Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Առաքելություն

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի առաքելությունն է ճարտարապետության, շինարարության քաղաքային տնտեսության, դիզայնի, տեղեկա­տվա­կան համակարգերի և հարակից ոլորտներում միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող եռաստիճան կրթական համակարգով մասնա­գիտական կադրերի պատրաստումը, շարունակական կրթության ապա­հովումը, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը և ծառայությունների մատուցումը:

 

ՃՇՀԱՀ-ն իրականացնում է իր առաքելությունը` համաձայն Ռազմա­վարական ծրագրի նպատակների, որոնք ներառում են համալ­սարանի ողջ գործունեության արդյունավետ իրականացումը բոլոր բնագավառներում` ապահովելով Համալսարանին կայուն առաջընթաց:

06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...