Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աշխատություններ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ISSN 1829-4200)

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Յուրի Սաֆարյան (գլխավոր խմբագիր, ճ.դ., ՀՀ), Միհրան Ստակյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ., ՀՀ), Նարինե Փիրումյան (պատասխանատու քարտուղար, տ.գ.թ., ՀՀ), Ռոբերտ Ազոյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Կարո Աղայան (ֆ.մ.գ.դ., ՀՀ), Ալբերտ Ասիրյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Ֆրանչեսկո Աուջելի (ճ.դ., ԻՀ), Արկադի Բարխուդարյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Մանուկ Բարսեղյան (ֆ.մ.գ.թ, ՀՀ), Տիգրան Բարսեղյան (ճ.թ., ՀՀ), Պաուլո Դել-Բիանկո (արվ.դ., ԻՀ), Արմեն Բուբուշյան (պրոֆ., ՀՀ), Մարիետտա Գասպարյան (ճ.դ., ՀՀ), Բեկրիմժան Գլաուդինով (ճ.դ., ՂՀ), Վարդգես Գրիգորյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Հակոբ Գյուլզադյան (տ.գ.թ., ՀՀ),  Տիգրան Դադայան (տ.գ.դ., ՀՀ), Էմիլ Խաչատրյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Թագուշ Խաչատրյան (ճ.թ., ՀՀ),  Էդուարդ Խաչիյան (տ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս), Լյուդմիլա Խոլոդովա (ճ.դ., ՌԴ), Արմեն Կարապետյան (ֆ.մ.գ.դ., ՀՀ), Բորիս Կարապետյան (տ.գ.դ., ՀՀ  ԳԱԱ  ակադեմիկոս), Գելա Կիպիանի (տ.գ.դ., Վրաստան), Լյուբա Կիրակոսյան (ճ.թ., ՀՀ), Դարյա Կուբեչկովա (տ.գ.թ., ՉՀ), Հրավարդ Հակոբյան (արվ.դ., ՀՀ), Պետրոս Համբարձումյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Վալերիկ Հարությունյան (տ.գ.թ., ՀՀ),  Նորայր Հովումյան (տ.գ.թ., ՀՀ), Թեմուր Մարգարյան (տ.գ.դ., ՀՀ),    Մհեր Մարկոսյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Տիգրան Մարտիրոսյան (տնտ.դ., ՀՀ), Զոհրաբ Մելիքյան (տ.գ.դ., ՀՀ),   Սուն Մին (ճ.դ., ՉԺՀ), Սուրեն Մխիթարյան (ֆ.մ.գ.դ., ՀՀ  ԳԱԱ թղթ.անդամ), Սայիդ Մուհեմմադի Նահավանդի (ճ.թ., ԻԻՀ), Վալերի Նեֆյոդով  (ճ.դ., ՌԴ), Գառնիկ Շախկյան (ճ.դ., ՀՀ), Սամվել Շահինյան (ճ.դ., ՀՀ), Միխաիլ Շուբենկով (ճ.դ., ՌԴ), Նիկոլայ Չիլինգարյան (տ.գ.դ., ՀՀ),  Հովսեփ Պետրոսյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Մանվել Պողոսյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Պաոլա Պումա (ճ.թ., ԻՀ), Էմմա Սահակյան  (տ.գ.դ., ՀՀ),  Նարեկ Սարգսյան (ճ.թ., ՀՀ),  Արեստակ Սարուխանյան (տ.գ.դ., ՀՀ),     Արծրունի Սաֆարյան (տ.գ.դ., ՀՀ),  Մարինա Ստակյան (ճ.դ., Ուկրաինա), Օլեգ Սուբոտին (ճ.դ., ՌԴ), Եղիազար Վարդանյան (տ.գ.դ., ՀՀ), Քի Չենգժի (տ.գ.դ., ՉԺՀ), Աննա Քարամյան (տ.գ.թ., ՀՀ)

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 1. Հոդվածներն ընդունվում են տպագրության մշտական ռեժիմով: Հոդվածները կարելի է ներկայացնել  հայերենով, ռուսերենով  և անգլերենով  (3-8 էջի սահմաններում): 

Ուղեկցող պարտադիր փաստաթղթերը`

ՃՇՀԱՀ-ի հեղինակների համար.

 • հոդվածը` մեկ օրինակ, տպված A4 ֆորմատի թղթի վրա և էլեկտրոնային կրիչով (հոդվածը` *.doc ֆորմատով, նկարները` *.jpg, *. jpеg ֆորմատով),
 • տվյալ գիտական բնագավառի գիտնականի կարծիքը հոդվածի վերաբերյալ,
 • քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից՝ հոդվածը տպագրության երաշխավորելու մասին:

 

Բոլոր այլ հեղինակների համար՝ հետևյալ փաստաթղթերի սկանավորած տարբերակները.

 • հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը (հոդվածը` *.doc ֆորմատով, նկարները` *.jpg, *. jpеg ֆորմատով),
 • տվյալ գիտական բնագավառի գիտնականի կարծիքը հոդվածի վերաբերյալ,
 • քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից՝ հոդվածը տպագրության երաշխավորելու մասին,
 • նամակ հեղինակի գործատու կազմակերպության ղեկավարությունից՝ պարբերականի գլխավոր խմբագրի անունով հոդվածի տպագրման հնարավորության վերաբերյալ:

 

 1. Հոդվածի ձևակերպման պահանջները

Հոդվածը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 • Ներածություն
 • Հիմնական մաս, որն ըստ անհրաժեշտության կարելի է բաժանել մասերի (խնդրի դրվածք, մեթոդներ, վերլուծություն, արդյունքներ)
 • Եզրակացություն
 • Գրականության ցանկ
 • References՝ գրականության ցանկ՝ լատինատառ:

 

Էջի  ֆորմատը

A 4 (210 x 297 մմ)

Էջի  աշխատանքային դաշտը

170×252 մմ

Լուսանցքները

Պարբերությունները սկսվում են նոր տողից

վերևից, աջից և ձախից`  20 մմ, ներքևից`  25 մմ

10 մմ ներսից

Տառաչափը

11

Տողերի հեռավորությունը

1,35

Տեքստի տառատեսակը

հայերեն `      Sylfaen

ռուսերեն`     Times New Roman

անգլերեն`   Times New Roman

 

 

2.1 Էջի վերին ձախ անկյունում տրվում է ՀՏԴ-ն (http://teacode.com/online/udc/)` առնվազն վեցանիշ թվով, իսկ աջ անկյունում` հոդվածի բնագավառը` գլխատառերով, bold:

2.2 Հաջորդ տողում՝ մեջտեղում, հեղինակի (ների)

Անունը, Հայրանունը, Ազգանունը1 *, Անունը, Հայրանունը, Ազգանունը2

1 *Առաջին հեղինակի աշխատավայրը, քաղաքը, երկիրը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

2    Երկրորդ հեղինակի աշխատավայրը, քաղաքը, երկիրը

 

2.3 Դրանից մեկ տող ներքև, մեջտեղում, հոդվածի ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ` գլխատառերով, 11 տառաչափով, bold:

2.4 Վերնագրից մեկ տող ներքև, շեղատառերով (Italic) գրվում է հոդվածի համառոտագիրը, մինչև 50-60 բառ ծավալով, և Առանցքային բառեր (Bold, Italic, 5-6 հատ):

2.5 Մեկ տող ներքև տպվում է հոդվածի հիմնական տեքստը:

2.6 Տեքստում կարող են լինել նկարներ, աղյուսակներ, գծագրեր: Նկարները և աղյուսակները տեքստում տեղադրվում են այդ մասին նշում կատարելուց հետո՝ նույն կամ հաջորդ էջում: Նկարները պետք է ունենան նկարատակ տեքստեր, իսկ աղյուսակները՝ վերնագիր (10pt, Bold, Italic): Մեկական նկար և/կամ աղյուսակ պարունակող հոդվածներում դրանք չեն համարակալվում, իսկ մնացած դեպքերում պարտադիր է դրանց միջանցիկ համարակալումը: Աղյուսակի թվային տվյալները չպետք է կրկնեն հոդվածի գրաֆիկական նյութերը:

2.7 Հոդվածում հանդիպող ֆիզիկական մեծությունների չափողականությունը ներկայացնել SI համակարգով, Italic-ով:

2.8 Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են  Microsoft  Equation-ով, Italic, 11 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով, մեջտեղում, իսկ հիմնական բանաձևերը համարակալվում են` աջ մասում, փակագծի մեջ:

2.9 Հոդվածում օգտագործված գրական աղբյուրներն, ըստ օգտագործման հերթականության, պետք է ունենան միջանցիկ համարակալում,  և տեքստում նշվեն` [1], [2], …. տեսքով:

2.10 Կրկնել 2.2 – 2.4 կետերը հոդվածի հիմնական տեքստից տարբերվող լեզուներով` հեղինակ(ներ)ը, անվանումը, համառոտագիրը (аннотация, abstract), առանցքային բառերը (ключевые слова, keywords):

2.11 Հոդվածի վերջում, երկու տող ներքև նշվում է`  Գրականություն  և ըստ ընդունված ստանդարտի տրվում է գրականության ցանկը, յուրաքանչյուրը բնօրինակի լեզվով:  Գրականության ցանկը պետք է ներառի հղումներ, այդ թվում, վերջին 3-10 տարվա հրապարակումների վրա:

2.12 Երկու տող ներքև նշվում է`References  և տրվում է նույն գրականության ցանկը լատինատառ ըստ ստորև բերված ձևաչափի:

2.12.1 Ոչ անգլերեն հոդվածների համար՝

 • Հեղինակի/ների Ազգանուն, Անվան և Հայրանվան սկզբնատառերը լատինատառ. (հրատարակման տարեթիվը կլոր փակագծերում), “Հոդվածի անվանումը՝ լատինատառ”, [Հոդվածի անվանման թարգմանությունը՝ անգլերեն քառակուսի փակագծերում], Աղբյուրի անվանումը լատինատառ [Աղբյուրի անվան թարգմանությունը՝ անգլերեն քառակուսի փակագծերում], Ելքային տվյալներ

2.12.2  Ոչ անգլերեն մենագրության համար՝

Հեղինակի/ների Ազգանուն, Անվան և Հայրանվան սկզբնատառերը լատինատառ. (հրատարակման տարեթիվը կլոր փակագծերում), Մենագրության անվանումը՝ լատինատառ, [Մենագրության անվանման թարգմանությունը՝ քառակուսի փակագծերով], Ելքային տվյալները, տպագրության վայրը անգլերենով – Yerevan, Moscow, StPetersburg, հրատարակչությունը՝ անգլերենով, եթե այդ կազմակերպություն է (Moscow St. Univ. Publ.), և տրանսլիտերացիա, եթե հրատարակչությունն ունի սեփական անվանում, նշելով անգլերենով, որ այն հրատարալչություն է. GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ., Էջերի քանակը

2.12.3  Օրինակներ.

 

Պարբերականի հոդվածի նկարագրություն

2.12.3.1 Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon D.V. (2008), “Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta” [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no.ll, pp. 54-57. (in Russian)

2.12.3.2 Kharlamova, T.L. .  (2006), “Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya” [Motivational basis for the effective work of an enterprise]. Ekonomika i upravlenie,  no. 3, pp. 100-102. (in Russian)

2.12.3.3 Lavrishcheva, E.E. .  (2006), “К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatiy” [On assessment of the level of enterprises informatization]. Izvestiia vuzov. Severo-kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki,  no. 7, pp. 85-91, (in Russian).

 

Գրքի (մենագրության, ժողովածուի) նկարագրություն

2.12.3.4 Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. (1972), Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.

2.12.3.5 Kanevskaya R.D. (2002), Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk,140 p.

 

Էլեկտրոնային պարբերականի հոդվածի նկարագրություն

2.12.3.6 Kontorovich, А.Е., Korzhubaev, A.G., Eder, L.V. (2006), [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. MineraVnye resursy Rossii Ekonomika i upravlenie,          no. 5. (In Russian) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278A. (accessed 22.05.2012).

DOI հոդվածի նկարագրություն

2.12.3.7 Zhang, Z., Zhu, D. (2008), Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, voL 44, no, 8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077.

Գիտաժողովների նյութերի նկարագրություն

2.12.3.8 Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007), [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropoVzovaniya i povysheniya neftegazootdacM’ [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow,  pp. 267-272. (In Russian).

Արտոնագրի նկարագրություն

2.12.3.9 Palkin, M.V. e.a. (2006), Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

2.13 References ցանկից մեկ տող ներքև տրվում է հոդվածի հեղինակի/ների մասին տեղեկություներ (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով)`Ա.Ա.Հ., գիտական աստիճան, կոչում, կազմակերպության անվանումը, որտեղ աշխատում է, զբաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային հասցեն:

2.14 Ներքևում տրվում է ներկայացման ամսաթիվը և տարեթիվը:

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 1. Հեղինակը հոդվածը ներկայացնում է Համալսարանի «Տպագրության և լրատվության կենտրոն», որտեղ հոդվածը գրանցվում է «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիատական աշխատություններ»-ի մատյանում:
 2. Հոդվածը 2 օրվա ընթացքում հանձնվում է պարբերականի պատասխանատու քարտուղարին:
 3. Պատասխանատու քարտուղարի կողմից 3 օրվա ընթացքում գլխավոր խմբագրի մակագրությամբ հոդվածը ներկայացվում է խմբագրական կոլեգիայի անդամին` գրախոսման:
 4. Հոդվածի վերաբերյալ գրախոսի դրական եզրակացության դեպքում` ընդունվում է տպագրության: Բացասական եզրակացության դեպքում հոդվածը վերադարձվում է հեղինակին` լրամշակման:

 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աշխատություններ» պարբերականը (ISSN 1829-4200) հրատարակվում է ՃՇՀԱՀ Գիտական Խորհրդի որոշմամբ:  Հիմնադրվել է 1996թ.:  Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ:

Պարբերականը համառոտ շարադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության ՎՆԻԻՆՏՊԻ «Շինարարություն եվ ճարտարապետություն» ռեֆերատիվ տեղեկատվական գիտատեխնիկական պարբերականում  (ISSN 0233-8440):

ՀՀ ԲՈՀ-ի որոշմամբ  «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական աշխատություններ» պարբերականը ընդգրտվել է  ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների ու դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերականների ցուցակում:

Պարբերականը ունի Համալսարանի կազմում ներառված մասնագիտություններին համապատասխան հետևյալ գիտական ուղղվածություններ.

 1. Ճարտարապետություն (ԺԸ.00.01).
 2. Տեխնիկական գիտություններ.

Շինարարություն (բոլոր ուղղություններով` Ե.23.01, Ե.23.02, Ե.23.03, Ե.23.04, Ե.23.05, Ե.23.06)

Կիրառական երկրաչափություն և ինժեներական գրաֆիկա (Ե.01.01)

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա, ավտոմատացում (բոլոր ուղղություններով` Ե.13.01, Ե.13.02, Ե.13.03, Ե.13.04, Ե.13.05)

Տրանսպորտային, լեռնային և շինարարական մեքենաշինություն (բոլոր ուղղություններով` Ե.05.01, Ե.05.02)

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (միայն Ե.16.01 մասնագիտությամբ)

Սարքաշինություն, չափագիտություն և ինֆորմացիոն չափիչ սարքեր (միայն Ե.11.01, Ե.11.11, Ե.11.16 մասնագիտություններով)

 1. Գիտություններ Երկրի մասին.

Երկրաբնապահպանություն (ԻԴ.04.01, ԻԴ.04.02)

 1. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ.

Մեխանիկա (միայն Ա.02.01, Ա.02.04, Ա.02.05, Ա.02.06, Ա.02.08 մասնագիտություններով)

Ֆիզիկա (միայն Ա.04.02, Ա.04.05, Ա.04.06 մասնագիտություններով)

 1. Տնտեսագիտություն (միայն Ը.00.02, Ը.00.05, Ը.00.08 մասնագիտություններով).
 2. Արվեստագիտություն (միայն ԺԷ.00.03, ԺԷ.00.04 մասնագիտություններով).
 3. Իրավաբանական գիտություններ (միայն ԺԲ.00.02, ԺԲ.00.03 մասնագիտություններով).
 4. Քաղաքական գիտություններ (միայն ԻԳ.00.03 մասնագիտությամբ):

 

Պարբերականը նախատեսված է ճարտարապետության և շինարարության բնագավառների գիտնականների և մասնագետների համար։

 

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

0009, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Տերյան 105, ՃՇՀԱՀ

2-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 2216 սենյակ,

հեռ. +374 10 58-05-41, ներքին 6-55

e-mail: science@nuaca.am

 

«ՃՇՀԱՀ-ի Գիտական աշխատություններ» պարբերականի արխիվը

 

 

1,522  Ընդամենը Դիտված, 6 Դիտվել է այսօր