված է տեխնիկումների տեխնոլոգիական մասնագիտությունների սովորողների համար: Առարկայի շարադրման հաջորդականությունը և նրա ծավալը խստորեն համապատասխանում են ՍՍՀՄ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության Մինիստրության` հիշյալ տեխնիկումների համար նախատեսված ծրագրին: Դասագրքում մանրամասն վերլուծված օրինակները և բնորոշ խնդիրների լուծման ալգորիթմները հնարավորւթյուն են տալիս այն օգտագործելու նաև հեռակա և երեկոյան բաժիններում սովորողների համար:

 

Մանսուրով Ն.Ն., Պոպով Վ.Ս.

«Տեսական էլեկտրոտեխնիկա»

Ռուս. 2-րդ, վերամշ. հրատ: Դասագիրք էլեկտրոտեխնիկական մասնագիտությունների տեխնիկումների համար:-Եր.: Հայպետհրատ, 1950.-590էջ:

Գրքում քննարկվում են այն ֆիզիկական պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում ու էլեկտրական գծային և ոչ գծային շղթաներում, երբ անցնում է հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքը: Շարադրվում են հաշվարկի հիմնական մեթոդները, որոնք ընդունված են էլեկտրոտեխնիկայում: Շարադրանքը պարզաբանված է բազմաթիվ օրինակներով` լուծումների պարզաբանություններով: Յուրաքանչյուր բաժնի վերջում վարժությունների համար խնդիրներ են բերված:

 filetype_pdf[1]

Գուրզադյան Գ.Ա.

«Տիեզերքը ափի մեջ»

/Գրիգոր Գուրզադյան, նկ.` Ֆ.Գ. Աֆրիկյան: -Եր.: Արևիկ, 1987, 320էջ:

Անվանի աստղաֆիզիկոս Գ.Գուրզադյանը այս գրքում սրտաբաց զրույց է վարում ընթերցողի հետ համամարդկային առաջադիմության մեջ գիտության բարձր առաքելության, արվեստի ու գիտության, անհատի ու ստեղծագործության փոխհարաբերության շուրջը:

 

Գուրգենյան Ա.Ա., Մանուկյան Ա.Ա.

«Տեսական մեխանիկա: Կինեմատիկա»

Տեսական մեխանիկա: Կինեմատիկա: Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ: Եր.: ԵՃՇՊՀ հրատ., 2011.-45էջ:

Աշխատանքն ընդգրկում է «Տեսական մեխանիկա» դասընթացի կինեմատիկա բաժնի հիմնական հասկացությունները, թեորեմները, առաջադրանքների տարբերակները, դրանց կատարման, ինչպես նաև մի շարք խնդիրների լուծման օրինակներ:

 

Միքայելյան Վ.Վ., Մարտիրոսյան Ա.Վ.

«Տեսական մեխանիկա: Ստատիկա»

Տեսական մեխանիկա: Ստատիկա: Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ: Եր.: ԵՃՇՊՀ հրատ., 2011.-56էջ:

Աշխատանքն ընդգրկում է «Տեսական մեխանիկա» դասընթացի ստատիկա բաժնի հիմնական հասկացությունները, առաջադրանքների տարբերակները, դրանց կատարման, ինչպես նաև մի շարք խնդիրների լուծման օրինակներ:

 

Դևրիկյան Գ.Խ.

«Տրդատ ճարտարապետ»

Վեպ.: -Եր.: 1983:

Վեպը նվիրված է միջնադարի մեծ ճարտարապետ Տրդատի կյանքին ու գործունեությանը: Մեծ տեղ է տրված ժողովրդի ստեղծագործ ոգուն, խաղաղ ու ազատ կյանքի նրա ձգտմանը:

 

Բոգոլյուբով Ս.Կ., Վունով Ա.Վ.

«Տեխնիկական գծագրության դասընթաց»

Ուս. ձեռնարկ մեքենաշինական տեխնիկումների համար: Թարգմ. ռուս. 2-րդ, վերամշ. հրատ.:-Եր.: Լույս, 1972.-373 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը բովանդակում է գծագրության տեխնիկան, երկրաչափական գծագրությունը, գծագրական երկրաչափության հիմունքները և պրոյեկցիոն գծագրությունը, մեքենաշինական գծագրությունը: Ձեռնարկը գրված է մեքենաշինական տեխնիկումների գծագրության դասընթացի համար նախատեսված ծրագրին համապատասխան: Ձեռնարկի նյութերը կազմված են մեքենաշինության բնագավառին վերաբերող զանազան գործնական օրինակների հիման վրա: Օրինակների և վարժությունների ընտրություն կատարելիս հեղինակները նկատի են ունեցել, որ գիրքն օգտակար կլինի որ միայն ցերեկային և երեկոյան բաժինների սովորողների, այլև հեռակայողների համար, որոնք ուսումնական ծրագիրը պետք է յուրացնեն առանց դասատուի սիստեմատիկ օգնության: Դասընթացի 2-րդ հրատարակությունն ուղղված և մասնակիորեն բարեփոխված է: Ձեռնարկը նախատեսված է մեքենաշինական տեխնիկումների համար:

Ր

 

Հարությունյան Գ.Հ.

«Րաֆֆին մանկավարժ»

-Եր.: Լույս, 1990.-247էջ:

Աշխատության հեղինակը փաստական հարուստ նյութի հիման վրա ցույց է տալիս Րաֆֆու մանկավարժական արգասավոր գործունեությունն ու գաղափարները, նրա խաղացած դերը հայ մանկավարժական մտքի զարգացման գործում:

Ց

 

Պարսամյան Վ. Ա.

«Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը Հայաստանում»

Մաս 1, -Յեր.:ԱՐՄՖԱՆ-ի հրատ.,1940.-206էջ, ԽՍՀՄ ԳԱ հայկ. ֆիլիալ, պատմ. յև հնագ. ինստիտուտ:

 

Սահակյան Ռ.Գ.

«Ցեղասպանության պատմությունից»

-Եր.: Հայաստան, 1990.-367էջ:

Ու

 

Գուլանյան Խ.Գ.

«ՈՒրվագծեր հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության, XVIII դարի վերջերից մինչև XIX դարի 90-ական թվականները»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959-563էջ:

Սույն աշխատությունը 1955 թվականին հրատարակել է պետքաղհրատը ռուսերեն լեզվով: Այն հայերեն լույս է տեսնում փոփոխություններով: Աշխատությունում տրված է XVIII դարի վերջերից մինչև XIX դարի 90-ական թվականներն ընկած ժամանակշրջանի հայ տնտեսագիտական մտքի զարգացման մարքսիստական վերլուծությունը` այդ ժամանակշրջանի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմանների ֆոնի վրա:

 

Հակոբյան Հովհ.

«ՈՒղեգրություններ հ-Զ, ԺԹ դարի առաջին քսանամյակ: ( 1800-1820թթ.)»

-Եր.: 1934.-885 էջ: ՀԽՍՀ Լուսխողկոմատ:

 

Գրեկով Ի. և այլք

«ՈՒկրաինայի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ 1654թ.»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1954.-142էջ, ՍՍՌՄ ԳԱ սլավոնագիտության ինստիտուտ:

 

Մխիթարյան Պ.Կ.

«Ուսուցման պրոցեսի ակտիվացման ձևերը քիմիայի դասերին»

Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար: -Եր.: «Լույս», 1983.-118 էջ:

Գրքում մանրամասն քննարկվում են քիմիայի ուսուցման պրոցեսի բնորոշ կողմերը և այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր է զարգացնել ինքնուրույնությունն ու ակտիվությունը քիմիայի դասին

 

Վոլկով Ֆ.Դ.

«ՈՒայթհոլլի և Դաունինգ-սթրիթի գաղտնիքները»

(ռուս. թարգմ. Ա.Ն. Գևորգյանը): -Եր.: Հայաստան, 1983.-480էջ:

Գրքում լուսաբանվում են 1917-1939թթ. անգլո-սովետական հարաբերությունների հանգուցային պրոբլեմները: Անգլիական կառավարության, Անգլիայի պետական հիմնարկների արխիվային նյութերի, փաստաթղթերի ու հետազորությունների հիման վրա ցույց է տրված միջազգային իմպերիաիզմի, առաջին հերթին անգլիական իմպերիալիզմի հանցագործ դերը Սովետական հանրապետության դեմ դավադրություններ, խռովություններ, ռազմական ու տնտեսական ինտերվենցիա կազմակերպելու, 2-րդ համաշխարհային պատերազմը սանձազերծելու գործում:

 

Կրուպսկայա Ն.Կ.

«Ուսուցչի մասին»

-Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1960.-405էջ: (ՌՍՖՍՌ մանկավարժական գիտությունների ակադեմիա):

 

Մկրտչյան Մ.Հ.

«Ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների մասին»

-Եր.: Լույս, 1979.-128էջ:

Աշխատությունը նվիրված է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը: Հեղինակը քննարկում է այդ փոխհարաբերություններում առաջացող կոնֆլիկտները, դրանց լուծման բնորոշ ձևերը, աշակերտական կոլեկտիվի առանձնահատկությունները, պահանջմունքների և դրդապատճառների զարգացման և ինքնագնահատման հարցերը: Գրքույկը նախատեսված է ուսուցիչների, պրակտիկ մանկավարժների և ծնողների համար:

 

«Ուսանողի ուղեցույց»

3 պրակով:-Եր., «Կրթության ազգային ինստիտուտ»: Պրակ 1 – Տեղեկագրի աշխատանքները համակարգող` Ն. Ղուկասյան: 2007.-320էջ:

Աշխատությունը նվիրված է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը: Հեղինակը քննարկում է այդ փոխհարաբերություններում առաջացող կոնֆլիկտները, դրանց լուծման բնորոշ ձևերը, աշակերտական կոլեկտիվի առանձնահատկությունները, պահանջմունքների և դրդապատճառների զարգացման և ինքնագնահատման հարցերը: Գրքույկը նախատեսված է ուսուցիչների, պրակտիկ մանկավարժների և ծնողների համար:

 

«Ուսանողի ուղեցույց»

3 պրակով: -Եր., «Կրթության ազգային ինստիտուտ»: Պրակ 2 – Տեղեկագրի աշխատանքները համակարգող` Ն. Ղուկասյան: 2007.-320էջ:

Աշխատությունը նվիրված է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը: Հեղինակը քննարկում է այդ փոխհարաբերություններում առաջացող կոնֆլիկտները, դրանց լուծման բնորոշ ձևերը, աշակերտական կոլեկտիվի առանձնահատկությունները, պահանջմունքների և դրդապատճառների զարգացման և ինքնագնահատման հարցերը: Գրքույկը նախատեսված է ուսուցիչների, պրակտիկ մանկավարժների և ծնողների համար:

 

«Ուսանողի ուղեցույց»

3 պրակով: Պրակ 3: -Եր., «Կրթության ազգային ինստիտուտ»: Պրակ 3 – Ուղեցույցի աշխատանքները համակարգող` Ն. Ղուկասյան: 2008.-239էջ:

Աշխատությունը նվիրված է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը: Հեղինակը քննարկում է այդ փոխհարաբերություններում առաջացող կոնֆլիկտները, դրանց լուծման բնորոշ ձևերը, աշակերտական կոլեկտիվի առանձնահատկությունները, պահանջմունքների և դրդապատճառների զարգացման և ինքնագնահատման հարցերը: Գրքույկը նախատեսված է ուսուցիչների, պրակտիկ մանկավարժների և ծնողների համար:

 

Տեր-Պետրոսյան Պ.Հ.

«ՈՒսումնական ձեռնարկ երկաթբետոնե կառուցվածքների գործարանների և տնաշինական կոմբինատների նախագծման համար»

-Եր.: Մխիթար Գոշ, 1996.-128էջ:

Սույն ուսումնական ձեռնարկը պարունակում է գործարանների, արտադրամասերի երկաթբետոնե իրերի արտադրության տեխնոլոգիական գծերի նախագծման համար անհրաժեշտ հիմնական նորմատիվները: Այն կարող է օգտակար լինել ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտների շինարարական իրերի, կառուցվածքների (կոնստրուկցիաների) արտադրության մասնագիտություն սովորող ուսանողներին` կուրսային և և դիպլոմային աշխատանքների նախագծման, ինչպես նաև երկաթբետոնե կառուցվածքների գործարանների, տնաշինական կոմբինատների ինժեներա-տեխնիկական աշխատողների համար:

 

«Ուղեցույց «Գծագրություն» առարկայից ընդունելության քննությանը նախապատրաստվելու համար»

Մեթոդական ցուցումներ և խնդիրների ժողովածուներ: Կազմողներ` Թոքմաջյան Լ., Պողոսյան Մ., Սողոմոնյան Կ., Հակոբյան Է., Նիկոյան Ա., Սիրունյան Դ., Գրիգորյան Ա.: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2010.-84էջ, (Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան):

Ձեռնարկը, որը համարվում է առաջին հրատարակության վերահրատարակված տարբերակը` համապատասխան ճշգրտումներով և լրացումներվ, նախատեսված է «Ճարտարապետություն և դիզայն», «Դիզայն», «Համակրգչային գեղարվեստական նախագծում» և «Գեղեցիկ արվեստ» մասնագիտություններով դիմորդներին «Գծագրություն» առարկայից ընդունելության քննությանը նախապատրաստվելու համար: Ընդունելության քննական տոմսերը ընդգրկում են երկու խնդիր: Առաջին խնդիրը պրոյեկցիոն գծագրությունից է, իսկ մյուսը` երկրաչափական գծագրությունից: Ձեռնարկում ընդգրկված խնդիրները լուսաբանում են այդ երկու բաժինները` – Երկրաչափական գծագրություն – Պրոյեկցիոն գծագրություն Խնդրիները ներկայացված են պարզից բարդ սկզբունքով: Երկրաչափական գծագրության բաժնից ներկայացված են լծորդման խնդիրներ, իսկ պրոեկցիոն գծագրություն բաժինը սկսվում է տրամաբանական (տարածական պատկերացման) խնդիրներով, շարունակվում տարբեր հանույթներով, այնուհետև ներկայացված են համապատասխանաբար` պարզ, բարդ տարբերակների համար նախատեսված համալիր խնդիրներ: Պարզ տարբերակով խնդիրները հանձնարարվում են «Գեղեցիկ արվեստ» մասնագիտության դիմորդներին. Բարդ տարբերակով խնդիրները հանձնարարվում են «Ճարտարապետություն և դիզայն», «Դիզայն» և «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտության դիմորդներին:

Փ

 

Աֆանասև Վ.Գ.

«Փիլիսոփայական գիտելիքների հիմունքներ»

Մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքները դպրոցի ունկնդիրների համար: Թարգմ.` 13-րդ լրացված հրատ.: -Եր.: Հայաստան, 1986.-484էջ:

Սույն դասագիրքը նախատեսված է մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքները դպրոցի կուսակցական ուսուցման սիստեմի ունկնդիրների համար: Նրանում համառոտ շարադրված են դիալեկտիկական և պատմական մատերիալիզմի հիմնական հարցերը ժամանակակից գիտության և հասարակական պրակտիկայի զարգացման լույսի ներքո, տրված է ժամանակակից բուրժուական և ռևիզիոնիստական տեսություննների քննադատությունը: 1983 թ. գիրքն արժանացել է ՍՍՀՄ պետական մրցանակի:

 

Դոբրոլյուբով Ն.Ա.

«Փիլիսոփայական ընտիր երկեր»

Հատոր l -Եր.: Հայպետհրատ: 1948-281էջ:

 

Չերնիշևսկի Ն.Գ.

«Փիլիսոփայական ընտիր երկեր»

-Եր.: Հայպետհրատ: 1949-447էջ:

 

Բայրամյան Լ.

«Փարիզի կոմունան»

-Եր.: Հայաստան, 1971.-221էջ:

Ֆրանսիայի բանվոր դասակարգի XIXդ. հեղափոխական շարժումը հարուստ է հերոսական պայքարի փայլուն էջերով: Այդ էջերից ամենափառավորը 1871թ. մարտի 18-ի Փարիզի պրոլետարիատի ապստամբությունն էր: Ապստամբած պրոլետարիատը տապալեց բուրժուազիայի դիկտատուրան, գրավեց քաղաքական իշխանությունը և հռչակեց Կոմունա: Առաջին բանվորական կառավարությունը փորձեց աշխատավորությանը ազատագրել կապիտալի տնտեսական ու քաղաքական ստրկությունից: Նա ջախջախեց հին բուրժուական ռազմա-բյուրոկրատական պետական մեքենան և ստեղծեց պրոլետարական պետություն: Հերոսական կոմունայի փորձն ու դասերն ուսումնասիրեցին և ամփոփեցին մարքսիզմ-լենինիզմի կլասիկները միջազգային բանվորական շարժման համար կատարելով մի շարք կարևոր տնտեսական ու տակտիկական եզրակացություններ: Կոմունայի փորձի հիման վրա նրանք զարգացրին գիտական կոմունիզմի ուսմունքը: «Երկինքը գրոհող» կոմունարների հեղափոխական ավանդույթները մինչև հիմա էլ օգտագործվում են կապիտալի տիրապետության դեմ պայքարում: Փարիզի Կոմունան բուրժուական սոցիալիստական հասարակարգի նախագուշակն էր:

 

Բարդին Ս.Մ.

«Փոխադարձ հարաբերությունների էթիկա»

-Եր.: Հայաստան, 1974.-178էջ:

Գրքույկը լույս է ընծայվում 2-րդ, լրացված հրատարակությամբ: Այստեղ շոշափվում են արտադրության պրոցեսում և կենցաղում մարդկանց փոխհարաբերությունների տարբեր կողմերը: Խոսքը: մասնավորապես, նրանց արտադրական և ծառայական պարտականությունների, ճշմարտացիության, ազնվության և համեստության մասին է: Մեծ տեղ է հատկացվում սոցիալիստական համակեցության կանոնների պահպանմանը, վարքի կուլտուրային:

 

Հովհաննիսյան Ա. Ա., Գեդեոնյան Ա. Ս.

«Փողը և դրամավարկային քաղաքականության հիմնահարցերը»

Ուս. ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-265էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է այնպիսի թեմաների քննարկումից, ինչպիսին են փողի էությունը, ֆունկցիաները, դրամաշրջանառության զարգացման ընթացքը, վարկ հասկացությունն ու վարկային շուկան, դրամական շուկայի գործունեության մեխանիզմը` փողի առաջարկն ու պահանջարկը, դրամական և բարիքների շուկայի ու ընդհանուր հավասարակշռության մոդելները: Ինչպես նաև տրված է փողի գնի և ինֆլյացիայի հասկացության բացատրությունը: Ներկայացված են բանկերը` որպես դրամավարկային քաղաքականության ինստիտուտներ, դրամավարկային քաղաքականության հիմքն ու գործիքները: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար, ինչպես նաև օգտակար կլինի դրամավարկային հարաբերությունների խնդիրներով հետաքրքրվող անձանց համար:

 

Մնջոյան Կ.Ա., Տեր – Ազարև Ի.Ա.

«Փականագործի համառոտ տեղեկագիրք»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1958.-168էջ:

 

«Փառքի հուշարձաններ»

Ալբոմ: Հեղ.-կազմող Կ. Ղալաչյան: -Եր.: Հայաստան, 1986.-248 էջ:

Սույն ալբոմը մի պատում է ֆաշիզմի դեմ սովետական ժողովրդի մղած Հայրենական մեծ պատերազմի, նրա պատմական հաղթանակի, հանուն այդ հաղթանակի զոհված նրա զավակների անմահ հիշատակի հավերժացման մասին: Նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

Ք

 

Մելիքյան Գ.Հ., Մուշեղյան Դ.Ա.

«Քաղաքացիական և արդյունաբերական շենքերի օդափոխությունը և օդի կոնդիցիոնացումը»

Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար: Եր.: Լույս, 1982, 512 էջ:

Ձեռնարկը շոշափում են օդափոխության և օդի կոնդիցիոնացման հետ կապված մի շարք տեսական հարցեր, ինչպես, օրինակ` ջերմա և մասսայափոխանակման օրինաչափությունները օդամշակման պրոցեսներում, ազատ շիթերի տարածման տեսությունը, դրանց աերոդինամիկան և այլն:

 

«Քրիստոնյան Հայաստան» հանրագիտարան

«Քրիստոնյան Հայաստան» հանրագիտարանի գիտախմբագրական խորհուրդ` Հ.Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր-տնօրեն) և ուրիշներ: -Եր.: Հայկական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, 2002-1076էջ, նկ., քարտեզ:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության: Հ.-Ա, սկզբից մինչև Արշակունիների հաստատումը Հայաստանում (66թ.մ.հ.)»

-Եր.: Հայպետհրատ, ՌԶԽԴ, 1945.-444էջ:

 

Մանանդյան Հակոբ

«Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության: Հ.-Գ, XI դարից մինչև XV դարի սկիզբը»

-Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1952.-455էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ պատմ. ինստիտուտ:

 

«Քաղաքացիական պատերազմի զորավարները»

Թարգմ` Կնյազյան Հ., -Եր.: Հայաստան, 1966.-422էջ:

 

Հակոբյան Ն.

«Քարային աշխատանքներ»

-Եր.: Հայաստան, 1967.-200էջ:

Գրքում նկարագրված են քարային շարվածքների տարբեր կոնստրուկցիաները և դրանց արտադրության եղանակները, տեղեկություններ են տրված երեսպատման աշխատանքների, խոշոր բլոկային և պանելային շենքեր կառուցելու և ձմեռային պայմաններում այդ աշխատանքները կատարելու եղանակների մասին: Գիրքը կարող է օգտակար լինել ինչպես ուսումնական հաստատություններում շինարարական մասնագիտություն սովորողների, որմնադիր պատրաստող ուսումնարանների, վարպետների և բրիգադների, այնպես էլ շինարարական գործով հետաքրքրվող լայն շրջանների համար:

 

Զալինյան Մ.Գ.

«Քիմիա»

Ձեռնարկ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար: -Եր.: «Միտք», 1967.-310էջ:

Ներկա ձեռնարկը կազմված է այն հաշվով, որ նրանից կարողանան օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար նախապատրաստական կուրսերում սովորողները, ինքնուրույն պատրաստվողները, դպրոցն ավարտելուց հետո երկար տարներ ընդմիջում ունեցածները, ինչպես նաև միջնակարգ դպրոցի աշակերտները և տեխնիկումներում սովորողները: Նրա մեջ լուսաբանված են քիմիայի ընդունելության ծրագրի բոլոր հարցերը: Դրա հետ մեկտեղ որոշ դեպքերում շոշոփված են նաև ընդունելության ծրագրի սահմաններից դուրս եկող հարցեր: Դա արված է նյութը լրիվ և ամբողջական դարձնելու նպատակով:

 

Խաչատրյան Ա.Գ.

«Քիմիայի օլիմպիադաների խնդիրներ»

Դպր. բարձր տարիքի համար: -Եր.: Լույս, 1986.-134էջ:

Գրքույկի նպատակն է օգնել բարձր դասարանների աշակերտներին` քիմիան ավելի լավ հասկանալու և քիմիական օլիմպիադաներին հաջողությամբ մասնակցելու գործում:

 

Վասյուչենկո Ս.Ի.

«Քիմիա»

Տեխնիկումների համար: 2-րդ հրատ.: Դասագիրք ոչ քիմիական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար:- Եր.: Հայպետուսումնակհրատ, 1964:

 

Վասյուչենկո Ս.Ի.

«Քիմիա»

6-րդ հրատ..վերամշ. և լրացված: Դասագիրք ոչ քիմիական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: «Լույս»,1975-342էջ:

Դասագրքում շարադրված քիմիայի դասընթացը կազմելիս հիմք է ընդունվել միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանի ծրագիրը, որը համապատասխանում է 1965 ՍՍՀՄ-ի բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության Մինիստրության կողմից` միջնակարգ ոչ քիմիական մասնագիտական ուսումնական հիմնարկների համար հաստատված ծրագրին: Դասագրքի ներածության մեջ և առաջին գլխում որոշ տեղեկություններ միջնակարգ դպրոցի 7-րդ և 8-րդ դասարանի քիմիայի դասընթացից: Այդ նյութերը լրացված և խորացված են համաձայն վերը նշված ծրագրի:

 

«Քիմիայի դասընթաց»

Խմբ. Գ. Ա. Դմիտրիևի, Գ. Պ. Լուչինսկու, Վ. Ի. Սեմիշինի: Դասագիրք ոչ քիմիական բուհերի ուսանողների համար: Քիմիայի դասընթաց երկու մասից: Առաջին մաս: -Եր.: «Լույս», 1975.-470էջ:

 

Բաբկո Ա.Կ.,Պյատնիցկի Վ.Վ.

«Քանակական անալիզ»

2-րդ վերամշակ. և լրացված հրատ.: Դասագիրք համալսարանների քիմիական մասնագիտ. համար:- Եր.: Համալսարան, 1974.-638 էջ:

Գիրքը նախատեսված է քիմիական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Նրանում շարադրված են քանակական անալիզի տեսական հիմունքներն ու գործնական մեթոդները, նկարագրված են արդյունքների հաշվարկման մեթոդները: Զգալի տեղ է հատկացված անալիզի արդի մեթոդներին` ֆիզիկական, կինետիկ (կատալիտիկ), ֆոտոմետրիային, պոլյարոգրաֆիային, պոտենցոմետրիային, ամպերոմետրիական տիտրմանը, կուլոնոմետրիային, իոնային փոխանակությանը, բաշխական և գազային քրոմատոգրաֆիային, հարակից և հոմոգեն նստեցմանը, օրգանական լուծիչներով կատարվող էքստրակցիային, կոմպլեքսոնոմետրիական տիտրմանը: Հավելվածում տրված է քիմիական անալիզի տեսության ու մեթոդների վերաբերյալ գրքերի ծանոթագրված ցուցակը:

 

Հասրաթյան Գ.Ա. և ուրիշ.

«Քիմիայի խնդիրների լուծման մեթոդիկա»

Հասրաթյան Գ.Ա., Դաշտոյան Է.Մ., Իսրայելյան Խ.Ղ.: Միջն. դպր. համար: -Եր.: Լույս, 1988.-303էջ:

Գիրքը գրված է քիմիայի ծրագրին համապատսախան: Գրքի նպատակն է օգնել ուսուցիչներին տիրապետելու քիմիայի խնդիրների լուծման մեթոդիկային: Այն կօգնի նաև աշակերտներին և ԲՈՒՀ ընդունվողներին:

 

«Քաղաքական համառոտ բառարան»

Կազմող – հեղինակ Ի.Վ. Լեխին: -Եր.: Հայաստան., 1966.-327 էջ.:

 

Պետրոսյան Ռ.Հ.

«Քաղաքագիտություն»

Դասագիրք բուհերի համար: Խմբ.` պրոֆ. Է.Ա. Հարությունյան: -Եր.: Նոյյան տապան, 2004.-462էջ:

Դասագրքում քննարկման առարկա է դարձել ՀՀ-ում անցումային փուլի քաղաքական զարգացումների բնույթը, վերլուծության է ենթարկված քաղաքական համակարգի կայացման իշխանությունների ձևավորման, ժողովրդավարության հաստատման, քաղաքական կուսակցությունների և կուսակցական համակարգերի ձևավորման, աղգային քաղաքականության իրականացման, Արցախի խնդրի լուծման, Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքի առանձնահատկությունները:

 

«Քաղաքատնտեսություն»

Դասագիրք մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքների դպր. համար: (Հեղինակային կոլեկտիվի ղեկավարներ Մալաֆեև Ա.Ն. և Յակուվեց Յու. վ.): – Եր.:Քաղհրատ, 1968.-485 էջ:

 

«Քաղաքատնտեսություն: Սոցիալիզմը արտադրության կոմունիստական եղանակի առաջին փուլն է»

-Եր.: Լույս,1971.- 470էջ:

 

«Քաղաքատնտեսություն: Արտադրության կապիտալիստական եղանակ»

Դասագիրք բուհերի համար, ( գլխ. խմբագիր` ակադեմիկոս Ռումյանցև Ա.Մ.): -Եր.: Հայաստան, 1975.-748էջ:

 

«Քաղաքատնտեսություն:Արտադրության կապիտալիստական եղանակ»

Դասագիրք բուհերի համար, ( գլխ. խմբագիր` ակադեմիկոս Ռումյանցև Ա.Մ.): -Եր.: Հայաստան, 1981.-424էջ:

 

Ստեփանյան Հ.Մ.

«Քննիչի տեսանկյունից»

-Եր.: Հայաստան, 1988.-223էջ:

Գիրքը նվիրված է իրավագիտության բարդ և հետաքրքիր պրոբլեմներից մեկին` հանցագործ անհատի պրոբլեմին: Այստեղ բացահայտված են հանցագործություն կատարող անձի բարոյական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, կոնկրետ հանցագործությունների պատճառները և դրանց կատարմանը նպաստող հանգամանքները: Նախատեսված է իրավապահ մարմինների աշխատակիցների և տվյալ հարցերով հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

«Քրեագիտություն»

Դասագիրք բուհերի` «Իրավագիտություն» մասնագիտությունն ուսումնասիրող ուսանողների համար: / Երևանի պետ. համալս.; խմբ.` Վ.Կ. Զվիրբուլ և ուրիշ.: Թարգմ.` Ռ.Հ. Գուլքանյան: -Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1986.-408էջ:

Դասագրքում շարադրված են մարքսիստական-լենինյան քրեագիտության հանցավորության, դրա պատճառների ու պայմանների, հանցագործների անձի, հանցավորությունը կանխելու և արմատախիլ անելու ուղիների ու միջոցների մասին գիտության հիմնական դրույթները: Քննության են առնված հանցավորության միտումների վերլուծության մեթոդիկան, զարգացման սոցիալիզմի հասարակության մեջ իրավախախտումների պրոֆիլակտիկայի համալիրային պլանավորման, ռեգիոններում և աշխատավորական կոլեկտիվներում իրավախախտումների դեմ պայքարի կազմակերպման, հանցագործությունների առանձին տեսակների պրոֆիլակտիկայի հարցերը, տրված է նաև բուրժուական քրեագիտության հիմնական հոսանքների քննադատական վերլուծությունը:

 

Վանյան Ի.Ղ.

«Քաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանավորում և կառավարում»

Ուս. ձեռնարկ: -Եր.: ԵՃՇՊՀ, 2009.-73էջ:

Տվյալ ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է չորս գլխից, որոնք են` քաղաքային համայնքների զարգացումը, համայնքային զարգացման ռազմավարական պլանավորում, քաղաքային համայնքների զարգացման կառավորում և համայնքների զարգացման տեղեկատվական բազան: Հրատարակումն ուղղված է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողներին և բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են քաղաքային տնտեսության կառավարմամբ: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնը նախաձեռնություն է վերցրել ստեղծել այս նմանատիպ այլ աշխատություններ` ուսանողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

 

Ագրենիչ Ա.Ա.

«Քարից մինչև ժամանակակից արկը»

-Եր.: Հայպետհրատ,1956.-205էջ:

Գրքում տրվում է հրետանու ռազմանյութերի զարգացման համառոտակի պատմական ակնարկը` սկսած քարից և վերջացրած ժամանակակից հրետանային արկերով: Գրքում ցույց է տրված ռուս ականավոր հրոտանավորների դերը հայրենական ռազմանյութերի ստեղծման և զարգացման գործում: Գիրքը նախատեսված է Սովետական Բանակի զինվորների, սերժանտների և սպաների, ինչպես նաև հայրենական ռազմական տեղնիկայի պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանի համար:

 

Սուխոմլինսկի Վ.Ա.

«Քաղաքացու ծնունդը»

-Եր.: Լույս, 1978.-343էջ:

Իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ սիրտը նա նվիրեց պատանեկության դաստիարակության երևելի ու ազնիվ գործին: Նրա վերջին գրքերից մեկը հենց այդպես էլ կոչվում է` «Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին»: Հեղինակը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն: Նրա բազմաթիվ գրքերը, հոդվածները հրատարակվել են, մի շարք աշխատություններ դեռևս ձեռագիր վիճակում են: Գիրքը հագեցված է մեր վաղվա մարդու մասին` հեղինակի խոր մտորումներով:

 

Դորոխով Ա.

«Քաղաքավարության կանոններ»

Այն մասին, թե ինչպես պահես քեզ, որ և՛ քեզ, և՛ թե ուրիշների համար հաճելի լինի ապրելը: -Եր.: Պիոներ, 1959.-115էջ:

Այս գրքույկում հեղինակն ուզում է ասել, թե որտեղից են վերցված վարքի կանոնները, ինչու պետք է ենթարկվել դրանց և թե ինչպես են վնասում իրենց և ուրիշներին այն երեխաները, որոնք չեն կատարում վարքի կանոնները:

 

Դորոխով Ա.

«Քաղաքավարության կանոններ: Այն մասին, թե ինչպես պահես քեզ, որ և՛ քեզ, և՛ թե ուրիշների համար հաճելի լինի ապրելը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1964.-114էջ:

Այս գրքույկում հեղինակն ուզում է ասել, թե որտեղից են վերցված վարքի կանոնները, ինչու պետք է ենթարկվել դրանց և թե ինչպես են վնասում իրենց և ուրիշներին այն երեխաները, որոնք չեն պահպանում վարքի կանոնները:

 

Բրադիս Վ.Մ.

«Քառանիշ մաթեմատիկական աղյուսակներ»

Միջն. դպրոցի համար: 21-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1974.-96 էջ:

 

Զալինյան Մ.Գ.

«Քիմիա»

Ձեռնարկ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար: 2-րդ, վերանայված և լրացված հրատ.: -Եր.: «Միտք», 1968.-334էջ:

Ներկա ձեռնարկը կազմված է այն հաշվով, որ նրանից կարողանան օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար նախապատրաստական կուրսերում սովորողները, ինքնուրույն պատրաստվողները, ինչպես նաև միջնակարգ դպրոցի աշակերտները: Լուսաբանված են քիմիայի ընդունելության ծրագրի բոլոր հարցերը: Դրա հետ մեկտեղ նյութը լրիվ և ամբողջական դարձնելու նպատակով որոշ դեպքերում շոշոփված են նաև ընդունելության ծրագրի սահմաններից դուրս եկող հարցեր: Նյութի շարադրման ընթացքում կատարված է ընդունելության շրագրի թեմաների հաջորդականության տեղաշարժ, որի նպատակ է նվազեցնել մեխանիկական հիշողության վրա հիմնված մոմենտները ու դրանով իսկ հեշտացնել արագ և հիմնավոր յուրացումն ու կրկնումը: Հեղինակը անհրաժեշտ է համարել նախ շարադրել քիմիայի տեսական հիմունքները, ապա նկարագրել առանձին էլեմենտները, որից հետո միայն լուսաբանել օրգանական քիմիայի հարցերը: Առանձին ուշադրություն է դարձվել յուրաքանչյուր գլխից, բաժնից հետո տիպական խնդիրների առաջադրմանն ու լուծմանը:

 

Մելքումյան Ա.Մ.

«Քարը մեր հարստությունն է»

-Եր.: 1985.-264 էջ:

Հայկական լեռնաշխարհը քարանյութերի տեսակներով և պաշարներով երկրագնդի հազվադեպ շրջաններից է: Այսօր արդեն քարից ստանում են հարյուրից ավել արտադրատեսակ,որը մեծ կիրառություն ունի ժողովրդական տնտեսության մեջ: Իսկ որպես շինանյութ քարն արդեն անգնահատելի է: Այս և Սովետական Հայաստանի էկոնոմիկայի ու քաղաքաշինության զարգացման բնագավառում քարանյութերի դերի և նշանակության, ինչպես նաև բնության պահպանության մասին ` պատմում աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պոֆեսոր Ս. Մելքումյանը սույն գրքում: Գիրքը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Դեմիդով Գ.Վ., Լերներ Ա.Շ.

«Քաղաքների և բնակավայրերի գազային տնտեսությունների շահագործման հանձնումը»

-Եր.: Հայպետհրատ, 1959.-64էջ:

Առաջարկվող բրոշյուրը կազմված է ՌՍՖՍՌ մի շարք քաղաքների գազային տնտեսությունները շահագործման հանձնելու գործում հեղինակների ունեցած պրակտիկ փորձի հիման վրա և հրապարակում է փորձի փոխանակման կարգով: Բրոշյուրը նախատեսված է գազային ցանցերի շինարարության նախագծերը կատարող նախագծային աշխատողների, այդ շինարարությունն իրականացնող շինմոնտաժային կազմակերպությունների աշխատողների, ինչպես նաև նոր օբյեկտներն ընդունող, գազային ցանցի փչամաքրումը կատարող և դրանք շահագործման հանձնող գազային տնտեսությունների աշխատողների համար:

 

Սահինյան Ա.

«Քասաղի Բազիլիկայի ճարտարապետությունը»

-Եր.: ՀՍՍՌ ԳԱ, 1955.-304էջ, (ՀՍՍՌ ԳԱ, արվեստների պատմության և տեսության սեկտոր):

Օ

 

Ինճիկյան Հ.Գ.

«Օսմանյան կայսրության անկումը»

Սոցիալ-տնտեսական ակնարկ. -Եր.: Հայաստան, 1984.-336էջ:

Գրքում, հարուստ փաստական նյութի օգտագործմամբ, ներկայացված է Օսմանյան կայսրության ճգնաժամի և անկման ընդհանուր պատկերը: Մենագրության հիմնական խնդրին համապատասխան տրվում է հիշյալ պատմական անխուսափելի պրոցեսի վրա վճռական ազդեցություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական գործոնների վերլուծությունը: Նախատեսվում է պատմաբանների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

Գյուլբուդաղյան Լ.Վ.

«Օրգանական քիմիայի պրակտիկում»

Բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխ. հրատ.: -Եր.: Համալս. հրատ., 1974.-334էջ:

 

Ղուկասյան Ա.Հ., Ավետիսյան Ա.Ա.

«Օրգանական քիմիայի խնդրագիրք»

-Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 1988.-151էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

Ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից` օրգանական քիմիայի դասընթացի վարժություններից և նրանց տիպային լուծում-պատասխաններից: Խնդիրների մեծամասնությունը կրում է կոմպլեքսային բնույթ, այսինքն` ընդգրկում է ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները, ռեակցիայի մեխանիզմը և օրգանական միացությունների հետազոտության ու անալիզի ժամանակակից մեթոդների կիրառությունը: Կան վարժություններ օրգանական միացությունների կառուցվածքը հաստատելու վերաբերյալ:

 

«Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա»

/ Բ. Մ. Բոգոսլովսկի, Պ. Ն.Զիկով, Ի. Շ. Պիկ և ուրիշ.: Խմբ.` դոցենտ` Դ. Դ. Զիկով: Ուս. ձեռնարկ ՔԱՄ քիմիական տեխնիկումների համար: -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1959.-538էջ:

Գիրքը նախատեսված է որպես օրգանական նյութերի ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիայի ձեռնարկ` քիմիական արդյունաբերության տեխնիկումների համար: Նա կարող է լինել օգտակար նաև քիմիկոսների լայն շրջանների համար, որոնք կուզենան կարևորագույն սինթետիկ օրգանական պրոդուկտների մասին հակիրճ տեղեկություններ ստանալ: Գրքում շարադրված մատերիալը բաժանված է երեք մասի` վառելիքի քիմիական վերամշակում, արդյունաբերական օրգանական սինթեզ և բարձր մոլոկուլյար միացությունների տեխնոլոգիա:

 

Աստվածատրյան Մ.Գ.

«Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա»

Դասագիրք մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար: -Եր.: Լույս, 1985.-390էջ:

Դասագրքում շարադրված են օտար լեզուների ուսուցման տեսական և գործնական խնդիրները, մեթոդիկայի հիմունքները, ուսուցման նպատակները, բովանդակությունը, մեթոդները և սկզբունքները, բանավոր և գրավոր խոսքի կարողությունների ու հմտությունների զարգացումը, տեխնիկական միջոցների կիրառումը, ինչպես նաև հնչյունաբանության, քերականության և բառապաշարի ուսուցումը: Գիրքը կարող է օգտակար լինել մանկավարժական բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև ուսուցիչների և մեթոդիստների համար:

 

Մուլքիջանյան Յա.Ի., Բարսեղյան Ա.Մ.

«Օգտակար բույսերի հայերեն ռուսերեն լատիներեն բառարան»

-Եր.: Լույս, 1988.-230էջ:

 

Պավլով Բ.Ա., Տերենտև Ա.Պ.

«Օրգանական քիմիայի դասընթաց»

Դասագիրք քիմիական տեխնիկումների համար: Թարգմ. 8-րդ ստերեոտիպ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1977.-706էջ:

Գիրքը Բ. Ա. Պավլովի և . Պ. Տերենտևի օրգանական քիմիայի դասընթացի հինգերերդ վերամշակված լրացված հրատարակության ութերորդ ստերեոտիպ հրատարակությունն է: Հինգերորդ հրատարակության մեջ մտցված են նյութեր ազատ ռադիկալների, խելատային միացությունների, օրգանական պերօքսիդների, իոնափոխանակիչ քրոմատոգրաֆիայի, ֆերրոցենների, նուկլեինային թթուների, ստերոիդային հորմոնների և այլնի մասին, բարեփոխված և վերամշակված են բարձրամոլեկուլային միացություններին և պլաստմասսաներին, օրգանական ներկանյութերին, թունաքիմիկատներին, օրգանական միացությունների անվանակարգմանը և այլ նյութերին վերաբերող պարագրաֆները: Գիրքը նախատեսված է քիմիական տեխնիկումների սովորողների համար, բայց կարող են օգտագործել նաև ոչ քիմիական բուհերի և բտուհների ուսանողները: Այն կարող է որպես ձեռնարկ ծառայել հեռակա ուսումնական հաստատությունների սովորողների և ինքնակրթության համար:

 filetype_pdf[1]

Միքայելյան Վ. Գ.

«Օգնություն էլեկտրաեռակցողին»

-Եր.: Հայաստան, 1970.-183էջ:

Գրքույկում լուսաբանված են մետաղների էլեկտրաաղեղնային եռակցման հիմնական հարցերը, օգտագործվող սարքավորումներն ու նյութերը, եռակցման տեխնոլոգիան, ինչպես նաև հասկացություններ են տրված էլեկտրական հոսանքի և մետաղների մասին: Գրքույկը նախատեսված է արդյունաբերության և շինարարության մեջ աշխատող եռակցող բանվորների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև վարպետների, աշխղեկների և այն անձանց համար, որոնց աշխատանքը այս կամ այն չափով կապված է էլեկտրաաղեղնային եռակցման հետ:

 

Շախկյան Գ.Ս.

«Օձուն»

Ճարտարապետական քննական ակնարկ: -Եր.: Սովետ. գրող, 1983.-68 նկ.:

Աշխատությունը նվիրված է հայ ճարտարապետության հանրահայտ, սակայն քիչ ուսումնասիրված հուշարձաններից մեկին` Օձունի գմբեթավոր բազիլկին: Հեղինակը համակողմանի քննությամբ բացահայտում է հուշարձանի հատակաձևային և ծավալատարածական հորինվածքի ակունքները, վաղ միջնադարյան հուշարձանների հետ ունեցած ծագումնաբանական և հորինվածքային կապը, տեղն ու դերը հայ ճարտարապետության մեջ: Մենագրությունը օգտակար կլինի ինչպես մասնագետների, այնպես էլ ընթերցողների լայն շրջանի համար:

Ֆ

 

Մանանդյան Հակոբ

«Ֆեոդալիզմը հին Հայաստանում (Արշակունիների ու մարզպանության շրջան)»

– Յեր.: Մելքոնյան ֆոնդի հրատ.: 1934.-337էջ: ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատ:

 

Բիտկո Ն.Դ.

«Ֆիզիկայի հարցերի և խնդիրների ժողովածու տեխնիկումների համար»

Թարգմ. է 1966թվականի ռուսերեն 4- րդ, ստերեոտիպ հրատարակությունից: -Եր.: Լույս, 1970.-161էջ:

 

Բուրով Վ.Ս. և ուրիշներ

«Ֆիզիկայի ընդհանուր փորձարարական առաջադրանքներ»

Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, միջն. դըպրոցի 6-7-րդ դասարաններ: Վ.Ա. Բուրով, Ս.Ֆ. Կաբանով, Վ.Ի. Սիվիրիդով/; .-Եր.: «Լույս»,1987.-157էջ:

Ձեռնարկում տրված են ֆիզիկայի 46 ընդհանուր փորձարարական առաջադրանքների նկարագրությունը VI դասարանի և 45-ը` VII դասարանի համար, դրանց անցկացման մեթոդիկան և տեխնիկան, դրանց կատարման համար անհրաժեշտ ուսումնական սարքավորումների ցանկը:

 

Դորխմազյան Ն.Ա. և ուրիշ

«Ֆիզիկա»

Ձեռնարկ դիմորդների համար: /Ն.Ա. Դորխմազյան, Բ.Ս. Դադասյան, Ժ. Հ. Հարությունյան/ : -Եր.: Լույս, 1989.-574էջ:

Ձեռնարկն ընդգրկում է բուհերի ընդունելության քննությունների ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութը: Նյութի շարադրանքն ու ֆիզիկականերևույթների մեկնաբանությունները տրված են ավելի խորն ու բազմակողմանի, քան ավանդական դասընթացներում: Տեսական նյութի ամրապնդման նպատակով յուրաքանչյուր բաժնի վերջում բերված են ընտրովի խնդիրներ: Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի դիմորդների համար: Այն օգտակար կլինի նաև նախապատրաստական բաժանմունքների, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների ու ֆիզիկայի ուսուցիչների համար:

 

Էյնշտեյն Ա.,Ինֆելդ Լ.

«Ֆիզիկայի էվոլյուցիան»

Գաղափարների զարգացումը սկզբնական հասկացողություններից մինչև հարաբերականության տեսությունն ու քվանտներըԹարգմ. ռուս. 3-րդ հրատ.: Վերջաբանը` Ս.Գ. Սուվորովի: -Եր.: «Հայաստան», 1968.-405էջ:

Ալբերտ Էյնշտեյնի և Լեոպոլդ Ինֆելդի գիրքն ընթերցողին ծանոթացնում է ֆիզիկայի հիմնական գաղափարների զարգացմանը: Պատկերացում է տրվում «մարդկային ստեղծագործ մտքի` ֆիզիկական երևույթները ղեկավարող օրենքներն ավելի ավելի լիակատար ըմբռնելու համար մղած հարատև պայքարի մասին», ցույց է տրվում, թե ինչպես աշխարհի յուրաքանչյուր հաջորդ, ճշգրտված պատկեր օրինաչափ կերպով փոխարինում է նախորդին: Գիրքն արտացոլում է մասնագետների շրջանում հայտնի` ժամանակակից ֆիզիկայի խնդիրների և զարգացման նրա հիմնական տենդենցների էյնշտեյնյան գնահատականը, որոնք վերջին հաշվով հանգեցնում են միասնական ֆիզիկական տեսության ստեղծմանը: Գրքի գիտական պարզ շարադրանքը այն մատչելի է դարձնում նաև ոչ մասնագետների համար:

 

Ժդանով Լ.Ա., Մառանջյան Վ.Ա.

«Ֆիզիկայի դասընթաց միջն. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար»

Մաս-1, մեխանիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա; 2-րդ. հրատ.-Եր.: Լույս, 1975.-576էջ:

 

Ժդանով Լ.Ա., Մառանջյան Վ.Ա.

«Ֆիզիկայի դասընթաց միջն. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար»

Մաս-2, Էլեկտրականություն, օպտիկա, ատոմային ֆիզիկա: 2-րդ վերամշ. հրատ.:-Եր.: Լույս, 1976.-628էջ:

 

Ժդանով Լ.Ս., Ժդանով Գ.Լ.

«Ֆիզիկա: Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար»

Մաս-1; -Եր.: Լույս, 1983.-352էջ:

Նյութի բովանդակությունը և դասավորությունը համապատասխանում են տեխնիկումների համար 1977թ. հաստատված ֆիզիկայի ծրագրին` միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանի բազայի վրա: Նյութի շարադրանքը տրվում է Միավորների միջազգային համակարգի (ՄՀ) հիման վրա: Գրքում զետեղված են «Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմություն», «Էլեկտրադինամիկայի հիմունքները» բաժինները: Գիրքը նախատեսված է միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների համար. այն կարող են օգտագործել միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների աշակերտները, բուհերի նախապատրաստական բաժինների ուսանողները, ինչպես նաև ֆիզիկայով ինքնուրույն զբաղվողները:

 

Ժդանով Լ.Ս., Ժդանով Գ.Լ.

«Ֆիզիկա: Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար»

Մաս-2; -Եր.: -Եր.: Լույս,1984.-351էջ:

Նյութի բովանդակությունը և դասավորությունը համապատասխանում են տեխնիկումների համար 1977թ. հաստատված ֆիզիկայի ծրագրին` միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանի բազայի վրա: Նյութը շարադրվում է Միավորների միջազգային համակարգի (ՄՀ) հիման վրա: Գիրքը շարունակությունն է Լ. Ս. Ժդանով «Ֆիզիկա միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար» գրքի առաջին մասի (Երևան, «Լույս», 1983) և պարունակում է «Տատանումներ և ալիքներ», «Օպտիկա: Հարաբերության տեսության հիմունքները», «Ատոմային միջուկի ֆիզիկա» և «Հիմնական տեղեկություններ աստղագիտությունից» բաժինները: Գիրքը կարող են օգտագործել նաև միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների աշակերտները, բուհերի նախապատրաստական բաժինների ուսանողները, ինչպես նաև ֆիզիկայով ինքնուրույն զբաղվողները:

 

Մյուշկին Գ.Յա.,Բուխովցև Բ.

«ֆիզիկա»

ՈՒս. ձեռնարկ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար: 2-րդ հրատ.: -Եր.: Լույս, 1974.-436էջ:

 

Պյորուշկին Ա.Վ., Կրաուկլիս Վ.Վ.

«Ֆիզիկայի դասընթաց»

Մաս-1; Մեխանիկա, դասագիրք միջն. դպրոցի 9-րդ դասարանի համար:9-րդ հրատ, -Եր.: Հայպետուսմանկհրատ, 1964.-218էէջ:

 

Պյորուշկին Ա.Վ.

«Ֆիզիկայի դասընթաց»

Մաս-3: Էլեկտրականություն, օպտիկա, ատոմի կառուցվածքը: Դասագիրք միջն. դպրոցի համար, 15-րդ հրատ.-Եր.: «Լույս», 1969:

 

Սախարով Դ.Ի., Բլուդով Մ.Ի.

«Ֆիզիկա տեխնիկումների համար»

ՈՒս. ձեռնարկ միջն. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: Թարգմ. ռուս. 4-րդ, ստերեոտիպ հրատ.: -Եր.: «Լույս», 1970.-722էջ:

 

Ֆեյնման Ռ.

«Ֆիզիկական օրենքների բնույթը»

-Եր.: «Հայաստան», 1975.-278էջ:

 

«Ֆիզիկայի խնդիրներ բուհեր ընդունվողների համար»

/ Գ.Ա. Բենդրիկով, Բ. Բ. Բուխովցև, Վ. Վ. Կերժենցև, Գ. Յա. Մյակիշև: ՈՒս. ձեռնարկ. -Եր.: Լույս,1987.-472էջ:

Ժողովածուն հիմնականում կազմված է այն խնդիրներից, որոնք վերջին տարիներին առաջարկվել են Մոսկվայի պետական համալսարանի ընդունելության քննությունների ժամանակ: Ամեն բաժնից առաջ տրված են խնդիրների լուշման ընդհանուր մեթոդիկային վերաբերող հակիրճ ցուցումներ և լուծման ընթացքում օգտագործվող բանաձևերը: Նախատեսված է բուհերի նախապատրաստական բաժանմունքների, միջնակարգ հանրակրթական դպրոցների բարձր դասրանների և տեխնիկումների սովորողների, ինքնակրթությամբ զբաղվող անձանց համար, կարող է օգտակար լինել նաև միջնակարգ դպրոցների ֆիզիկայի ուսուցիչներին:

 

«Ֆիզիկայի խնդիրների և հարցերի ժողովածու»

Միջն. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: / Ռ. Ա. Գլադկովա, Վ. Ե. Դոբրոնրավով, Լ. Ս. Ժդանով, Ֆ. Ս. Ցոդիկով: Ընդհանուր խմբ. Ռ. Ա. Գլադկովայի: Ուսումնական ձեռնարկ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար: -Եր.: «Լույս», 1978.-482էջ:

 

Ֆիդուլով Ի.Ֆ., Կիրեև Վ.Ա.

«Ֆիզիկական քիմիայի դասագիրք»

Թարգմ. ռուս. 5-րդ հրատ.:Դասագիրք քիմիայի տեխնիկումների համար:- Եր.: Հայպետուսումանկհրատ, 1958.-560 էջ:

Գրքում տրված են ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ, որոնք շարադրված են քիմիական տեխնիկումների ֆիզիկական քիմիայի դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Գիրքը նախատեսված է իբրև ուսումնական ձեռնարկ քիմաիական տեխնիկումներում սովորողների համար. այն կարող է ձեռնարկ ծառայել նաև ոչ-քիմիական տեխնիկական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:

 

Հայրապետյան Ֆ.Փ.

«Ֆենոլոգիայի ռուս – հայերեն բացատրական բառարան»

Պատ. խմբ. Լ. Վ. Հարությունյան, Լ. Բ. Պետրոսյան: -Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ, 1987.-115էջ, նկ., (ՀՍՍՀ ԳԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ):

Բառարանն ընդգրկում է ֆենելեգիայի շուրջ 530 տերմին ու հասկացություն: Բառարանն օգտակար կարող է լինել կենսաբաններին, աշխարհագրագետներին, գյուղատնտեսության մասնագետներին, նախագծողներին ու շինարարներին, մեզվաբուծության և բնության պահպանության հարցերով զբաղվողներին, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և տեխնիկումների համապատասխան ֆակուլտետների ուսանողներին:

 

Սարիբեկյան Ա.Ս.

«Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը. Հաղթահարման ուղիները և Հետճգնաժամային զարգացումը»

-Եր.: Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսրան, 2010.-312էջ:

Աշխատությունը նվիրված է վերջին ճգնաժամային զարգացումներին, դրանց հաղթահարմանն ու որակական նոր հենքի վրա տնտեսության առաջընթաց զարգացմանը: Առկա համակարգային խնդիրների լուծումները գտնելու և ազգային տնտեսությունը զարգացնելու առումով օրակարգային են դարձել մեր անելիքների, հնարավորությունների օպտիմալ համադրման և ռազմավարական ու մարտավարական լծակների միջոցով դրանց նպատակային իրագործման հարցերը: Առանձնահատուկ կարևորություն է տրվում այն մոտեցմանը, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է որոշի իր զարգացման գաղափարախոսական հենքը և ձևավորի ազգային ռեսուրսների (պատմա-մշակութային, մտավոր, հոգեբանական, ֆինանսական և բնական) հավաքագրման և դրանց նպատակային օգտագործման վրա: Այստեղ մասնավորապես կարևորվում է մոբիլիզացիոն քաղաքականությունը` պետության հստակ դերակատարումով: Գիրքը կարող է օգտակար լինել ինչպես տնտեսագիտական բուհերի ուսանողներին, ասպիրանտներին, դասախոսներին, այնպես էլ ընկերությունների բարձր և միջին օղակի ղեկավարներին ու բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն զարգացնելու սեփական գործը` ի հաշիվ ամենաարդիական գիտելիքների ու փորձի:

 

Խաչատրյան Ա.Հ., Փախչանյան Բ.Ա.

«Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաների խնդիրներ»

-Եր.: «Լույս», 1984.-169էջ:

Գրքում ընդգրկված են 1974-1982թվականների Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաներում առաջադրած խնդիրներն ու լուծումները: Այն օգտակար կլինի ֆիզիկայի արտադասարանական պարապմունքներն անցկացնելու, ինչպես նաև ֆիզիկայի օլիմպիադաներին նախապատրաստվելու համար: Գիրքը նախատեսված է ֆիզիկայի ուսուցիչների և բարձր դասարանների համար:

 

«Ֆիզիկայի խնդիրներ ԲՈւՀ ընդունվողների համար»

/ Խաչատրյան Բ., Հարությունյան Վ., Մամիջանյան Է., Չուբարյան Է.: -Եր.: «Միտք», 1966.-404էջ, (Երևանի պետական համալսարան):

Խնդրագրքում հավաքված են միջին դժվարության և բարդ խնդիրներ: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձված ֆիզիկայի այն բաժիններին, որոնք անհրաժեշտ խորությամբ շարադրված չեն միջնակարգ դպրոցի դասագրքերում: Բոլոր խնդիրներն ուղեկցվում են մանրամասն լուծումներով, որն ավելի մատչելի է դարձնում գիրքը: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել ֆիզիկան միջնակարգ դպրոցի ծրագրով ավելի խորն ուսումնասիրողներին և ֆիզիկա-մաթեմատիկական ու տեխնիկական թեքում ունեցող բուհերն ընդունվողներին:

07/18 2017 Դեռևս ամիսներ առաջ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան էր ժամանել իտալական ...
07/14 2017  2017թ. հունիսի 21-22-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) ...
07/12 2017 Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողները ...
07/17 2017 Apply for Human Resource Development Scholarship (a type of ODA Grants) for graduate study in Japan which ...
07/12 2017 Apply now for the Weiser Professional Development Fellowship and conduct research at the University of ...
07/06 2017 Հուլիսի 28-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի ...