Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
  • hy
  • ru
  • en
  • fr
Առկա ուսուցում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
1 271500 Ճարտարապետություն և դիզայն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարապետության բակալավր դիպլոմ
2 070900 Դիզայն առկա 4 տարի հայերեն դիզայնի բակալավր դիպլոմ
3 071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում առկա 4 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի բակալավր դիպլոմ
4 031700 Գեղեցիկ արվեստ առկա 4 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի բակալավր դիպլոմ
5 270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
6 271100 Շենքերի նախագծում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
7 280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
8 270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
9 270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
10 190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
11 190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
12 230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
13 081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր առկա 4 տարի հայերեն կառավարման բակալավր դիպլոմ
14 271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
15 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
16 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
17 080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥տրանսպորտի ճյուղում¤ առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
18 081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն առկա 4 տարի հայերեն տնտեսագիտության բակալավր  դիպլոմ
19 081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) առկա 4 տարի հայերեն ֆինանսների բակալավր  դիպլոմ
20 271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
21 280500 Բնապահպանական փորձաքննություն առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
22 280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) առկա 4 տարի հայերեն ճարտարագիտության բակալավր դիպլոմ
23 032300 Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն առկա 4 տարի գրական հայերեն բանասիրության բակալավր  դիպլոմ
24 032300 Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ ռուսերեն և հայերեն առկա 4 տարի գրական հայերեն բանասիրության բակալավր  դիպլոմ
25 100100 Սերվիս (զբոսաշրջություն) առկա 4 տարի հայերեն սերվիսի բակալավր դիպլոմ

 

07/18 2017 Դեռևս ամիսներ առաջ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան էր ժամանել իտալական ...
07/14 2017  2017թ. հունիսի 21-22-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) ...
07/12 2017 Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողները ...
07/17 2017 Apply for Human Resource Development Scholarship (a type of ODA Grants) for graduate study in Japan which ...
07/12 2017 Apply now for the Weiser Professional Development Fellowship and conduct research at the University of ...
07/06 2017 Հուլիսի 28-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի ...