Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Երիտասարդ գիտաշխատողների եվ մասնագետների խորհուրդ

filetype_pdfԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Համալսարանում գործում է ուսանողական գիտական ընկերություն, որի նպատակներն ու խնդիրներն են.

 

  • աջակցել ուսանողների, երիտասարդ գիտաշխատողների և հետազոտողների գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման և ներդրման գործընթացին,
  • ստեղծագործական ներուժի լիարժեք իրականացման համար համախմբել երիտասարդ գիտաշխատողների, դասախոսների, հետազոտողների, դոկտորանտների, ասպիրանտների, հայցորդների և ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը,
  • երիտասարդ գիտաշխատողների և մասնագետների համար ստեղծել բարենպաստ միջավայր,
  • երիտասարդների շրջանում քարոզել գիտական արժեքները,կազմակերպել գիտահետազոտական փորձի փոխանակման միջոցառումներ,
  • ապահովել միջազգային գիտական կազմակերպությունների, երիտասարդական կառույցների հետ համագործակցություն և անդամակցություն:
06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...