Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

     Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐՈՎ  2017/18  ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՂԵՐԸ

Դասիչ

(ծածկագիր)

Մասնագիտությունը

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննություններ
Մրցութային ոչ մրցութային
1 2 3 4 5 6
073101.00.6 Ճարտարապետություն        
073101.01.6 Ճարտարապետություն Նկ Գծագ. Մ(գ)** Հլգ (գ)*
021201.00.6 Դիզայն        
021201.01.6 Դիզայն Նկ Գծագ.   Հլգ (գ)*
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն Նկ Գծագ.   Հլգ (գ)*
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն Նկ Գծագ.   Հլգ (գ)*
073201.00.6 Շինարարություն        
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.03.6 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.08.6 Շենքերի նախագծում Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն        
073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր        
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
061101.00.6 Ինֆորմատիկա        
061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր        
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
031101.00.6 Տնտեսագիտություն        
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում        
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում        
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**   Հլգ (գ)*
101501.00.6 Զբոսաշրջություն        
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Հլ (գ) Անգլ(գ)** կամ Ռուս(գ)** կամ Մ(գ)**    

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

2016/2017 ուումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունները

 

ԴԱՍԻՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՈՉ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ
1 2 3 4
021201.01.6 Դիզայն Նկ Գծագ Հլգ (գ)*
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն Նկ Գծագ Հլգ (գ)*
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն Նկ Գծագ Հլգ (գ)*
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073201.02.6 Շինարարական նյութերի,պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073201.03.6 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ (գ)*
101801.01.6 Սերվիս Հլգ (գ) Անգլ(գ)** կամ Ռուս(գ)**կամ Մ(գ)**  

Արտասահմանյան  քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

Ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդները ՀՀ ԿԳՆ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրվածimages դիմում-հարցաթերթիկ համաձայն ձևի.
 3. բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին: Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.
 8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • դիզայնի ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • շինարարության ֆակուլտետում՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով:

Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՆ գրություններով:

Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

2014-2015 ուսումնական տարում համալսարանում սովորում է 319 արտասահմանցի ուսանող հետևյալ երկրներից.

 1. Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն – 96
 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 69
 3. Ռուսաստանի Դաշնություն – 51
 4. Վրաստանի Հանրապետություն – 43
 5. Հնդկաստանի Հանրապետություն – 41
 6. Ղազախստանի Հանրապետություն – 4
 7. Լիբանանի Հանրապետություն – 3
 8. Ֆրանսիայի Հանրապետություն – 2
 9. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն – 2
 10. Իրաքի Հանրապետություն – 2
 11. Ուկրաինա – 1
 12. Իսրայելի Պետություն – 1
 13. Թուրքմենստան – 1
 14. Շրի Լանկայի Ժողովրդավարական Սոցիալիստական Հանրապետություն – 1
 15. Իտալիայի Հանրապետություն -1
 16. Ֆինլանդիայի Հանրապետություն – 1

2014-2015 ուսումնական տարում  համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը` ըստ ուսման աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ
Հայերենով ուսուցանվող խմբեր 600 000 դրամ
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 700 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 800 000 դրամ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
  Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 890 000 դրամ 990 000 դրամ
ՄՅՈՒՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ
Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
       Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր 690 000 դրամ 790 000 դրամ
Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր 790 000 դրամ 890 000 դրամ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
Օտարերկրյա, ազգությամբ հայ 800 000 դրամ
Օտարերկրյա քաղաքացիներ 990 000 դրամ

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել  «Միջազգային կապերի վարչություն»:

Համալսարանի վճարովի կարգավիճակով մեկ ընտանիքից երկու կամ երեք ուսումնառուների համար համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է ուսման վարձի զեղչ յուրաքանչյուրին 10 %-ի չափով: