Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
 • hy
 • ru
 • en
 • fr
Գիտական գործունեություն

ՃՇՀԱՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

Համալսարանի գիտական ներուժը կազմում են  248   գիտնականներ, այդ թվում  գիտության դոկտոր` 53, գիտության թեկնածու` 195, պրոֆեսոր՝ 66, դոցենտ՝ 130: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների մեջ ներգրավված են գիտության դոկտոր` 39, գիտության թեկնածու` 63, պրոֆեսոր՝ 35, դոցենտ՝ 30:

 

 Համալսարանում իրականացվում են հետևյալ ծրագրերը և թեմաներըՀՀ պետբուջեից ֆինանսավորվող

 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացված հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտության 5 ծրագեր.

 

1) ՀՀ Ճարտարապետական  և շինարարական համալիրների կայուն զարգացման ուղիների բացահայտում, ճշգրտում, ներդրման առաջարկությունների և հանձնարարականների մշակում` մշտական համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ (գիտ.ղեկ.` ճ.դ-ր Յու.Սաֆարյան, սկիզբը` 08.01.2016թ., ավարտը` 31.12.2016թ.),

 2)  ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, զարգացում և կատարելագործում (գիտ.ղեկ.` տ.գ.դ-ր Ա. Սարուխանյան, սկիզբը` 08.01.2016թ., ավարտը` 31.12.2016թ.),

3) Երկրակեղևի սեյսմոգեն խզվածքներում տեղաշարժերի գրանցում և գեոդեզիական մոնիտորինգի իրականացում լազերային չափիչ գերճշգրիտ սարքերի կիրառմամբ (գիտ.ղեկ.` տ.գ.դ-ր Հ.Պետրոսյան, սկիզբը` 08.01.2016թ., ավարտը` 31.12.2016թ.),

4) Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում (գիտ.ղեկ.` տ.գ.թ. Ն. Փիրումյան, սկիզբը` 08.01.2016թ., ավարտը` 31.12.2016թ.),

5) ՀՀ-ում շինարարական նյութերի և տեխնոլոգիաների արդիականացման հիմնախնդիրները և առաջարկություններ դրանց լուծման վերաբերյալ (գիտ.ղեկ.` տ.գ.դ-ր. Գ. Գալստյան, սկիզբը` 08.01.2016թ., ավարտը` 31.12.2016թ.),

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգերի և ջրային ենթակառուցվածքների շահագործման տեղային կանոնակարգերի մշակում» նպատակայինծրագրային ֆինանսավորման ծրագիր (գիտ.ղեկ.` տ.գ.դ-ր Ա. Սարուխանյան, սկիզբը` 12.01.2015թ., ավարտը` 30.12.2018թ.),

Գիտահետազորական պայմանագրային 1 աշխատանք՝

7) «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գեղի ջրամբարի պատվարի տեխնիկական վիճակի հետազոտություն և անվտանգության հայտարարագրերի մշակում» (պատվիրատու՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ) (գիտ.ղեկ.` տ.գ.դ-ր Ա. Սարուխանյան, սկիզբը` 05.2013թ., ավարտը` 01.2016թ.):

Արտասահմանյան գործընկերների հետ համատեղ հոկտեմբերի 26-28-ը Համալսարանը կազմակերպել և անց է կացրել «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 8-րդ միջազգային գիտաժողովը (Ֆլորենցիայի համալսարանի, Օստրավայի տեխնիկական, Չեստեհովայի տեխնոլոգիական, Պեկինի քաղաքաշինության և ճարտարապետության, Սանտ-Պետերբուրգի պետական ճարտարապետաշինարարարական համալսարանների հետ համատեղ):

 

 

Համալսարանի գիտնականները, ասպիրանտները և ուսանողները մասնակցել են ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների աշխատանքներին, այդ թվում՝

 1. Միջազգային.
 • “Արդի տեխնոլոգիաների և դրանց արագ զարգացման ուղիների վերաբերյալ Trimble Dimension-2016” խորագրով 8-րդ միջազգային գիտաժողով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ք.Լաս Վեգաս, նոյեմբերի 7-13-ը,
 • Հողե ճարտարապետության վերաբերյալ («Terra 2016»)12-րդ համաշխարհային կոնգրես, Ֆրանսիա, ք.Լիոն, հուլիսի 11-14-ը,
 • Շենքերի և կառույցների երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկի արդի խնդիրները վթարային ազդեցության դեպքում¦ միջազգային գիտաժողով, նվիրված Ն.Պոպովի 85-ամյակին, Ռուսաստանի Դաշնություն, ք.Մոսկվա,  ապրիլի 19-20-ը,
 • “Հոծ միջավայրի մեխանիկայի ժամանակակից խնդիրները” 18-րդ միջազգային գիտաժողով, Ռուսաստանի Դաշնություն, Դոնի Ռոստով, նոյեմբերի 7-10-ը,
 • “Համառուսական դպրոց-սեմինար՝ առդի համասարանում մաթեմատիկական մոդելավորման և բիոմեխանիկայի վերաբերյալ” 11-րդ միջազգային գիտաժողով, Ռուսաստանի Դաշնություն, ք.Դիվնոգորսկոյե, Գելենջիկ, մայիսի 23-27-ը,
 • Ճարտարապետության, շինարարության, էներգաարդյունավետության և բնապահպանության արդի հիմնախնդիրները¦ 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Ռուսաստանի Դաշնություն, ք.Տյումեն, ապրիլի 23,
 • Քարանձավները որպես պատմության և մշակույթի օբյեկտներ¦ միջազգային գիտական ֆորում, Ռուսաստանի Դաշնություն, ք.Դիվնոգորսկոյե, Վորոնեժ, ապրիլի 19-22-ը,
 • “Պինդ դեֆորմացվող մարմնի մեխանիկա” միջազգային գիտաժողով, Լեհաստան, ք.Վարշավա, օգոստոսի 29-սեպտեմբեր 2-ը,
 • Լոնդոնի Դոքլենդի ակադեմիայում անցկացվող Հյուրընկալության և զբոսաշրջության եվրոպական ասոցիացիայի 29-րդ ամենամյա գիտաժողով, Միացյալ Թագավորություն, ք. Լոնդոն, հոկտեմբերի 23-28-ը,
 • Քաղաքաշինության զարգացման ապագան¦ միջազգային գիտաժողով, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն, ք.Պեկին, հոկտեմբերի 13-16-ը,
 • Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ICT) լեզուների ուսումնառության բնագավառում¦ միջազգային գիտաժողով, Իտալիա, ք.Ֆլորենցիա, նոյեմբերի 14-18-ը,
 • Գիտնականների և հետազոտողների միջազգային ասոցիացիայի (INAAR) կողմից կազմակերպվող Մշակույթի, գրականության, կրթության և լեզուների վերաբերյալ միջազգային հետազոտական գիտաժողով, Ֆրանցսիա, ք. Փարիզ, մարտի 9-10-ը,
 • Կրթություն, գիտություն և հետազոտություններ. Զարգացման նոր հեռանկարները¦ միջազգային գիտաժողով, Բուլղարիա, ք.Սոֆիա, հունիսի 14-18-ը,
 • Եվրոպական սեյսմոլոգիական հանձնաժողովի 35-րդ Գլխավոր վեհաժողով, Իտալիա, Տրիեստ, սեպտեմբերի 4-10-ը,
 • Radical space in between disciplines¦ միջազգային միջառարկայական գիտաժողով, Սերբիա, ք.Նովի Սադ, սեպտեմբերiի 2-23-ը,
 • Bringing the strands together: New prospects for the social sciences?¦  գիտաժողով, Վրաստան, ք.Թբիլիսի, նոյեմբերի 18-19-ը,
 • FHWA workshop Nondestructive Evaluation and Structural Health Monitoring: Implementation Guidance, Ressearch Needs and integration¦, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ք. Վաշինգտոն, հունիսի 1-3-ը,
 • “Միջազգային նախագծերի մենեջմենթի առանձնահատկությունները”, Սլովակիա, ք.Նիտրա, սեպտեմբեր,
 • “Անշարժ գույքի կադաստրային պետական հաշվառման արդի խնդիրները” միջազգային գիտաժողով, Ղազախստան, ք.Աստանա, նոյեմբերի 14-15-ը,
 • Bioem, միջազգային գիտաժողով, Բելգիա, ք.Գենտ, հունիսի 5-10-ը,
 • “Հաշվողական մեխանիկայի և ժամանակակից կիրառական ծրագրային ապահովման համակարգեր” միջազգային գիտաժողով, Ռուսաստանի Դաշնություն, ք.Ալուշտա, մայիսի 24-31-ը,
 • TAO-KLARJETI 4-րդ միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, ք. Թբիլիսի, սեպտեմբերի 21-22-ը
 • “New technologies for airborne data acquisition: practices, experiences and lessons learnt” միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, ք.Բաթումի, սեպտեմբերի 7-10-ը:

 

 1. Հանրապետական.
 • ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, նոյեմբերի 21-23-ը,
 • Հայաստանի Ագրարային համալսարանի 85-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, հոկտեմբերի 22
 • Մեխանիկա-2016” միջազգային դպրոց-գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Ծաղկաձոր, հոկտեմբերի 3-7-ը,
 • Բնապահպանությունը Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում¦ կոնֆերանս,
 • «Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» IV միջազգային գիտաժողով, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Վանաձոր, hոկտեմբերի 13-14-ը:

 

Համալսարանում լույս տեսնող գիտական պարբերականները («ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր» – ISSN    1829-4197    և  «ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ» – ISSN 1829-4200) ընդգրկված են ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական ​​արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի ​​հրատարակությունների 2016թ. ցուցակում: Այդ պարբերականները համառոտ  շարադրվում են  Ռուսաստա­նի Դաշնության ՎՆԻԻՆՏՊԻ «Շինա­րարութ­յուն և ճարտարապետություն» (ISSN 0233-8440) ռեֆերատիվ տեղեկատվա­կան գիտատեխնիկական պարբերականում:

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

Անվանում

Քանակ 

1.     Հրապարակումներ

ՃՇՀԱՀ աշխատակիցների կողմից գիտական ամսագրերում, պարբերականներում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածներ,        այդ թվում`

280

Հայաստանյան

242

Օտարերկրյա, այդ թվում

  38

Scopus ցանկում ընդգրկված   պարբերականներում կամ գիտական հրատարակություններում              

   9

Հրատարակված գրքեր, մենագրություններ

   5

Հրատարակված  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ

   8

ՀՀ շինարարական նորմեր

   1

ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հայաստանյան      գիտական պարբերականներ, այդ թվում `                                            

 

 “ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ”

4 հատոր (80 հոդված)   

“ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր”

4 հատոր (70 հոդված)     

“Հայաստանի շինարարների միության Տեղեկագիր.Գիտական աշխատությունների ժողովածու”

1 հատոր (15 հոդված)    

“Procedings of 8th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction”

2 հատոր (103 հոդված)    

2.     Մտավոր սեփականություն

ՀՀ օգտակար մոդել, գյուտ

5

3.     Գիտական միջոցառումների մասնակցություն այդ թվում՝ 

29

Հայաստանյան

6

Օտարերկրյա

23

4. Համալսարանի անդամակցություն միջազգային  գիտական  ընկերություններին, կազմակերպություններին

12

5.Գիտաշխատողների անդամակցություն միջազգային  գիտական  ընկերություններին, կազմակերպություններին

17

6.Գիտաշխատողների անդամակցություն գիտական պարբերականների խմբագրական խորհուրդներին,

այդ թվում՝

73

Հայաստանի Հանրապետության   

70

Օտարերկրյա

7

 

 

ՃՇՀԱՀ-ի գիտնականներիը 2016թ. արժանացել են հետևյալ մրցանակներին.

 

ՀՀ նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների զարգացման բնագավառում՝ “Նուկլեինաթթուների հետ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների կապումը, տեսություն և փորձ” գիտական հոդվածների շարքի համար (Կարապետյան Ա.Թ.), ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված «Արդյունավետ գիտաշխատող ‐ 2016» մրցույթի շահառու (Բարսեղյան Մ.Գ.):

 

Համալսարանի գիտնականներին շնորհվել է ՀՀ նախագահի “Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար” 2-րդ աստիճանի 1 շքանշան, «Անանիա Շիրակացի» 2 մեդալ, «Մովսես Խորենացի» 1 մեդալ, ՀՀ վաստակավոր նկարչի պատվավոր կոչում, Ռուսաստանի Դաշնության ՄՊՇՀ-ի Ն.Ս.Ստրելեցկու անվան 1 մեդալ, Լեհաստանի Հանրապետության Չեստեխովայի տեխնոլոգիական համալսարանի 2 մեդալ, «Սբ. Ներսես Շնորհալի» 1 շքանշան, ՀՀ վարչապետի 4 հուշամեդալ, Կրթության և գիտության նախարարության 3 «Ոսկե հուշամեդալ», Երևանի քաղաքապետի 5 ոսկե մեդալ:  

 

2016թ. 030 «Ճարտարապետություն և շինարարություն» մասնագիտական խորհրդում դոկտորական և թեկնածուական պաշտպանությունների քանակը

 

030 մասնագիտական խորհուրդ

դոկտորական

թեկնածուական

ընդամենը

«Ճարտարապետություն» բնագավառ

 

4

4

«Շինարարություն»բնագավառ

 

4

4

ընդհանուր

 

8

8

 

2016թ. դեկտեմբերի 20-ին նշանակված է 1 դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն «Շինարարություն» բնագավառով: Համալսարանում 2016թ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելությունը կայացել է հունիս ամսին, հեռակա ուսուցմանը` նոյեմբերին: 2016թ.-ին դոկտորանտուրայի տեղեր չեն հատկացվել:

 

2016թ. առկա և հեռակա ասպիրանտուրա ընդունելության տվյալները (ՀՀ քաղաքացիների համար)

 

Մասնագիտություն

Ասպիրանտներ

Դոկտորանտներ

Ընդամենը

առկա

հեռակա

ԺԸ.00.01

2

5

7

Ե.23.01

1

1

Ե.23.02

1

1

2

Ե.23.03

1

2

3

Ե.23.06

1

1

Ընդհանուր

5

9

14

 

 

2016թ. ասպիրանտուրա և հայցորդություն ընդունելության տվյալները (արտասահմանցի քաղաքացիների համար)

 

Մասնագիտություն

ասպիրանտներ առկա վճարովի

հայցորդներ վճարովի

Ընդամենը

ԺԸ.00.01

1

1

2

 

 

Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը 06.12.2016թ. դրությամբ (ՀՀ քաղաքացիների համար)

 

Ասպիրանտներ

Հայցորդներ

Դոկտորանտներ

Ընդամենը

առկա

հեռակա

անվճար

վճարովի

13

 25

28

7

73

 

 

Արտասահմանցի ասպիրանտների և հայցորդների թվաքանակը 06.12.2016թ. դրությամբ

 

Ասպիրանտներ

Հայցորդներ

Ընդամենը

առկա վճարովի

հեռակա

վճարովի

4

1

1

6

 

Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը 6.12.2016թ. դրությամբ (ՀՀ և արտասահմանցի քաղաքացիների համար)

 

Ասպիրանտներ

Հայցորդներ

Դոկտո-րանտներ

Ընդամենը

առկա

հեռա-կա

առկա վճարովի (արտա-սահմանցի)

հեռակա (արտա-սահմանցի)

 

վճարովի

վճարովի (արտա-սահմանցի)

 

 

13

25

4

1

28

1

7

79

                 

 

 

 

07/18 2017 Դեռևս ամիսներ առաջ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան էր ժամանել իտալական ...
07/14 2017  2017թ. հունիսի 21-22-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) ...
07/12 2017 Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողները ...
07/17 2017 Apply for Human Resource Development Scholarship (a type of ODA Grants) for graduate study in Japan which ...
07/12 2017 Apply now for the Weiser Professional Development Fellowship and conduct research at the University of ...
07/06 2017 Հուլիսի 28-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Ֆրանկոֆոնիայի ...