Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Հեռակա ուսուցում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
1 271500 Ճարտարապետություն և դիզայն հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարապետության բակալավր դիպլոմ
2 070900 Դիզայն հեռակա 5 տարի հայերեն դիզայնի բակալավր դիպլոմ
3 071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում հեռակա 5 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի բակալավր դիպլոմ
4 031700 Գեղեցիկ արվեստ հեռակա 5 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի բակալավր դիպլոմ
5 270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
6 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
7 270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
8 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
9 190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
10 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
11 230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
12 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր հեռակա 5 տարի հայերեն կառավարման բակալավր դիպլոմ
13 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
14 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 5 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
15 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) հեռակա 5 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
16 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥տրանսպորտի ճյուղում¤ հեռակա 5 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
17 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն հեռակա 5 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
18 081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 5 տարի հայերեն ֆինանսների բակալավր  դիպլոմ
19 271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
20 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
21 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) հեռակա 5 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
22 100100 Սերվիս հեռակա 5 տարի հայերեն սերվիսի բակալավր դիպլոմ
06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...