Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Տեխնիկական կոմիտե
  • տ.գ.դ., դոց. Տիգրան Դադայան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
  • տ.գ.թ. Նարինե Փիրումյան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
  • տ.գ.թ., դոց. Նորայր Հովումյան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան