Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Տվյալներ օգտակար մոդելի եվ գյուտի արտոնագրերի վերաբերյալ
  • 2013
  • 2014
  • 2016

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2013 թ.)

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)    

Ազգանուն Անուն

Երկիր Հայտի N 

ներկայացման 

թվականը

Դասիչ Համարը, անվանումը  

Սեփականատեր

 

Գրանցված է պետական 

գրանցամատյանում

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Յու.

ՀՀ

AM 20120141Ս,

08.10.2012

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N316ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.02.2013

2

Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ.,

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20130032Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N332ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 26.08.2013

3

Աթանեսյան Վ.,

Հարությունյան Վ.

ՀՀ

AM 20130095Ս

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N344Ս

Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 25.12.2013

4

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120173,

27.11.2012

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 14/00

C04B 38/00

N2726A

Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.2013

5

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20130034,

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00

2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2013

6

Հովսեփյան Գ.,

Սաֆարյան Ա.,

Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120146,

17.10.2012

ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00,

BO1J 20/00

2767A

Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

26.08.2013

7

Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20130097,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00,

C04B 33/00

2787

Ծակոտկենշինարարականիրերի

պատրաստման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

8

Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա.

ՀՀ

AM 20130096,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C08L 95/00,

2789 Բիտումային բաղադրանյութ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

 

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2014թթ.)

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)  Ազգանուն Անուն

 

Երկիր

 

Հայտի N, 

ներկայացման 

թվականը

 

Դասիչ

 

 Համարը, անվանումը

 

Սեփականատեր

 

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Աթանեսյան Վ.,

Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ.

ՀՀ

AM 20140019Ս

28.02.2014

ՄԱԴ (2014.01)

EO2D 29/00

N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2014

2

Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է.

ՀՀ

AM 20130033Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2014.01)

FO4F 7/00

2819

Հիդրավլիկական բաբան

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.20014

3

Ավետիսյան Վ.Գ.

Մարկոսյան Մ.Վ.     

ՆիկողոսյանԱ.Ա.     

Սարգսյան Ա.Ա.

ՀՀ

Արտոնագիր №

2814A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00

Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ.

ԵրԿՄԳՀԻ

25.02.2014

4

Ավետիսյան Վ.Հ. 

Մարկոսյան Մ.Վ. 

Հովհանիսյան  Ա.Ա.

Ահարոնյան Ա.Կ. 

Սարգսյան Ա.Ա՚.

РА

Патент №

2803A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00

Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք

ԵրԿՄԳՀԻ

29.01.2014

5

Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա.

ՀՀ

07/404

08/3375

Դռների և պատուհանների նախահաշիվ

"Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ

15.10.2014

6

Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա.

ՀՀ

07/403

08/3374

Շին.նախահաշիվ

"Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ

15.10.2014

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ և ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2016թթ.)

 

N

Հեղինակ(ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ

Համարը,

անվանումը

Սեփա-կանատեր

Գրանցված է

պետական գրանցամատյանում

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Գալստյան Գ.Շ.
Աթանեսյան Վ.Ա.

 

ՀՀ

 

AM20150166U
21.12.2015

 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 13/00

 

N452Ս
Միաձույլ սյուների կառուցման կաղապարամած

 

ՃՇՀԱՀ

 

4/18/2016

 

 

 

2.

Սահակյան Է.Ռ.

ՀՀ

AM20150165

C04

ՄԱԴ C 04 B 38/02

 

 Փրփրանյութի ստացման եղանակ

ՃՇՀԱՀ

 

01.2016

3

Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա.

 

ՀՀ

01.09.2016

AM20160041U
03.05.2016

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00

N465Ս
Միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած

 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

4

Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա.

 

ՀՀ

01.09.2016

AM20160040U
03.05.2016

 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00, E04G 21/00

N466Ս
Սյուների կառուցման եղանակ

 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

 

 

06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...