Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

N 07   20. 03. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  ստուգարքների ամփոփում քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշջություն)> մասնագիտությունների առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  ստուգարքների ամփոփում  բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում(բացառությամբ քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշջություն)> մասնագիտությունների) :
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 06   06. 03. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի  I- III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V, մագիստրատուրայի I,II և նախապատրաստական կուրսերում կուրսերում:
 3. 2017-2018ուստարվագարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում (բացառությամբ քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի, <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս(զբոսաշրջություն)> մասնագիտությունների:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 05   20. 02. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի  I և  III կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների I լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V, I, II և նախապատրաստական կուրսերում կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 04   13. 02. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի III կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների  ամփոփում հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի  նախապատրաստական կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 03   30. 01. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի  I-V,մագիստրատուրայի  I,II կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

 

N 02   24. 01. 2018թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 01   16. 01. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքաների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 4. <Դասերին ուսանողների հաճախումների հաշվառման մատյանը> վարելու կարգի մասին> ուղեցույցի նախագծի քննարկում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:
Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի (նախագահ) Ռեկտոր
Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտորի առաջին տեղակալ, պրոռեկտոր
Բարխուդարյան Արկադի Միսակի Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Սաֆարյան Յուրի Աշոտի Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրո-ռեկտոր
Մարուխյան Աննա Հակոբի Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրենի
Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի Գլխավոր հաշվապահ
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Կադրերի բաժնի վարիչ
Հովհանիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Կարագուլյան Անահիտ Սոսի Տպագրության և լրատվության վարչության պետ