Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Առկա ուսուցում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
1 271500 Ճարտարապետություն և դիզայն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարապետության բակալավր դիպլոմ
2 070900 Դիզայն առկա 4 տարի հայերեն դիզայնի բակալավր դիպլոմ
3 071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում առկա 4 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի բակալավր դիպլոմ
4 031700 Գեղեցիկ արվեստ առկա 4 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի բակալավր դիպլոմ
5 270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
6 271100 Շենքերի նախագծում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
7 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
8 270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
9 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
10 190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
11 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
12 230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
13 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր առկա 4 տարի հայերեն կառավարման բակալավր դիպլոմ
14 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
15 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
16 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
17 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥տրանսպորտի ճյուղում¤ առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
18 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
19 081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն ֆինանսների բակալավր  դիպլոմ
20 271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
21 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
22 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
23 032300 Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն առկա 4 տարի գրական հայերեն բանասիրության բակալավր  դիպլոմ
24 032300 Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ ռուսերեն և հայերեն առկա 4 տարի գրական հայերեն բանասիրության բակալավր  դիպլոմ
25 100100 Սերվիս (զբոսաշրջություն) առկա 4 տարի հայերեն սերվիսի բակալավր դիպլոմ

 

06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...