Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մագիստրատուրա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
1 271500 Ճարտարապետություն և դիզայն առկա 2 տարի հայերեն ճարտարապետության մագիստրոս դիպլոմ
2 071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում առկա 2 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի մագիստրոս դիպլոմ
3 031700 Գեղեցիկ արվեստ առկա 2 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի մագիստրոս դիպլոմ
4 270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
5 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
6 270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
7 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
8 190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում առկա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
9 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
10 230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
11 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր առկա 2 տարի հայերեն կառավարման

մագիստրոս

դիպլոմ
12 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում առկա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
13 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) առկա 2 տարի հայերեն տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
14 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) առկա 2 տարի հայերեն  տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
15 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում տրանսպորտի ճյուղում առկա 2,5 տարի հայերեն տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
16 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն առկա 2 տարի հայերեն  տնտեսագիտության մագիստրոս դիպլոմ
17 081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) առկա 2 տարի հայերեն ֆինանսների մագիստրոս դիպլոմ
18 271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա առկա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
19 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
20 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) առկա 2 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
1 271500 Ճարտարապետություն և դիզայն հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարապետության մագիստրոս դիպլոմ
2 071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում հեռակա 2,5 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի մագիստրոս դիպլոմ
3 031700 Գեղեցիկ արվեստ հեռակա 2,5 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի մագիստրոս դիպլոմ
4 270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
5 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
6 270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
7 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
8 190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
9 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
10 230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
11 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր հեռակա 2,5 տարի հայերեն կառավարման մագիստրոս դիպլոմ
12 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
13 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
14 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն  տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
15 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥տրանսպորտի ճյուղում¤ հեռակա 2,5 տարի հայերեն  տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
16 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
17 081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն ֆինանսների մագիստրոս դիպլոմ
18 271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
19 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
20 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ