Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Հրատարակության էթիկայի և հրատարակության անբարեխղճության մասին հայտարարություն

Հրատարակության էթիկայի և հրատարակության անբարեխղճության մասին հայտարարությունը հիմնականում հիմնված է Elsevier recommendation-ի  և COPE`s Best Practice Guildelines for Journal Editors   վրա:

 

Գիտաժողովի կազմակերպիչները պետք է հստակեցնեն էթիկան հրատարակությունում և հոդվածների որակի մեջ:

 

Այդ իսկ պատճառով, ներառված բոլոր մասնակիցներից՝ Հեղինակներից, Խմբագիրներից, Գրախոսներից և Հրատարակիչներից, սպասվում է էթիկայի վարքագծի չափանիշներին համապատասխանեցում:

 

Մասնավորապես՝

 

Հեղինակներին. Հեղինակները պետք է հաշվի առնեն Էթիկայի կանոնները.

  • Հոդվածի հեղինակայնություն. Հեղինակայնությունը պետք է սահմանապակվի նրանցով ովքեր նշանակալից ներդրում ունեն հաղորդված հետազոտության գաղափարի, նախագծի, կատարման, կամ մեկնաբանության մեջ:
  • Ինքնատիպություն և գրագողություն. Հեղինակները պետք է երաշխավորեն, որ նրանք միանգամայն օրիգինալ աշխատանք են գրել, և եթե հեղինակները օգտագործել են այլոց աշխատանք կամ բառեր, որոնք համապատասխան կերպով մեջբերվել են :
  • Տվյալների հասանելություն և պահպանում. Հեղինակներին հնարավոր է խնդրել ապահովել տվյալների շարք հոդվածի հետ կապված խմբագրական վերանայման համար և պետք է պատրաստ լինեն ապահովել այս տվյալների հանրային հասանելիությունը:
  • Բազմաբնույթ, ավելորդ կամ միաժամանակյա հրատարակություն. Հեղինակը սովորաբար չպետք է հրատարակի բնագրերը, որոնք նկարագրում են էապես նույ հետազոտությունը ավելի քան մեկ ամսագրում կամ հիմնական հրատարակությունում:
  • Աղբյուրների ճանաչում. Պատշաճ ճանաչում
  • Տվյալների հասանելություն և պահպանում. Հեղինաներին հնարավոր է խնդրել ապահովել տվյալների շարք հոդվածի հետ կապված խմբագրական վերանայման համար և պետք է պատրաստ լինեն ապահովել այս տվյալների հանրային հասանելիությունը:
  • Բացահայտում և հետաքրքրությունների բախում. Բոլոր պնդումները պետք է ներառեն բոլոր հարաբերությունների դրսևորումը որը կարող է դիտարկվել, որպես պոտենցիալ շահերի բախման ներկայացում:
  • Հրատարակված աշխատանքների հիմնական սխալները. Երբ հեղինակը բացահայտում է իր հրատարակված սեփական աշխատանքի նշանակալից սխալների կամ անճշտություն, դա հեղինակի պարտականությունն է արագ կերպով նշել ամսագրի խմբագրին կամ հրատարակչին և համագործակցել հեղինակի հետ հրաժարվել կամ ուղղել հոդվածը:
  • Զեկուցման չափորոշիչ. օրիգինալ հետազոտության զեկույցների հեղինակները պետք է ներկայացնեն ներկայացված աշխատանքի ճշգրիտ համար ինչպես նաև նրա նշանակալիության օբյեկտիվ քննարկում: 

 

Խմբագիրներին.

Խմբագիրները պետք է գնահատեն բնագրերը բացառապես հիմնվելով նրանց ակադեմիական արժեքների վրա: Խմբագիրը չպետք է օգտագործի ոչ հրատարակված տեղեկատվություն խբագրի սեփական հետազոտության մեջ առանց հեղինակի գրավոր համաձայնության: Խմբագիրները պետք է ձեռնարկեն ողջամիտ պատասխանատու միջոցներ երբ հաստատված ձեռագրերին կամ հրատարակված հոդվածներին վերաբերող էթիկական բողոքները են ներկայացվել:

 

Գրախոսներին.

Գրախոսության համար ստացված ցանակացած բնագիր պետք է վերաբերվել որպես գաղտնի փաստաթուղթ: Փորձագիտական վերանայում անցնած արտոնյալ տեղեկատվությունը կամ գաղափարները պետք է պահվեն գաղտնի և չպետք է օգտագործվեն սեփական շահերի համար:  Գրախոսությունները պետք է իրականացվեն օբյեկտիվ խմբագրին և արդարացնի իր գրախոսման գործընթացից ազատումը:  Գրախոսները չպետք է քննարկեն բնագիրը որուն նրանք ունեն շահերի բախում մրցունակության, համագործակցության, կամ այլ հարաբերությունների կամ ցանկացած հեղինակի, ընկերության, կամ հաստատության հետ կապի արդյունքում, որոնք կապ ունեն հոդվածների հետ:, իսկ դիտարկումները պետք է ձևակերպված լինեն հստակ հիմնավորումներով, այնպես որ հեղինակները կարողանան օգտագործել դրանք իրենց հոդվածի բարելավման համար: Ցանկացած ընտրված գրախոս ով անվերապահ է  նայել բնագրում ներկայացված հետազոտությունը կամ գիտի որ դրա արագ գրախոսումը հնարավոր չէ պետք է տեղեկացնի