Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Առկա ուսուցում

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2017/18 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

Դասիչը (ծածկագիրը)

Բուհը,մասնագիտությունը, մասնագիտության կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի (վճարովի)

Ոսման վարձի չափը

(հազար դրամ)

ընդամենը

առանց տարկետման իրավունքի

տարկետման իրավունքով

ընդամենը

այդ թվում ԲԶ

1

2

3

4

5

6

7

8

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

8

6

1

2

120

 

 

073101.01.7

Ճարտարապետություն

8

6

1

2

120

792

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

3

2

1

1

20

 

 

073102.01.7

Քաղաքային տնտեսություն

1

1

1

0

10

702

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

2

1

0

1

10

702

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

22

14

2

8

140

 

 

073201.01.7

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

4

2

0

2

30

702

073201.02.7

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

1

1

1

0

20

702

073201.03.7

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

1

1

1

0

20

702

073201.04.7

Գեոդեզիա և կադաստր

4

2

0

2

20

702

073201.06.7

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

3

3

0

0

15

702

073201.08.7

Շենքերի նախագծում

6

4

0

2

20

702

073201.09.7

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

3

1

0

2

15

702

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)

4

2

0

2

30

 

 

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

4

2

0

2

30

624

061104.00.7

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

3

2

0

1

30

 

 

061104.03.7

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

3

2

0

1

30

624

1

2

3

4

5

6

7

8

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

8

5

0

3

60

 

 

021201.01.7

Դիզայն

4

2

0

2

25

690

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

2

2

0

0

20

690

021201.05.7

Միջավայրի դիզայն

2

1

0

1

15

690

031101.00.7

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

1

1

0

0

40

 

 

031101.03.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

1

1

0

0

40

660

041101.00.7

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ

1

1

0

0

15

 

 

041101.01.7

Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/

1

1

0

0

15

660

052201.00.7

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

0

0

0

0

10

 

 

052201.01.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

0

0

0

0

10

684

071601.00.7

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

1

0

0

1

10

 

 

071601.03.7

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

1

0

0

1

10

624

Ընդամենը

51

33

4

18

475

 

 

Ռեկտոր                                                       Գ.Շ. Գալստյան

 

 

06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...